Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Det rødgrønne miljø- og utviklingsbudsjettet

Det første rødgrønne miljø- og utviklingsbudsjettet høster mest ros fra de frivillige organisasjonene, spesielt på områdene gjeldsslette, miljø og kvinner. Til tross for et historisk høyt bistandsbudsjett velger likevel mange, særlig de store bistandsorganisasjonene, å fokusere på at regjeringen fortsatt ikke har nådd prosentmålet. Men ser vi en "ny kurs"?
Torsdag 19. oktober 2006
Linker oppdatert: Lørdag 11. november 2006

Det har ikke manglet på godord fra miljø- og utviklingsorganisasjonene i forbindelse med den rødgrønne regjeringens første budsjett:

 • – En historisk seier for gjeldsbevegelsen, het det i en pressemelding fra Aksjon slett ulandsgjelda (SLUG) etter at nyheten om regjeringens beslutning om å slette gjeld fra den omstridte skipseksportkampanjen ble sluppet få dager før statsbudsjettet ble lagt fram (les mer her).
 • - Historisk gjennombrudd for miljøbistand, het det i en felles pressemelding fra miljøorganisasjonene - WWF Norge, Utviklingsfondet og Regnskogsfondet - som pekte på at "det er spesielt gledelig at Regjeringen prioriterer arbeidet for å ta vare på biologisk mangfold og fremme bærekraftig naturressursforvaltning" (les mer her).
 • - Vi er strålende fornøyd med Statsbudsjettet og Regjeringens satsing på kvinner i utviklingssamarbeidet, sa daglig leder Bjørg Skotnes i en melding fra Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - FOKUS (les mer her).

Likevel er Soria Moria-erklæringens støttespillere tilbakeholdne med å karakterisere budsjettet som en "ny kurs" i miljø- og utviklingspolitikken. I et bidrag til Attac Norges "bekymringsmelding" (Soria Moria ett år etter - ny kurs?), som ble lagt fram denne uka, gjennomgår tidligere ambassadør Gunnar Garbo regjeringens sør-politikk i lys av Soria Moria-erklæringen. Her viser han til biskop Desmond Tutus begeistrede uttalelser i fjor (les mer her) og tilføyer:

"La oss håpe at biskop Tutu ikke skal behøve å angre på at han denne gang ba høyere makter velsigne oss."

Men ulike former for grunnleggende kritikk av den rødgrønne regjeringens miljø- og utviklingspolitikk har kommet fra flere hold.

- Høye tollmurer kombinert med høy bistand er som å ta med den ene hånden, og gi med den andre, sa Høyres Finn Martin Vallersnes i en pressemelding samme dag budsjettet ble lagt fram (les mer her). Og i en kommentar i Dagbladet i dag kom kritikken fra motsatt hold fra Fellesforbundets leder, Jan Davidsen, og Shalil Guttal i Focus on the Global South (les mer her):

"Den norske regjering har nok ikke som hensikt å begrense utviklingslands politiske handlingsrom og undergrave deres demokratier og utviklingsmuligheter. Men så lenge hensynet til eksportnæringene i Norge og andre rike land settes foran behovene til verdens fattige, er det dét som er konsekvensen av norsk handelspolitikk."

Men den kanskje mest grunnleggende kritikken mot regjeringens miljø- og utviklingspolitikk, såvel som mot venstresidens engasjement generelt, leverte Steinar Lem i Framtiden i våre hender (FIVH) i en kronikk med tittelen "Adjø solidaritet!" i Aftenposten i dag (les mer her).

- Det fins bare én fremtidsvisjon som er verdt å strebe mot: En verden der alle får nok, innen naturens tålegrenser, skriver Lem og fortsetter:

"Denne visjonen er død - ikke blant alle venstresidens velgere, men i den etablerte venstresidens retorikk. 80-tallets egodyrking, og 90-tallets postmoderne begeistring for shopping som identitetsskapende kreativitet, har krympet solidaritetsbegrepet. Nordmenn øker sitt private forbruk med 40 milliarder i år, og summen vokser. Det er planlagt av Kristin Halvorsen. Kritikkverdig er bare at Røkke-sjiktet tar for mye."

