Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bistandsdebatten ruller videre

Bistanden til Afrika har forverret situasjonen for afrikanere, hevder Dambisa Moyo fra Zambia i en ny bok. - Ren elendighetsbeskrivelse uten nyanser, hevder Halle Jørn Hanssen. Fredag møter hun miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til debatt på Litteraturhuset i Oslo. Men debatten om Moyo's bok er bare én av mange bistandsdebatter som for tiden ruller i media. Andre debatter omfatter bl.a. "diktatorbistand" til Zimbabwe og bistand på sviktende grunnlag.
Onsdag 15. april 2009
Linker oppdatert: Fredag 08. januar 2010

På sin egen nettside skriver Dambisa Moyo bl.a. (les mer her):

"I de siste femti årene har mer enn en trillion dollar i utviklingsrelatert bistand blitt overført fra rike land til Afrika. Har denne bistanden bedret livene til afrikanere? Nei. Faktisk har mottakerne av denne bistanden, over hele kontinentet, ikke fått det bedre som resultat av bistanden, men verre - mye verre."

- Dambisa Moyo er for bistanden det Ayaan Hirsi Ali er for Islam, skrev "bistandsguru" Paul Collier i en anmeldelse i avisa The Independent i slutten av januar (les mer her). Her hjemme har bl.a. Dagbladets Tore Gjerstad lest boka og i kommentaren "bistandsbedraget" i begynnelsen av mars innledet han slik (les mer her):

"Hadde folk fått vite mer om effekten av de siste 50 års trillioner i u-hjelp, ville selv SV-ere tenkt nytt om Norges bistandsregime."

Gjerstad fikk svar fra Utviklingsfondets Aksel Nærstad, som ikke lot seg imponere av Moyo's bistandskritikk (les mer her):

"La oss slippe en ny fordummende debatt for eller imot bistand til fattige land der vi får servert enkeltstående «bevis» på at bistanden enten virker eller ikke virker. Det enkleste i verden er å komme med en haug av eksempler for enten det ene eller det andre."

- En merkelig blanding av kynisme og naivitet, skrev Arne Tostensen i en anmeldelse i Norads fagblad Bistandsaktuelt (les mer her), mens Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen denne uka sammenfatter kritikken fra Moyo som "ren elendighetsbeskrivelse uten nyanser" (les mer her - utvidet versjon her). 

- Hva er så Dambisa Moyos oppskrift for økonomisk utvikling i afrikanske land?, spør Jørn Hanssen og oppsummer slik:

"Hun vil for det første over en periode på 5 år avvikle all bistand unntatt nødhjelp, støtte til mikrokreditt og bistand gjennom frivillige organisasjoner. Hun vil samtidig ha innført politiske og økonomiske systemer basert på kapitalisme og de frie markedskrefter. Hun vil at private banker og andre finansinstitusjoner skal overta når det gjelder tilgang på lån og kreditt til afrikanske land. Hun er en begeistret tilhenger av Kina og Kinas måte å virke på i Afrika."

Også Dagbladets Tore Gjerstad noterte seg at Moyo hadde alternative forslag og avsluttet sin kommentar med en utfordring til miljø- og utviklingsministeren:

"Erik Solheim kan bevise at regjeringen tør diskutere hennes grunnleggende innvendinger og løsninger ved å invitere henne til Norge."

Og ministeren tok ham på ordet. Fredag denne uka kommer Moyo til Norge for å delta i debatt med Solheim på Litteraturhuset i Oslo (les mer her).

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har, mer enn noen utviklingsminister før ham, åpnet opp for kritisk debatt om norsk bistand (se Bistandsdebatten 2007). Da Stortinget sommeren 2006 drøftet hans første utviklingspolitiske redegjørelse begrunnet han det slik (les mer her):

"Jeg vil gå så langt som til å si at hvis ikke Fremskrittspartiet hadde eksistert, måtte vi ha funnet det opp, for vi trenger noen som kommer med de kritiske innvendingene på bistandsområdet og framfører dem, for å få den helt nødvendige debatten som gjør at bistanden kan bli bedre, og at vi skjerper oss."

