Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Wolfowitz "enstemmig" godkjent for Verdensbanken

I går kunngjorde Verdensbanken at bankens styre "enstemmig" hadde bekreftet Paul D. Wolfowitz som bankens 10. president. Utenfor bankens styre var det imidlertid knapt noen enighet og mange er de som har brukt de siste ukene på å protestere mot både Wolfowitz og mangelen på demokrati i den mektige banken.
Fredag 01. april 2005
Linker oppdatert: Onsdag 06. april 2005

Demonstranter arrangerer "one-horse-race" i protest mot den udemokratisk utnevnelsen av Wolfowitz.

- Gi fyren en sjanse, heter det blant de som mener Wolfowitz ikke er så ille som mange vil ha det til, mens en del av kritikerne ser på Wolfowitz som et ærlig uttrykk for de interesser Verdensbanken faktisk tjener.

- Fra norsk side vil vi fortsatt arbeide målrettet og strategisk for å bidra til at Verdensbanken styrker og effektiviserer sitt arbeid for verdens fattige, svarte utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson på spørsmål i Stortinget - se Dok. 15 spm. 643 (2004-2005). Og gjennom den Nordisk-Baltiske eksekutivdirektøren i bankens styre, Thorsteinn Ingolfsson fra Island, stilte også Norge seg bak Wolfowitz etter at rammer for videreføring av kampen mot fattigdom var drøftet og avklart med Wolfowitz (se Statement by Executive Directors Representing European Countries on the Selection of the President of the World Bank, 31.03.05).

- Maktens signaler

I begynnelsen av januar ble det kjent at Verdensbankens direktør de siste 10 årene, James D. Wolfensohn, skulle gå av og at USAs president George W. Bush lette etter en etterfølger (se Kamp om makt og toppjobber - i FN, WTO og Verdensbanken, Aktuelt 14.03.05). Etter at president Bush lanserte Wolfowitz som kandidat (se President's Statement on World Bank and Paul Wolfowitz, The White House, USA, 16.03.05) tok det ikke lang tid før de kritiske røstene var på banen.

- Nein danke, skrev tyske Der Spiegel (se Wolfowitz, Nein Danke: Candidate to Lead World Bank Gets Thumbs Down in Europe, 17.03.05), som rapporterte at analytikere over hele Europa mente Wolfowitz ville være "den absolutte gale beslutningen". I norske aviser registrerte man at det er makta som rår (se f.eks. Maktens signaler, lederkommentar i Aftenposten 19.03.05 og Utsendt fra haukeredet, lederkommentar i Dagbladet 20.03.05) og i Dagsavisen sa utenriksredaktør Erik Sagflaat det slik (se Hauk over hauk, kommentar av Erik Sagflaat, Dagsavisen 18.03.05):

"At hauken Paul D. Wolfowitz blir sjef for Verdensbanken, er en logisk oppfølging av at hauken John Bolton er nominert som USAs nye FN-ambassadør. Den ene skal styre økonomien, den andre politikken. Verden skal bankes på plass."

Likevel var sjansen liten for at de europeiske landene skulle protestere Wolfowitz, siden de selv året før insisterte på å få sin kandidat til toppjobben i Det internasjonale pengefondet (se WDM's response to US appointment of Paul Wolfowitz as head of the World Bank, World Development Movement, 16.03.05).

Wolfowitz' omstridte bakgrunn

Wolfowitz har en omstridt bakgrunn og protestene mot ham skyldes ikke minst at han oppfattes som hjernen bak Irak-krigen og at han her har jobbet som hånd-i-hanske med USAs visepresident Dick Cheney (se f.eks. Cheney’s Oil Change at the World Bank, commentary by Jim Valette, Foreign Policy in Focus, 21.03.05). Institute for Policy Studies i Washington har samlet informasjon om bakgrunn og sitater fra Wolfowitz (se The Wolfowitz Chronology: 1972-1992 og Wolfowitz in his own words) der vi bl.a. kan lese dette om Wolfowitz perspektiver på olje og USAs interesser:

"I midt-østen og sørvest-asia er det vårt overordnede mål å forbli den dominerende utenlandske makt i regionen og sikre USA og vesten tilgang til regionens oljeressurser (Feb. 18, 1992 Draft Defense Planning Guidance, leaked to the New York Times)."

