Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005:

Christian Aid med sterkt WTO-budskap

Den store britiske bistandsorganisasjonen Christian Aid har avslørt aggressiv EU-politikk mot utviklingsland.  De oppfordrer utviklingslandene til heller å marsjere ut av WTO-møtet enn å undertegne en ødeleggende avtale Det har vakt oppsikt under toppmøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Hongkong.

Av Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | Tirsdag 13. desember 2005
Linker oppdatert: Fredag 12. mai 2006

Christian Aid har fått tak i kopier av fem hemmelige dokumenter med krav til utviklingsland om å privatisere tjenester som vann, helsevesen, miljøtjenester, post og bankvirksomhet (les Christian Aids rapport her).  EU ønsker at europeiske firma skal få adgang til skjøre finansielle markeder og offentlige tjenester i noen av de fattigste landene. Christian Aid sier at dokumentene de har fått tilgang til  viser at EU er innstilt på å være aggressive overfor utviklingslandene for at de skal liberalisere disse tjenestene.

Det er bedre med ingen avtale enn med en dårlig avtale, er budskapet fra demonstranter under åpningen av WTO-møtet.
Foto: AKsel Nærstad, Utviklingsfondet

Skadelig avtale

Det er sannsynlig at det utviklingslandene vil bli tilbudt i Hongkong sannsynligvis vil skade dem mer enn  å tjene dem, sier flertallet av de afrikanske delegasjonene i følge Christian Aid. Organisasjonen har nylig gjennomført en undersøkelse blant de afrikanske delegasjonene som viser at to tredjedeler av dem mener at deres økonomier vil lide om de aksepterer hva som nå er tilbudt dem.  Hele 90 prosent av dem som ble spurt sier de er uenig i at dette er en forhandlingsrunde som er for de fattige. Christian Aid oppfordrer utviklingslandene til heller å marsjere ut av WTO-møtet enn å godta en ødeleggende avtale.


Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | E-post: aksel@u-fondet.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.