Om resultatet av fredagens debatt blir bedre bistand, fordummende debatt (som Nærstad frykter) eller noe helt annet, gjenstår å se. De aller fleste deler nok ellers Solheims ønske om at norske bistandsmyndigheter skjerper seg, slik øvrige pågående bistandsdebatter genspeiler.

Diktatorbistand til Zimbabwe?

Forrige måned var Erik Solheim, som den første vestlige ministeren, på besøk hos Zimbabwes president Robert Mugabe, etter at Mugabe gikk med på å dele makten med opposisjonslederen og valgvinner Morgan Tsvangirai. Fra besøket rapporterte Dagsavisen slik (les mer her):

"Zimbabwes president Robert Mugabe nekter å knele for vestlige donorer, og går hardt ut mot internasjonale kritikere. Men norske bistandspenger vil han ha."

– Solheim framstår som vanlig som svært naiv når han omgås autoritære ledere, sa Høyres Jan Tore Sanner til Dagsavisen, mens FrPs Siv Jensen var klar når det gjelder mulig norsk bistand (les mer her):

"Jeg håper ikke at regjeringen vil kaste skattebetalernes penger i lommene på denne mannen. Mugabes uttalelser er oppsiktsvekkende, men de vitner dessverre om en diktator som bare tenker på seg selv."

Hun var ikke alene om å være skeptisk. På lederplass skrev Dagbladet (les mer her):

"Solheim er den første vestlige ministeren som besøker diktator Robert Mugabe på mange år, og meldingene fra møtet kan ikke være særlig oppkvikkende for Solheim og andre vestlige land som vurderer å gi det vanstyrte Zimbabwe økonomisk hjelp."

Dagsavisens Erik Sagflaat innledet sin kommentar slik (les mer her):

"Norge vurderer å gjenoppta bistanden til Robert Mugabes Zimbabwe. Dette er et alvorlig dilemma. På den ene siden en befolkning i dypeste nød og med et enormt behov for hjelp. På den andre siden et undertrykkende regime som med bistand utenfra kan få forlenget levetid."

- Skal det likevel gis bistand, må det i så fall være i form av ren nødhjelp som følges helt fram til hver enkelt mottaker, mener Sagflaat.

Denne uka tok også Asle Toje og Anne Welle-Strand ved Handelshøyskolen BI opp spørsmålet om bistand til Zimbabwe og i en kronikk i Aftenposten konkluderer de slik (les mer her):

"Det er ingen tvil om at Zimbabwes folk trenger assistanse, men det er all grunn til å spørre hvorvidt den norske bistandsindustrien er den rette til å ta på seg et så farefullt oppdrag. Grunnen er åpenbar: Det er vanskelig å lære av feil man ikke vedkjenner seg."

Bistand på feil premisser?

Norads resultatrapporter synes så langt ikke å ha overbevist mange om at bistand gir de ønskede resultater (les mer her) og sist måned kunne Aftenposten fortelle om en intern granskningsrapport som avdekket mangelfull rådgivning om prosjektrisiko og måloppnåelse (les mer her).

– Det er svært viktig å ha fokus på risiko og resultatoppnåelse. Har man ikke det, blir resultatet deretter, understreket direktør Gunnar M. Sørbø ved Chr. Michelsen Institutt i Bergen overfor Aftenposten.

På lederplass 23. mars skrev Aftenposten (les mer her):

"Gode hensikter og høyverdige formål er ingen garanti for vellykket bistand. Mange tiårs erfaring har vist nødvendigheten av å se kritisk på realismen bak nye prosjekter. En nøktern forhåndsvurdering av mulige problemer er minst like viktig som god kontroll underveis og oppfølging etterpå. Egentlig burde det være overflødig å understreke dette.

Dessverre avslører en intern granskningsrapport fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) at mangelfull rådgivning har hatt uheldige konsekvenser for norsk bistand. Aftenposten presenterte fredag hovedkonklusjonene i rapporten, som opprinnelig ble nektet offentliggjort."

