Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bommer med bistandskritikk

I Vårt Land 14.05 kritiserer BI-forsker Asle Toje "samrørekulturen" mellom politikk og bistand, i forbindelse med ansettelsen av ny utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp. Han mener det er et samrøre mellom politikk og bistand, og hevder følgende: "Ingen bryr seg om resultatene. Målet er hele tiden større bevilgninger."
Av Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp | Tirsdag 19. mai 2009

(innlegget sto i avisa Vårt Land 19.05.09)

Tojes påstander er velkjente argumenter fra de siste årenes bistandsdebatt. Det er åpenbart at bistandsorganisasjoner er avhengige av bevilgninger for å kunne drive nødhjelp og langsiktig utvikling for verdens fattigste, og vi tar gjerne denne debatten med Toje i en annen sammenheng.

I denne saken bommer Toje grovt med sin kritikk. Kirkens Nødhjelp har tre endringsstrategier for en rettferdig verden: Nødhjelp, langsiktig bistand og politisk beslutningspåvirkning. Den sistnevnte er nettopp en erkjennelse av at penger ikke er hele løsningen på verdens fattigdom og urettferdighet. For å skape varig endring må man arbeide målrettet for å påvirke politiske strukturer. Eksempler på slike saker er sletting av u-landsgjeld og arbeid for et mer rettferdig internasjonalt handelsregime. I denne sammenheng er politiske resultater målet, og vi har gode resultater å vise til, for eksempel i forbindelse med sletting av gjeld.

Denne typen beslutningspåvirkning er ansvarsområdet til lederen av Utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp. Politisk erfaring er en forutsetning for å ha kunnskap om de politiske prosessene man ønsker å påvirke. Utviklingspolitisk leders oppgave er ikke å be myndighetene om penger, ei heller å påvirke beslutninger om hvorvidt statlige bistandsmidler skal gå til Kirkens Nødhjelp. Det ville være en rolleblanding, og svekke troverdigheten til Kirkens Nødhjelps beslutningspåvirkende arbeid.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.