Solheim: - Et politisk budsjett

– Det er et historisk stort bistandsbudsjett og budsjettet er preget av klare politiske prioriteringer, sier en fornøyd utviklingsminister Erik Solheim til Norads magasin Bistandsaktuelt (les mer her). I departementets pressemelding (les mer her) framheves følgende satsinger:

 • 840 mill. kr. mer til fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand
 • 390 mill. kr. mer til innsats for kvinner og likestilling
 • 355 mill. kr. mer til miljø og bærekraftig utvikling
 • 310 mill. kr. mer til bedre styresett og kamp mot korrupsjon
 • 270 mill. kr. i økt bistand innenfor olje og energi
 • Sterkere innsats mot barnedødelighet
 • Bistanden til Afrika trappes ytterligere opp

- En rettferdig og demokratisk fornyelse av Sør-politikken?

- I statsbudsjettet for 2007 tok regjeringen et godt skritt i retning av én prosent-målet ved å øke norsk utviklingshjelp til anslagsvis 0.97 prosent av nasjonalinntekten, skriver Gunnar Garbo i Attacs "bekymringsmelding". Han mener imidlertid det er tre hovedsaker som vil være avgjørende dersom den norske Sør-politikken skal gjennomgå en rettferdig og demokratisk fornyelse og ikke bare innebære en viss justering av gamle feiltrinn. Det gjelder i følge Garbo:

 • Soria Moria-erklæringens visjon om å arbeide for "en FN-ledet verdensorden" og å "videreutvikle FN og folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner".
 • Det gjelder løftene om at Norge skal være en pådriver for felles løsninger av de globale utfordringene, for en mer demokratisk verdensorden og respekt for folkerett og menneskerettigheter.
 • Endelig gjelder det kravene om å avvikle den gjeldsfellen de fattige landene sitter fast i, "uten krav til privatisering", og å arbeide for en mer rettferdig fordeling og økonomisk utjevning mellom Nord og Sør.

__________

Nedenfor har vi samlet lenker til kommentarer og presseklipp i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 når det gjelder miljø og utvikling.


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner:

