Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kamp om makt og toppjobber - i FN, WTO og Verdensbanken

- Måten lederne velges på, fortjener ikke annet enn stryk, skrev Dagens Næringsliv i en lederkommentar om arbeidet med å finne nye ledere i OECD, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensbanken. Men stryk eller ikke - nye ledere skal velges, også i FNs utviklingsprogram der Norges utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson nå er offisielt lansert som kandidat.
Mandag 14. mars 2005
Linker oppdatert: Tirsdag 03. mai 2005

I FN-systemet rangerer toppjobben i FNs utviklingsprogram (UNDP) som nummer 3, etter FNs generalsekretær og vise-generalsekretær. Mange vil likevel hevde at toppjobbene i Verdensbanken, såvel som i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO), henger betydelig høyere, både i prestisje og makt. De tre Bretton Woods organisasjonene blir beskrevet slik i introduksjonen på nettsidene til det Washington-baserte Global Policy Forum (se Global Governance and the Three Sisters):

"Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) har umåtelig makt og innflytelse, men ekskluderer stemmene fra utviklingsland som i størst grad rammes av finans- og handelspolitikken. Pengene regjerer i Verdensbanken og IMF, og 'konsensus' i WTO er ofte et resultat av 'grønne rom'-forhandlinger bak scenen og press fra tungvektere i internasjonal handel, som USA."

Avisa Dagens Næringsliv har på lederplass gått hardt ut mot utvelgelsesprosessen for lederjobben i Verdensbanken, WTO og toppjobber i internasjonale organisasjoner generelt (se Nye valgsirkus, lederkommentar i Dagens Næringsliv 17.01.05):

"Dagens metode er ikke bare dårlig ut fra alle normale kriterier for ledelse og styring. Den er også gammeldags. Nye land vokser frem til økonomiske stormakter. Fattige land trer inn på nye markeder og forlanger respekt. Skal globaliseringen fortsette og være positiv for verden som helhet, kreves det at internasjonale organisasjoner også blir globale og ikke kan mistenkes for å være stormaktenes forlengede arm. Da kreves det åpne prosesser rundt ledervalg hvor målet er å finne den beste kandidaten. Ikke den riktige nasjonaliteten. Dagens situasjon hvor tre nye ledere skal velges omtrent samtidig, byr på en ypperlig anledning til å begynne med en ny og bedre praksis."

Hvem overtar etter James D. Wolfensohn i Verdensbanken?

I begynnelsen av januar ble det kjent at Verdensbankens direktør de siste 10 årene, James D. Wolfensohn, skal gå av og at USAs president George W. Bush leter etter en etterfølger. Hvem blir det?

USAs tidligere WTO-forhandler Robert Zoellick ble lenge vurdert som en sannsynlig kandidat, men sies å ikke lenger være aktuell etter at at den nye utenriksministeren Condoleezza Rice hentet ham til utenriksdepartementet (se Sign of more conservative times, BBC 07.01.05).  I begynnelsen av mars gikk nyheten verden rundt om at USAs omstridte viseforsvarsminister Paul Wolfowitz seilte opp som kandidat, etter at dette ble slått opp i Financial Times (se Paul Wolfowitz kan bli ny sjef for Verdensbanken. Aftenposten 01.03.05). Noen dager senere kunne New York Times rapportere at USAs regjering vurderer å utnevne Carly Fiorina, som nylig hadde fått sparken fra Hewlett Packard (se Verdensbanken neste, Aftenposten 03.03.05).

En oppdatert oversikt over navn på aktuelle kandidater, så vel som debatten og ryktene som svirrer i prosessen, finnes på nettstedet World Bank President - shining a spotlight on the selection of the tenth president.

I forbindelse med debatten om den norske regjeringens utviklingsmelding i fjor (Sommerens utviklingsdebatt i media, Aktuelt 29.07.04)  var det flere som antydet at meldingen nærmest var å anse som en søknad fra utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson om jobb i Verdensbanken (se f.eks. - Helt feil om Verdensbanken, Stavanger Aftenblad 23.06.04). Selv avviste hun slike påstander og hennes navn er ikke blant de som i dag nevnes som aktuelle for toppjobben i Verdensbanken.

