Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Quo Vadis Verdensbanken?

Igjen står striden om makt og innflytelse, såvel som form og innhold, i Verdensbanken. Norges mann i Verdensbanken, Svein Aas, kaller imidlertid Wolfowitz' avgang en "lederskapskrise" og mener ellers at Wolfowitz' strategi ikke lå langt fra de nordiske og baltiske landenes prioriteringer, koordinert av Erik Solheim. Er dette i tråd med Soria Moria-erklæringen?

Lørdag 19. mai 2007
Linker oppdatert: Onsdag 27. juni 2007

"Rødhette og ulven"
Ill. av Finn Graff

Svein Aas har representert Norge og de nordisk-baltiske landene i Verdensbankens styre etter at Norge 1. juli ifjor overtok denne styreplassen. Utviklingsminister Erik Solheim varslet da en ny og mer aktiv linje fra norsk side i Verdensbanken, i tråd med Soria Moria-erklæringen (les mer her). Overfor NRK Dagsrevyen fredag kveld hadde imidlertid Aas ingen innvendinger mot Wolfowitz' politikk og kalte hans avgang en "lederskapskrise". Dette samsvarer godt med Solheims uttalelser i en pressemelding sist torsdag (les mer her):

"Nå er det viktig å legge dette bak oss. Vi må bidra til at tilliten til Verdensbanken som institusjon raskt gjenopprettes og at banken igjen kan konsentrere seg om sin virksomhet, som er å bekjempe fattigdom. Det er nå viktig å bygge videre på det positive Paul Wolfowitz bidro til, nemlig å sette antikorrupsjon høyt på dagsordenen og fokusere på utvikling i Afrika. Det nødvendige lederskiftet må ikke endre på disse prioriteringene."

Kravet fra Solheim og andre europeiske ledere etter korrupsjonsskandalen har vært at Wolfowitz må gå av (les mer her). Utenfor Europa og innenfor det globale sivilsamfunnet dreier dette seg imidlertid om mer enn en "lederkrise". Som vise-direktøren for FNs tusenårsmålskampanje i Afrika, Tajudeen Abdul-Raheem, skriver i en kommentar, så dreier det seg om makt og innflytelse i denne og de øvrige globale finansinstitusjonene (les mer her):

"Utnevnelsen av Wolfowitz viste nok en gang de udemokratiske maktforholdene i de fleste av de såkalte globale institusjonene. I teorien er Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og FN globale institusjoner som vi alle tilhører. De er ment å skulle tjene sine medlemmer. Men i realiteten er de kontrollert av mektige land, først og fremst Vest-Europa og USA."

I den aktuelle situasjonen etter Wolfovitz avgang er Abdul-Raheem kritisk til de vesteuropeiske landenes holdning:

"Med Bush i Det hvite hus har europeere utviklet en perfekt 'skyld på Bush'-linje for å dekke over deres egen mangel på ønske om grunnleggende reform av disse globale institusjonene. Det er grunnleggende egeninteresse som holder dem igjen. De skylder på at Det hvite hus er lite samarbeidsvillige og unilateralistisk."

- Systemskifte er nødvendig, skriver Dagens Næringsliv på lederplass i dag (les mer her) og peker bl.a. på forholdet mellom USA og Europa:

"Det oppsiktsvekkende med Wolfowitz-saken er også at president George W. Bush' maktmonopol ble brutt. Til siste slutt har han forsvart Wolfowitz og skrytt av hans gode egenskaper. Mot deler av sin egen administrasjon, de ansatte i Verdensbanken og en resolutt europeisk innsats, måtte han likevel bøye av."

Men hva kan konsekvensene bli av at USAs president led nederlag i denne saken?

- Verden trenger sårt til en effektiv Verdensbank av to grunner, mener Nancy Birdsall, president ved Center for Global Development (CGD) i Washington. Og kanskje er det nettopp Europa hun appellerer til når hun forklarer hvorfor (les mer her):

"USA kan ikke alene være den eneste misjonæren for frie markeder og demokrati. Bankens ansatte bringer solid ekspertise på hvordan fattigdomsreduserende vekst kan fremmes til regjeringer i utviklingsland - mange av inkompetente og enkelte gjennomsyret av korrupsjonens forbannelse på alle nivåer."

