Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Frihandel og markedsadgang for landbruksvarer - for de fattige?

Det var høy temperatur på debatten om internasjonal handel med landbruksvarer etter at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tidligere denne måneden kom med uttalelser som ble oppfattet som krasse angrep på norsk landbruk og beskyldninger om at norske landbruksinteresser skyver fattige land foran seg mens de primært er opptatt av å beskytte sine egne interesser. Handel med landbruksvarer sto også på dagsorden for mange av deltakerne foran UNCTADs konferanse om handel og utvikling i Sao Paulo i Brasil (UNCTAD XI), som ble avsluttet sist helg.
Torsdag 24. juni 2004
Linker oppdatert: Onsdag 28. juli 2004

Blant disse var den såkalte P5-gruppen, bestående av Australia, Brasil, EU, India og USA, som møttes uformelt i Sao Paulo for å se om det var mulig å samle seg om en felles holdning til handel med landbruksvarer. I følge EUs handelskommisjonær Pascal Lamy ble gruppen enig om at "eksportsubsidier må gradvis fjernes, innenlands støtte til landbruket må reduseres betydelige og markedsadgang må økes betraktelig". Brasils utenriksminister karakteriserte enigheten som et "historisk framskritt", mens Martin Kohr fra Third World Network mante til forsiktighet (se Convergence on Agriculture Matters, IPS 14.06.04). På UNCTAD XI var det ellers liten framgang i diskusjonen omkring handel med landbruksvarer, men slutterklæringen (se Draft Sao Paulo Consensus) åpnet bl.a. for å gi u-landene større politisk handlingsrom (se f.eks. Mye kanari, men også hummer, rapport fra Aksel Nærsted, Utviklingsfondet, Sao Paulo 20.06.04). Sør for Sao Paulo var den internasjonale landbruksorganisasjonen Via Campesina samlet til kongress, der delegat etter delegat holdt innlegg om hvordan landbruksavtalen i WTO og den økt internasjonale handelen med mat har ført til økt sult og fattigdom (se f.eks. Aksel Nærstad: Bønder forbereder kamp i biskop-senter eller Declaration of the Via Campesina's Fourth International Conference, 19th June 2004).

Norske bønder vs. utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Enighet om behovet for ny kurs i internasjonal handelspolitikk, rapporterte Norges Bondelag fra konferansen Sulten på handel?, som ble arrangert av norske organisasjoner utenfor Oslo 7-8 juni. Helt enige var deltakerne imidlertid ikke. I sitt innlegg (se Sulten på handel?) gikk utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson grundig inn i debatten omkring norsk landbruk og u-landenes interesser og fikk tilsvar bl.a. på lederplass i Nationen (se Harde utfall mot landbruket, Nationen 09.06.04) :

Det er ikke innlysende at et subsidiert og importbeskyttet norsk landbruk har felles interesser med fattige jordbruksland. Dette er kompliserte spørsmål, som nå har vært drøftet på en to dagers konferanse i regi av landbruksorganisasjonene og flere utviklings- og miljøorganisasjoner.
    Her kom utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson med krasse angrep på landbruket, som hun følger opp i ukas utgave av Bondebladet. Hun mener krav om styrket importvern er usolidarisk og lite gjennomtenkt. Hun beskylder landbruket for å skyve fattige land foran seg mens en primært er opptatt av å beskytte sine egne interesser, og hun etterlyser større ærlighet i landbrukets WTO-argumentasjon.
    Ingen kan trekke Frafjord Johnsons engasjement for u-landas interesser i tvil, men vi er overrasket over graden av konfrontasjon i hennes kritikk av landbruks- og utviklingsorganisasjonene. Talsmenn på konferansen var oppgitt over det de kaller karikering av standpunkter, lettvint omgang med fakta og unyanserte argumenter fra statsrådens side. Det blir det ingen god dialog av.

Utviklingsministeren avviser imidlertid at hun gikk til angrep på norske bønders virksomhet (se Skuffende av Nationen, Nationen 16.06.04):

Jeg gikk ikke til angrep verken på norsk landbruk eller den virksomhet norske bønder står for. Jeg la derimot vekt på landbruket som næring, noe som blant annet fremgår av regjeringens nye handlingsplan for økt satsing på landbruket i utviklingssamarbeidet. Her er det fellesinteresser mellom norske og fattige bønder, og her legges det også opp til et tett samarbeid med norske landbruksmiljøer.