- Det betyr lite hvem som sitter i sjefstolen i Verdensbanken

Siden opprettelsen av de mektige finansinstitusjonene på et møte i Bretton Woods, New Hampshire i 1944 har det vært et "gentlemans agreement" mellom USA og Europa at sjefen i Verdensbanken skal være en amerikaner og i IMF en europeer, slik også avisa Washington Post påpekte i en artikkel om Wolfensohns avgang (se Wolfensohn Confirms Plan to Leave World Bank, Washington Post 04.01.05):

"Administrasjonen (USAs regjering) har effektiv kontroll over hvem som blir Wolfensohns etterfølger fordi USA, som bankens største aksjonær, tradisjonelt velger en amerikaner til stillingen, mens europeerne velger en av sine for å lede Det internasjonale pengefondet."

USAs visefinansminister, Rob Nichols, sa da til Washington Post at regjeringen ville starte en "åpen, oppriktig og transparent" utvelgelsesprosess. Kritikere, som Alex Wilks, leder for det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad, mener imidlertid at det er langt mellom retorikk og praksis (se U.S. Dominates World Bank Leadership, comment by Alex Wilks, Foreign Policy in Focus, 17.02.05):

"Godt styresett. Konsultasjon. Deltakelse. Du ville vært en millionær om du fikk en dollar hver gang tjenestemenn fra Verdensbanken brukte et av disse ordene. Dessverre, så er det slik at utvelgelsesprosessen for toppstillingen i Verdensbanken fullstendig ignorerer disse prinsippene."

I en annen kommentar betegner han ansettelsesprosedyren for "middelaldersk" (se World Bank President: A medieval process). Han er ikke alene om å være kritisk.

- Sett utenifra er det oppsiktsvekkende at den potensielt mest betydningsfulle jobben i den globale kampen mot fattigdom blir bestemt på en fullstendig udemokratisk måte, skrev også Bjørn Kloumann Bekken i en kronikk i Klassekampen 15. februar (se Valgkamp i Verdensbanken). - Dette demokratiske underskuddet hadde ikke vært så ille, mener Kloumann Bekken, hvis USA hadde hatt en tradisjon for å utnevne dyktige, kapable amerikanere til stillingen. - Men det har de dessverre ofte ikke gjort, hevder han.

Han fikk imidlertid svar fra John Y. Jones i IGNIS, som mener at "det betyr lite hvem som sitter i sjefstolen" (se Godt at Wolfensohn går, Klassekampen 26.02.05). Jones' poeng er at så lenge det faktisk er USA som i all hovedsak styrer Verdensbanken så er det bedre at den som besitter toppjobben ikke utgir seg for noe annet, slik Jones mener Wolfensohn til dels har gjort:

"... en ny bushpresident i Verdensbanken vil være tydeligere enn Wolfensohn. Han vil spille mindre cello og reise mindre til fattige land. Derfor blir det lettere å se at Bush også har en hensikt med sjefingen, lettere å se at Verdensbanken er storselskapenes og de rike landenes bank. Og det er en forbedring."

For hvem er det som styrer verden? I følge siste nummer av det anerkjente Washington-baserte tidsskriftet Foreign Policy er det verken FN eller Verdensbanken eller noen av de andre finansinstitusjonene, men president Bush' nasjonale sikkerhetsråd (se Inside the Committee that Runs the World, Foreign Policy March/April 2005):

"De indre kretser i USAs nasjonale sikkerhetsgruppe - medlemmene av Det nasjonale sikkerhetsrådet, et utvalg av deres folk og noen få nære rådgivere for presidenten - utgjør trolig den mektigste komiteen i verdenshistorien, en med mer ressurser, mer makt, større fullmakt til å handle og større evne til å bruke makt lengre og raskere enn noen andre innkalt av konge, keiser eller president."

