Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2007-2009: Revisjon av oljefondsetikken:

Medieklipp og -debatt

Her samler og oppdaterer vi medieklipp og -debatt i forbindelse årets evaluering av de etiske retningslinjene for oljefondet.

April 2009 

 • Etisk finanskapitalist?, kommentar av Emilie Ekeberg i Nationen 23.04.09
  Er det etisk forsvarlig å investere den norske oljeformuen på finansmarkedene?
 • Ikke tilbake der vi var, kronikk av Lars Haltbrekken, Rasmus Hansson, Arild Hermstad og Dag Hareide i Dagbladet 23.04.09
  Nå har finansministeren foreslått en rekke endringer som miljøbevegelsen hilser velkommen; 20 milliarder for investering i klimatiltak og 20 milliarder for investeringer i utviklingsland, krav om mer aktiv påvirkning av klimastrategier for de selskapene vi har aksjer i, og en utredning om hvordan finansnæringen påvirkes av klima. Vi mener dette er en god begynnelse; men det er lite i forhold til de store investeringene som gjøres nå i den tradisjonelle miljøødeleggende økonomien.
 • Oljefondets investeringer rammer regnskogen, Dagsavisen (NTB) 22.04.09
  Det norske oljefondet har satt penger i flere selskaper som anklages for å rasere regnskog. Kirkens Nødhjelp mener praksisen slår i hjel norsk utviklingspolitikk.
 • Slakter norsk bistand, E24 17.04.09
  Moyo mener Norge burde tenke annerledes: Invester større deler av oljefondet i Afrika, er økonomens oppfordring.
 • Oljefondet i regnskogtrøbbel, Dagens Næringsliv 16.04.09
  Norge investerer nesten fire milliarder i oljeselskaper som beskyldes for store ødeleggelser i regnskogen i Peru.
 • Oljefondet i førerløst israelsk militærfly, E24 (NTB) 08.04.09
  Oljefondet har investert 36 millioner kroner i et israelsk selskap som produserer dronefly. De førerløse flyene ble brukt i krigen over Gaza.
 • Gjedrem skeptisk til Halvorsens planer, Dagens Næringsliv (NTB) 05.04.09
  Sentralbanksjef Svein Gjedrem har ikke sansen for finansminister Kristin Halvorsens (SV) forslag om å øremerke deler av oljefondet til miljøformål.
 • Den langsiktige kapitalist, lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.04.09
  Finansministeren varslet igår at hun vil bruke 20 milliarder kroner av fondet til å investere i miljøteknologi og fattige land. Når vi kan tape 633 milliarder kroner på ett år, bør vi også kunne ta sjansen på å bruke under én prosent av fondet på noe som kan bidra til en bedre verden og kanskje attpåtil gi god avkastning.
 • En ansvarlig investor, kommentar av Kristin Halvorsen i Dagbladet 03.04.09
  De etiske retningslinjene er ikke utviklet en gang for alle. Vi vil ha et kontinuerlig fokus på hvordan de fungerer, hvilke resultater vi oppnår og hvordan vi best kan bidra til en bedre verden. Et fond som forvaltes på vegne av det norske folk, vil være under kontinuerlig overvåking og debatt. Åpenhet om hvilke selskaper vi har eierandeler i, hvilken investeringsstrategi vi følger og hvordan de etiske retninglinjene fungerer er helt nødvendig for å sikre legitimitet.

Desember 2008 

 • Lyse utsikter for afrikansk næringsliv, Morgenbladet 12.12.08
  Verdensbanken har oppfordret norske myndigheter til å investere én prosent av oljefondet i Afrika. Regjeringen tolker dette som én prosent av selve aksjeporteføljen, som skal utgjøre 60 prosent av fondet. Ved utgangen av 2008 ville en slik investering tilsvare 14 milliarder kroner.
 • Norwatch: Fortsatt klasevåpen i Oljefondet, VG (NTB) 02.12.08
  Like før signeringen av den internasjonale konvensjonen som forbyr produksjon, salg og distribusjon av klasevåpen i Oslo, har det norske Oljefondet ennå ikke solgt seg ut av klasevåpenprodusenten Textron, hevder Norwatch.

