Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Stoltenberg og Gates

Politikere som Jens Stoltenberg hjelper Bill Gates å vaske hendene og
legitimere Microsofts griske forretningsdrift som holder u-landene
nede.
Av Knut Yrvin | Fredag 13. oktober 2006

(Artikkelen sto på trykk i Ny Tid 13.10.06)

Vaksinefondet til Bill Gates er en av vinnerne på statsbudsjettet som ble lagt fram 6. oktober. 26.000 barn dør hver dag. Hvert fjerde barn kan reddes med vaksiner, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det er både riktig og bra at Norge øker innsatsen for å redde verdens barn, men finansiering av vaksiner løser ikke problemene på sikt. Tvert imot gjenskaper fattigdommen seg selv.

Vi må se på Bill Gates pengegaver til vaksiner i sammenheng med at Microsoft vil innføre patenter på programvare mener Hans Morten Haugen som har tatt doktorgraden på Trips-avtalen. Vaksineprogrammet er i utgangspunktet godt og velmenende, men det har også en skult agenda, nemlig å sikre at verdensopinionen ser at tilgang til medisiner ikke undergraves som følge av kravet om patenter, sier forskeren.

Kampen om eiendomsretten til kunnskap er like viktig i dagensinformasjonssamfunn som kampen mellom arbeid og kapital var i
industrisamfunnet. Skal vi dele vår felles kunnskap og kulturarv som et bibliotek, eller skal vi som har kommet oss opp og fram trekke opp stigen etter oss, og gjøre kunnskapen utilgjengelig for andre? Det som må til er deling av teknologi og kunnskap. U-landene må selv kunne lage billige kopimedisiner og utvikle egen kunnskapsindustri slik vestlige land har gjort ved å kopiere hverandre.

De sørøstasiatiske landene hadde en solid økonomisk vekst på 1980- og 90-tallet. De såkalte asiatiske tigrene fikk anledning til å kopiere teknologi fra vesten og USA. Dette var en av de viktigste grunnene til at de kunne vokse så fort. Alle industrinasjoner har kopiert teknologi for å komme seg ut av jordbruksstadiet. Norge hadde til og med industrispioner på offentlige lønningslister sier forskere på industrihistorie.

Gjennom vaksineprogrammet får Bill Gates enkelt tilgang til det politiske lederskapet i flere land. Jens Stoltenberg satt i vaksinefondets styre fra 2002. Han trakk seg sommeren 2006 og overlot styreplassen til KrF-leder Dagfinn Høybråten. "Jeg syns ikke det var riktig å være statsminister og sitte i styret", sa Jens Stoltenberg til VG.

Microsoft har lenge arbeidet for å få patenter på programvare. De mente noe annet i 1991. For femten år siden skrev Bill Gates til Microsoft-ansatte at industrien ville stått stille om oppfinnere hadde forstått hvordan patenter ble innvilget. Patenter på programvare er forbudt i mange land fordi det gir enerett på oppdagelser, handelsløsninger, eller generelle ideer. Det vi minst trenger er 3.000 nye Microsoft-monopoler sier Håkon Wium Lie, teknologisjefen i Opera. Så sent som i juli 2005 avviste EU-parlamentet patenter på programvare med hele 648 mot 14 stemmer.

Soria Moria-erklæringen sier Norge skal støtte u-landenes krav om revisjon av Trips-avtalen i verdens handelsorganisasjon. Avtalen regulerer retten til teknologi, medisin og genetisk materiale. U-landene ønsker rimelige kopimedisiner og tilgang til teknologi. Det handler om å bygge landet. Dette er ikke noe nytt. Norge tok tidlig kontroll over oljeutbyggingen, noe som har gjort norsk industri ledende på flere områder. Microsoft er motstander av deling av teknologi. Bill Gates karakteriserer de som deler kunnskap som en slags moderne kommunister.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.