4 kandidater til toppjobben i Verdens handelsorganisasjon (WTO)

En annen Bretton Woods institusjon som skal ha ny leder i år er Verdens handelsorganisasjon (WTO), som har hatt mange problemer siden opprettelsen for omlag 10 år siden (se I nyhetsbildet: Utviklingsvennlige WTO-forhandlinger?). Utvelgelsesprosessen der er imidlertid en helt annen i Verdensbanken og IMF (se World Bank President: A medieval process, by Alex Wilks). 4 kandidater har blitt lansert av medlemslandene og de har alle fått presentere sin "valgkamptaler" til medlemslandene (se WTO | Director-General: Selection Process). De 4 kandidatene er:

 • Brasil ambassadør til WTO, Luiz Felipe de Seixas Corrêa
 • Uruguays representant til FN, WTO mm, Carlos Pérez del Castillo
 • Mauritius' handelsminister, Jaya Krishna Cuttaree
 • EU-kommisjonenes mangeårige handelskommissær, Pascal Lamy

Kandidatene ble også invitert til et møte med frivillige organisasjoner i slutten av januar, der de svarte på spørsmål om bl.a. egne kvalifikasjoner, sammenheng i politikken (policy coherence), WTO-lederens rolle i forhandlinger, storselskapenes makt og landbruk (se The next WTO Director General – the candidates, PSI).

I følge nyhetsbyrået IPS (se Poor Countries' Man Makes a Strong Case, allAfrica.com / IPS 10.03.05) vil kandidaten fra Mauritius, nominert av medlemslandene i Afrika, Karibia og Stillehavet, Jaya Krishna Cuttaree, slåss for et "regel-basert multilateralt handelssystem" for å beskytte de fattigste landene.

Beslutningen om hvem som skal overta toppstillingen i WTO vil bli tatt av WTOs generalråd (se WTO | General Council), der alle medlemslandene er representert, innen utgangen av mai (se Race for WTO top job hots up, Choike/Third Wolrd Network 10.02.05). WTO tilstreber konsensus, men bak fasaden foregår det harde tautrekkinger og hestehandler om toppjobben der de mektige gjerne får det som de vil (se Nye valgsirkus, lederkommentar i Dagens Næringsliv 17.01.05):

"EU forsøker nå å kapre sjefsjobben i WTO til tidligere EU-kommissær for handel, Pascal Lamy. Det klarer unionen sikkert også, dersom de riktige konsesjoner gis til USA. Men selv om Lamy er dyktig, er det slett ikke sikkert at han er den beste til å oppnå enighet blant alle WTOs medlemsland. Til det trengs en som har troverdighet hos alle. Kanskje kan Lamy klare å oppnå det. Men det burde ikke være opp til EU og USA å bestemme."

Hilde Frafjord Johnson til toppjobb i FNs utviklingsprogram (UNDP)?

Om utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ikke aktuell som leder i Verdensbanken, så er hun nå - etter lengre tids mediespekulasjoner - offisielt lansert fra Norge som kandidat til stillingen som leder for UNDP (se f.eks. Offisiell kandidat til UNDP-jobben, Bistandsaktuelt 02/05). Den siste tiden har også flere andre kandidater blitt nevnt (se Tøff konkurranse for Hilde, Dagbladet 04.03.05), herunder Sør-Afrikas finansminister Trevor Manuel, tidligere president i Brasil, Fernando Henrique Cardoso, nederlenderen Ad Melkert som i dag jobber i Verdensbanken og ikke minst lederen av det britiske overhuset, baronesse Valerie Amos (se Baronesse på vei mot FN-toppen, Aftenposten 13.03.05).

I forhold til toppjobbene i Verdensbanken og IMF er ansettelsesprosedyren for toppjobben i UNDP mer ordinær. Det er FNs generalsekretær Kofi Annan som foretar ansettelsen og ifølge Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv (se Aktuell til FN, 18.01.05) vil han vektlegge særlig to forhold ved valg av ny UNDP-sjef. Det ene er kvalifikasjoner, det andre er geografi. Ifølge VG (se Hilde er Norges kandidat som sjef i FN, VG 01.03.05) sendte Annan et brev til alle medlemslandene i FN 24. januar i år, hvor han ba om innspill til UNDP-jobben.