Også i Dagbladet ble saken fulgt opp på lederplass (les mer her):

"Utviklingshjelp er et brennbart politisk tema og alle bestrebelser på å gjøre norsk utviklingspolitikk til noe mer enn et spørsmål om å fordele drøye tjue milliarder kroner er viktig. Derfor er det lite flatterende for NORAD at direktoratet ikke er bedre i stand til å vurdere om et bistandsprosjekt kan gjennomføres eller ikke."

Norads direktør Poul Engberg Pedersen, som for tiden er i hardt vær for sin lederstil (les mer her), så ingen grunn til å gå i skyttergraven og svarte slik i Aftenposten 31. mars (les mer her):

"Aftenpostens leder 22. mars krever bedre forberedt bistand. Jeg er helt enig. Derfor har Norad rustet kraftigt opp på sikring av faglig kvalitet i norsk bistand. Resultater skal nås, til gavn for fattige mennesker, innen miljø, energi, helse, utdanning, beskyttelse av rettigheter, statsbygging og andre områder for norsk bistand."


Aktuelle lenker:

Noen bistandskritiske bøker og nettsteder:

Omtale i Bistandsaktuelt:

 • Avvikling av bistanden på dagsorden, kommentar av Jan Speed 06.11.09
  Det er ikke mange i bistandskretser som levner boken til zambieren Dambisa Moyo særlig mye ære. Det hun likevel har klart er å sette spørsmålet om avvikling av bistanden på dagsorden. Det er et ubehagelig spørsmål for en bransje der mantraet er økt bistand.

Kommentarer fra norske organisasjoner:

 • Vil få folk til å lytte, Utviklingsfondet juni/juli 2009
  Det siste halve året har zambiske Dambisa Moyo ristet godt tak i bistandsdebatten med sin svært kritiske debattbok «Dead Aid». Kalongo Chitengi, den nye lederen for Utviklingsfondets program i Zambia, ønsker debatten velkommen.

Debatt om og omtale av Moyo's bok internasjonalt:

 • Banned Aid, by Jagdish Bhagwati in Foreign Affaires Januray/February 2010
  As the Zambian economist Dambisa Moyo argues, the concept of foreign aid is flawed -- not just because corrupt dictators divert aid for nefarious or selfish purposes but also because even in reasonably democratic countries, aid creates perverse incentives and unintended consequences.
 • “Dead Aid”, or Recovering Patient?, by Eveline Herfkens, Executive Coordinator, UN Millennium Campaign, DACnews June 2009
  Dambisa Moyo’s book Dead Aid has created quite a storm within the development community, which struggles to find an appropriate response.
 • Should aid to Africa come to an end?, by Ronald Elly Wanda, Pambazuka News 25.05.09
  Dambisa Moyo’s argument that aid is detrimental to Africa’s development has made her a star on the literary and academic circuit, writes Ronald Elly Wanda, but it isn’t true. Moyo’s recent book Dead Aid, Wanda says, makes no ‘correlation between Africa’s development and its accompanying social and historical conditions’ nor does it explore the possibility that ‘exogenous factors have and continue to hamper development in Africa’. I
 • Dead Aid, By Dambisa Moyo, reviewed by David Collier in The Independent 30.01.09
  Dambisa Moyo is to aid what Ayaan Hirsi Ali is to Islam. Here is an African woman, articulate, smart, glamorous, delivering a message of brazen political incorrectness: cut aid to Africa. Aid, she argues, has not merely failed to work; it has compounded Africa's problems. Moyo cannot be dismissed as a crank.
 • The Anti-Bono, New York Times 19.02.09
  As a native of Zambia with advanced degrees in public policy and economics from Harvard and Oxford, you are about to publish an attack on Western aid to Africa and its recent glamorization by celebrities. ‘‘Dead Aid,’’ as your book is called, is particularly hard on rock stars. Have you met Bono?
  I have, yes, at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, last year. It was at a party to raise money for Africans, and there were no Africans in the room, except for me.
 • 'Everybody knows it doesn't work', The Guardian 19.02.09
  Despite receiving more than $1 trillion from the west over the last half century, Africa remains in dire economic straits. Dambisa Moyo thinks aid is to blame and should stop now. She talks to Aida Edemariam.
 • The nettlesome question of aid, Irin News 10.03.09
  Dead Aid, a controversial new book by economist Dambisa Moyo, argues that cutting off all non-emergency assistance to Africa within five years "would help stimulate growth". But in countries like Zambia, the author's homeland, such a prescription could prove problematic, given the global financial turndown.
 • The Skimmer, Time Magazine 19.03.09
  Poor Africa. It's both the literal and figurative meanings of that phrase that gall Dambisa Moyo. A Zambian-born, Harvard- and Oxford-educated economist who worked at Goldman Sachs for almost a decade, Moyo is particularly angry at the way overly solicitous Western financial aid has made Africa's "poor poorer."
 • Thanks, Bono, but No Thanks, Newsweek 21.03.09
  Photos of celebrities with poor African children don't 'help me raise a child who believes she can be a doctor or an engineer.'