 • En bekymringsmelding fra Attac, Attac Norge 17.10.06
  17.oktober, på ettårsdagen til Stoltenberg II regjeringen, lanserer Attac Norge en artikkelsamling: "Soria Moria ett år etter - ny kurs? En bekymrings-melding". Attac har invitert en rekke aktivister, fagfolk og akademikere til å kritisere, rose og mene noe om regjeringas første arbeidsår i forhold til de krava vi stilte ved valget i fjor.
 • Dramatisk nedgang i bistand til landbruket, Utviklingsfondet 17.10.06
  Forslaget til statsbudsjett for 2007 innebærer en dramatisk politisk nedprioritering av landbruket i utviklingssamarbeidet, og det bryter med Stortingets prioriteringer og regjeringens egne prioriteringer for 2006. Dette kommer fram i en minirapport som ble lagt fram i dag, på Verdens matdag, av Temagruppa for matsikkerhet og jordreform i ForUM for utvikling og miljø.  
 • Historisk gjennombrudd for miljøbistand, WWF-Norge, 10.10.06
  Statsbudsjettet for 2007 representerer et historisk gjennombrudd for miljøbistanden. Det er spesielt gledelig at Regjeringen prioriterer arbeidet for å ta vare på biologisk mangfold og fremme bærekraftig naturressursforvaltning. 
 • FORUT om statsbudsjettet, FORUT, 09.10.06
  I FORUT er vi betinget positive til utviklingsdelen av statsbudsjettet, sier FORUTs generalsekretær Morten Lønstad. – Økningen i bistanden er et skritt på veien mot målet om 1 % av BNI i utviklingshjelp, og jeg forutsetter at målet vil bli nådd i løpet av perioden, sier han. Han finner også mange andre positive trekk ved budsjettet, men er skuffet over at regjeringen ikke lar de norske frivillige organisasjonene få del i veksten.
 • Historisk gjennombrudd for miljøbistand, Regnskogfondet, 09.10.06
  Statsbudsjettet for 2007 representerer et historisk gjennombrudd for miljøbistanden. Det er spesielt gledelig at Regjeringen prioriterer arbeidet for å ta vare på biologisk mangfold og fremme bærekraftig naturressursforvaltning. For at Norge skal nå målet om å bli verdensledende innen miljøbistand må de gode ambisjonene i budsjettet omsettes i nye, konkrete og stedfestede tiltak for å stoppe tapet av biologiske mangfold og naturressurser før det er for sent.  
 • Kvinnebevilgningen er tilbake, FOKUS 09.10.06
  - Vi er strålende fornøyd med Statsbudsjettet og Regjeringens satsing på kvinner i utviklingssamarbeidet, sier Bjørg Skotnes daglig leder i FOKUS. - Nå gjelder det å få likestillingsapparatet på plass slik at Regjeringens gode intensjoner blir fulgt opp i praksis. Ved siden av en egen kvinnebevilgning på 200 millioner kroner, lover Statsbudsjettet en større integrering av kvinner-og likestilling i alle deler av utviklingssamarbeidet.
 • Flott bistandsbudsjett med litt bismak, Strømmestiftelsen, 07.10.06
  Først av alt vil vi gratulere og takke regjeringen, Gratulere med økt fokus på internasjonalt utviklingsarbeid. Takke bl.a. på vegne av de 30 000 fattige mennesker vi i Strømmestiftelsen gjennom mikrofinans årlig hjelper ut av fattigdom på permanent basis.
 • Et skritt i riktig retning, men ikke langt nok, Kirkens Nødhjelp, 06.10.06
  - Kirkens Nødhjelp gratulerer regjeringen med den største nominelle økningen for internasjonal bistand. Men til tross for en økning på 2, 2 milliarder til bistand, vil Regjeringen med denne takten ikke klare å innfri målet om 1 prosent av BNI til utviklingsformål innen 2009.
 • Mye positivt i statsbudsjettet, Plan Norge 06.10.06
  - Det er svært gledelig at regjeringen tar et viktig skritt på veien til å oppfylle bistandsløftet om 1 prosent av BNI, sier generalsekretær Sandro Parmeggiani i Plan Norge. Organisasjonen ser med forventning fram mot oppfølgingen av statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.
 • Stortinget må sørge for 1 prosent til de fattigste, Flyktningehjelpen 06.10.06 
  Flyktninghjelpen er godt fornøyd med årets bistandsbudsjett, men er skuffet over at regjeringen ikke oppnår FN-målsettingen om en prosent av BNI til de fattigste. - Stortingspolitikerne fra alle partier bør nå gå sammen i et tverrpolitisk løft slik at Norge når de forpliktelser vi har påtatt oss, sier generalsekretær Tomas C. Archer.

Kommentarer fra politiske partier:

 • U-landene vil ta større del i verdenshandelen - sviktes av Regjeringen, Høyre 06.10.06
  - Høye tollmurer kombinert med høy bistand er som å ta med den ene hånden, og gi med den andre. En tredjedel av våre samlede tollinntekter skyldes nettopp import fra u-land. Jeg hadde ventet at Regjeringen skulle ta mer innover seg hvor alvorlig tilbakeslaget i WTO er for u-landene, sier Høyres Finn Martin Vallersnes.
 • KrF fornøyd med bistandsopptrapping, KrF 06.10.06
  KrF roser fortsatt bistandsopptrapping, men mindre andel til Afrika bekymrer.
 • Utviklingspolitikk: - Økning, men ingen stor kursendring, Venstre 06.10.06
  Regjeringen øker budsjettet for utviklingssamarbeid med over 2.2 milliarder kroner.  - Dette er positivt, men det utgjør 0,97% av bruttonasjonalinntekten (BNI). Vi forventet en økning for at regjeringen skal innfri sitt løfte om at andelen utgjør over én prosent i løpet av denne stortingsperioden. Stoltenberg holder seg bare på samme nivå som vi gjennomførte, sier utenrikspolitisk talskvinne for Venstre Anne Margrethe Larsen.
 • Lysegrønn miljøprofil i statsbudsjettet, Venstre 06.10.06
  I statsbudsjett ser vi flere positive spor på miljøområdet. Regjeringen legger for eksempel opp til CO2-håndterting ved gasskraftverket på Kårstø. Det er også positivt at avgiftspolitikken brukes til å stimulere til miljøriktig adferd gjennom blant annet bilavgiftene. Jeg stiler meg imidlertid uforstående til at man reverserer utviklingen på andre miljøområder, uttaler Gunnar Kvassheim (V), leder for stortingets energi- og miljøkomité.
 • - Statsbudsjettet gir miljøløft, SV 06.10.06
  - CO2-rensing av gasskraftverk er ett av de aller viktigste tiltakene for et mer klimavennlig Norge. Utvikling av teknologi for CO2-håndtering kan bli et viktig internasjonalt bidrag for å løse de globale klimautfordringene, sier Heidi Sørensen.