Når det gjelder kvalifikasjoner skriver Strandhagen:

"Det sies at det ikke er mulig i dag å ansette en UNDP-sjef på opplæring. UNDP er et hovedinstrument for å nå FNs tusenårsmål om å halvere verdens fattigdom innen 2015. Når det gjelder kvalifikasjoner blir det sagt i FN-miljøet at Frafjord Johnson stiller i en særklasse. Området kan hun, samtidig som hun har bevist at hun er operativ og handlekraftig."

Hilde Frafjord Johnson har fått støtte på lederplass i både Dagsavisen (se Gi Johnson jobben, lederkommentar i Dagsavisen 02.03.05) og Dagbladet (se Skreddersydd, lederkommentar i Dagbladet 04.03.05). Men ikke alle her hjemme deler dette synet og begrunner det bl.a. i "geografi". Avisa Vårt Land snakket med representanter fra en del norske organisasjoner og kunne rapportere følgende (se Heller Maathai enn Bondevik eller Frafjord Johnson som sjef, Vårt Land 24.02.05):

"Sjefen for FNs utviklingsprogram bør ikke komme fra verdens rikeste land, mener norske aktører i nord-sør-debatten."

Om Frafjord Johnson skulle få jobben blir hun ikke den første nordmannen med sentral posisjon i FN-organisasjonen. Det jobber allerede to tidligere norske bistandsministre i UNDP, Kari Nordheim-Larsen (som er UNDP-koordinator i Laos), Anne Kristin Sydnes (som er senior-rådgiver) og nylig forlot Frafjord Johnsons tidligere statssekretær, Olav Kjørven, Norge til fordel for UNDP (se Kjørven til UNDP, Bistandsaktuelt 01/05).


Aktuelle nettressurser:

Om toppjobben i FNs utviklingsprogram (UNDP):

Medieklipp:

