Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tilbaketrekking av GATS-krav - viktig ny kurs eller "indremedisin"?

- Gratulerer, dette er utrolig viktig, sa Martin Kohr, leder for Third World Network, da han i helga ble kjent med den norske regjeringens beslutning om å trekke krav til uviklingsland i forbindelse med GATS-forhandlingene i WTO. - Det er kanskje mer indremedisin enn substans, sa Jan Petersen i debatten etter utenriksministerens WTO-redegjørelse sist fredag.
Mandag 12. desember 2005
Linker oppdatert: Fredag 16. desember 2005

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

- Dette er et viktig politisk signal, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da han i sin WTO-redegjørelse til Stortinget hadde redegjort for regjeringens beslutning om å trekke GATS-krav til utviklingsland (les hele redegjørelsen her). 

Og informasjonen om at den norske regjeringen hadde trukket sine krav i tjenesteforhandlingene (GATS) spredde seg raskt, i følge Aksel Nærstad i Utviklingsfondet. Han er i Hong Kong og har bl.a. snakket med Walden Bello i Focus on the Global South, som sa (se Gratulasjoner til Norge i Hongkong):

"Dette er en god nyhet om at det nytter å endre politikken til regjeringer. Det er en oppmuntring til alle som slåss i mot den markedsliberalistiske politikken som fremmes gjennom WTO."

Også norske frivillige organisasjoner hilste beslutningen om å trekke GATS-kravene velkommen. – Dette skaper store forventninger til Norges rolle i WTO-forhandlingene, sa Heidi B. Grande i PRESS (les mer her), mens Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp karakteriserte det som et "viktig linjeskifte" (les mer her). Høyres Jan Petersen er imidlertid i tvil om hvor mye av en politikkendring dette egentlig er og utdypet dette under debatten om WTO-redegjørelsen i Stortinget på fredag (les referat her).

GATS: Handel med tjenester skal utvides og utvides

Hva er det forhandlingene om GATS - tjenesteavtalen i WTO - egentlig dreier seg om? I en presentasjon av Dag Seierstad i mars kan vi bl.a. lese (les hele presentasjonen her):

"En regjering som åpner et tjenesteområde for internasjonal liberalisering, skal føle seg trygg på at en annen regjering ikke kan omgjøre dette vedtaket etter neste valg. Det er den innerste meningen med GATS, WTO-avtalen om handel med tjenester." 

Men han legger til:

"Mer enn det: det er ikke bare slik at inngåtte forpliktelser skal vare evig. Formålet med GATS er at stadig flere tjenester i stadig flere land skal åpnes for full internasjonal konkurranse. Gjennom GATS forplikter medlemslanda i WTO seg til å utvide GATS-forpliktelsene til stadig flere tjenesteområder."

En innføring i GATS fra gjeldsslettenettverket i Sør - Jubilee South - sammenfatter GATS slik (les hele innføringen her):

"Sannheten er at GATS innebærer mer enn bare en raskere liberalisering av tjenester. I motsetning til hvordan det ofte blir framstilt er GATS ikke bare en handelsavtale, men et ensidig investeringsredskap for globale storselskaper slik at de i økende grad får tilgang til markeder for tjenester og tilgang til å utnytte dem med større rettigheter enn vanlige borgere."

Til tjeneste for hvem?

På Stortinget er det bred politisk enighet om at GATS-forhandlingene er viktige for Norge. Til tjeneste for hvem? var derfor tittelen på en rapport utgitt av IGNIS og Attac sist høst, med et utviklingsperspektiv på GATS og om koplinger mellom norsk handels og bistandspolitikk (last ned rapporten her). I innledningen het det bl.a.:

"Rapporten dekker ikke bare mulige konsekvenser av den norske regjeringens krav om GATS-liberalisering i utviklingsland. Det er også søkt å finne ut hva og hvem som er drivkreftene bak regjeringens krav, og hvilke måter både næringsinteresser og norsk bistand samsvarer med, og kanskje driver fram en slik prioritering i norsk utenrikspolitikk. Gjennom en slik analyse kan vi forstå demokratiet i vårt eget samfunn bedre, og vi kan utarbeide en strategi for hvordan vi kan bevare norsk velferd og demokrati uten å ødelegge for andre folks og lands muligheter og valg. Og det bør gi et grunnlag for å vurdere hva som kunne bidra til utvikling i utviklingsland."

GATS-kravene trekkes

Etter langvarig strid om Norges GATS-krav til utviklingslandene (se f.eks. Innst.S.nr.207 (2002-2003)) kunnegjorde utenriksministeren sist fredag at Norge trekker krav til utviklingsland.

Norske interesser er etter Regjeringens vurdering godt ivaretatt, sa utenriksministeren og fortsatte (se WTO-redegjørelse 08.12.05):

"Men vi har også et ansvar for å tydeliggjøre vår vilje til å støtte utviklingslandenes mulighet til å utvikle egen økonomi og grunnlaget for egen tjenestesektor, offentlig som privat."

Han viste deretter til den politiske plattformen fra Soria Moria og regjeringens gjennomgang og konkluderte:

"Norge har derfor besluttet å ikke forfølge krav som er fremmet til de minst utviklede landene (MUL). For ytterligere å klargjøre våre posisjoner, har Regjeringen besluttet at det i tillegg formidles direkte til de land det gjelder at Norge trekker sine krav."

