Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter

tirsdag 20. desember 2005

WTO-avsporing utsatt?

- Hong Kong leverte, melder Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og WTO selv konkluderer at ministrene i Hong Kong satte WTO tilbake på sporet. Kanskje var WTOs 6. ministermøte i Hong Kong likevel bare en utsettelse av en varslet avsporing, for innholdet i slutterklæringen er uklart og kritikken nådeløs fra de som etterlyser en reell utviklingsrunde. 


Tilbaketrekking av GATS-krav - viktig ny kurs eller "indremedisin"?
mandag 12. desember 2005

Tilbaketrekking av GATS-krav - viktig ny kurs eller "indremedisin"?

- Gratulerer, dette er utrolig viktig, sa Martin Kohr, leder for Third World Network, da han i helga ble kjent med den norske regjeringens beslutning om å trekke krav til uviklingsland i forbindelse med GATS-forhandlingene i WTO. - Det er kanskje mer indremedisin enn substans, sa Jan Petersen i debatten etter utenriksministerens WTO-redegjørelse sist fredag.


- Kjør WTO i grøfta!
torsdag 01. desember 2005

- Kjør WTO i grøfta!

- Ikke rasér landbruket i fattige land, oppfordrer Kirkens Nødhjelp, som denne uka startet e-postkampanje i forkant av det forestående ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Denne uka kom også kampanjehåndboka fra en av de sentrale sivilsamfunnsaktørene i Sør. - Kjør WTO i grøfta! oppfordrer Focus on the Global South, som ikke har tro på et resultat som tjener de fattige. 


mandag 10. oktober 2005

Frontene skjerpes i WTO-striden

Ikke uventet landet WTO-striden, med tilspissede fronter, inn i innspurten på de rødgrønne koalisjonspartnernes regjeringsforhandlinger. - Et svarteperspill om WTO, skrev Dagsavisen på søndag om ordvekslingen mellom avtroppende og påtroppende regjering.


UNDP: Løftene til de fattige er brutt
fredag 09. september 2005

UNDP: Løftene til de fattige er brutt

Årets rapport om menneskelig utvikling fra FNs utviklingsprogram (UNDP) handler om veivalg og gir anbefalinger til verdens ledere foran FN-toppmøtet neste uke. Rapportens anbefalinger støtter langt på vei opp under utviklingslandenes krav foran toppmøtet, men gir ingen råd om hvordan verdenssamfunnet bør håndtere et USA og andre rike land som blokkerer oppfølgingen av tusenårsmålene.


Stortingsvalget: ny regjering = ny kurs?
onsdag 31. august 2005

Stortingsvalget: ny regjering = ny kurs?

Utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikk holder seg fortsatt godt på dagsorden i valgkampen. Etter Kristin Halvorsens NUPI-tale har imidlertid flere stilt spørsmål ved om en rødgrønn regjering egentlig vil innebære noen ny kurs i utenrikspolitikken?


torsdag 10. februar 2005

Markedsmakt og politisk makt i internasjonal handel

- Er det noen sammenheng mellom åpenhet og økonomisk fremgang?, spurte Ingvild Almås i en artikkel i Klassekampen nylig, der hun så nærmere på forhold knyttet til markedsmakt og politisk makt i internasjonal handel. Spørsmålet synes høyst relevant, bl.a. i lys av en fersk rapport fra Action Aid om den økende makten til multinasjonale matselskaper og i lys av Det Nordiske Afrika-initiativet om handel og bistand.


tirsdag 21. desember 2004

WTO - mellom konstitusjonelt ansvar og demokratisk legitimitet

Regjeringen har det konstitusjonelle ansvaret for å føre forhandlinger, på vegne av Norge, i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Partiene på Stortinget er enige i at det er slik det er, men betyr dette at Regjeringen har fått blankofullmakt til å utforme sine posisjoner uten solide, demokratiske prosesser og grundig og kontinuerlig dialog med Stortinget?


torsdag 24. juni 2004

Frihandel og markedsadgang for landbruksvarer - for de fattige?

