Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Fantastisk, sier Desmond Tutu om regjeringens utviklingspolitikk

Regjeringens utviklingspolitikk, slik den har blitt nedfelt i den politiske plattformen fra Soria Moria som en kritikk av nyliberalismen, Washington konsensus og vestens dominans, hilses velkommen av fremtredende representanter fra utviklingsland. Blant disse er tidligere fredsprisvinner, erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika.

Mandag 14. november 2005
Linker oppdatert: Torsdag 19. januar 2006

RORG-samarbeidet har, gjennom sine kontakter og nettverk (spesielt gjennom stiftelsen IGNIS), gjort regjeringens utviklingspolitikk, slik den er nedfelt i plattformen fra Soria Moria, kjent blant organisasjoner og aktivister i Sør. Dette ble gjort etter at Arbeiderpartiet hadde sørget for en engelsk oversettelse av plattformens kapittel 2 om internasjonal politikk (se her).

I presentasjonen av regjeringens utviklingspolitikk ble det lagt vekt på at den utfordret den rådende utviklingspolitikken, kjent som Washington konsensus, og nyliberalismen.

De positive reaksjonene fra Sør lot ikke vente på seg. Her er noen kommentarer og reaksjoner, fra fremtredende representanter fra Sør som gjennom en årrekke har hatt kontakt med norske grupper og miljøer og fulgt norsk utviklingspolitikk:

"Fantastisk. Slike ting kan fortsatt skje. God innsats. Gud velsigne dere."

Erkebiskop Desmond Tutu, Sør-Afrika

"Dette ser ut til å være den mest progressive utviklingspolitikken utformet av en vestlig regjering hittil."

Lidy Nacpil, Jubilee South og Freedom of Debt Coalition, Philippines

"Som en som ofte har blitt invitert til å bidra til samarbeid med ulike norske organisasjoner gjennom flere år, er jeg glad for å kunne sende mine gratulasjoner til alle nordmenn for utfallet at det nylig avholdte valget og med å ha fått en ny regjering til å forplikte seg slik den her har gjort. Vi ser fram til videre samarbeid med dere alle fram mot og under Hong Kong (WTOs ministermøte) - og oppfølgingen - for å sikre at den nye regjeringen følger opp sine forpliktelser og tar dem videre."

Dot Keet, Alternative Information and Development Centre, Sør-Afrika

Lidy Nacpil fra Philippinene besøker i disse dager Norge for å delta i presentasjonen av en ny rapport om "Verdensbankifisering" av norsk utviklingspolitikk, utarbeidet av Utviklingsfondet og IGNIS (les mer her).

De punktene fra Soria Moria som ble særlig framhevet i informasjonen om den rødgrønne regjeringens utviklingspolitikk er at regjeringen vil (les hele her):

 • at den multilaterale bistanden i økende grad skal forskyves fra Verdensbanken til utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer. Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering.
 • gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN-institusjonene, flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner.
 • gå imot en ytterligere utvidelse av hva som internasjonalt kan defineres som offisielt godkjent bistand (ODA) i forhold til militære utgifter, og ikke belaste bistandsbudsjettet med utgifter til militære styrker.
 • arbeide for større åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF, og vurdere endringer i forhold til politisk styring og mandat for Norges rolle.
 • gå inn for at Verdensbanken og IMF demokratiseres. Utviklingsland må gis langt større innflytelse blant annet ved at stemmeretten ikke utelukkende knyttes til innskutt kapital.
 • lede an i arbeidet med å avvikle utestående gjeld til de fattigste landene i tråd med det internasjonale gjeldsletteinitiativet. Kostnader ved sletting av gjeld skal ikke fortrenge norsk bistand jfr den vedtatte gjeldsplanen. Det skal ikke stilles krav til privatisering som forutsetning for sletting av gjeld. Arbeide for opprettelsen av en gjeldsdomstol for behandling av spørsmål om illegitim gjeld.

... og når det gjelder WTO:

 • gjennomgå og revurdere alle krav Norge har stilt til u-land om liberalisering av tjenestesektoren i GATS-forhandlingene.
 • at Norge i WTO-forhandlingene om landbruk og om markedsadgang for andre varer enn landbruksprodukter skal arbeide for å gi land i sør tilstrekkelig handlingsrom til å velge utviklingsstrategier som tar hensyn til deres særegne behov og utviklingsnivå.
 • at man i WTO-forhandlingene anerkjenner retten til produksjon av mat for egen befolkning.
 • at Norge skal støtte utviklingslandenes krav om reforhandling av avtalen om patentrettigheter (TRIPS-avtalen).
 • legge vekt på økt åpenhet om hvilke anmodninger Norge sender til andre land i GATS-forhandlingene, og så langt som mulig innenfor WTO-regelverket gi offentligheten innsyn i de anmodninger Norge mottar.
 • bidra til å sikre fattige land tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egen matproduksjon.
 • øke importkvotene for fattige land, også ikke-MUL land. Regjeringen vil målrette bistand mot å sette MUL-land i stand til å utnytte sine handelspreferanser.
 • arbeide internasjonalt for en gjennomgang av tidligere WTO-runder før forhandlingene utvides til nye områder.

Aktuelle lenker:

Medieklipp:

 • God tur, Solheim!, kommentar av John Y. Jones i Klassekampen 18.01.06
  Nyheten om at Norges nye regjering eksplisitt ville snu seg bort fra Verdensbanken og mot FN, fikk erkebiskop Tutu i Sør-Afrika til å juble. Vi håper minister Solheim tar seg tid til å snakke med Tutu når han besøker biskopens hjemland, og forsikre om sin lojalitet til Soria Moria erklæringen og hvordan han har tenkt å implementere den. Vi har gitt Tutu beskjed om at Solheim er på vei.
 • SV lufter ut, Aftenposten 26.12.05
  (se bildet - Tutu-oppslag i KK ligger på bordet)
 • Gud velsigne Norge, Klassekampen 16.11.05
  Den nye regjeringens kursendring i utviklingspolitikken, som blant annet betyr mindre vektlegging av Verdensbanken som utviklingsverktøy, har blitt lagt merke til utenfor Norge. Blant gratulantene er fredsprisvinner og erkebiskop Desmond Tutu.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.