September 2009 

 • Verdensbanken vil ha Oljefondet til Afrika, E24 (NTB) 25.09.08
  Verdensbanken ber Oljefondet investere 1 prosent – 14 milliarder kroner mer enn i dag – i Afrika. Norske myndigheter ønsker konkrete forslag til hvordan dette kan gjennomføres.
 • Oljefondet satser hardt på gambling, Dagens Næringsliv (NTB) 25.09.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) er blant kritikerne: – Gambling er en het kandidat til å bli utelukket i forbindelse med revisjonen av de etiske retningslinjene for forvaltning av Oljefondet, sier hun til avisen.

August 2008 

 • Norge: Syk og søkkrik, Kommentar av Elin Ørjasæter i E24 28.08.08
  Mens Stein Lillevolden vil gi Oljefondet til verdens fattigste land, vil Gabi Gleichmann innskrenke gaven til skolevesenet i verdens fattigste land. Hele fondet, vel og merke."
 • Advarer mot etikk-press i Oljefondet, E24 26.08.08
  - Oljefondet må ikke brukes politisk, sier sjeføkonom Knut Anton Mork. 
 • Joseph Stiglitz: - Oljefondet tjener på etikk, E24 25.08.08
  Det er lønnsomt å prioritere menneskerettigheter og miljø når man investerer, sier nobelprisvinner Joseph Stiglitz til Kristin Halvorsen.

Juli 2008 

 • Regjeringen møter seg selv i døren, Aftenposten 27.07.08
  Oljefondet boikotter uetiske selskaper. Samtidig handler Regjeringen med de samme selskapene enten vi kjøper amerikanske JSF eller svenske JAS Gripen jagerfly.
 • Oljefondet diskriminerer, kommentar av Marianne Tønnessen i Vårt Land 22.07.08
  Hvor etisk er det at oljefondet utelukker 3/4 av verdens land fra investeringene?"
 • Ondskapens aksjer, Morgenbladet 11.07.08
  Mens det norske oljefondet jobber for å bedre etikken i internasjonale selskaper, selger suspekte aksjer som varmt hvetebrød på verdens børser.

Juni 2008 

 • En suksesshistorie, Lederkommentar i Dagsavisen 19.06.08
  Det norske oljefondet er en enestående suksess, økonomisk og etisk. Avkastningen har økt med gjennomsnittlig seks prosent hvert eneste år siden 1998. Tross turbulens i det internasjonale aksjemarkedet nærmet verdien ved utgangen av mars i år seg 2.000 milliarder kroner i Statens pensjonsfond - utland.
 • Bruk 1 prosent av Statens pensjonsfond i fattige land, debatt av Kjell Roland (Norfund), Bistandsaktuelt 19.06.08
  Utenlandsinvesteringer i Afrika har vokst fra 9 milliarder amerikanske dollar i 2000 til 36 milliarder dollar i 2007 og utgjør nå 20 prosent av investeringene i realkapital. Sammen med den utenlandske kapitalen kommer kompetanse, teknologi og ofte også markedsadgang. Investeringene er imidlertid konsentrert om olje, gass og gruveindustrien, og svært ujevnt fordelt mellom land og innbyggerne i de ulike landene.
 • Mer etikk for oljefondet, nrk.no 18.06.08
  Finansminsister Kristin Halvorsen vurderer å bruke deler av oljefondet til å investere i miljøteknologiselskaper og bedrifter som ses på som spesielt etiske.
 • Vil investere grønt, Dagsavisen 18.06.08
  Prioritering av selskaper som gjør noe godt for miljøet kan bli resultatet når de etiske retningslinjene for Oljefondet evalueres.
 • Krever strengere oljepenge-etikk, nrk.no 18.06.08
  Norge kjøper gjennom Oljefondet statsobligasjoner i land som er i krig og bryter menneskerettigheter. - Uholdbart, sier Amnesty som etterlyser strengere etiske retningslinjer.
 • Vi evaluerer vårt investoransvar, kronikk av Kristin Halvorsen i Dagsavisen 17.06.08
  Når vi nå inviterer til en bred evaluering av de etiske retningslinjene er det fordi vi fortsatt skal være i forkant av utviklingen og prege den internasjonale debatten om hvordan investorer best skal ivareta sitt samfunnsansvar.
 • Caring Capitalists, Time Magazine 11.06.08
  Crucial to achieving that kind of reputation is the Norwegian fund's commitment to ethical investing. Keeping to guidelines it set down in 2004, the fund pledges to press firms it invests in to improve the protection of human rights — particularly those of child workers — and to be environmentally conscious. That social and ecological responsibility, the fund insists, is key to safeguarding its own financial returns.  

