Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005:

Gratulasjoner til Norge i Hongkong

Det var hyggelig å være norsk i den store demonstrasjonen i Hongkong på søndag i forbindelse med ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).  Informasjonen om at den norske regjeringen har trukket krav i tjenesteforhandlingene (GATS), har spredd seg raskt.
Av Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | Søndag 11. desember 2005
Linker oppdatert: Fredag 12. mai 2006

Åpningsmarsjen på søndag
Foto: Aksel Nærstad

Folk fra mange organisasjoner fra alle kontinent gratulerte de norske deltakerne i den store demonstrasjonen med at Norge hadde trukket alle krav til de minst utviklede landene i GATS-forhandlingene, og alle krav om liberalisering av handelen med vannforsyning og utdanning. 

- Gratulerer, dette er utrolig viktig, sa Martin Kohr, leder for Third World Network.  Jeg har spredd den gode nyheten til kontakter over hele verden. Det er en viktig støtte til utviklingsland, og gjør det mulig å legge sterkere press på andre rike land om å gjøre det samme. Takk til alle dere som har jobbet for dette i mange år.

- Dette er en god nyhet om at det nytter å endre politikken til regjeringer, sa Walden Bello, lederen fra Focus on the Global South som nylig var i Oslo for møter med Arbeiderpartiet. Det er en oppmuntring til alle som slåss i mot den markedsliberalistiske politikken som fremmes gjennom WTO.

Fargesprakende markering

Demonstrasjonen i Hongkong var en markering ikke bare av den sterke motstanden mot det WTO står for, men også av mangfoldet innenfor bevegelsen som slåss i mot den markedsliberalistiske politikken. Kvinnebønder fra India i fargesprakende drakter,   industriarbeidere fra Korea, unge miljøaktivister fra Europa, immigrantarbeidere fra Filippinene og andre land i Asia som kunne gått rett inn i skjønnhets- og motekonkurranser.

Det var også et mangfold av paroler i demonstrasjonen, men de aller fleste, om ikke alle, var klare mot det WTO står for – en stadig økende liberalisering av verdenshandelen. Det var paroler om at WTO måtte ut av landbruket, om at vann, helse og miljø måtte holdes utenfor WTO, og om at ingen ny avtale er bedre enn en dårlig ny avtale. Det er helt klart at de aller fleste av de 10-15000 representantene fra ulike organisasjoner som er i Hongkong, vil se det som en seier om det ikke blir noen konkrete nye avtaler ut av forhandlingen ei WTO nå. Slik situasjonen er nå, er det ingen muligheter for avtaler som er bedre enn de avtalene som er i dag.


Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | E-post: aksel@utviklingsfondet.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.