Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Banebrytende beslutning om illegitim gjeld

- Norge foretar en banebrytende beslutning om å slette illegitim gjeld, mener det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad etter at utviklingsminister Erik Solheim i går kunngjorde regjeringens beslutning om å slette gjelda fra den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet.
Tirsdag 03. oktober 2006
Linker oppdatert: Tirsdag 21. november 2006

Utviklingsminister Erik Solheim

I en pressemelding fra UD i går sier utviklingsminister Erik Solheim bl.a. (les mer her):

"Skipseksportkampanjen var feilslått utviklingspolitikk, og jeg er veldig glad for at Regjeringen nå går inn for at Norge sletter denne gjelda."

Regjeringen beslutning omfatter sletting av 520 mill. kroner i statsgjeld fra Ecuador, Egypt, Jamaica, Peru og Sierra Leone.

– At regjeringen nå sletter illegitim gjeld og tar medansvar for feilslått utviklingspolitikk er rett og slett historisk, sier Kjetil G. Abildsnes i Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) og mener at Solheim viser et politisk mot som vil bli lagt merke til internasjonalt (les mer her). Regjeringens beslutning hilses også velkommen av Kirkens Nødhjelp og deres ungdomsorganisasjon Changemaker, som i en årrekke har jobbet aktivt med spørsmål knyttet til skipseksportkampanjen og illegitim gjeld.

Gail Hurley i det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad karakteriserer beslutningen som "banebrytende" i det internasjonale arbeidet for anerkjennelse av illegitim gjeld (les mer her):

"Dette er en banebrytende beslutning som har stor betydning i forhold til andre långivere som tidligere har handlet uansvarlig. Vi oppfordrer Norge til å fortsette å være i forkant i det internasjonale bestrebelsene for å vinne forståelse for illegitim gjeld. Det er ikke rettferdig at dagens befolkning i de gjeldstyngede landene skal fortsette å betale prisen for korrupt, skjødesløs og politisk motivert utlånsvirksomhet som har skjedd tidligere. Idag har stillheten blitt brutt og vi oppfordrer andre kreditorland, spesielt i Norge, til å følge Norges modige lederskap."


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner og nettverk:

 • SLUGere: Nå er det grunn til å være stolt, analyse fra Kjetil G. Abildsnes, SLUG 03.10.05
  Mandag 2. oktober annonserte Solheim at regjeringen vil slette gjelden etter Skipseksportskampanjen til fem land og beskrev hele tiltaket som feilslått utviklingspolitikk som Norge nå tar medansvar for. Dette representerer bortimot en full seier for SLUG. Hva er det regjeringen gjør? Hvilken rolle har SLUG etter dette?
 • – En historisk seier for gjeldsbevegelsen, pressemelding fra Slett ulandsgjelda (SLUG) 02.10.06
  Solheim sletter Skipseksportsgjelda og erkjenner medansvar for feilet utviklingspolitikk.
 • - En historisk beslutning av stor betydning, Kirkens Nødhjelp 02.10.06
  - Regjeringens beslutning om ensidig sletting av gjeld er historisk. Ved å ta medansvar for gjelden etter skipseksportkampanjen, og slette den uten betingelser, har regjeringen tatt en historisk avgjørelse som bidrar til å bringe internasjonalt gjeldslettearbeidet et langt skritt videre.
 • Norge skriver historie! Changemaker 02.10.06
  På en pressekonferanse i dag kom utviklingsministeren med nyheten Changemaker har jobbet for siden 1999: Norge sletter gjelda etter skipseksportkampanjen! 
 • Norway makes groundbreaking decision to cancel illegitimate debt, Eurodad 03.10.06

Medieklipp:

 • Roser Norges gjeldslette, Vårt Land 21.11.06
  Argentinsk kirkeleder roser Norges gjeldsletteprogram.  
 • Långiver har et medansvar, Kommentar av Atle Sommerfeldt i Dagsavisen 12.11.06
  Regjeringens beslutning om å slette gjeld en del fattige land har til Norge, vil vekke internasjonal oppmerksomhet av flere grunner.
 • Wolfowitz i Norge, Aftenposten (NTB) 16.10.06
  Verdensbankens president ble møtt med krav om å slette u-landsgjeld på Norgesbesøket. 
 • Noe å være stolt av, Debatt av Audun Lysbakken i Dagsavisen 13.10.06
  Utviklingsminister Erik Solheim har slettet gjeld på mer enn en halv milliard kroner, som fem utviklingsland hadde til Norge. Gjelden stammet fra den famøse skipseksportkampanjen, hvor Norge lånte ut penger til fattige land til kjøp av norske skip.
 • Regjeringen refses for gjeldsslette, Morgenbladet 13.10.06
  Mens solidaritetsorganisasjonene klapper for Erik Solheims gjeldslette, knurrer medkreditorene i den såkalte Paris-klubben. Klubben består av 19 vestlige land. Organisasjonen mener at Norge har brutt med "kreditorsolidariteten". Ved å slette gjeld når de andre kreditorene ikke gjør det, har Norge opptrådt usolidarisk.
 • Sluttstrek for feilslått utviklingshjelp, Debatt av Erik Solheim i Aftenposten 05.10.06
  I statsbudsjettet for 2007 foreslår Regjeringen å rydde opp i etterlatenskapene fra et mørkt kapittel i norsk bistandshistorie, den såkalte skipseksportkampanjen. Mange vil si det er på høy tid. Jeg er en av dem.  
 • Skandaleskipene, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.10.06
  Fortsatt er det altså grunn til å ha en litt vemmelig smak i munnen når skipseksportkampanjen nevnes.  
 • Regjeringen sletter skipsgjeld, Vårt Land 03.10.06
  Regjeringen har vedtatt å slette gjelden u-land fikk til Norge etter skipseksportkampanjen i 1970-årene, til sammen 2,9 milliarder kroner. – Et historisk gjennomslag i kampen for gjeldssletting, sier Kirkens Nødhjelp.
 • Norge sletter 2,9 milliarder av u-landsgjelden, VG Nett 02.10.06
  Regjeringen sletter gjelden u-land fikk til Norge etter skipseksportkampanjen i 1970-årene, til sammen 2,9 milliarder kroner.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.