Medieklipp- og debatt:

 • Fra hjelp til likeverd, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 24.07.09 
  Vi må lytte mindre til gamle popstjerner som Geldoff og Bono og mer på afrikanske intellektuelle. Slike som zambiske Dambisa Moyo, forfatteren av årets bestselger Dead Aid. Da Ny Tid intervjuet Moyo 6. mars i år, var vi første norske publikasjon som skrev om henne. Kofi Annan og flere folkevalgte i Den afrikanske union ønsker hennes kritiske bistandsblikk velkommen.
 • Bistand gir vekst, kommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv 24.06.09
  Forleden rykket Sachs ut med et voldsomt angrep på Easterly og Moyo og beskyldte dem ikke bare for å forfekte en feilslått politikk, men nærmest for å være onde. Han presenterte Moyo som en økonom født i Afrika som fikk stipender for å studere ved Harvard og Oxford, men som samtidig er imot å gi barn i Afrika malarianett til ti dollar stykk.
 • Unyansert bistandsdebatt, debatt av Jørn Lemvik og Jan-Eivind Viumdal i Dagbladet 24.05.09
  Debatten om bistand er debatten der det komplekse blir forsøkt beskrevet med et enkelt ja eller nei. Begge deler er like riktig og like feil. Mer interessant er det å drøfte hva som er god bistand og hva som er dårlig bistand. Medienes oppslag blir lett en slags «død over nyansene».
 • Å spille tennis uten nett, debatt av Asle Toje i Vårt Land 19.05.09
  Atle Sommerfeldt fortsetter i Vårt Land (19.05.2009) sitt korstog mot norske bistandskritikerne generelt, og undertegnede spesielt. Bakgrunnen en noen kommentarer jeg kom med i forbindelse med den pågående debatten om elitesirkulasjon (14.05.2009).
 • Bommer med bistandskritikk, debatt av Atle Sommerfeldt i Vårt Land 19.05.09
  I Vårt Land 14.05 kritiserer BI-forsker Asle Toje "samrørekulturen" mellom politikk og bistand, i forbindelse med ansettelsen av ny utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp. Han mener det er et samrøre mellom politikk og bistand, og hevder følgende: "Ingen bryr seg om resultatene. Målet er hele tiden større bevilgninger."
 • Bistandens død og oppstandelse, kronikk av Rune Jansen Hagen og Jørn Rattsø i Dagbladet 14.05.09
  Den kvinnelige økonomen Dambisa Moyo fra Zambia har provosert bistandsmiljøet med boka «Dead Aid». Bistanden er årsaken til Afrikas problemer, ikke løsningen, hevder hun. Bistandssamfunnet har som vanlig gått i skyttergravene.
 • Intet dødsstøt for bistand, Debatt av Jo Henriksen i Morgenbladet 08.05.09 
  Moyo ønsker å markedsorientere landene slik at de kan tiltrekke seg internasjonal kapital, mens Frafjord Johnsen korrekt påpeker at u-landene ikke er kredittverdige eller i stand til å tiltrekke seg internasjonal kreditt fordi «markedsaktørene unngår risiko, og satser der det er tryggest».
 • La bistanden leve, Hilde Frafjord Johnson anmelder boka "Dead Aid" av Dembisa Moyo i Morgenbladet 30.04.09
  Er bistanden død eller bør den drepes? Dambisa Moyo sier ja til begge deler i boken Dead Aid. Men om forfatteren er spennende og attraktiv, er boken ikke like imponerende. Den går i godt opptrukne spor, og er basert på et relativt tynt faglig grunnlag.
 • Bistand som rock’n roll, debatt av Andrew Kroglund og Morten Eriksen i Klassekampen 29.04.09
  En spennende afrikansk akademiker kommer til Oslo og media går amok: Hun gir norsk og internasjonal stat-til-stat bistand det glatte lag og får mediedekning som var hun en internasjonal pop-diva. I Aftenposten skriver en garvet journalist som Morten Fyn at bistandsminister Solheim ”håner henne”. Det er noe rart med Norge og bistandsdebatter: Det finnes få nyanser, men mange følelser. Svart eller hvitt.
 • En helt nødvendig debatt, Kommentar av Anne Thurmann-Nielsen i Dagbladet 20.04.09
  Det er ingen grunn til å opphøye Moyos argumenter mot utviklingshjelp til den nye sannheten. Poenget må være å ta de grunnleggende argumentene hennes om manglende ansvar hos afrikanske ledere så alvorlig at debatten om utviklingshjelpen til Afrika snart kan komme ut av gamle spor.
 • Intensjonenes tyranni, Blåmandag av Anne Kristine L. Jensen i Dagsavisen 20.04.09