I BBC ble det imidlertid nylig hevder at Wolfowitz nå blir skjøvet ut av Pentagon fordi Dick Cheney og oljeinteressene har vunnet kampen om Irak, se Secret US Plans for Iraq's Oil:

"Hvorfor ble Paul Wolfowitz skjøvet ut av Pentagon og over i Verdensbanken? Svaret ligger i et 323-siders dokument, hemmelig fram til nå, som antyder at olje-industriens allierte i Bush-administrasjonene har nedkjempet de ny-konservative og dere leder Wolfowitz."

Andre har i positiv retning trukket fram at han er en velutdannet akademiker med bakgrunn som rektor og professor ved John Hopkins University i USA og pekt på at han også har utviklingserfaring som ambassadør i "et av verdens største utviklingsland" (som president Bush sa under lanseringen av hans kandidatur). Indonesia-kjenneren Jeffrey Winters mener imidlertid at Wolfowitz' bakgrunn som ambassadør i Indonesia utgjør "noe av det mest knusende beviset mot ham" og skriver bl.a.(se Devastating: Wolfowitz's Indonesia Years, by Jeffrey Winters, 29.03.05):

"Som ambassadør til Indonesia bidro Wolfowitz til å sette i scene ... kollapsen i Indonesias økonomi, en tragedie som sendte titalls millioner inn i ekstrem fattigdom."

"Men det viktigste politiske tidspunktet i ambassadør Wolfowitz' år i Jakarta - president Reagans besøk i 1986 - viser at han spilte en sentral rolle i å beskytte Suharto-regimet fra nærmere gransking av menneskerettighetene."

Protester - og bifall, fra Verdensbankens kritikere

Etter initiativ fra det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad ble det tatt initiativ til en underskriftkampanje mot Wolfowitz (se Protesting Wolfowitz for the World Bank – petition update), der også representanter fra norske organisasjoner sluttet seg til etter initiativ fra SLUG og Changemaker (se E-postkampanje: Nei til Wolfowitz som sjef for Verdensbanken!). - Paul Wolfowitz representerer en politikk som gjør verden farligere for verdens fattige, het det bl.a. i den norske kampanjen. Et annet initiativ ble tatt av amerikanske organisasjoner (se Organizational sign-on letter for U.S. groups against Wolfowitz - PDF) og et tredje ble tatt av personer innenfor sivilsamfunnsnettverket CIVICUS, se Regarding the proposed appointment of Mr. Wolfowitz as the new President of the World Bank.

Men midt i alle protestene var det også enkelte bank-kritikere som mente at Wolfowitz var et mer ærlig uttrykk for bankens interesser og politikk og at det mange nå frykter vil skje med Verdensbanken allerede har skjedd under den nåværende sjefen, James D. Wolfensohn (se f.eks. Wolfowitz: A Problem Bigger Than the World Bank, by Mark Weisbrot, CEPR eller A New War?: On Wolfowitz's World Bank!, ZNet commentary by Patrick Bond).

Norges og Europas krav

Etter at Bush hadde nominert Wolfowitz var Utviklingsfondets informasjonsleder Aksel Nærstad raskt ute med krav til den norske regjeringen (se - Paul Wolfowitz er en glitrende kandidat til toppjobben i Verdensbanken, sier Aksel Nærstad i Utviklingsfondet):

"Nærstad mener at den norske regjeringen umiddelbart må gå ut å si at Wolfowitz er fullstendig uakseptabel som president i Verdensbanken. "Det er hårreisende at Utenriksdepartementet ikke har gått ut mot kandidaturet til Wolfowitz, men sier en vil konsultere med andre Europeiske stater før en uttaler seg," sier Nærstad. "USA har alltid hatt presidenten i Verdensbanken, og når Bush  har nominert Wolowitz, skal det mye til å forhindre utnevnelsen. Regjeringen må nå med en gang si NEI TIL WOLFOWITZ! " sier Nærstad."