 • Spillet om FN, kommentar av Torgeir Larsen, Dagbladet 03.05.05
  Bak Hilde Frafjord Johnsons nederlag i FN skimtes en verdensorganisasjon i krise og en bastion av resirkulerte menn med kontakter i Washington.
 • En jobb i FN, lederkommentar i Aftenposten 28.04.05
  Norge og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har grunn til å føle seg beæret over å ha vært med helt til målstreken i kappløpet om sjefsjobben i FNs utviklingsprogram, UNDP.
 • Johnsons løp neppe kjørt, Aftenposten 27.04.05
  Hilde Frafjord Johnson vil etter alt å dømme se seg om etter en annen mulighet i det internasjonale bistandsapparat etter at Kemal Dervis i går fikk jobben hun hadde håpet på.
 • Toppjobben glapp for Hilde - Dagbladet.no, Dagbladet 27.04.05
  FNs generalsekretær Kofi Annan vraket Hilde Frafjord Johnson som ny sjef i UNDP.
 • Derfor fikk hun ikke jobben, Dagbladet 27.04.05
  Hilde Frafjord Johnson ble veid og funnet for lett til toppjobben i FN av generalsekretær Kofi Annan. Hennes motkandidat ble i tillegg foretrukket av USA.
 • - Skulle gjerne hatt jobben, Aftenposten (NTB) 27.04.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson legger ikke skjul på at hun gjerne skulle ha hatt jobben som UNDP-sjef. Men hun understreker at tyrkeren Kemal Dervis absolutt er en dyktig leder.
 • Tror Hilde får jobben, Dagbladet 24.04.05
  I FN tror et stort flertall at Hilde Frafjord Johnson blir ny sjef i UNDP.
 • Til jobbintervju i FN, Vårt Land 07.04.05
  Samtidig som utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson mandag skal lede den internasjonale giverlandskonferansen for Sudan og møte FN-sjefen Kofi Annan, forbereder hun seg til intervju for toppjobb i FN.
 • Frafjord Johnsen kandidat til FN-toppjobb, Dagens Næringsliv (NTB), 23.03.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson sto på lista da FN offentliggjorde navnene på de seks kandidatene til sjefsjobben i FNs utviklingsfond UNDP tirsdag.
 • Kan bli FN-topp, Dagbladet 23.03.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) kan bli toppsjef i FNs utviklingsprogram, UNDP.
 • Het kandidat, Aftenposten 20.03.05
  AIDS-døden herjer, barn sulter, Sudan-freden henger i en tynn tråd. Og alt folk vil vite om henne, er hvorfor hun fortsatt er single. Er det rart at FN-kandidat Hilde Frafjord Johnson kan bli litt varm i toppen?
 • Baronesse på vei mot FN-toppen, Aftenposten 13.03.05
  Hun er baronesse og leder av det britiske Overhuset. Nå konkurrerer hun med Hilde Frafjord Johnson om sjefsjobben i FNs utviklingsfond.
 • Tøff konkurranse for Hilde, Dagbladet 04.03.05
  Hilde Frafjord Johnson er ikke den eneste som drømmer om sjefsjobben i UNDP. Minst fire andre nevnes nå som mulige kandidater.
 • Skreddersydd, lederkommentar i Dagbladet 04.03.05
  Jobben er ledig og utviklingsministeren er som skreddersydd for jobben. Hun har det globale nettverket, har god kunnskap om utviklingsspørsmål og har stått på barrikadene for FNs tusenårsmål.
 • Kampanje for Frafjord Johnson, Aftenposten 02.03.05
  Norsk utenrikstjeneste mobiliseres nå for å få utnevnt Hilde Frafjord Johnson som ny leder for FNs utviklingsfond (UNDP).
 • Gi Johnson jobben, lederkommentar i Dagsavisen 02.03.05
  Johnson er ikke bare en usedvanlig dyktig kandidat til denne stillingen. Regjeringens begredelige situasjon gjør at hun ser ut til å trenge ny jobb raskt.
 • Hilde er Norges kandidat som sjef i FN, VG 01.03.05
  På en lunsj med FN-sjefen i går fremmet Jan Petersen (H) Norges offisielle støtte til Hilde Frafjord Johnsons kandidatur som ny sjef for FNs utviklingsprogram.
 • Heller Maathai enn Bondevik eller Frafjord Johnson som sjef, Vårt Land 24.02.05
  Sjefen for FNs utviklingsprogram bør ikke komme fra verdens rikeste land, mener norske aktører i nord-sør-debatten.
 • -  FN-jobb krever aktiv kampanje, Dagbladet 24.02.05
  Sp-leder Åslaug Haga sier at en aktiv kampanje fra regjeringen vanligvis er en forutsetning for å få toppjobber i FN-systemet.
 • Afrikadronningen, lesende lørdag i Dagsavisen 12.02.05
  Skulle utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ikke bli ny sjef i FNs Utviklingsprogram, UNDP, kan hun jo alltids bli president. I Sudan.
 • Hett navn som FN-topp, Aftenposten 09.02.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson regnes som et hett navn til sjefsjobben i FNs Utviklingsprogram, UNDP.
 • Nødhjelperen, Dagbladet Magasinet 22.01.05
  Før hun i 1997 fikk sin plass i regjeringen som utviklings- og menneskerettighetsminister, og senere som utviklingsminister i 2001. Kanskje ikke den heteste ministerposten, men perfekt for Frafjord Johnson. Helt siden den gang har folk snakket om at Hilde Frafjord Johnson sikter seg mot en toppjobb i FN, eller i Verdensbanken.
 • Aktuell til FN, kommentar av Sverre Strandhagen 18.01.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (41) er meget aktuell som ny sjef for FNs utviklingsprogram UNDP, en av toppjobbene i FN-systemet.