  For kort tid siden besøkte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Zimbabwe, et land kjent for sin brutale leder og sin grenseløse fattigdom. Solheim smilte av president Mugabes usmakelige vitser og ville ikke utelukke fortsatt norsk bistand til landet. Penger som all erfaring tilsier at før eller siden finner veien til Mugabes lommer.
 • Slakter norsk bistand, E24 18.04.09
  - Kutt bistanden, og invester heller oljefondet deres i Afrika. Slik lyder det krystallklare budskapet fra den internasjonalt anerkjente økonomen og bistandkritikeren Dambisa Moyo.
 • Den vanskelige bistanden, kronikk av Rune Jansen Hagen i Bergens Tidende 18.04.09
  Kroneksempelet på problemene innen bistand er at det viktigste resultatmålet er omfanget av innsatsen: Vi skal bruke 1% av inntekten vår uavhengig av hva disse pengene bidrar med i mottakerlandene.
 • NRK 1 - Grosvold, Demibisa Moyo og Raymond Johansen, NRK 17.04.09
 • - Norge må finne en exit-plan for bistanden i Afrika, Stavanger Aftenblad (NTB) 17.04.09
  Utviklingshjelp har hatt katastrofale følger for Afrika. Norge må finne en vei ut av uføret, mener økonomen Dambisa Moyo fra Zambia.
 • Død over bistanden, Kronikk av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen 14.04.09 (utvidet versjon her)
  Den zambiske økonomen Dambisa Moyo har skapt debatt med sin bistandskritikk, også i Norge. Men den mye omtalte boka hennes er en ren elendighetsbeskrivelse uten nyanser.
 • Mugabes rike onkel, Kronikk av Anne Welle-Strand og Asle Toje i Aftenposten 14.04.09
  Norge vurderer å gjenoppta bistanden til Robert Mugabes Zimbabwe. På den ene siden en befolkning med et enormt behov for hjelp. På den andre siden et av verdens verste regimer som kan få sin levetid forlenget hvis bistand ender i feil lommer.
 • Mer bistand til de fattige, Kommentar av Poul Engberg Pedersen i Dagbladet 07.04.09
  I en kronikk i Dagbladet 20. mars hevder Inge Tvedten fra Chr. Michelsens Institutt at «norsk bistand svikter de fattigste». Hans fokus er på de aller fattigste. Kritikken er innsiktsfull og en utfordring for oss i bistandsbyråkratiet.
 • Må tas alvorlig, Lederkommentar i Aftenposten 06.04.09
  Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) sliter med sitt interne arbeidsmiljø. Dessverre ser det ut til at en vesentlig del av problemene skyldes lederstilen hos mannen på toppen.
 • Kolera i alle kanaler, Kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen 06.04.09
  Zimbabwe kan bli verdens nye bistandsparadis.
 • Misnøye med hissig NORAD-sjef, Aftenposten 01.04.09
  NORAD-direktørens temperamentsfulle lederstil plager og provoserer de ansatte. -Min form har i enkelte tilfeller vært uakseptabel, erkjenner Poul Engberg-Pedersen.
 • Resultater og risiko i bistanden, Kommentar av Poul Engberg Pedersen i Aftenposten 31.03.09
  Aftenpostens leder 22. mars krever bedre forberedt bistand. Jeg er helt enig. Derfor har Norad rustet kraftigt opp på sikring av faglig kvalitet i norsk bistand. Resultater skal nås, til gavn for fattige mennesker, innen miljø, energi, helse, utdanning, beskyttelse av rettigheter, statsbygging og andre områder for norsk bistand.
 • Marked foran bistand, Kommentar av Victoria Barbary i Dagsavisen 27.03.09
  Selv om markedet ikke er i vinden om dagen, bør markedsbaserte løsninger mot fattigdom fortsatt være det.
 • Bistand til Mugabe, Kommentar av Erik Sagflaat i Dagsavisen 27.03.09
  Norge vurderer å gjenoppta bistanden til Robert Mugabes Zimbabwe. Dette er et alvorlig dilemma. På den ene siden en befolkning i dypeste nød og med et enormt behov for hjelp. På den andre siden et undertrykkende regime som med bistand utenfra kan få forlenget levetid.
 • Diktatorisk, Lederkommentar i Dagbladet 27.03.09
  Vi leser med stigende undring om mottagelsen utviklingsminister Erik Solheim og hans følge med norske journalister har fått i Zimbabwe. Solheim er den første vestlige ministeren som besøker diktator Robert Mugabe på mange år, og meldingene fra møtet kan ikke være særlig oppkvikkende for Solheim og andre vestlige land som vurderer å gi det vanstyrte Zimbabwe økonomisk hjelp.
 • Mugabe irritert over Solheims krav, Aftenposten 26.03.09