Og et par dager etter stilte SVs Audun Bjørlo Lysbakken på Stortinget følgende spørsmål til utenriksministeren (se Dok. 15 spm. 643, 2004-2005):

"Nominasjonen av den neo-konservative Paul Wolfowitz til stillingen som president i Verdensbanken har vakt reaksjoner. Tradisjonelt sett har USA lyttet til signaler andre europeiske og/eller andre land før valg av kandidat under foregående konsultasjonsrunder. Hva er Utenriksministerens syn på denne nominasjonen, har Norge foretatt seg noe for å påvirke valget av president i Verdensbanken og vil Norge foreta seg noe for å hindre en utnevnelse av Wolfowitz?"

I en innlegg i Dagbladet spurte forskere ved Senter for utvikling og miljø (SUM) i Oslo spørsmålet  Wolfowitz: Hva bør Norge gjøre? (Dagbladet 30.03.05) og kom med følgende råd:

"Vi oppfordrer norske myndigheter til snarest å gå sammen med sine likesinnede i å legge press på USA slik at man komme frem til en ny kandidat til presidentvervet."

Fra norske side var det imidlertid ikke aktuelt og protestere mot Wolfowitz og man var mer opptatt av bankens politikk enn av hvem som styrer den. I sitt svar til Lysbakken viste utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson til de forutgående konsultasjonene og svarte bl.a.:

"Jeg vil i disse konsultasjonene legge størst vekt på at Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og oppnåelse av FNs tusenårsmål vil bli videreført under en ny president."

Og på dette feltet ser det ut til at konsultasjonene førte fram, slik det er nedfelt i en felles uttalelse fra de europeiske direktørene i bankens styre i forbindelse med godkjenningen av Wolfowitz i går (se Statement by Executive Directors Representing European Countries on the Selection of the President of the World Bank, 31.03.05),. Her står det bl.a.:

"Herr Wolfowitz har gitt klar og reservasjonsløs støtte til Bankens arbeid for reduksjon av fattigdom. Han har uttalt at han vil bygge videre på sin forgjengers arv og videreføre bankens strategi om å fremme økonomisk vekst og sosial utvikling gjennom både IBRD og IDA."

Utviklingslandene ønsker bedre representasjon og åpenhet

Også utviklingslandenes representanter i bankens styre hadde konsultasjoner med Wolfowitz i forkant av den formelle godkjenning (se Wolfowitz møtte u-land, Aftenposten (NTB) 24.03.05) og de redegjorde i går for sine synspunkter i en egen uttalelse (se Further Statement by Group of Executive Directors on the World Bank's Presidential Selection Process, 31.03.05). Her heter det bl.a.:

"Eksekutivdirektørene fra G-11 gjentok sin bekymring med hensyn til rimelig representasjon fra utviklings- og overgangsland i Verdensbankens ledelse."

"Eksekutivdirektørene fra G-11uttrykte det syn at både medlemslandene og institusjonen ville tjene stort på en mer åpen og konsultativ utvelgelsesprosess som omfatter et større antall internasjonale kandidater."

Hestehandel om posisjoner?

