Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Afrikansk motstand mot WTO

Kan et WTO-styrt marked løse fattigdommen i Afrika? Det er spørsmålet som står på dagsorden for et seminar i Oslo neste uke, i regi av Fellesrådet for Afrika og Attac Norge. Afrikanske organisasjoner og nettverk, som møttes i Johannesburg I Sør-Afrika i forrige uke, har i en erklæring fornyet sin beslutning "om fortsatt å bekjempe den selskapsstyrte globaliseringen og WTO selv, fram til den er erstattet med en fullt ut demokratisk organisasjon".
Onsdag 20. august 2003

Sentralt i erklæringen fra konferansen i Johannesburg 14-17. august (se African People’s Declaration on Africa and the World Trade Organisation, Johannesburg, South Africa, 17. August 2003) står motstand mot de såkalte Singapore-temaene (se Nye temaer i WTO og Norges rolle, kronikk av Reidun Heiene, juni 2003) og krav om demokratisering av WTO og beslutningsprosessene i WTO. I erklæringen gis det bl.a. tilslutning til kampanjen som nylig ble iverksatt med støtte fra bl.a. Third World Network og Oxfam UK (se The Executive Summary, word). I en kommentar i den engelske avisa The Guardian forrige uke beskriver Verdensbankens tidligere sjeføkonom Joseph Stiglitz (se Trade Imbalances, The Guardian, 15.8.03) hvorfor utviklingslandene er skeptiske til den såkalte "utviklingsrunden" i WTO:

"En skulle trodd at utviklingslandene ville sett fram møtet (WTOs ministermøte i Cancun i september) som en mulighet for å oppnå et mer rettferdig globalt handelssystem. Istedet frykter mange at det som har skjedd tidligere vil skje igjen: hemmelige forhandlinger, press og framvisning av rå økonomisk makt fra USAs og Europas side for å sikre at de rikes interesser blir beskyttet."

Motstand mot WTO

Konferansen i Johannesburg ble arrangert i et samarbeid mellom African Trade Network (ATN) og Southern African Peoples Solidarity Network (SARPN) under tittelen "Motstand mot WTO". I erklæringen fra konferansen konkluderes det:

  1. WTO har ignorert den vedvarende og økende opposisjonen fra folkelige bevegelser over hele verden mot dens politikk og metoder, slik som den illegitime måten dagsordenen fra Doha ble presset på utviklingslandene i under WTOs 4. ministermøte.

  2. Når WTO ikke har maktet å overholde avtalte frister i ulike forhandlinger - spesielt landbruk, TRIPS og offentlig helse, spesiell og differensiert behandling og de mange implementeringssakene - så skyldes dette først og fremst at at Quad´n (USA, EU, Japan og Canada) har nektet å godta utviklingslandenes rettmessige krav.

  3. Disse feilslagene er kun noen av elementene i den dobbeltmoralen som Quad-landene benytter i internasjonale handelssaker; market etter ett sett regler for dem selv og et annet som de tvinger på utviklingslandene, viser WTO som et tvers igjennom udemokratisk institusjon.

  4. Vi fordømmer spesielt både EU og USA for deres rolle i å nekte overholdelse av frister og forhandlinger om landbruk og deres avvisning av kompromissenigheten om TRIPS og offentlig helse.

  5. Når det gjelder Singapore-temaene eller de nye temaene (investeringer, konkurranse, offentlige innkjøp og handelslettelser) gjentar vi at vi vår totale motstand mot at disse tas opp i WTO eller igangsetting av diskusjoner om hvordan disse temaene vil kunne reises i Cancun. Vi står ved vårt krav om at disse temaene bør fjernes fullstendig fra WTOs dagsorden.

  6. Det er klart, mens Cancun nærmer seg, at Quad´n i økende grad anvender gamle og nye udemokratiske metoder og press både innenfor og utenfor WTO for å tvinge utviklingslandene til å følge deres vilje. For å begrense slike illegitim praksis fra de mektige så støtter vi kampanjen for intern åpenhet og deltakelse i WTO, som nylig ble startet av en rekke organisasjoner.

  7. Vi noterer oss motstanden mot igangsettelse av forhandlinger om disse temaene, som ble uttrykt av afrikanske land, spesielt erklæringen fra afrikanske handelsministre ved avslutningen av deres møte i Mauritius i juni 2003. Vi registrerer også et nytt initiativ tatt i WTO 13. august av en gruppe afrikanske land for å kreve at den offisielle WTO-teksten som går til Cancun inkluderer forslag for å styrke beslutningsprosessen i WTO og som gjentar deres motstand mot nye temaer. Vi oppfordrer disse landene til å stå ved sine posisjoner, som dreier seg om demokratiske prinsipper, og oppfordrer andre afrikanske og utviklingsland til å støtte dem.

 

Aktuelle nettressurser:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.