Det var høy temperatur på debatten om internasjonal handel med landbruksvarer etter at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tidligere denne måneden kom med uttalelser som ble oppfattet som krasse angrep på norsk landbruk og beskyldninger om at norske landbruksinteresser skyver fattige land foran seg mens de primært er opptatt av å beskytte sine egne interesser. Handel med landbruksvarer sto også på dagsorden for mange av deltakerne foran UNCTADs konferanse om handel og utvikling i Sao Paulo i Brasil (UNCTAD XI), som ble avsluttet sist helg.


mandag 02. februar 2004

Norge og u-land på kollisjonskurs i WTO-forhandlingene om landbruk?

Norges og u-lands felles og ulike interesser i WTO-forhandlingene om landbruk sto på dagsorden i Stortinget i forrige uke. Norges Bondelag mener bl.a. at Norge bør legge større vekt på kontakt med nettoimporterende u-land og ber nå om en klargjøring fra utenriksminister Jan Petersen.


mandag 24. november 2003

UNCTAD - de fattige landenes redning?

Mens den såkalte "utviklingsrunden" i Verdens handelsorganisasjon (WTO) går en usikker skjebne i møte etter ministermøtet i Cancun forbereder FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD) sin 11. ministerkonferanse (UNCTAD XI) i Brasil neste år. Tunge organisasjoner innenfor det globale sivile samfunn tror at møtet kan bli et viktig forum for å takle de mest presserende utviklingsutfordringene som utviklingsland i dag står ovenfor.


tirsdag 30. september 2003

Hvem vant i Cancun - og hvor går veien videre?

Debatten om veien videre for Verdens handelsorganisasjon (WTO) raser etter at forhandlingene ble avsluttet uten resultat i Cancun tidligere denne måneden. Frivillige organisasjoner over hele verden plasserer ansvaret på USA og EU og utviklingslandene forsikrer at det samholdet og den enigheten de utviste i Cancun vil bli videreført i de kommende forhandlinger.


fredag 19. september 2003

- Etter nederlaget i Cancun, vil de rike landene gjøre det bedre i Dubai?

- WTO-Forhandlingene mislyktes fordi EU og USA kom til Cancun uten mandat eller vilje til å ta opp de sakene som er viktige for de fattige landene, hevder Oxfam og spør, med henvisning til FNs tusenårsmål: - Vil de rike landene gjøre det bedre i Dubai? Der avholdes i neste uke årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Her hjemme har Aksjon Slett u-landsgjelda (SLUG), sammen med den danske Nord-Syd Koalitionen og det svenske Jubel nettverket, fremmet felles krav overfor de nordiske og baltiske landene forut for årsmøtene, med kritisk fokus på PRSP-prosessen.


fredag 05. september 2003

- WTO og den store stillheten

– Vi befinner oss i en tid der hele det multilaterale rammeverket for internasjonalt samarbeid knaker i sammenføyningene, hevder den britiske bistandsorganisasjonen Oxfam, som særlig frykter konsekvensene for verden fattige. - Er det noen som bryr seg?, spør Alf Skjeseth i en kommentar i dagens utgave av Nationen. Han konstaterer at dragkampene i WTO - forut for ministermøtet neste uke - blir møtt med skuldertrekk i sterk kontrast til sakens betydning.


onsdag 20. august 2003

Afrikansk motstand mot WTO

Kan et WTO-styrt marked løse fattigdommen i Afrika? Det er spørsmålet som står på dagsorden for et seminar i Oslo neste uke, i regi av Fellesrådet for Afrika og Attac Norge. Afrikanske organisasjoner og nettverk, som møttes i Johannesburg I Sør-Afrika i forrige uke, har i en erklæring fornyet sin beslutning "om fortsatt å bekjempe den selskapsstyrte globaliseringen og WTO selv, fram til den er erstattet med en fullt ut demokratisk organisasjon".


mandag 19. mai 2003

Stortingsflertallet vil ikke trekke GATS-krav overfor utviklingslandene

Et flertall i Stortingets utenrikskomité avviser forslaget fra SV - og anbefaling fra ForUMs arbeidsgruppe om WTO/Handel - om å trekke tilbake Norges krav overfor utviklingslandene i de pågående tjenesteforhandlingene (GATS) i Verdens handelsorganisasjon (WTO).