I forbindelse med godkjenningen av Wolfowitz i Verdensbankens styre i går arrangerte kritikere et "one-horse-race" - et hesteveddeløp med én hest (se Wolfowitz's Confirmation: 50 Years and Others Protest the One-Horse Race, Undemocratic Process). I en egen pressemeddelelse ga de bl.a. uttrykk for at godkjenningen av Wolfowitz kunne være resultat av en hestehandel (se Wolfowitz, in 'one-horse-race', takes World Bank Crown):

"Men selv om det bare er en hest i løpet kan det godt være at også andre vinner. Trøstepremier vil gå til en rekke land for å være gode sportsfolk og godta Wolfowitz selv om de ikke liker ham. Ingen av disse vil bli presentert på torsdag, men hold et våkent øye med dem på et mindre åpenbart tidspunkt:

 • EU - får andre topp-posisjoner i WB
 • Frankrike - får USAs støtte til Pascal Lamy (Frankrike) som ny WTO-sjef
 • Tyskland - får USAs støtte til krav om sete i sikkerhetsrådet
 • Brasil - får USAs støtte til krav om sete i sikkerhetsrådet"

Aktuelle nettressurser:

Uttalelser fra Verdensbanken og andre Bretton Woods Institusjoner:

Uttalelser fra USAs president George W. Bush:

Om toppjobben i Verdensbanken:

Kommentarer knyttet til utnevnelsen av Wolfowitz:

Nominasjonen opp i Stortinget:

 • Dok. 15 spm. 643 (2004-2005), spørsmål fra Audun Bjørlo Lysbakken (SV) til utenriksministeren om hvordan Norge vil forholde seg til nominasjonen av Wolfowitz, 18.03.05

Kommentarer fra organisasjoner:

Kommentarer i norske aviser etter utnevnelsen av Wolfowitz:

 • Bono etter Ulven?, kommentar av Jan Bøhler, Dagsavisen 03.04.05
  Norge kunne spilt med i dragkampen om hvem som skal overta som sjef for Verdensbanken. Men som vanlig i slike spørsmål – hørte ingen noe fra regjeringen.
 • Makta rår, lederkommentar i VG 01.04.05
  Wolfowitz appellerer til kritikerne og ber om en sjanse til å vise hva han kan gjøre for Verdensbanken og den globale kampen mot fattigdommen. Verdensbankens medlemmer har ikke noe annet valg enn å gi ham denne sjansen.
 • Wolfowitz: Hva bør Norge gjøre?, debatt av Desmond McNeill og Benedicte Bull, Dagbladet 30.03.05
  Vi oppfordrer norske myndigheter til snarest å gå sammen med sine likesinnede i å legge press på USA slik at man komme frem til en ny kandidat til presidentvervet.
 • Mange er redde, kommentar av Bjarte Botnen, Vårt Land 22.03.05
  Ideologen bak krigen mot Irak, viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, skal bli sjef for Verdensbanken. Det har gjort at mange er blitt bekymret, men har de grunn til det?
 • Ulv i banken, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.03.05
  Det er ingen grunn til å betvile at Wolfowitz ønsker utbredelse av demokrati og velstand, men det er all grunn til å tvile på om han velger de riktige midlene. Å utnevne en krigersk mann uten annen erfaring fra utviklingsarbeid enn en ambassadørstilling i Indonesia, er en provokasjon mot det arbeid Verdensbanken driver.
 • Utsendt fra haukeredet, lederkommentar i Dagbladet 20.03.05
  Nominasjonen av Wolfowitz til Verdensbanken har vakt sterke reaksjoner i både Europa og i utviklingsland. Banken har en avgjørende rolle fordi den kan gi lån til prosjekter som andre banker og investorer ikke vil røre. Det viktigste er likevel betingelsene som stilles for å gi disse lånene. Ikke minst fordi målet skal være fattigdomsbekjempelse.
 • Maktens signaler, lederkommentar i Aftenposten 19.03.05
  Wolfowitz har vært et symbol og en forkjemper for den nye amerikanske doktrinen som sier at USAs interesser best ivaretas gjennom vilje til å utøve makt. Parolen er at hvis USA viser lederskap, vil resten av verden følge etter.
 • Hauk over hauk, kommentar av Erik Sagflaat, Dagsavisen 18.03.05
  At hauken Paul D. Wolfowitz blir sjef for Verdensbanken, er en logisk oppfølging av at hauken John Bolton er nominert som USAs nye FN-ambassadør. Den ene skal styre økonomien, den andre politikken. Verden skal bankes på plass.