April 2008 

 • Etiske retningslinjer, Kommentar av Kristin Halvorsen i Dagsavisen 08.04.2008
  Regjeringen legger stor vekt på at Statens Pensjonsfond skal forvaltes på en god måte. Det gjelder også med hensyn til at fondet skal forvaltes innenfor etisk forsvarlige kriterier.

Mars 2008 

 • Oljefondet og etikk, Lederkommentar i VG 18.03.08
  De etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland, eller oljefondet som det også kalles, er gode nok. Debatten om enkeltinvesteringer, som har gått de siste dagene, er et villspor.
 • Liv og lære i oljefondet, Lederkommentar i Dagbladet 17.03.08
  Fondet er etter hvert involvert i en mengde selskaper, og grundige undersøkelser og vurderinger av selskapenes virksomhet krever betydelige ressurser. Dette kan være ett av flere tiltak regjeringen bør vurdere for å styrke troverdigheten til fondets etiske retningslinjer. Den troverdigheten tåler ikke stadige avsløringer av at det er stor avstand mellom liv og lære.
 • God dobbeltmoral, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 17.03.08
  Det har et skjær av komikk når statssekretæren i Finansdepartementet opplyser at oljefondet ikke investerer i skatteparadiser, bare i selskap som er lokalisert i skatteparadiser.
 • Innrømmer dobbeltmoralNettavisen 15.03.08 
  Finansdepartementet har to sett etiske standarder. Ett for Norge og ett for resten av verden.
 • Oljefondet får refs, Ukeavisen Ledelse 14.03.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) får kritikk fra flere hold etter at oljefondet i fjor økte det mange mener er kontroversielle investeringer i statsobligasjoner og i skatteparadiser.
 • Oljefondet syltes ned i paradiser, nrk.no 14.03.08
  Norge har investert 25 milliarder kroner i skatteparadiser. Samtidig bruker regjeringen millioner på å bekjempe de samme paradisene.
 • Refser oljefondets investeringer, Dagens Næringsliv (NTB) 14.03.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) får kritikk fra flere hold etter at oljefondet i fjor økte det mange mener er kontroversielle investeringer i statsobligasjoner og i skatteparadiser.
 • Vil trekke Oljefondet ut av skatteparadis, Dagens Næringsliv 14.03.08
  SV mener det er uetisk å investere i skatteparadis, og vil gå inn for at Oljefondet skal trekkes tilbake fra slike land.
 • - Kristin snakker med to tunger, Nettavisen 14.03.08
  Frps Ulf Leirstein mener Kristin Halvorsen taler med to tunger om skatteparadiser.
 • Støtter investeringene i skatteparadis, Petro&Industri 13.03.08
  Tidligere finansminister Per Kristian Foss (H) mener det er helt i orden at norske milliarder investeres i skatteparadiser.
 • Oljefondet blomstrer i skatteparadis, Petro&Industri 13.03.08
  Oljefondet har siden 2005 mangedoblet investeringene i typiske skatteparadis. Et titalls nye er tatt inn i varmen, blant andre Jersey, Panama, Kypros og Bahamas. Skatteparadis er ansett som bidragsytere til korrupsjon og terrorisme.
 • Norge dobler i skatteparadiser, Verdensmagasinet X 13.03.08
  Statens Pensjonsfond – Utland hadde ved utgangen av 2007 totalt over 25 milliarder plassert i skatteparadiser over hele verden. Flere av landene investeringene er gjort i, er land Norge selv definerer som verstinger. Sammenliknet med 2006, har fondet nå doblet sine aksjeplasseringer i skatteparadis.
 • Oljefondet har 6,8 milliarder i skatteparadiser, Nettavisen 13.03.08 