Om toppjobben i Verdensbanken:

Oppdaterte lenker om utnevnelsen av Wolfowitz:

Nominasjonene opp i Stortinget:

 • Dok. 15 spm. 643 (2004-2005), spørsmål fra Audun Bjørlo Lysbakken (SV) til utenriksministeren om hvordan Norge vil forholde seg til nominasjonen av Wolfowitz, 18.03.05

Kommentarer fra organisasjoner:

Medieklipp: 

 • Ja til omstridt hauk, Aftenposten 31.03.05
  Alt er klart for at den omstridte amerikanske viseforsvarsministeren Paul Wolfowitz i dag blir ny sjef for Verdensbanken. EU ga i går grønt lyst for å velge Wolfowitz.
 • Wolfowitz: Hva bør Norge gjøre?, debatt av Desmond McNeill og Benedicte Bull, Dagbladet 30.03.05
  Vi oppfordrer norske myndigheter til snarest å gå sammen med sine likesinnede i å legge press på USA slik at man komme frem til en ny kandidat til presidentvervet.
 • Strid i Blair-regjeringen om Wolfowitz, Dagens Næringsliv (NTB) 29.03.05
  To av statsrådene i den britiske regjeringen er svært kritiske til at USAs viseforsvarsminister denne uka trolig blir ny sjef i Verdensbanken, skriver The Observer.
 • Wolfowitz møter EU-ledere onsdag, Dagens Næringsliv (NTB), 25.03.05
  USAs kandidat til ny president i Verdensbanken, viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, skal onsdag møte EU-ledere i Luxembourg, opplyser kilder til Reuters.
 • Wolfowitz møtte u-land, Aftenposten (NTB) 24.03.05
  Representanter fra utviklingsland i den såkalte G11-gruppen møtte den kommende direktøren i Verdensbanken Paul Wolfowitz onsdag.
 • EU is 'concerned' about Wolfowitz, BBC 23.03.05
  EU finance ministers said they have "concerns" about the potential appointment of Paul Wolfowitz as president of the World Bank.
 • Mange er redde, kommentar av Bjarte Botnen, Vårt Land 22.03.05
  Ideologen bak krigen mot Irak, viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, skal bli sjef for Verdensbanken. Det har gjort at mange er blitt bekymret, men har de grunn til det?
 • EU-ministre diskuterer Verdensbanken, Dagens Næringsliv (NTB) 22.03.05
  EUs finansministre vil bruke EU-toppmøtet denne uken til å diskutere hvem som bør bli ny sjef i Verdensbanken.
 • - Greit med Wolfowitz som sjef for Verdensbanken, Aftenposten (NTB-Reuters), 22.03.05
  Tyskland vil ikke motsette seg at USAs omstridte viseforsvarsminister Paul Wolfowitz blir Verdensbankens nye president, opplyser forbundskansler Gerhard Schröder.
 • Wolfowitz's World Bank bid endorsed, al Jazeera, 22.03.05
  Handpicked by US President George President, Paul Wolfowitz's candidacy to head the World Bank seems set for approval at the end of the month.
 • Ulv i banken, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.03.05
  Det er ingen grunn til å betvile at Wolfowitz ønsker utbredelse av demokrati og velstand, men det er all grunn til å tvile på om han velger de riktige midlene. Å utnevne en krigersk mann uten annen erfaring fra utviklingsarbeid enn en ambassadørstilling i Indonesia, er en provokasjon mot det arbeid Verdensbanken driver.
 • Wolfowitz to meet EU commissioner, BBC 21.03.05
  Paul Wolfowitz is to meet the European commissioner for development as he tries to calm unease about his nomination for World Bank president.
 • EU to discuss Wolfowitz nomination - Mar 21, 2005, CNN 21.03.05
  A European Union summit is set to discuss the controversial U.S. nomination of Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz as World Bank president after the candidate agreed to meet officials to explain his views.
 • Why the west is always in the saddle, comment by Larry Elliot, The Guardian 21.03.05
  Who knows how Bush came to plump for Wolfowitz. But the idea that the neo-cons' neo-con should be parachuted into the bank was seen as a deliberately provocative gesture, and not just by the usual suspects in the aid agencies. European governments are unhappy and most of the bank's staff are spitting blood. Clare Short summed it up: "This is really shocking.
 • Utsendt fra haukeredet, lederkommentar i Dagbladet 20.03.05
  Nominasjonen av Wolfowitz til Verdensbanken har vakt sterke reaksjoner i både Europa og i utviklingsland. Banken har en avgjørende rolle fordi den kan gi lån til prosjekter som andre banker og investorer ikke vil røre. Det viktigste er likevel betingelsene som stilles for å gi disse lånene. Ikke minst fordi målet skal være fattigdomsbekjempelse.
 • Maktens signaler, lederkommentar i Aftenposten 19.03.05