Bistandsaktuelt (2/2005):

 • Haukeblikk på Wolfowitz,
  Til tross for europeisk murring og misnøye var det ingen politisk vilje til å stoppe utnevnelsen av Paul Wolfowitz som ny sjef i Verdensbanken. Men når han overtar sjefsstolen 1. juni vil organisasjoner, forskere og politikere følge nøye med.
 • - Bør ikke velges politisk,
  Mange er kritiske til måten Verdensbanksjefen velges på. En av dem er nordmannen Steinar Hopland, som var ansvarlig for rekrutteringen av ledere i Verdensbanken fra 1991 til 1993. Han mener det er feil at de fire øverste stillingene i banken – president og tre visepresidenter – utnevnes av politikerne.

Andre medieklipp:

 • Kamp om innflytelse, Aftenposten 06.04.05
  Verdensbanken har vært en brikke i kampen om global innflytelse helt siden opprettelsen mot slutten av den annen verdenskrig.
 • I'm with Wolfowitz, comment by Geroge Monbiot, The Guardian 05.04.05
  It's about as close to consensus as the left is ever likely to come. Everyone this side of Atilla the Hun and the Wall Street Journal agrees that Paul Wolfowitz's appointment as president of the World Bank is a catastrophe. Except me.
 • Wolfowitz formelt utnevnt, Dagens Næringsliv (NTB) 01.04.05
  De 24 medlemmene i institusjonens styre vedtok enstemmig utnevnelsen av Wolfowitz. Han tiltrer stillingen 1. juni, da James Wolfensohn trekker seg tilbake etter ti år i presidentstolen.
 • Ja til omstridt hauk, Aftenposten 31.03.05
  Alt er klart for at den omstridte amerikanske viseforsvarsministeren Paul Wolfowitz i dag blir ny sjef for Verdensbanken. EU ga i går grønt lyst for å velge Wolfowitz.
 • Strid i Blair-regjeringen om Wolfowitz, Dagens Næringsliv (NTB) 29.03.05
  To av statsrådene i den britiske regjeringen er svært kritiske til at USAs viseforsvarsminister denne uka trolig blir ny sjef i Verdensbanken, skriver The Observer.
 • Wolfowitz møter EU-ledere onsdag, Dagens Næringsliv (NTB), 25.03.05
  USAs kandidat til ny president i Verdensbanken, viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, skal onsdag møte EU-ledere i Luxembourg, opplyser kilder til Reuters.
 • Wolfowitz møtte u-land, Aftenposten (NTB) 24.03.05
  Representanter fra utviklingsland i den såkalte G11-gruppen møtte den kommende direktøren i Verdensbanken Paul Wolfowitz onsdag.
 • EU is 'concerned' about Wolfowitz, BBC 23.03.05
  EU finance ministers said they have "concerns" about the potential appointment of Paul Wolfowitz as president of the World Bank.
 • EU-ministre diskuterer Verdensbanken, Dagens Næringsliv (NTB) 22.03.05
  EUs finansministre vil bruke EU-toppmøtet denne uken til å diskutere hvem som bør bli ny sjef i Verdensbanken.
 • - Greit med Wolfowitz som sjef for Verdensbanken, Aftenposten (NTB-Reuters), 22.03.05
  Tyskland vil ikke motsette seg at USAs omstridte viseforsvarsminister Paul Wolfowitz blir Verdensbankens nye president, opplyser forbundskansler Gerhard Schröder.
 • Wolfowitz's World Bank bid endorsed, al Jazeera, 22.03.05
  Handpicked by US President George President, Paul Wolfowitz's candidacy to head the World Bank seems set for approval at the end of the month.
 • Wolfowitz to meet EU commissioner, BBC 21.03.05
  Paul Wolfowitz is to meet the European commissioner for development as he tries to calm unease about his nomination for World Bank president.
 • EU to discuss Wolfowitz nomination - Mar 21, 2005, CNN 21.03.05
  A European Union summit is set to discuss the controversial U.S. nomination of Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz as World Bank president after the candidate agreed to meet officials to explain his views.
 • Why the west is always in the saddle, comment by Larry Elliot, The Guardian 21.03.05
  Who knows how Bush came to plump for Wolfowitz. But the idea that the neo-cons' neo-con should be parachuted into the bank was seen as a deliberately provocative gesture, and not just by the usual suspects in the aid agencies. European governments are unhappy and most of the bank's staff are spitting blood. Clare Short summed it up: "This is really shocking.