  Kristin Halvorsen (SV) har syltet ned milliarder av våre pensjonspenger i de samme skatteparadisene som regjeringen lover å bekjempe.
Februar 2008 
 • Oljefondet stumper neppe røyken, E24 29.02.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) åpner for et strengere etisk regelverk for investeringene i oljefondet, men å svarteliste tobakksprodusenter blir neppe aktuelt.
 • Etikk er butikk, Debatt av Elin Myrmel-Johansen i Aftenposten 19.02.08
  I et debattinnlegg "Investeringer for fremtiden" i Aftenposten 7. februar, skriver finansminister Kristin Halvorsen at Finansdepartementet vil "gjøre rede for kostnadene ved å utelukke selskaper" i forbindelse med sin revisjon av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland. Slike beregninger har Storebrand gjort siden 2001. Vår erfaring er at utelukkelser ikke går ut over avkastningen.
 • Vi nordmenn er snille, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.02.08
  Halvorsen har naturligvis rett. Forvaltningen av den norske oljeformuen i Statens pensjonsfond utland får ros fra alle kanter. Åpenheten, retningslinjene og profesjonaliteten vekker oppsikt verden rundt. Fondet fremheves enkelte steder som det eneste i verden som drives slik sovereign wealth funds - statlige fond - skal drives.
 • Tøffe toner, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 15.02.08
  Et par små avsnitt tyder også på at han ikke er helt på linje med dem som mener at vi skal forandre og forbedre verden ved hjelp av pensjonsfondet. Han synes dialog med selskaper er bedre enn utelukkelse, og minner om at når vi investerer, er vi gjester i våre naboers hus . Det betyr at vi må ta inn over oss at andre land kan trekke andre skiller mellom politikk, etikk og forvaltning .
 • Den barmhjertige spekulant, Kommentar av Marte Nilsen i Dagsavisen 15.02.08
  Gjennom handlingsregelen og oljefondets etiske retningslinjer har Norge vist verden at vi kan ha en økonomisk ansvarlig forvaltning og samtidig holde finansmarkedenes mest uetiske aktører på armlengdes avstand. Et kunststykke Kristin Halvorsen og Finansdepartementet nå vil ta videre gjennom jubileumsåret med bred samfunnsdebatt og mer etikksnakk.
 • Investeringer for fremtiden, Kommentar av Kristin Halvorsen i Aftenposten 07.02.08
  Det er et stort privilegium å ha en naturformue. Denne omplasseres til en finansiell formue som vi har valgt å forvalte på en etisk forsvarlig måte.
 • Balansegang, lederkommentar i Aftenposten 04.02.08
  Finansminister Kristin Halvorsen mener at Statens pensjonsfond - Utland, eller Oljefondet, ofte kan oppnå mer ved å bruke eiermakt til å påvirke etisk kontroversielle selskaper innenfra enn ved å trekke seg ut av disse selskapene. Dette er en interessant illustrasjon på den vanskelige balansegangen en statlig styrt storinvestor står overfor på det internasjonale kapitalmarkedet.
 • Bedre at Oljefondet er eier i grumsete selskaper, Dagsavisen 02.02.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener Statens pensjonsfond - Utland kan gjøre bedre nytte for seg som eier i grumsete selskaper enn ved å utestenge dem.
 • – Oppnår mer ved å eie, Dagens Næringsliv (NTB) 02.02.08
  Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener Statens pensjonsfond kan gjøre mer nytte for seg som eier i grumsete selskaper, enn å skulle utelukke dem.

