Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005:

Felles NGO-innspill om GATS-forhandlingene

Onsdag 14. desember 2005

Følgende innspill ble levert til den norske delegasjonen under WTO-møtet i Hongkong i dag - 14. desember - på møtet mellom delegasjonen og de frivillige organisasjonene:

Norge må gå i mot forslaget om plurilateralisme i GATS-forhandlingene

Representantene for Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, ForUM, For velferdsstaten, Natur og Ungdom, Press, Spire (Utviklingsfondets ungdom) og Utviklingsfondet, som er til stede under WTO-toppmøtet i Hongkong, ber den norske forhandlingsdelegasjonen gå i mot forslag i GATS-forhandlingene om å innføre minimumskrav til liberalisering (benchmarks), tvungne plurilaterale forhandlinger eller at det legges utilbørlig press på land for å inngå i slike forhandlinger (Annex C, pkt. 7 b).

Vi kan ikke se at dette er i samsvar med Soria Moria-erklæringen som bl.a. sier at ”Regjeringen vil legge til grunn at WTO-avtaleverket ikke må ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn til et velferdssamfunn”, samt at ”I de pågående WTO-forhandlingene vil Regjeringen arbeide for å fremme norske interesser, men samtidig opptre som støttespillere for land som fremmer interessene til den fattige delen av verdens befolkning.”

Utviklingslandene gikk i Uruguay-runden med på å innlemme tjenester i WTO på betingelse av at det ble opp til hvert enkelt land å bestemme om de ville liberalisere eller ikke. Det er sterk motstand nå fra svært mange utviklingsland mot å innføre minimumskrav til liberalisering, tvungne plurilaterale forhandlinger eller press om å inngå i slike forhandlinger. Utviklingslandene har ikke noe å tjene på forslag om å innføre noe av dette. Det er rike land som fremmer disse forslagene. Blir noe slikt godtatt, vil det kun være på grunn av press fra rike land, og eventuell kjøpslåing i forhold til andre krav.

Følgende personer og organisasjoner av dem som er med på oppropet, arbeider spesielt med GATS:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.