Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005:

Press på utviklingsland i Hongkong

USA legger nå press på afrikanske land for at de skal godta viktige endringer i avtalen om handel med tjenester i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Regjeringer i flere afrikanske land skal ha blitt ringt opp av amerikanske regjeringsmedlemmer for at de skal endre sine standpunkter.
Av Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | Onsdag 14. desember 2005
Linker oppdatert: Fredag 12. mai 2006

Landbruksminister Terje Riis-Johannesen, statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt og utenriksminister Jonas Gahr Støre, på møte med de norske organisasjonene i Hongkong idag.
Foto: Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

Lite har skjedd av betydning i forhandlingene de første to dagene av ministermøtet i WTO i Hongkong, men nå skrues tempoet opp og presset på regjeringer om å endre standpunkter øker. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sa til de norske frivillige organisasjonene i dag at han regnet med et råkjør de siste par dagene der mye kom til å skje i løpet av kort tid. Siden det ser ut til at det er vanskeligst å få til vedtak med innhold av betydning på landbruk og ikke landbruksprodukter, så ser det nå ut til at tjenesteforhandlingene (GATS) er det som kan få hele WTO-toget til å bevege seg. Det er spesielt EU som er aggressive i GATS-forhandlingene, men USA har nå også skrudd på presset mot utviklingslandene.

EU i spiss

EU har gjort det klart at deres viktigste mål er å få åpnet tjenestesektorer i andre land, spesielt i utviklingsland, for fri internasjonal konkurranse. Den nåværende tjenesteavtalen (GATS) der landene selv avgjør hvilke tjenester de vil liberalisere, har ikke åpnet nok markeder for de store selskapene i EU innen tjenestesektorer. Vannforsyning har vært et av de viktigste områdene for EU, men også helsetjenester, transport, miljøtjenester, post og bankvirksomhet står på EUs prioriteringsliste. Fordi utviklingslandene ikke har liberalisert raskt nok etter EUs syn, presser EU nå  på for å få minimumskrav til liberalisering, eller i det minste at land skal måtte inngå i forhandlinger om krav som stilles til dem om liberalisering.

Utviklingslandene var i utgangspunktet i mot å ta tjenester inn i WTO-avtalen, og de aller fleste av dem går i mot at noe av selve grunnstrukturen ved GATS, frivilligheten for land til å si nei til liberalisering, skal endres. Mange representanter fra utviklingsland sier at EUs politikk på dette området viser klart at denne forhandlingsrunden ikke er en utviklingsrunde, men en runde for økt markedsadgang for storselskapene.

Ros til Norge

Utenriksminister Gahr Støre informerte i sitt innlegg på plenumsmøtet i WTO i dag om at Norge trekker alle krav til de minst utviklede landene i GATS-forhandlingene, og krav innen vannforsyning, utdanning og strømdistribusjon til andre utviklingsland. Stortinget ble informert om dette på fredag. Organisasjoner over hele verden som har arbeidet med GATS-forhandlingene, og svært mange representanter for utviklingsland er meget fornøyd med Norges nye politikk. At kravene trekkes blir sett på som en viktig seier.

Organisasjonene krever mer

De fleste av de frivillige norske organisasjonene som er i Hongkong, har overlevert et brev til den norske forhandlingsdelegasjonen der de bl.a. ”ber den norske forhandlingsdelegasjonen gå i mot forslag i GATS-forhandlingene om å innføre minimumskrav til liberalisering (benchmarks), tvungne plurilaterale forhandlinger eller at det legges utilbørlig press på land for å inngå i slike forhandlinger.”

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, ForUM, For velferdsstaten, Natur og Ungdom, Press, Spire (Utviklingsfondets ungdom) og Utviklingsfondet sier også i uttalelsen at ”Det er sterk motstand nå fra svært mange utviklingsland mot å innføre minimumskrav til liberalisering, tvungne plurilaterale forhandlinger eller press om å inngå i slike forhandlinger. Utviklingslandene har ikke noe å tjene på forslag om å innføre noe av dette. Det er rike land som fremmer disse forslagene. Blir noe slikt godtatt, vil det kun være på grunn av press fra rike land, og eventuell kjøpslåing i forhold til andre krav.”

Utenriksminister Gahr Støre kunne ikke love noen støtte til organisasjonenes standpunkter. Han slo fast, som han gjorde i redegjørelsen til Stortinget for noen dager siden, at regjeringen mener teksten om GATS-forhandlingene som er sendt ut fra WTO-sekretariatet, på en god måte balanserer ulike interesser og at Norge i all hovedsak støtter teksten. Han mente det er nødvendig med nye mekanismer for å drive få til ytterligere liberalisering i tråd med intensjonene i GATS-avtalen, men han understreket at det fortsatt  måtte være opp til hvert enkelt land å avgjøre hva de vil liberalisere, og at det måtte bli regler som forhindret at enkeltstående utviklingsland ble tvunget til å forhandle med en gruppe av rike land.

Mye kan skje

Blir det enighet om viktige ting i GATS-forhandlingene, kan det skape bevegelse på andre områder. Og om EU og USA ikke får igjennom noe for å liberalisere handelen med tjenester, vil de ikke strekke seg for å få til avtaler på landbruk. Dermed kan hele forhandlingsrunden stoppe opp. Spørsmålet om utviklingslandene klarer å stå i mot presset fra EU og USA i GATS-forhandlingene kan derfor få avgjørende betydning for utfallet av møtet her i Hongkong.


For mer informasjon om GATS-forhandlingene, se:


Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | E-post: aksel@u-fondet.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.