Medieklipp og - debatt:

 • Roser og kaktus, debatt av Torild Skard i Klassekampen 11.11.06
  Det er med atskillig spenning en gir seg i kast med det rødgrønne bistandsbudsjettet. Aldri før har bistanden vært så høy – over 20 mrd kr, etter en økning på 2,2 mrd. Dette er ytterst gledelig – under forutsetning av at innsatsen hjelper. Men her har vi et problem: dette vet vi altfor lite om. Kunnskapen står ikke i noe forhold til gavmildheten.
 • Bistandsbudsjettet – ny politikk?, Bistandsaktuelt 08/2006
  Lederkommentar av Halvard Lesteberg:
  I hvilken grad prioriteringen av de fem satsningsområdene kan sies å være utslag av en ny bistandspolitikk, er foreløpig et åpent spørsmål. Svaret vil avhenge av hva som skjer i påfølgende budsjetter.
 • Mer bistand til gode ideer, Bistandsaktuelt 08/2006
  I Erik Solheims første egenkomponerte bistandsbudsjett gir han seg selv økt fleksibilitet til å bevilge penger underveis – når det måtte passe.
  – Jeg vil ha penger til å finansiere gode ideer som dukker opp, sier han til Bistandsaktuelt.
 • Forsker: – Dette betyr mer vifting med norske flagg, Bistandsaktuelt 08/2006
  Budsjettet viser at utviklingsministeren ønsker å sette et klarere norsk stempel på bistanden. Det mener Alf Morten Jerve, assisterende direktør ved Christian Michelsens Institutt (CMI).
 • Nødhjelp, kvinner, miljø, olje, styresett og vaksiner, Bistandsaktuelt 08/2006
  Aldri noen gang har det norske bistandsbudsjettet økt så mye fra ett år til et annet: Om lag 2,2 mrd. kroner. Den økte bistanden i 2007-budsjettet konsentreres om fem prioriterte satsingsområder – pluss statsministerens hjertesak: vaksiner.
 • Vil unngå dobbeltrapportering, Bistandsaktuelt 08/2006
  Det kan bli vanskelig å etterprøve om bistanden på Solheims satsingsområder får økningen de er lovet. UD mangler nemlig sammenlignbare tall.
 • Synkende skip og nye lån, Bistandsaktuelt 08/2006
  Regjeringen sletter gjeld som de «uheldige» mottakerlandene for den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet har slitt med de siste tiårene.
 • Ingen endringer i tollregler, Bistandsaktuelt 08/2006
  Rundt en tredel av Norges tollinntekter kommer fra vareimport fra utviklingsland.
 • Minus til næringsutvikling, Bistandsaktuelt 08/2006
  Solheim avviser at den svært beskjedne økningen i støtten til næringsutvikling signalis.erer en nedprioritering av dette området.
 • Afrikanske land får kutt?, Bistandsaktuelt 08/2006
  Malawi er det eneste av hovedsamarbeidslandene som ikke får noen økning av den langsiktige stat-til-stat bistanden, men det indikeres at også samarbeidslandene Etiopia, Eritrea og Angola får kutt.
 • Adjø, solidaritet!, Kronikk av Steinar Lem i Aftenposten 19.10.06
  Solidaritetsbegrepet er dødt på den norske venstresiden. Hvis du bare er kritisk til Frp og Verdensbanken, er du radikal. Det er diskret godtatt at nordmenn øker sitt private forbruk med 40 milliarder kroner i år. Man vil ha solidaritet, men uten at det koster noe!
 • Revurder Norges WTO-politikk, Kommentar av Jan Davidsen og Shamali Guttal i Dagbladet 19.10.06
  Verdens fattige kan ikke bære byrden av mer urettferdighet. Hjelp oss med å stoppe, nå og for alltid, prosesser og avtaler preget av urettferdighet og svik. La oss i stedet bygge et globalt system av rettferdig og likeverdig bytteforhold. Det er bedre at WTO-forhandlingene blir stående stille fremfor at vi får en avtale som fortsetter ødeleggelsen av utviklingslandenes økonomi og samfunn.