Januar 2008 

 • - Oljefondet kopieres over hele verden, E24 31.01.08
  - 20 internasjonale fond og investorer følger med på hva vi gjør i fondet, og kopierer det når vi kaster ut selskaper ved uttrekksmekanismen, sier Roger Schjerva (SV), statssekretær i Finansdepartementet til E24.
 • Vil investere mer i Afrika, E24 31.01.08
  De etiske retningslinjene for fondet skal nå evalueres av Kristin Halvorsen og Finansdepartementet, i følge Dagens Næringsliv (DN).
 • - Helt feil, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.08
  Når finansminister Kristin Halvorsen (SV) forteller verdens finanselite at Oljefondet ikke driver politikk, er det en feilslutning, mener teolog Trond Bakkevig.
 • Lukket pensjonsfond, Kronikk av Kristian Alm i Aftenposten 22.01.08
  Tilsløring og lukkethet preger Norges Banks omtale av den største delen av porteføljen i Statens pensjonsfond - Utland, nemlig obligasjonsdelen.
 • Unnvikende om oljefond, Debatt av Marte Nilsen og Einar Braathen i Dagbladet 21.01.08
  Det er vanskelig å forstå hvorfor statssekretær i finansdepartementet, Roger Schjerva, velger den lettvinte vei rundt grøten i møte med Attacs forslag om opprettelsen av alternative oljefond.
 • Gråter over oljefondet, Dagens Næringsliv 21.01.08
  Øystein Stray Spetalen mener Oljefondets avkastning er "bare trist".
 • - Atomvåpen inn i oljefondet, E24 19.01.08
  Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde mener Statens pensjonsfond utland bør kunne kjøpe seg inn i selskaper som er utelukket på grunn av befatning barnearbeid og atomvåpen.
 • Snilt næringsliv, Lederkommentar i Aftenposten 18.01.08
  Investorer og bedrifter legger stadig mer vekt på etikk, sa nestsjef Hilde Frafjord Johnson i FNs barnefond da hun i går talte på Finansdepartementets etikkonferanse "Investing in the Future".
 • Kristin Halvorsens etikk, Debatt av John Berg i Aftenposten 18.01.08
  Finansminister Kristin Halvorsen er ute og gjentar sine påstander om at Pensjonsfondets utsalg fra internasjonale bedrifter som ikke passerer det norske etiske nåløyet, gir oss mulighet til å påvirke etikken i internasjonalt næringsliv.
 • Vil åpne oljefondet, Aftenposten 18.01.08
  Jusprofessor Hans Petter Graver synes Oljefondet er "ekstremt lukket" i etikkarbeidet mot barnearbeid og klimaproblemer.
 • Oljefondet blir klimavennlig, Kommentar av Karin Ylvin i E24 18.01.08
  Norges Bank besluttet i dag at Statens pensjonsfond Utland skal slutte seg til Carbon Disclosure Project.
 • Det er ufornuftig å bruke oljeformuen til finansspekulasjon, Dagbladet 17.01.08
  Det er ufornuftig å bruke oljeformuen til finansspekulasjon, skrev Attac i et debattinnlegg i Dagbladet i går. De foreslår tre alternative oljefond til miljøforskning, infrastruktur og utviklingsbistand.
 • - Bruker oljefondet som sitt eget, DNtv 17.01.08
  Økonomiprofessor er kritisk til hvordan Statens Pensjonsfond brukes til å redde verden.
 • Kan skade avkastningen, DNtv 16.01.08 
  - Vraking av mange selskaper i Oljefondets portefølje kan skade avkastningen. Se intervju med avgått oljefondssjef Knut Kjær.
 • Etikk vs avkastning, DNtv 16.01.08 
  - Ingen motsetning, hevder Kristin Halvorsen i dette intervjuet om oljefondets etiske utfordringer.
 • Attac vil splitte oljefondet i tre nye fond, VG (NTB) 16.01.08
  Attac Norge vil avvikle pensjonssparingen i oljefondet og opprette tre nye fond for forskning, samferdsel og bistand.