- og videre:

"I vurderingen av norske krav til utviklingsland er en grundig avveining av u-landenes interesser og norske offensive interesser lagt til grunn. Regjeringen har lagt vekt på at Norge ikke skal fremme krav som kan oppfattes som mulige hindringer for u-landenes organisering av offentlige tjenester. På dette grunnlag har Regjeringen besluttet å trekke krav til øvrige u-land når det gjelder strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning."  

Indremedisin?

- Dette er et viktig signal, sa utenriksministeren i Stortinget, men Høyres Jan Petersen tvilte (les referat her):

"Som jeg skjønner, er noen trukket tilbake. Om det har jeg to ting å si. Det ene er at jeg håper det ikke betyr at Regjeringen mener at det for u-landene å åpne seg opp vil være til skade for dem. Det er i så fall en foreldet tenkning. Tvert imot kan det være viktig for mange u-land å åpne opp for internasjonal handel på en del områder, også når det gjelder tjenester.2

"Det andre er at jeg er i tvil om hvor mye av en politikkendring dette egentlig er. Alle er sikkert klar over at den tidligere regjering sa at man tvinger ikke på noen et resultat de ikke ønsker. Når man bruker ordet krav i WTO-forhandlingene kan det sette tanken på feil spor. Det det i virkeligheten er, er et forslag på hvilke områder vi skal bli enige. Blir man ikke enige, pusher man ikke noe på andre. Det var den forrige regjerings holdning, og jeg oppfatter ikke holdningen fra den nye regjeringen nå annerledes enn at man før man har snakket med u-landene, trekker det man foreslo man skulle bli enige om. Om det er noe stort skritt framover, er jeg ikke sikker på. Det er kanskje mer indremedisin enn substans akkurat i det standpunktet."

SVs Ågot Valle var sterkt uenig med Petersen:

"Representanten Jan Petersen sa at det ikke var noen ny kurs i denne redegjørelsen. Jeg vil påstå at det er en opplysning som utenriksministeren kom med, som det er grunn til å juble over og som jeg mener er en ny kurs. I GATS-forhandlingene vil vi, som utenriksministeren sa, nå trekke alle krav overfor MUL-landene og alle de øvrige u-landene når det gjelder strømforsyning, vannforsyning og høyere utdanning – med andre ord grunnleggende infrastruktur. GATS-logikken innebærer at u-land ikke skal kunne gjøre som dagens industriland har gjort i mer enn 100 år, nemlig å holde deler av samfunnets virksomhet utenfor markedet. GATS, vil jeg påstå, vil presse fram liberalisering og privatisering, og det er de store multinasjonale selskapene som først og fremst vil tjene på det. Det er altså denne grunnleggende logikken Norge nå bryter med."

"Så er det rett at bestekårsprinsippet gjelder. Det Norge gjør i dag, er et kjempeviktig politisk signal. Der en seier for de NGO-miljøene som har hatt grundige og god kontakt med politikere, fagforeninger og NGO-miljøene i u-landene. Det er en vitamininnsprøytning overfor de mange som nå mobiliserer for en mer rettferdig handel. Jeg registrerer at det er flere og flere som kommer på banen på det området både her hjemme, i u-landene og ikke minst i Afrika."


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra norske organisasjoner:

Medieklipp:

 • Ros fra u-land, Aftenposten 15.12.05
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre får ros på WTO-toppmøtet for beslutningen om å trekke kravene på tilgang til enkelte tjenester i uland.
 • Norsk ørefik til u-land, Nationen 15.12.05
  Så er det klart: Norge støtter USA og EU mot u-landene i tjenesteforhandlingene i Gats.
 • Kampen står nå om Gats, Klassekampen 13.12.05
  Kampen om innpass på tjenestesektoren i utviklingsland blir hovedsaken på WTO-møtet. Det sier Asbjørn Wahl i aksjonen For velferdsstaten. Han er en av mange lobbyister som er på plass i Hong Kong når ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon åpner i dag.
 • Jubler over norsk WTO-retrett, Dagens Næringsliv (NTB) 10.12.05
  Frivillige organisasjoner jubler over at Norge trekker alle krav til u-land i WTOs tjenesteforhandlinger (GATS) på områdene strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning.
 • Omfavnes av alle, Dagsavisen 10.12.05
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre har lykkes i å få både bønder og den ytterste venstresiden på sitt lag i WTO-forhandlingene.
 • - En ny kurs i praksis, Klassekampen 10.12.05
  SV og Senterpartiet triumferer når Norge trekker flere u-landskrav i WTOs tjenesteforhandlinger (Gats). - Det er grunn til å juble, sier SVs Ågot Valle. - Vi ser en ny kurs i praksis, sier Sps Magnhild Meltveit Kleppa.
 • Trekker krav mot u-land, Nationen 10.12.05
  Regjeringen kunngjorde i går at den vil trekke norske krav mot u-land i WTOs tjenesteforhandlinger. Men utenriksminister Støre vil ikke si regjeringens mening om en stor strid under oppseiling.

For ytterligere informasjon om WTO og ministermøtet i Hong Kong, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.