 • Wolfowitz slår tilbake mot kritikerne, Dagens Næringsliv 19.03.05
  Paul Wolfowitz lover at det ikke vil bli noe regimeskifte i Verdensbanken når han tar over roret, og slår tilbake mot kritikere som mener han er et dårlig valg.
 • E-post mot Wolfowitz, Vårt Land 18.03.05
  Med e-postaksjon skal Changemaker og Aksjon Slett U-landsgjelda legge kjelker i veien for kandidaturet til Paul Wolfowitz som ny sjef for Verdensbanken.
 • Hauk over hauk, Klassekampen 18.03.05
  Kommer Paul Wolfowitzs kandidatur i Verdensbanken til å bli den siste brikken i George W. Bushs puslespill for å sikre USAs verdensherredømme?
 • Møter skepsis, Dagsavisen 18.03.05
  De fleste grøsser over Verdensbankens nye sjef. Men det finnes også dem som tror hauken Paul Wolfowitz kan gjøre en god jobb for verdens fattigste.
 • Verdensbanken, Dagsavisen 18.03.05
 • Fikk telefon, Dagbladet (NTB) 18.03.5
  USAs viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, som til manges bestyrtelse er nominert til president for Verdensbanken, hadde torsdag to lengre telefonsamtaler med den irske popstjernen og aktivisten Bono.
 • The Ugly American Bank, op-ed by Paul Krugman, New York Times, 18.03.05
  You can say this about Paul Wolfowitz's qualifications to lead the World Bank: He has been closely associated with America's largest foreign aid and economic development project since the Marshall Plan. I'm talking, of course, about reconstruction in Iraq. Unfortunately, what happened there is likely to make countries distrust any economic advice Mr. Wolfowitz might give.
 • Cool reaction to Wolfowitz move, The Guardian 18.03.05
  European governments - with the exception of Britain - reacted coolly yesterday to the prospect of Paul Wolfowitz, the neoconservative advocate of war in Iraq, becoming president of the World Bank. But diplomats said it was unlikely that Europe, which holds about 30% of the seats on the bank's board, would seek to strain transatlantic relations by blocking him.
 • Wolfowitz, Nein Danke: Candidate to Lead World Bank Gets Thumbs Down in Europe, Der Spiegel, 17.03.05
  George B. Bush on Wednesday nominated the neoconservative Paul D. Wolfowitz as the next president of the World Bank. But Wolfowitz is seen by many here as a unilateralist hawk and Europeans are outraged. Analysts across the continent spend Thursday venting on an appointment widely seen as "the absolutely wrong decision."
 • Behind the neocon nomination, analysis by Rhys Blakely, The Time (UK), 17.03.05
  While Africa battles to keep the wolf from the door, Europe’s leaders are lining up to keep Wolfowitz from the World Bank.
 • Wolfowitz at the door, editorial in the The Guardian, 17.03.05
  Mr Bush's choice revives old questions about the selection process. The Commission for Africa recommended last week that heads of international institutions should be decided by open competition "for the best candidate rather than by traditions which limit these appointments by nationality". Europeans - who remember how the US managed to veto the German candidate to head the IMF last year - should now state their objections to Mr Wolfowitz loud and clear.
 • Bestyrtet over valg av Wolfowitz, Dagens Næringsliv (NTB), 17.03.05
  Utviklingsaktivister reagerer med bestyrtelse på at president George W. Bush har nominert Paul Wolfowitz til stillingen som president i Verdensbanken.
 • Wolfowitz trolig ny president i Verdensbanken, Dagbladet (NTB), 17.03.05
  President George W. Bush nominerte onsdag viseforsvarsminister Paul Wolfowitz som ny leder for Verdensbanken. Professor Helge Hveem er skeptisk til utnevnelsen.
 • A hawk to ruffle the World Bank's feathers, The Economist 17.03.05
  George Bush has nominated Paul Wolfowitz, one of the main architects of the Iraq war, to run the World Bank. Though this is normally America’s prerogative, Europeans and others may object to the candidacy of so hawkish a figure.