 • Alternative oljefond, Debatt av Marte Nilsen og Einar Braathen i Dagbladet 16.01.08
  Vårt forslag er at Stortinget endrer på lovverk og vedtak som gjør at størsteparten av oljeinntektene sluses inn i oljefondet. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Men viktigst er det å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene. Vi forslår tre slike fond.
 • Strengere enn oljefondet, Dagens Næringsliv (NTB) 16.01.08
  Den private forsikringsgiganten KLP har strengere etiske regler for hvor de kan investere enn det statlige oljefondet.
 • Etikken er grundig utredet, Debatt av Kristin Halvorsen i Aftenposten 15.01.08
  Leo Grünfeld peker i sitt innlegg i Aftenposten 10. januar på frykten for at Statens pensjonsfond - Utland (SPU) kan få stempel som et politisk instrument.
 • Verdiløst pensjonsfond?, Debatt av Joakim Hammerlin i Aftenposten 15.01.08
  Mens nasjonens pensjonskonto fylles opp av oljemilliarder, betaler kloden en økologisk kostnad. Konsekvensene kan bli katastrofale - også for verdensøkonomien.
 • Fra jungel til park, kommentar av Kaare M. Bilden i Ny Tid 11.01.08
  16. januar innledes neste kapittel i en fascinerende historie som handler om kultur og språk, like mye som den handler om økonomi. De siste årene har det nemlig skjedd en liten revolusjon i måten de fleste norske politikerne ser på den globaliserte økonomien. Kronprins Haakon og finansminister Kristin Halvorsen åpner onsdag 16. januar «kick off»-konferansen for evalueringen av de etiske retningslinjene for oljefondet (formelt Statens Pensjonsfond – Utland).
 • Statens politikkfond - Utland, kommentar av Leo Grünfeld i Aftenposten 10.01.08
  Oljefondet vil i fremtiden lettere få stempel som et politisk instrument. Den norske stat må trå ekstra varsomt som investor.
 • Karbonnøytral pensjon?, kommentar av Kaare M. Bilden i Ny Tid 04.01.08
  Essayet "Lag en ny bank" av Christoffer R. Klyve i Ny Tid 7. desember er obligatorisk pensum for alle på Halvorsens Kickoffkonferanse. Kristin Halvorsen, har du glemt hvor pengene kommer fra? Pengebingen fylles opp ved å ødelegge klodens klima. Dette rammer verdens fattige hardest, og etter hvert, kommende generasjoner. Jeg vil være en grønn pensjonist.
2007 
 • Lag en ny bank!, kommentar av Christoffer Ringnes Klyve i Ny Tid 07.12.07
  Oljefondet kan utkonkurrere Verdensbanken, Kina og Banco del Sur.
 • Norge kan bidra mye (ikke på nett), kommentar av Jan Bråten og Christian Grorud i Dagens Næringsliv 29.11.07
  Ved å bruke 1000 milliarder kroner fra oljefondet, kan Norge bidra til store kutt i globale utslipp av klimagasser, inspirere andre land til innsats og fremme en teknologiutvikling som gjør det lettere å enes om ambisiøse globale mål.
 • Vil vi ha pensjon fra Kina?, kommentar av Aksel Nærstad i Aftenposten 27.11.07
  Tiden er inne for å øke presset om at Statens pensjonsfond - Utland skal styres politisk. Ellers blir Norge i økende grad en del av verdens undertrykkere og miljøverstinger.
 • Vil bruke oljefondet som klimaredskap, Aftenposten 23.11.07
  Oljemusklene skal brukes for å påvirke selskaper som skader klimaet. Nå varsler Regjeringen full gjennomgang av Oljefondets etiske regelverk.
 • Oljefondet skal bli klimaredskap, Dagens Næringsliv (NTB) 23.11.07
  Norske oljemuskler skal brukes for å påvirke selskaper som skader klimaet, mener Kristin Halvorsen.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.