 • Norsk bistand kan revolusjoneres, Kronikk av Johan Svendsen og Morten Steenstrup i Dagbladet 19.10.06
  Garantirammen for investeringer i og eksport til utviklingsland bør økes til 20 milliarder kroner.
 • Noe å være stolt av, Debatt av Audun Lysbakken i Dagsavisen 13.10.06
  Utviklingsminister Erik Solheim har slettet gjeld på mer enn en halv milliard kroner, som fem utviklingsland hadde til Norge. Gjelden stammet fra den famøse skipseksportkampanjen, hvor Norge lånte ut penger til fattige land til kjøp av norske skip.
 • Stoltenberg og Gates, kommentar av Knut Yrvin i Ny Tid 13.10.06
  Vaksinefondet til Bill Gates er en av vinnerne på statsbudsjettet som ble lagt fram 6. oktober. 26.000 barn dør hver dag. Hvert fjerde barn kan reddes med vaksiner, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det er både riktig og bra at Norge øker innsatsen for å redde verdens barn, men finansiering av vaksiner løser ikke problemene på sikt. Tvert imot gjenskaper fattigdommen seg selv.
 • Regjeringen refses for gjeldsslette, Morgenbladet 13.10.06
  Mens solidaritetsorganisasjonene klapper for Erik Solheims gjeldslette, knurrer medkreditorene i den såkalte Paris-klubben. Klubben består av 19 vestlige land. Organisasjonen mener at Norge har brutt med "kreditorsolidariteten". Ved å slette gjeld når de andre kreditorene ikke gjør det, har Norge opptrådt usolidarisk.
 • Vi bryr oss om FN, debatt av Erik Solheim i Dagbladet 12.10.06
  I forrige uke ga jeg igjen tydelig beskjed om at Norge vil stille krav til FN når vi nå øker bidragene til verdensorganisasjonen med ytterligere 200 millioner kroner. Dette liker åpenbart ikke Dagbladet.  
 • Regjeringen dropper WTO-løfter, Dagens Næringsliv (NTB) 11.10.06
  - Hvis regjeringen ikke vil redusere den samlede landbruksstøtten, blir det ingen WTO-avtale. Det er naivt å tro noe annet, sier Sponheim, som ikke tror at dette betyr at regjeringen løper fra sine WTO-løfter.
 • Strid om frivillig arbeid, Vårt Land 11.10.06
  Overfor Vårt Land peker Høybråten blant annet på disse eksemplene: - I et fyldig bistandsbudsjett er det en taper: De frivillige organisasjonene.
 • Det store skiftet, Kommentar av Jens Stoltenberg i Dagsavisen 08.10.06 Mer til utviklingshjelp: Norges bidrag til å hjelpe verdens fattige øker med 2 milliarder kroner. Både totalbeløpet og økningen i seg selv er historisk høyt. Det er riktig og viktig at Norge stiller opp for dem som trenger det. En av våre viktige satsinger er innsatsen for å nå tusenårsmål 4 om å redusere barnedødeligheten.
 • Solheim: – Et politisk budsjett, Bistandsaktuelt 07.10.06
  Det er et historisk stort bistandsbudsjett og budsjettet er preget av klare politiske prioriteringer, sier en fornøyd utviklingsminister Erik Solheim til Bistandsaktuelt.  
 • - Løftebrudd om 1-prosentmål, Bistandsaktuelt (kun på web)
  Både Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen applauderer årets rekordøkning på bistandsbudsjettet – der det plusses på hele 2,2 milliarder kroner. Samtidig kritiserer de at regjeringen ikke har oppfylt løftet om å yte minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekten til bistand.
 • Rekordbudsjett gir mer til fred, kvinner og olje, Bistandsaktuelt (kun på web)
  Bistandsbudsjettet for neste år øker til 20,75 milliarder kroner. Dermed blir det mer penger til utviklingsministerens hjertebarn – fred, kvinner, miljø og olje.