  Wolfowitz har vært et symbol og en forkjemper for den nye amerikanske doktrinen som sier at USAs interesser best ivaretas gjennom vilje til å utøve makt. Parolen er at hvis USA viser lederskap, vil resten av verden følge etter.
 • Wolfowitz slår tilbake mot kritikerne, Dagens Næringsliv 19.03.05
  Paul Wolfowitz lover at det ikke vil bli noe regimeskifte i Verdensbanken når han tar over roret, og slår tilbake mot kritikere som mener han er et dårlig valg.
 • E-post mot Wolfowitz, Vårt Land 18.03.05
  Med e-postaksjon skal Changemaker og Aksjon Slett U-landsgjelda legge kjelker i veien for kandidaturet til Paul Wolfowitz som ny sjef for Verdensbanken.
 • Hauk over hauk, kommentar av Erik Sagflaat, Dagsavisen 18.03.05
  At hauken Paul D. Wolfowitz blir sjef for Verdensbanken, er en logisk oppfølging av at hauken John Bolton er nominert som USAs nye FN-ambassadør. Den ene skal styre økonomien, den andre politikken. Verden skal bankes på plass.
 • Hauk over hauk, Klassekampen 18.03.05
  Kommer Paul Wolfowitzs kandidatur i Verdensbanken til å bli den siste brikken i George W. Bushs puslespill for å sikre USAs verdensherredømme?
 • Møter skepsis, Dagsavisen 18.03.05
  De fleste grøsser over Verdensbankens nye sjef. Men det finnes også dem som tror hauken Paul Wolfowitz kan gjøre en god jobb for verdens fattigste.
 • Verdensbanken, Dagsavisen 18.03.05
 • Fikk telefon, Dagbladet (NTB) 18.03.5
  USAs viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, som til manges bestyrtelse er nominert til president for Verdensbanken, hadde torsdag to lengre telefonsamtaler med den irske popstjernen og aktivisten Bono.
 • The Ugly American Bank, op-ed by Paul Krugman, New York Times, 18.03.05
  You can say this about Paul Wolfowitz's qualifications to lead the World Bank: He has been closely associated with America's largest foreign aid and economic development project since the Marshall Plan. I'm talking, of course, about reconstruction in Iraq. Unfortunately, what happened there is likely to make countries distrust any economic advice Mr. Wolfowitz might give.
 • Cool reaction to Wolfowitz move, The Guardian 18.03.05
  European governments - with the exception of Britain - reacted coolly yesterday to the prospect of Paul Wolfowitz, the neoconservative advocate of war in Iraq, becoming president of the World Bank. But diplomats said it was unlikely that Europe, which holds about 30% of the seats on the bank's board, would seek to strain transatlantic relations by blocking him.
 • Wolfowitz, Nein Danke: Candidate to Lead World Bank Gets Thumbs Down in Europe, Der Spiegel, 17.03.05
  George B. Bush on Wednesday nominated the neoconservative Paul D. Wolfowitz as the next president of the World Bank. But Wolfowitz is seen by many here as a unilateralist hawk and Europeans are outraged. Analysts across the continent spend Thursday venting on an appointment widely seen as "the absolutely wrong decision."
 • Behind the neocon nomination, analysis by Rhys Blakely, The Time (UK), 17.03.05
  While Africa battles to keep the wolf from the door, Europe’s leaders are lining up to keep Wolfowitz from the World Bank.
 • Wolfowitz at the door, editorial in the The Guardian, 17.03.05
  Mr Bush's choice revives old questions about the selection process. The Commission for Africa recommended last week that heads of international institutions should be decided by open competition "for the best candidate rather than by traditions which limit these appointments by nationality". Europeans - who remember how the US managed to veto the German candidate to head the IMF last year - should now state their objections to Mr Wolfowitz loud and clear.
 • Bestyrtet over valg av Wolfowitz, Dagens Næringsliv (NTB), 17.03.05
  Utviklingsaktivister reagerer med bestyrtelse på at president George W. Bush har nominert Paul Wolfowitz til stillingen som president i Verdensbanken.
 • Wolfowitz trolig ny president i Verdensbanken, Dagbladet (NTB), 17.03.05
  President George W. Bush nominerte onsdag viseforsvarsminister Paul Wolfowitz som ny leder for Verdensbanken. Professor Helge Hveem er skeptisk til utnevnelsen.
 • A hawk to ruffle the World Bank's feathers, The Economist 17.03.05
  George Bush has nominated Paul Wolfowitz, one of the main architects of the Iraq war, to run the World Bank. Though this is normally America’s prerogative, Europeans and others may object to the candidacy of so hawkish a figure.