Medieklipp (forut for utnevnelsen av Wolfowitz):

 • Merkevaren USA, kommentar av Naomi Klein, Dagbladet 15.03.05
  Det begynte som en spøk, men framstår nå som et relativt seriøst forslag: at U2s vokalist Bono kan bli utnevnt til leder for Verdensbanken. USAs finansminister John Snow sa nylig at rockestjernen Bono gjør mye godt for økonomien i utviklingslandene og tilføyde «Han er en jeg beundrer».
 • Verdensbanken neste, Aftenposten 03.03.05
  Den amerikanske regjeringen vurderer å be Carly Fiorina om å overta ledelsen av Verdensbanken. Det er knappe tre uker siden hun fikk sparken fra Hewlett-Packard.
 • Paul Wolfowitz kan bli ny sjef for Verdensbanken. Aftenposten 01.03.05
  USAs omstridte viseforsvarsminister Paul Wolfowitz seiler opp som ledende kandidat til å bli ny sjef for Verdensbanken.
 • Bono bør lede Verdensbanken, Dagbladet 27.02.05
  Den amerikanske avisen Los Angeles Times mener U2s frontmann Bono «bør bli Verdensbankens neste president».
 • Godt at Wolfensohn går, debatt av John Y. Jones (svar til Bekken) i Klassekampen 26.02.05
  Når Verdensbanksjef Jim Wolfensohn snart går av som sjef for verdens mest innflytelsesrike utviklingsorganisasjon, fyller samtidig banken selv 60 år. Begge burde vært pensjonert. At banksjefen mot sin vilje må gå, skyldes ikke at han har vært for myk, tredje-verdens-vennlig eller uspiselige for amerikanerne. Bare at han har gjort jobben sin.
 • Valgkamp i Verdensbanken, kronikk av Bjørn Kloumann Bekken, Klassekampen 15.02.05
  Sett utenifra er det oppsiktsvekkende at den potensielt mest betydningsfulle jobben i den globale kampen mot fattigdom blir bestemt på en fullstendig udemokratisk måte. Presidenten for Verdensbanken har stor makt over økonomien til svært mange utviklingsland men ingen av disse landene er med på å bestemme hvem som blir ny leder for Verdensbanken. Nok en gang kan jobben gå til en nær venn av den amerikanske presidenten som sannsynligvis har verken bakgrunn eller innsikt i utviklingsproblematikk. Det er utrolig at en så viktig jobb kan gå til – og dette var Wolfensohns stalltips i et internt møte – ”en av George Bush sine fettere”
 • Nye valgsirkus, lederkommentar i Dagens Næringsliv 17.01.05
  Det finnes en rekke internasjonale organisasjoner som lager kjøreregler og gir råd om god politikk. Tre av disse organisasjonene skal finne nye ledere i løpet av året. Det gjelder både Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensbanken. Men måten lederne velges på, fortjener ikke annet enn stryk.

For mer bakgrunnsinformasjon, se f.eks.:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.