Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Innspill og kommentarer fra norske frivillige organisasjoner

Fredag 09. desember 2005

Felles NGO-innspill under forhandlingene i Hong Kong:

Kommentarer til utenriksministerens redegjørelse i Stortinget 09.12.05:

Opprop:

Forum for utvikling og miljø (ForUM):

Medieklipp:

 • Fattige land taper på WTO, kommentar av Halle Jørn Hanssen m.fl., Dagsavisen 21.09.05
  NHOs oppskrift på fattigdomsbekjempelse er økt dosering av en medisin som ikke virker.

Utviklingsfondet:

Medieklipp:

 • Utfordringer til regjeringen, Innspill fra Aksel Nærstad i Dagsavisen 29.11.05
  Den norske regjeringen må kreve full åpenhet i de forestående WTO-forhandlingene og nekte å godta at land settes på gangen i viktige forhandlinger.
 • Ingen WTO-avtale for enhver pris, debatt av Ingvild C. Nærstad, Aftenposten 14.11.05
  Aftenposten argumenterer 10. november på lederplass for at Norge ikke skal gå inn for å stoppe en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon WTO, og dermed (ifølge Aftenposten) sette norske bønders interesse foran interessene til bønder i fattige land.
 • Trekk Norges krav, kommentar av Knut Hjelleset, Nationen 01.11.05
  Soria Moria-erklæringen: «Regjeringen vil revurdere alle krav Norge har stilt til u-landene om liberalisering av tjenestesektoren». Det er på tide. Norge har i WTO krevd privatisering av vannverk i Kenya, privatisering av utdanning i Sør-Afrika og en rekke andre krav om nedbygging av offentlige tjenester i andre land.     

Kirkens Nødhjelp:

 • - Hold WTO-toget på skinnene, Kirkens Nødhjelp, 13.12.05
  - Det er viktig at prosessen mot en mer rettferdig WTO-avtale ikke spores av denne uken, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
 • - ikke raser landbruket i fattige land!, krever Kirkens Nødhjelp, som oppfordrer folk til å slutte opp om e-postkampanje i forkant av WTO-toppmøtet.

Medieklipp:

 • Er fisk mat?, Debatt av Atle Sommerfeldt i Dagsavisen 09.12.05
  Norges linje i WTO er inkonsekvent: Samtidig som vi bidrar til å blokkere jordbruksavtalen med henvisning til matsikkerhet, stiller vi tøffe krav om at u-landa skal liberalisere fiskeriene sine. Norge har posisjonert seg på to ytterpunkter når det gjelder mat i WTO forhandlingene og vi kan ikke se at den nye regjeringen har justert denne posisjonen i tråd med egen regjeringserklæring.
 • - Kutt subsidiene!, Kommentar av Atle Sommerfeldt i Dagbladet 04.11.05
  Den nye regjeringen må erkjenne at tollreduksjoner på jordbruksvarer ikke er verdt noe for utvikling så lenge EU, USA og Norges G10-gruppe får opprettholde dagens subsidieformer.
 • En ny solidarisk handelspolitikk, kronikk av Atle Sommerfeldt, Ny Tid 28.10.05
  Den nye rødgrønne regjeringen bør slutte å ta USAs og de rikes parti i landbruksforhandlingene. Kirkens Nødhjelp støtter Thorbjørn Jaglands utspill om en ”landbrukskommisjon”, for å sikre et sunt norsk landbruk som ikke skader bønder i fattige land.

Framtiden i våre hender (FIVH):

Medieklipp:

 • Toll mot fattigdom?, debatt av Arild Hermstad i Aftenpsoten 08.12.05
  Aftenposten skriver på økonomisidene 18. november at Framtiden i våre hender har utgitt en rapport som støtter tidligere WTO-sjef Mike Moore i synet på at tollreduksjoner generelt vil redusere den globale fattigdommen. Jeg har behov for å nyansere denne referansen.  
 • Mat og internasjonal solidaritet, debatt av Arild Hermstad i Dagsavisen 22.11.05
  I Dagsavisen 16. november hevder Aksel Nærstad fra bistandsorganisasjonen Utviklingsfondet at fattige bønder i sør og norske bønder kjemper samme kamp. Dette synet bygger på noen myter som det er på høy tid å rokke ved. 

PRESS - Redd Barna Ungdom:

Medieklipp:

 • Feilmedisinering fra Unge Høyre, debatt av Heidi Brynhildsen Grande, Dagsavisen 03.12.05
  Han setter likhetstegn mellom frihandel og rettferdig handel. Frihandel-medisin mot fattigdom har vært utskrevet gjentatte ganger uten helbredende virkning.  

Fagforbundet, For Velferdsstaten, Attac Norge og Arbeidssøkerforbundet i Norge:

Andre innspill og kommentarer fra disse organisasjonene:

 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 11. juli
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?