Medieklipp (forut for utnevnelsen av Wolfowitz):

 • Merkevaren USA, kommentar av Naomi Klein, Dagbladet 15.03.05
  Det begynte som en spøk, men framstår nå som et relativt seriøst forslag: at U2s vokalist Bono kan bli utnevnt til leder for Verdensbanken. USAs finansminister John Snow sa nylig at rockestjernen Bono gjør mye godt for økonomien i utviklingslandene og tilføyde «Han er en jeg beundrer».
 • Verdensbanken neste, Aftenposten 03.03.05
  Den amerikanske regjeringen vurderer å be Carly Fiorina om å overta ledelsen av Verdensbanken. Det er knappe tre uker siden hun fikk sparken fra Hewlett-Packard.
 • Paul Wolfowitz kan bli ny sjef for Verdensbanken. Aftenposten 01.03.05
  USAs omstridte viseforsvarsminister Paul Wolfowitz seiler opp som ledende kandidat til å bli ny sjef for Verdensbanken.
 • Bono bør lede Verdensbanken, Dagbladet 27.02.05
  Den amerikanske avisen Los Angeles Times mener U2s frontmann Bono «bør bli Verdensbankens neste president».
 • Godt at Wolfensohn går, debatt av John Y. Jones (svar til Bekken) i Klassekampen 26.02.05
  Når Verdensbanksjef Jim Wolfensohn snart går av som sjef for verdens mest innflytelsesrike utviklingsorganisasjon, fyller samtidig banken selv 60 år. Begge burde vært pensjonert. At banksjefen mot sin vilje må gå, skyldes ikke at han har vært for myk, tredje-verdens-vennlig eller uspiselige for amerikanerne. Bare at han har gjort jobben sin.
 • Valgkamp i Verdensbanken, kronikk av Bjørn Kloumann Bekken, Klassekampen 15.02.05
  Sett utenifra er det oppsiktsvekkende at den potensielt mest betydningsfulle jobben i den globale kampen mot fattigdom blir bestemt på en fullstendig udemokratisk måte. Presidenten for Verdensbanken har stor makt over økonomien til svært mange utviklingsland men ingen av disse landene er med på å bestemme hvem som blir ny leder for Verdensbanken. Nok en gang kan jobben gå til en nær venn av den amerikanske presidenten som sannsynligvis har verken bakgrunn eller innsikt i utviklingsproblematikk. Det er utrolig at en så viktig jobb kan gå til – og dette var Wolfensohns stalltips i et internt møte – ”en av George Bush sine fettere”
 • Nye valgsirkus, lederkommentar i Dagens Næringsliv 17.01.05
  Det finnes en rekke internasjonale organisasjoner som lager kjøreregler og gir råd om god politikk. Tre av disse organisasjonene skal finne nye ledere i løpet av året. Det gjelder både Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensbanken. Men måten lederne velges på, fortjener ikke annet enn stryk.

For mer bakgrunnsinformasjon, se f.eks.:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.