Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Kjør WTO i grøfta!

- Ikke rasér landbruket i fattige land, oppfordrer Kirkens Nødhjelp, som denne uka startet e-postkampanje i forkant av det forestående ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Denne uka kom også kampanjehåndboka fra en av de sentrale sivilsamfunnsaktørene i Sør. - Kjør WTO i grøfta! oppfordrer Focus on the Global South, som ikke har tro på et resultat som tjener de fattige. 
Torsdag 01. desember 2005
Linker oppdatert: Fredag 09. desember 2005

Mye står på spill for mange, når WTOs 6. ministermøte går av stabelen i Hong Kong 13.-18. desember. Noen frykter, mens andre håper, at også dette ministermøtet vil ende uten sluttresultat i likhet med de foregående ministermøtene i Cancun (2003) og Seattle (1999).

- En seier for de fattige, skrev leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, etter sammenbruddet i Cancun for to år siden (se Hvem vant i Cancun - og hvor går veien videre?, rorg.no 30.09.03). Blant de som håper at det samme ikke skjer på årets ministermøte i Hong Kong er Stortingspresident Thorbjørn Jagland, som i et innlegg i Dagsavisen i slutten av november bl.a. skrev (les hele her):

"Vi vet ikke nå om det vil bli en avtale om nye regler for verdenshandelen på møtet i Hongkong i desember, slik det hele tiden har vært forutsatt. Det vi vet er at hvis det ikke blir noen avtale, begynner det nye århundre som det gamle var preget av – et svik mot verdens fattige. Og mot miljøet."

For noen dager siden kom imidlertid aktivisthåndboka fra Focus on the Global South: The Derailers Guide To The WTO (last ned her). - Kjør WTO av sporet! er oppfordringen fra Focus on the Global South, som nøye har fulgt WTO-forhandlingene siden starten og konkluderer:

"Enhver avtale som kommer ut av de pågående forhandlingene vil bidra til å styrke de store nasjonale og multinasjonale selskapenes kontroll over verdens kapasitet når det gjelder landbruk, industri, teknologi og infrastruktur."

- Massiv forvrengning av virkeligheten i media

Omfang og engasjement når det gjelder den offentlige debatten i Norge om WTO og internasjonal handel er det ingenting å si på. Mediedekningen og debatten er betydelig (se medieklipp), men enkelte har sett seg kraftig lei på det de oppfatter som "massiv forvrengning av virkeligeheten" i medienes dekning denne høsten.

- På sitt mest ekstreme beskyldte journalistene norske bønder og landbrukspolitikere for drap på fattige bønder i den tredje verden, heter det i rapporten Bøndene, milliardærene og verdenshandelen - norske medier og WTO-debatten - som Norges Bondelag la fram for en snau uke siden. I rapporten står det innledningsvis:

"I slutten av september tok det av en merkverdig debatt om WTO – Verdens Handelsorganisasjon – her i Norge. Det er sjelden å se en så massiv forvrengning av virkeligheten i en norsk debatt. En pussig allianse av politikere og synsere fra høyresiden i politikken, storaktører i norsk dagligvarehandel og ledende norske medier framsto som forbrukernes, de fattige bøndenes, u-landenes og solidaritetens fremste talsmenn. Særlig er medienes rolle interessant. Journalistene, som normalt er kritiske til makthavere, oppdaget ikke at de ble budskapsbærere for interessene til multinasjonale landbruksgiganter, godseiere og utenlandske og norske matmilliardærer."

 - Ikke raser landbruket i fattige land!

Kirkens Nødhjelp kom tidligere i høst med utspill som vakte stor debatt og møtte motbør både fra norske bondeorganisasjoner og andre utviklingsorganisasjoner (se Frontene skjerpes i WTO-striden, rorg.no 10.10.05). Nå har de imidlertid lansert en e-postkampanje foran WTO-toppmøtet, som nok vil kunne få bredere oppslutning, både blant bønder og utviklingsorganisasjoner.

