Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Norsk sørpolitikk

Med begrepet "norsk sørpolitikk" menes norsk politikk i forhold til utvikling i fattige land i sør. "sørpolitikk" brukes oftest synonymt med begrepet "utviklingspolitikk". Bistandspolitikken er en del av sørpolitikken, som igjen er en del av norsk utenrikspolitikk, herunder forsvars- og sikkerhetspolitikken, såvel som miljøpolitikken og handelspolitikken.  

Innhold:

For mer informasjon og debatt om norsk sørpolitikk, se

 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 29. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?