Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Gud velsigne Norge

Den nye regjeringens kursendring i utviklingspolitikken, som blant annet betyr mindre vektlegging av Verdensbanken som utviklingsverktøy, har blitt lagt merke til utenfor Norge. Blant gratulantene er fredsprisvinner og erkebiskop Desmond Tutu.
Av Maren Sæbøe - Klassekampen | Onsdag 16. november 2005

(reportasje i Klassekampen 16.11.05)

– Fantastisk, slike ting kan fortsatt skje. God innsats. Gud velsigne dere, sier erkebiskopen ifølge informasjonsnettverket Rorgs sine hjemmesider.

Rorg driver opplysningsarbeid om nord-sør spørsmål i Norge og har i den forbindelse sendt en oversatt utgave av Soria Moria-erklæringen til sine samarbeidspartnere i sør. Desmond Tutu er også kjent som gjeldssletteaktivist i hjemlandet sammen med blant annet Dot Keet ved Alternative Information and Development Centre i Cape Town.

– Jeg er glad for å kunne sende mine gratulasjoner til alle nordmenn for utfallet av det nylig avholdte valget, og for å ha fått en ny regjering til å forplikte seg slik den her har gjort, sier Keet.

Til etterfølgelse

Lidy Nacpil fra Freedom of Debt Coalition på Filippinene og Jubilee South håper Norges varslede kursendring følges opp av andre land i nord, og på sikt lar utviklingslandene selv ta kontrollen over sin egen utvikling. Og det betyr ikke bare at vi må slutte gi penger til Banken, vi må også løsrive utviklingspolitikken fra Washington-konsensusen drevet fram av Verdensbanken og Pengefondet.

– PRSP har tatt over for strukturtilpasningsprogrammene, men selv om disse ikke er direkte drevet av Verdensbanken, er det mye av det samme. For landene i sør betyr det at det fortsatt stilles en rekke betingelser fra Verdensbanken og Pengefondet. Vi ønsker at all bistand må gis betingelsesløst, sier Nacpil til Klassekampen. Hun mener man må gå inn i en ideologisk kamp, hvor Washington-konsensusen utfordres av alternative modeller.

– Det som skjer med disse PRSP-prosessene er faktisk mye mer lumsk enn de tidligere diktatene. Økonomer i vårt eget land blir satt til å gjennomføre Verdensbanken og Pengefondets politikk, og de tror på den.          

Konsensus utdatert

Rick Rowden fra ActionAid er i likhet med Nacpil i Oslo i anledningen av lanseringen av Utviklingsfondets og Ignis-rapport om «verdensbankifisering» av norsk u-hjelp. Som Nacpil er han glad for den norske kursendringen.

– Den norske regjeringen har tatt et modig steg. Vi har de siste årene sett at flere land i sør, Argentina, Thailand og så videre, har sagt at de ikke lenger vil ta opp nye lån. Det som er viktig nå er at giverland følger. Det vil også bli lagt merke til i Washington, mener Rowden som selv har den amerikanske hovedstaden som base.

"Gud velsigne dere»

Desmond Tutu, erkebiskop"

"Jeg er glad for å kunne sende mine gratulasjoner til alle nordmenn for utfallet av det nylig avholdte valget»

Dot Keet, Alternative Information and Development Centre

 


FAKTA

I erklæringen fra Soria Moria skriver den nye regjeringen blant annet at den vil følgende:

  • At den multilaterale bistanden i økende grad skal forskyves fra Verdensbanken til utviklingsprogrammer og nødhjelpstiltak i regi av FN-organer.
  • Arbeide for større åpenhet om Norges rolle i Verdensbanken og IMF.
  • Gå inn for at Verdensbanken og IMF demokratiseres.
  • Ikke stille krav til privatisering som forutsetning for sletting av gjeld

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.