  - Vi vil aldri knele for giverne. De kan bare henge seg, sier Zimbabwes president og nekter å innfri flere av giverlandenes krav. Samtidig ber han Norge åpne lommeboka.
 • «Solheim er naiv», Dagsavisen 26.03.09
  - Solheim framstår som vanlig som svært naiv når han omgås autoritære ledere. Det er helt uakseptabelt å avfeie den type uttalelser som store ord og retorikk. Solheim må svare med tydelig tale, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.
 • Mugabe vil ha norske penger, Dagsavisen 26.03.09
  Zimbabwes president Robert Mugabe nekter å knele for vestlige donorer, og går hardt ut mot internasjonale kritikere. Men norske bistandspenger vil han ha.
 • Lite flatterende, Lederkommentar i Dagbladet 23.03.09
  Når man gransker seg sjøl er det ikke alltid man blir like glad for resultatet. Det har skjedd i Direktoratet for utviklingssamarbeid, NORAD, ifølge Aftenposten.
 • Bistand på sviktande grunn, lederkommentar i Sunnmørsposten 23.03.09
  Dambisa Moyo gjer framlegg om at all bistand til u-land bør stansast, og at berre hjelp til naudlidande og offer for katastrofar bør halde fram. Slik kjem det sjølvsagt ikkje til å gå, men det er sikkert ikkje dumt å høyre på det Moyo har å fortelje. Særleg det som skjer i Afrika tyder ikkje på at overføringane frå dei rike landa har god nok effekt. Også hjelp til sjølvhjelp har ein lei tendens til å hamne hos dei som ikkje treng hjelp.
 • Bistand må være bedre forberedt, Lederkommentar i Aftenposten 22.03.09
  NORAD-direktør Poul Engberg-Pedersen innrømmer at mangelfull rådgivning om prosjektrisiko og måloppnåelse kan ha fått negative følger, uten at han har konkrete eksempler å peke på. Samtidig forsikrer han at øket fokus på resultater nå gjør at det går rette veien.
 • Rapport: Norsk bistand gis på sviktende grunnlag, Aftenposten 20.03.09
  Mangelfull rådgivning har fått negative følger for norske bistandsprosjekter. Direktoratet for utviklingssamarbeid tar selvkritikk.
 • Norsk bistand svikter de fattigste, Kronikk av Inge Tvedten i Dagbladet 20.03.09
  Fattigdomsreduksjon er det overordnede mål for norsk bistand. Samtidig erkjenner bistandsmyndighetene at vi vet for lite om bistanden virkelig kommer fattige mennesker til gode. Bistandssystemet er komplekst, målet må forstås i et langsiktig perspektiv, og tilgangen på relevante data er for dårlig (se bl.a. Norads Resultatrapport 2007 og 2008).
 • Ny tabloid bistandsdebatt, Debatt av Aksel Nærstad i Dagbladet 16.03.09
  Å kaste stein når en sitter i glasshus er en risikosport. Jeg våger meg likevel på en kommentar til artikkelen «Bistandsbedraget» av Dagbladets Tore Gjerstad 9. mars, til tross for at jeg er lønnet over bistandsbudsjettet. Det kan lett bli en ny tabloidisert bistandsdebatt ut ifra at Gjerstad legger så ensidig vekt på argumentene om at bistand ikke virker, og henviser til «bevis» som ikke beviser noe som helst.
 • Drøm søtt, Høglund!, Debatt av Erik Solheim i Dagbladet 14.03.09
  Frps Morten Høglund kjenner visst mine konklusjoner på debatten med den zambiske økonomen Dambisa Moyo før den har begynt. Jeg kjenner også Frps: Afrika må gjerne komme seg ut av fattigdommen, men det skal ikke koste oss noe.
 • Våkn opp, Solheim!, debatt av Morten Høglund i Dagbladet 13.03.09
  Utviklingsministeren skal ha ros for å ha invitert bistandskritikeren og forfatteren av boken «Dead aid», Dambisa Moyo til Norge. Vi kjenner imidlertid Solheims konklusjoner før debatten er over: bistanden virker, men ikke godt nok. Utviklingsministeren må våkne opp.
 • Bistand er ikke alt, kommentar av Erik Solheim i Dagbladet 11.03.09
  Endelig kom det en viktig bok om bistand som ikke er skrevet at en hvit middelaldrende mann. Den zambiske økonomen Dambisa Moyo har levert et nyttig bidrag til bistandsdebatten gjennom boka «Dead Aid», omtalt i Dagbladet 9. mars. Hun tar et oppgjør med den tradisjonelle tenkingen om at mer bistand kan løse den fattige verdens problemer.
 • Bistandsbedraget, kommentar av Tore Gjerstad i Dagbladet 09.03.09
  Hadde folk fått vite mer om effekten av de siste 50 års trillioner i u-hjelp, ville selv SV-ere tenkt nytt om Norges bistandsregime.

