Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Norsk sørpolitisk historie

I 1905 rev Norge seg løs fra unionen med Sverige, bl.a. for at Norge skulle kunne ha et eget konsulatvesen og en egen utenrikspolitikk. Norsk kontakt med fattige land i Sør foregikk i hovedsak gjennom misjonen og norsk skipsfart og det skulle gå mange år før Norge fikk en egen sørpolitikk. Nedenfor har vi samlet lenker til artikler og annet stoff om vår sørpolitiske historie - som i hovedsak har vært knyttet til forsvars-, utenriks- og bistandspolitikken.
Mandag 05. september 2005

Artikler o.a.:

For en ironisk/humoristisk historisk framstilling:

Litteratur:

Kommentarer/debatt:

Andre lenker:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 04. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?