søndag 04. mai 2003

Mobilisering før Cancun

Regjeringen vil bidra til at utviklingslandene blir bedre integrert i det multilaterale handelssystemet, heter det i regjeringens nylig framlagte globaliseringsmelding. Men hvordan? En friere verdenshandel vil hjelpe de fattige landene ut av fattigdommen, hevder de rike landene. Men frivillige organisasjoner og nettverk i nord og i sør krever ikke frihandel. De krever rettferdig verdenshandel. - Vår verden er ikke til salgs, sier de. Nå skoleres og mobiliseres det forut for WTOs 5. ministermøte i Cancun til høsten.


tirsdag 29. april 2003

Ny indeks: Norge dårligst på handel

I en ny indeks om de rike landenes politikk overfor utviklingslandene rangeres Norge som nummer 10 blant de 21 landene som er med, etter land som Portugal, Spania, Sveits og Australia. Subsidier og handelshindringer for å beskytte landbruket har gjort at Norge havner på bunnplass når det gjelder handel med utviklingslandene.


torsdag 06. februar 2003

Norges fattigdomsstrategi utfordres på handel

I regjeringens handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i Sør står det at regjeringen vil "styrke de fattigste landenes stilling i verdenshandelen". De konkrete tiltakene er knyttet til integrering, markedsadgang og fjerning av handelshindringer - med andre ord hovedvekt på fortsatt økt liberalisering av verdenshandelen. Nå får denne politikken sterk motbør i en ny debattbok fra FNs utviklingsprogram (UNDP), som hevder at dagens internasjonale handelsavtaler hemmer utviklingen i de fattigste landene.


torsdag 12. desember 2002

Makt, fattigdom og rettferdig handel

Her i Norge har vi den siste tiden nytt godt av rekordlave kaffepriser på  verdensmarkedet, selv om enkelte satte kaffen i vrangstrupen da Dagbladet avslørte kaffemillionæren Herman Frieles forhold til fattige kaffeplukkere i Tanzania og dermed satte "rettferdig handel" på dagsorden. Samtidig har organisasjonen Focus on the Global South i Malaysia lansert rapporten "Maktpolitikk i WTO", som avslører de rike landenes maktmisbruk i Verdens handelsorganisasjon (WTO). I Nord slutter stadig flere organisasjoner og nettverk seg til "Bevegelsen for handelsmessig rettferdighet" (Trade Justice Movement) som krever en internasjonal handel "til beste for mennesker og planeten".


mandag 06. mai 2002

Oxfam svarer sine kritikere etter omstridt kampanje for rettferdig handel

- Vi mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot Nords proteksjonisme, ikke som en primær årsak til fattigdom, men som et av de klareste eksemplene på hvordan det internasjonale handelssystemet er grunnleggende korrupt og fordreid på en måte som rammer fattige lands økonomier. Dette sier Oxfam i et tilsvar til Walden Bello, en av mange som har kritisert Oxfam´s kampanje for rettferdig handel for å gi inntrykk av at frihandel er løsningen på dagens problemer i internasjonal handel.


mandag 15. april 2002

Strid om Oxfam-kampanje for rettferdig handel

I en ny kampanje for rettferdig handel anklager den britiske organisasjonen Oxfam den rike verden for å rane den fattige verden for 100 milliarder dollar årlig gjennom misbruk og manipulering av reglene for verdenshandelen. - Rapporten tar til orde for økt liberalisering av verdenshandelen, mener Food First, som hevder Oxfam undergraver sosiale bevegelser i Sør.


mandag 04. februar 2002

WTO på dagsorden i Porto Alegre og New York

- WTO står for proteksjonisme for de rike landene og storselskapene, og frihandel i de fattige landene til fordel for de multinasjonale selskapene, sa Martin Kohr (Third World Network) til 1500 tilhørere i Porto Alegre på fredag. Søndag fortalte professor Jagdish Bhagwati deltakere på Verdens økonomiske forum i New York at Doha-runden i WTO var "feil type utviklingsrunde".


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 21. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?