Debatt og kommentarer i andre tidsskrifter:

 • Kynisk og naivt om bistanden, anmeldelse av Arne Tostensen i Bistandsaktuelt 06.04.09
  Boken "Dead Aid" – skrevet av en zambisk kvinne med bakgrunn fra Goldman Sachs og som konsulent for Verdensbanken – er en merkelig blanding av kynisme og naivitet.
 • Ikke alltid tanken som teller, kommentar av Marianne Bårdsgjerde i Minerva 16.01.09
  Godhetsparadigmet er stadig dominerende i norsk bistandsdebatt. Så lenge hjelpen er godt ment, og går til politisk korrekte formål som kvinner og utdannelse, stilles det få spørsmål om nytteverdien av bistandspengene.
 • Endring i sikte?, kommentar av Aina Stenersen i Minerva 15.01.09
  Norge fortsetter å gi mer i bistand. Men bistandsdebatten på har ikke forandret seg stort på femti år. 
 • Resultatgaloppen, kommentar av Marte Lia Torskenæs og Line Hegna i Minerva 14.01.09
  Endelig står resultatene i sentrum av bistandsdebatten. Utfordringen blir å føre en resultatdebatt med reelt innhold.

Tidligere nyhetssaker om utviklingssamarbeid:

Aktueltsider:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.