Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Innspill og kommentarer fra norske næringslivsaktører

Fredag 09. desember 2005

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO):

 • NHO på plass, NHO 12.12.05
  - Vi er tilfreds med at regjeringen signaliserer at Norge ønsker et ambisiøst resultat i tjenesteforhandlingene, sier Knut Sørlie, NHOs mann i Hong Kong.
 • Global næringslivserklæring, NHO, UNICE m.fl. 21.11.05
  Sammen med den europeiske- industri og arbeidsgiverforeningen (UNICE) har NHO stilt seg bak en global næringslivserklæring som krever fremgang i WTO-forhandlingene frem mot ministermøtet i Hong Kong. Industri- og arbeidsgiverforeninger fra alle verdensdeler står bak uttalelsen, som også samler støtte fra søsterorganisasjoner i Uganda, Kenya og Tanzania.
 • - Skadelig WTO-politikk med SV og Sp, NHO 30.08.05
  - Hvis WTO-politikken til SV og Sp får gjennomslag kan den skade norske næringsinteresser og dermed norske arbeidsplasser, sier Finn Bergesen jr.

Medieklipp:

 • - Norge må ikke vise snillisme i WTO, Nationen 17.11.05
  Næringslivets Hovedorganisasjon advarer regjeringen mot å trekke noen av Gats-kravene mot u-land.
 • Friere tjenestehandel er god utviklingspolitikk, kronikk av Knut R. Sørlie, Dagens Næringsliv 20.10.05
  I WTO-forhandlingene har Sp, SV og andre interessegrupper forlangt at Norge skal trekke tilbake alle krav om tjenestehandel som er rettet mot utviklingslandene. Dette er en misforstått snillisme-politikk.

Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL)

Medieklipp:

 • Terror, fattigdom og klima, kommentar av Roald Gulbrandsen i Dagens Næringsliv 07.12.05
  - Vi kan ikke vente oss all verden av WTO-møtet i Hong Kong neste uke, men ett lite skritt i riktig retning er langt bedre enn et stort sammenbrudd.

Dagligvareleverandørens forening (DLF):

Medieklipp:

 • Radarpar i WTO-forhandlingene, kommentar av Bjørn Eidem, direktør i Dagligvareleverandørenes forening, Nationen 07.12.05
  Vi har en landbruksminister som i tillegg til tradisjonell landbrukspolitikk også behersker internasjonal politikk. For første gang på en del år har vi også fått en utenriksminister som er virkelig operativ internasjonalt. Gahr Støres nettverk og evne til å få innpass i WTO-forhandlingenes indre krets er imponerende og det øker i veldig stor grad Norges muligheter til å øve reell innflytelse på forhandlingene.  

Norges Bondelag:

Medieklipp:

 • Vrøvl om bønder, debatt av Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag, Aftenposten 28.11.05
  Tidligere WTO-sjef Mike Moore påstår i Aftenposten 18.11.05 at norske bønder "vrøvler", fordi vi ikke tror at reduserte tollsatser og redusert produksjonsstøtte vil komme de fattige landene og småbøndene der til gode.
 • Brasil, bøndene og DN, debatt av Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag, Dagens Næringsliv 22.11.05
  Det er multinasjonale banker, fond og invisteringsselskaper som vil tjene på nye WTO-regler - ikke de fattige bøndene, landarbeiderne og miljøet.

Norges Bonde- og småbrukarlag:

Medieklipp:

 • Løs flokene, Debatt av Ole-Jacob Christensen, styremedlem i Norges Bonde- og Småbrukarlag, Nationen 30.11.05
  Næringslivets Hovedorganisasjon presser nå regjeringen til å stå beinhardt på Norges krav til u-land når det gjelder markedsadgang for tjenester og industrivarer (herunder fisk). Dette er ingen god oppskrift på å løse flokene i WTO. Dagens floker skyldes særlig rike lands urokkelige vilje til å stå på egne krav.
 • Ny kurs i landbrukspolitikken, Debatt av Anne Osland, leder i Norges Bonde- og Småbrukarlag i Nationen 22.11.05
  I WTO-forhandlingane er det heilt nye tonar. Mange av oss måtte spole revers på nyheitssendinga då utanriksministeren så klart og tydeleg sa at det er ei myte at norske bønder og vår matproduksjon er til hinder for utviklingsland.
 • Feil om WTO, Debatt av Per-Anton Nesjan, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag i Nationen 16.11.05
  Denne høsten har det versert usedvanlig mye feilinformasjon om hva WTO-forhandlingene dreier seg om. Det er i første rekke NRK og generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp som har prøvd å skape et feilaktig bilde av at det er et motsetningsforhold mellom fattige bønder i u-land og lokal matproduksjon i Norge.

Norges Fiskarlag:

Medieklipp:

 • Krever flere norske WTO-offer, Nationen 02.12.05
  Fiskarlaget krever at norske myndigheter skal gi fra seg flere norske interesser i WTO-forhandlingene i Hongkong.  

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?