Avslutningsvis i sitt svarinnlegg sier hun bl.a.:

Ivaretakelsen av norske interesser og vårt behov for handlingsrom for å kunne føre en nasjonal landbrukspolitikk står helt sentralt i regjeringens arbeid i WTO. Men forsvaret for det norske landbruket blir ikke enklere dersom vår argumentasjon fornærmer mer enn den sjarmerer u-landene.

På årsmøtet i Norges Bondelag dagen etter fikk utviklingsministeren svar på tiltale fra styremedlem i Bondelaget, Terje Riis-Johansen (se WTO: egen mat, rettferdig handel og miljø):

"Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tar feil når hun kritiserer landbruket for å skyve fattige land foran seg i kampen for våre egne interesser. Hun tar feil når hun tror frihandel og liberalisering vil hjelpe verdens fattigste. For det er mulig - både å arbeide for å sikre vår mulighet til å produsere mat i Norge - og å ha en overordnet oppfatning om hvilke behov som bør styre den internasjonale handelspolitikken. Det er mulig å kjempe for et levedyktig norsk landbruk og samtidig være solidarisk med småbøndene i de fattigste landene på kloden."

____________

Nedenfor har vi samlet en del aktuelle lenker med stoff om UNCTAD XI og handel med landbruksvarer.

Aktuelle nettressurser:

Fra UNCTAD XI, Sao Paulo 13-18 juni 2004:

Rapporter fra Aksel Nærstad, Utviklingsfondet, i Sao Paulo (UNCTAD XI):

 • Bønder forbereder kamp i biskop-senter, 21.06.04
  Det er ikke første gangen knallharde resolusjoner er vedtatt i Villa Koska 120 kilometer sør for São Paulo. Her vedtok de katolske biskopene i Brasil uttalelser for 20 år siden som var så radikale at de bare ville fått tilslutning fra halvparten av delegatene på kongressen til Via Campesina som holdes her, i følge en av de brasilianske delegatene.
 • Mye kanari, men også hummer, 20.06.04
  FN’s konferanse for handel og utvikling, UNCTAD XI, som nylig ble avsluttet i Brasil, fikk større oppmerksomhet enn vanlig for slike konferanser. Utfallet må betegnes som mye kanari, men også en del hummer.
 • - Kampen mot sult er min livsoppgave, 18.06.04
  - Kampen mot sult er min livsoppgave, og det er den viktigste oppgaven til min regjering, sa Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva da han denne uken åpnet den ellevte sesjonen av FNs konferanse for handel og utvikling.
 • Kamp om politisk rom, 17.06.04
  - Det er viktig at land, ikke minst utviklingslandene, får politisk handlingsrom, sier ATTAC-lederen Steinar Alsos som sitter i den norske delegasjonen under den ellevte sesjonen av FNs konferanse handel og utvikling, UNCTAD XI, som pågår i Sao Paulo i Brasil. - Det er derfor viktig at UNCTAD kan få styrket sin posisjon og ikke bli ytterligere svekket og underlagt politikken til WTO, Verdensbanken og det internasjonale pengefondet.
 • Norge på feil lag i São Paulo?, 16.06.04
  FNs generalsekretær Kofi Annan og Brasils president Lula åpnet mandag den ellevte sesjonen av FNs konferanse for handel og utvikling - UNCTAD XI. Framtredende representanter for frivillige organisasjoner har uttrykt skuffelse over at Norge har fremmet forslag de mener vil svekke utviklingslandenes politiske handlingsrom.

Debatten i Norge:

Medieklipp: 