 • 2.2 mrd. til bistand, Aftenposten 07.10.06
  Likestilling, miljø og kampen mot barnedødelighet er noen av områdene som får mer penger neste år.
 • Historisk høy bistand, Dagsavisen (ANB) 07.10.06
  Det blir satt bistandsrekord i det nye statsbudsjettet. Bistanden utgjør nå nesten én prosent av bruttonasjonalinntekt.
 • Bistandsprosent: 0,97, Vårt Land 07.10.06
  Soria Moria-løftet om at bistanden skulle utgjøre 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), og deretter trappes ytterligere opp, ble ikke innfridd i år. Bistanden i dagens statsbudsjett utgjør 0,97 prosent av BNI.
 • - Har råd til én prosent, Klassekampen 07.10.06
  2,2 milliarder mer i bistand er bra, men ikke bra nok, mener Halle Jørn Hanssen i Forum. Norske Sør-forkjempere vil ha bistanden opp på en prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).
 • Historisk, Lederkommentar i Dagsavisen 07.10.06
  Det er en historisk seier for miljøet at regjeringen gjennomfører en storsatsing på rensing av gasskraftverk. Regjeringen foreslår å bruke totalt 860 millioner kroner til fangst av CO2 og etablering av en verdikjede på neste års budsjett. Det betyr at Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø kommer til å bli renset for de skadelige utslippene.
 • Det store klimaløftet, Aftenposten 07.10.06
  Tidenes første statsbudsjett som tar klimatrusselen på alvor. Men naturvernet er igjen den store taperen. Senterpartiet har satt ned foten.
 • Satser på CO2-håndtering og jernbane, Dagbladet.no 07.10.06
  Regjeringen legger om bensinavgiftene for å redusere CO2-utslippene.
 • Truer FN med pengekutt, Dagbladet 06.10.06
  Utviklingsminister Erik Solheim vil ikke se mellom fingrene på korrupsjon og elendig koordinering.  
 • Solheim skjerper kravene til FN,  Dagens Næringsliv (NTB) 05.10.06
  Utviklingsminister Erik Solheim (SV) øker bistandsbudsjettet, men vil ha mer igjen for pengene Norge gir til FN.
 • Øker u-hjelpen med 2 mrd., VG 05.10.06
  Regjeringen vil prioritere kvinners situasjon i u-land og øker Norges bistand til verdens fattigste med rundt 2 milliarder kroner neste år.
 • Sluttstrek for feilslått utviklingshjelp, Debatt av Erik Solheim i Aftenposten 05.10.06
  I statsbudsjettet for 2007 foreslår Regjeringen å rydde opp i etterlatenskapene fra et mørkt kapittel i norsk bistandshistorie, den såkalte skipseksportkampanjen. Mange vil si det er på høy tid. Jeg er en av dem.  
 • Skandaleskipene, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.10.06
  Fortsatt er det altså grunn til å ha en litt vemmelig smak i munnen når skipseksportkampanjen nevnes.  
 • Regjeringen sletter skipsgjeld, Vårt Land 03.10.06
  Regjeringen har vedtatt å slette gjelden u-land fikk til Norge etter skipseksportkampanjen i 1970-årene, til sammen 2,9 milliarder kroner. – Et historisk gjennomslag i kampen for gjeldssletting, sier Kirkens Nødhjelp.
 • Norge sletter 2,9 milliarder av u-landsgjelden, VG Nett 02.10.06
  Regjeringen sletter gjelden u-land fikk til Norge etter skipseksportkampanjen i 1970-årene, til sammen 2,9 milliarder kroner.
 • Bistand betaler asylmottak, Klassekampen 02.07.06
  Asylmottak, språkopplæring for flyktninger og hjemtransport av asylsøkere. Dette er noen av postene som blåser opp norske bistandsbudsjetter.

Mer informasjon om norsk sørpolitikk, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.