 - Ikke raser landbruket i fattige land! heter det i presentasjonen av kampanjen (les mer her), der folk oppfordres til å sende e-post til utenriksminister Jonas Gahr Støre med følgende oppfordring:

Jeg forventer at Norge i WTO tar fattige bønder på alvor ved å:

  1. Støtte de fattige landene i g33 sine krav om tiltak for beskyttelse av sårbare produsenter og økt matsikkerhet.
  2. Sørge for at alle subsidier som finansierer eksportjordbruk reduseres betydelig, og etter hvert forbys.

Blant de øvrige norske organisasjonene som har engasjert seg i forkant av WTO-møtet er Utviklingfondet, som presenterte sine oppfordringer til landbruksminister Terje Riis Johansen i slutten av oktober (les mer her), mens paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø (ForUM) la fram sitt posisjonsdokument i midten av november (les dokumentet her).

- Kjør WTO i grøfta!

De pågående WTO-forhandlingene inngår i den såkalte Doha-runden etter ministermøtet i Doha i 2001 der det var enighet om at utviklingslandenes behov skulle stå sentralt. Den pågående forhandlingsrunden blir derfor kalt for utviklingsrunden (les mer på UDs nettsider her eller WTOs 4. ministermøte i Doha: seier eller nederlag?, rorg.no 03.12.01)

Norske bondeorganisasjoner og utviklingsorganisasjoner legger nå press på regjeringen med utgangspunkt i den politiske plattformen fra Soria Moria for å bidra til de pågående WTO-forhandlingene virkelig blir en utviklingsrunde. Mange kritikere er imidlertid skeptiske og mener at forhandlingene sålangt har vist at det ikke er grunnlag for en utviklingsrunde.

- Utviklingsrunden i WTO er blitt markedsadgangsrunden, sa Utviklingsfondets Aksel Nærstad da han i slutten av oktober la fram organisasjonens oppfordringer for landsbruksministeren, og utdypet (les mer her):

"Forhandlingsrunden i WTO heter nå offisielt ”utviklingsrunden”, men den er i realiteten en ”markedsadgangsrunde” der storselskapene og de mektigste landene slåss for økt markedsadgang i andre land, ikke minst i utviklingsland, for industrivarer, tjenester, fisk og landbruksvarer.  I landbruksforhandlingen ser vi det klart. Det handler ikke om motsetninger mellom rike og fattige land, men mellom eksportrettet storskala industrilandbruk og et småskalalandbruk innrettet på å dekke lokale og nasjonale behov.  Matvaregigantene i USA, EU, Brasil, Australia, Argentina m.fl. vil øke sin eksport på bekostning av småbønder både i utviklingsland og rike land som Norge."  

Dette er også den vurderingen som ligger til grunn for håndboka fra Focus on the Global South: The Derailers Guide To The WTO (last ned her).

"Som bønder, fiskere, urfolk, arbeidere, kvinner, massebevegelser, sosiale bevegelser og aktivister fra hele verden gjentatte ganger har påpekt, så er det i den pågående Doha-runden med WTO-forhandlinger ingenting som er i nærheten av å være utviklingsorientert. Tvert i mot så går Doha-forhandlingene i en retning som vil låse verdens folk i et handelsregime som vil ha katastrofale følger for matsikkerhet og matsuverenitet, industri, arbeidsplasser, miljø, levekår og tilgang til grunnleggende tjenester, teknologi og helseomsorg for millioner av mennesker."

Walden Bello

Focus on the Global South ledes av Walden Bello, som i 2003 ble tildelt "The Right Livelihood Award" - kjent som den alternative Nobel-prisen - for "sin fremragende innsats for å utdanne sivilsamfunnet om storselskapenes globalisering og hvordan alternativer kan utformes" (se Alternativ Nobel-pris til prominent WTO-kritiker, rorg.no 03.10.03)


Aktuelle lenker:

Oppdaterte lenker:

Medieklipp:

  • Bønder truer KN med kollekt-boikott, Vårt Land 08.12.05
    Bakgrunnen er konflikten om støtteordningene til norsk landbruk. KN mener vi må belage oss på å importere mer mat fra fattige land, og er kritiske til Norges posisjon i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).  
  • Bondeopprør mot julekort, Vårt Land 02.12.05
    Fjøsnissen er kjent for å lage trøbbel. Nå sår han splid mellom bønder og bistandsfolk.  

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.