 • Gjør WTO til VM i alliansebygging!, kronikk av Helge Christie, Nationen 28.07.04
  Som langsiktig strategi bør Norge arbeide aktivt for å bygge jordbruksallianse i WTO først med G10, så med G20, G33 og G90. Hvilke prinsipper for produksjon og handel med mat bør ligge til grunn for denne alliansen?
 • Ingen flertallsbeslutninger i WTO, leserbrev av Aksel Nærstad, informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet, Nationen 27.07.04
  På nytt gir media og norske toppolitikere inntrykk av at det antagelig vil måtte bli store omstillinger i norsk landbruk i årene framover på grunn av at Norge ikke får flertall i Verdens handelsorganisasjon (WTO) for sine forslag i landbruksforhandlingene. Det er et galt bilde som gis, rett og slett fordi det ikke er flertallsvedtak i WTO.
 • Den unødvendige svolten, kommentar av Olav Randen, Nationen 26.07.04
  Det handlar om å la matprodusentane, både i rike og fattige land, få halde fram med å produsere mat. Det handlar om ei omlegging av kosthald frå dyreprodukt til planter, særleg i rike land, og om ei betre fordeling av maten. Det handlar om tiltak for å halde unna den internasjonale matindustrien med sin genteknologi og sine patentar på levande organismar.
 • Tunge samtaler, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.07.04
  Norge viser til fulle sin dobbelthet i forhold til verdens fattige land. Almisser kan de gjerne få, men får bastant nei når de ber om å få selge sine varer.
 • Allianse med utviklingsland i WTO, kronikk av Aksel Nærstad, informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet, Nationen 19.07.04
  Regjeringen mener antagelig at norske bønder ikke skjønner sitt eget beste når de ønsker allianser med utviklingslandene.
 • Fri mathandel – for rikfolk eller fattigfolk?, kronikk av Olav Randen, Nationen 12.07.04
  I Nationen 15. juni skreiv vår eigen utviklingsminister, Hilde Frafjord Johnson, at fattige land treng valutainntekter, og det kan dei få på fire måtar, bistand, lån, utanlandsarbeidarar som sender pengar heim og vareeksport. Dei som berre har mat å selje, må difor få selje maten, skreiv ho. Er ikkje dette sant då? Jau visst, det er sant alt saman, men det er berre ein del av sanninga.
 • EU-bøndenes ansvar for fattigdom i u-land, kommentar av Ottar Brox, Nationen 01.07.04
  NRK sendte etter kveldsnytt 15. juni et program som lærte oss mye om hvordan nød skapes og vedlikeholdes i fattige land: EU bruker en stor del av sitt budsjett til å subsidiere jordbruket i unionen, noe som fører til stor overproduksjon.
 • Dumper i bistand, leder i Dagens Næringsliv 28.06.04
  Norge er langt fra teten av verdens mest utviklingsvennlige land. Norge er så dårlig på handel med land i sør at vi havner helt nede på syvende plass – samme plassering som USA, Tyskland og Frankrike – blant 21 rike land. Best ut kom Nederland, Danmark og Sverige.
 • Landbrukseksport og fattigdomsreduksjon, kronikk av Michael Angstreich, Nationen 24.06.04
  Det er vel lite sannsynlig at vi i vesten, med bortimot null befolkningsvekst, kommer til å etterspørre så mye mer av tropiske produkter at vi klarer å skape et marked som kan sysselsette flere millioner afrikanere.
 • Den farlige dialogen, kommentar av Helene Bank, IGNIS,  Klassekampen 21.06.04
  Under WTOs og Verdensbankens frihandelsregime har flere og flere land blitt netto matimportører, fra tidligere å ha netto eksport. Likevel fortsetter økonomer å hevde at liberalisering og frihandel er bra, proteksjonisme er dumt.
 • UD tilbakeviser bondekritikk, Stavanger Aftenblad 18.06.04
  I Aftenbladet i går krevde Bondelagets leder Bjarne A. Undheim at statsminister Kjell Magne Bondevik gir utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson en smekk.
 • Bondelagsleder kritiserer Hilde Frafjord Johnson, Stavanger Aftenblad 17.06.04
  Bondelagets leder Bjarne A. Undheim krever at statsminister Kjell Magne Bondevik gir utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson en smekk.
 • Skuffende av Nationen, debatt av Hilde Frafjord Johnson, Nationen 16.06.04
  Forsvaret for det norske landbruket blir ikke enklere dersom vår argumentasjon fornærmer mer enn den sjarmerer u-landene.
 • Harde utfall mot landbruket, lederkommentar i Nationen 09.06.04
  Hilde Frafjord Johnsons konfrontasjon med landbruket gir ingen god dialog.
 • Landbruksutvikling – mer enn mais og melk, kronikk av Hilde Frafjord Johnsen, Nationen 18.05.04
  Dette er en utfordring for både fattige og rike land. Rike land må være villige til å åpne markedene for produkter fra utviklingsland.
 • Globaliseringa og økologisk mat, kommentar av Helene Bank (IGNIS), Dag og Tid 22.05.04
  Matvarer blir frakta på kryss og tvers over heile jordkloden, medan dei ideelle konsumentane er i nærmiljøet. Kortreist mat gjev små utslepp av klimagasser og lite genetisk ureining.
 • Kritiserer globaliseringsmotstanderne, Dagsavisen 03.05.04
  Frafjord Johnson tok et oppgjør med globaliseringsmotstanderne da hun lanserte regjeringens utviklingspolitikk fredag. - Det er feil å si at fattigdom skyldes globaliseringen, mener utviklingsministeren.

Andre aktuelle linker:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.