Nancy Birdsall og CGD har særlig blitt kjent i Europa for indeksen "Ranking the Rich" (les mer her) og delte i 2003 ut en pris til den norsk-initierte Utstein-gruppen og Norges tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (les mer her).

Den rødgrønne regjeringen og utviklingsminister Erik Solheim har varslet en ny kurs i politikken overfor Verdensbanken (les mer her). Tilhengerne av en slik ny kurs - i og utenfor Norge - (les mer her) - har nok forventinger om at en slik ny kurs skal bestå i mer enn å forsvare Wolfowitz's politikk i Verdensbanken.


Aktuelle lenker:

Oppdaterte kommentarer:

 • Exit Wolfowitz: Drama or Farce?, by Martin McLaughlin, Adjunct Associate, Food Security Project, Center of Concern 24.05.07
  The painful, bitter, pathetic (but hardly tragic) departure of President Paul Wolfowitz from the World Bank––widely unlamented––is marked by irony piled upon irony, but may hold out the hope that such a situation can be avoided in the future.
 • 3 Global Financial Institutions’ Roles Questioned, by Steven R. Weisman, The New York Times 23.05.07
  The crisis has ended over Paul D. Wolfowitz, the president of the World Bank who resigned last week. But the bank’s identity crisis has just begun.
 • Who should pick the World Bank chief?, by Mark Malloch Brown, LA Times 18.05.07
  The choice to head the international institution shouldn't be exclusively American. Paul Wolfowitz might have been a pretty good president of the World Bank. He is thoughtful and policy-minded and, despite suspicions to the contrary, cares deeply about the poor. Further, he was involved in running one of the world's other big and stubborn bureaucracies: the Pentagon. For more than 20 years, I have known him and respected him for his work on democracy and human rights around the world.

For ytterligere bakgrunn, se:

Mediekommentarer og -debatt:

 • Yunus som verdensbanksjef, kommentar av Andrew Kroglund i Nationen 27.06.07
  Verden mistet en fin gratismulighet til å endre verdensbankens omdømme og nedslagsfelt."
 • Bush bestemmer, Lederkommentar i VG 31.05.07
  Etter skandalen med verdensbanksjefen Paul Wolfowitz ble det særlig fra europeisk hold uttrykt håp om at omverdenen ville få et ord med i laget når ny banksjef skulle utpekes. Det ble med håpet.
 • Verdens banksjef, Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 31.05.07
  Prisen for en rask løsning av krisen i Verdensbanken, var å akseptere en ny amerikaner, Robert Zoellick. Europa er for glad i banken til å si nei.
 • Systemskifte er nødvendig, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 19.05.07
  Det oppsiktsvekkende med Wolfowitz-saken er også at president George W. Bush' maktmonopol ble brutt. Til siste slutt har han forsvart Wolfowitz og skrytt av hans gode egenskaper. Mot deler av sin egen administrasjon, de ansatte i Verdensbanken og en resolutt europeisk innsats, måtte han likevel bøye av.
 • Exit Paul Wolfowitz, Lederkommentar i Dagbladet 19.05.07
  Vi mener at det viktigste er at Wolfowitz forlater banken og at president Bush konsulterer andre medlemsland i banken før han fortsetter tradisjonen med at USA utnevner banksjefen.
 • Verdensbanken må ledes bedre, Lederkommentar i Aftenposten 19.05.07
  Saken er storpolitikk, fordi Verdensbanken og dens tvilling, Det internasjonale pengefond, utgjør det fremste apparat for bistand til u-land og andre vanskeligstilte land.
 • Umulig sjef for Verdensbanken, Lederkommentar i Dagsavisen 18.05.07
  Verdensbanken trenger å gjenvinne global troverdighet. Det vil være umulig med Paul Wolfowitz fortsatt i ledelsen.
 • Ulvejakten over, Lederkommentar i VG 18.05.07
  Hans tøffe lederstil gjorde ham mektig upopulær blant de ansatte i banken. Hans tøffe utlånspolitikk gjorde ham mektig upopulær blant bankens kunder, som vil si de fattige landene i den tredje verden.
 • Godt lederskap begynner hjemme, kommentar av Joseph E. Stiglitz i Aftenposten 18.05.07
  Hele den kjedelige Wolfowitz-saken gir anledning til en nærmere betraktning om fremtiden for Verdensbanken.
 • En ulv i ulveklær, Kommentar av Svein A. Røhne i VG 16.05.07
  Striden gjelder selvsagt langt mer enn Wolfowits og kjærestens lønn. Blant bankens ansatte har ikke presidentens kontante stil vært udelt populær, heller ikke de endringer han har foretatt. Og for mange av Verdensbankens medlemsland - særlig europeiske -har Wolfowitz vært en torn i øyet helt siden han fikk jobben av president Bush for to år siden.
 • Verdensbanken bør få ny ledelse, Lederkommentar i Aftenposten 09.05.07
  I dag er det blitt uholdbart for Wolfowitz å fortsette i sin stilling, fordi han har satt bankens og sine egne prinsipper i vanry.
 • Verdensbanken, Lederkommentar av Espen Løkeland-Stai i Klassekampen 05.05.07
  Dagens strid rundt Wolfowitz kommer på verst mulig tidspunkt for Verdensbanken, den kommer samtidig som Latin-Amerika er mer uavhengig av banken enn noen gang, fordi land som Brasil, Argentina, Ecuador og Venezuela har betalt ned alt eller det meste av gjelden til banken. Ikke nok med at de latinamerikanske landene nå avviser bankens nyliberale politikk, de utfordrer også åpent bankens stilling i området.
 • Wolfowitz, Lederkommentar av Espen Løkeland-Stai i Klassekampen 02.05.07
  At de som ønsker banken alt vel ønsker å kaste Wolfowitz over bord, er fullt forståelig. Men som Klein påpeker er det ingen grunn til å delta i forsøket på å renvaske bankens historie gjennom å gjenta fortellingen om at ryktet til organisasjonen har blitt skitnet til av én enkelt mann. Vi slutter oss derfor til kravet fra Naomi Klein: La skipet gå ned med kapteinen.
 • Umulige Wolfowitz, Lederkommentar i VG 25.04.07
  Vi mener at sjefen for Verdensbanken, amerikaneren Paul Wolfowitz, bør gå av.
 • Troverdighetskrise, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 24.04.07
  Løpet er kjørt for to av president George W. Bush mest trofaste menn: president Paul Wolfowitz i Verdensbanken og justisminister Alberto Gonzales.
 • Banesår, Lederkommentar i Aftenposten 17.04.07
  Krisen i Verdensbanken, verdens fremste utviklingsinstitusjon, fortsetter. Sannsynligheten har økt for at bankens leder, Paul Wolfowitz, må gå av.

Annen mediedekning:

 • - Den heter da vel ikke Amerikabanken?, Dagbladet.no 31.05.207
  Afrikansk misnøye med USAs forslag til verdensbanksjef.
 • Solheim: – Vi må gi Zoellick en sjanse, Dagsavisen (NTB) 31.05.07
  Utviklingsminister Erik Solheim kaller den nye sjefen for Verdensbanken Robert Zoellick en kapabel mann, men sier det gjenstår å se hvordan han vil lede den store og kompliserte organisasjonen.
 • Jublet for bankpampens avgang, Dagsavisen 19.05.07
  Etter å ha kjempet knallhardt for å beholde jobben, må Verdensbankens sjef Paul Wolfowitz gi tapt. Jakten på en ny sjef er i full gang.
 • Aktuelle kandidater til å overta, Dagsavisen 19.05.07
  Robert Zoellick: USA tidligere viseutenriksminister og representant for US Trade skal være blant de fremste kandidatene.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.