Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider: 12 »
fredag 18. september 2009

”Sånn er det bare”


Av Informasjonsdirektør Eva Bratholm, Norad

Det er veldig hyggelig at Hilde Reinertsen har besøkt Utviklingshuset . Det er et nyåpnet opplevelsessenter for utvikling og bistand på Vestbanen. Hun synes mye er vel og bra, men ønsker presentert flere grunnleggende spørsmål og problemstillinger knyttet til rettferdighet og fattigdom i verden.


onsdag 29. april 2009

Bistand som rock’n roll


Av Andrew Kroglund og Morten Eriksen, seniorrådgivere WWF

En spennende afrikansk akademiker kommer til Oslo og media går amok: Hun gir norsk og internasjonal stat-til-stat bistand det glatte lag og får mediedekning som var hun en internasjonal pop-diva. I Aftenposten skriver en garvet journalist som Morten Fyn at bistandsminister Solheim ”håner henne”. Det er noe rart med Norge og bistandsdebatter: Det finnes få nyanser, men mange følelser. Svart eller hvitt.


tirsdag 19. mai 2009

Bommer med bistandskritikk


Av Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

I Vårt Land 14.05 kritiserer BI-forsker Asle Toje "samrørekulturen" mellom politikk og bistand, i forbindelse med ansettelsen av ny utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp. Han mener det er et samrøre mellom politikk og bistand, og hevder følgende: "Ingen bryr seg om resultatene. Målet er hele tiden større bevilgninger."


tirsdag 25. august 2009

Dagsavisens fattigdomspornografi


Av Morten Høglund (FrP)

Dagsavisens forside 24. august om FrPs bistandskutt er fattigdomspornografi på sitt verste. Ved å avbilde et lite, underernært barn med fluer sirklende over hodet, er avisen med på å bygge opp om fordommene om Afrika som et fortapt kontinent bestående av hjelpeløse mennesker. Dette er igjen med på å opprettholde inntrykket av at det eneste som kan få Afrika ut av fattigdom er ”den hvite mann” hjulpet av massiv bistand. Denne holdningen er både rasistisk, kolonialistisk og ikke minst ødeleggende for kontinentet.


mandag 30. november 2009

Den Lille Havfruen og den nye Noas Ark


Av Andrew P. Kroglund, skribent og styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling

Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal det være. (…)Da nå sju dager var til ende, kom storflommen over jorden. (…) Høyere og høyere steg det over jorden: alle høye fjell under himmelen ble skjult. (Utdrag fra Første Mosebok)


torsdag 10. september 2009

Det bare er sånn


Av Hilde Reinertsen

Virker egentlig bistand slik vi ønsker? Hvordan kan du bidra? Hva slags samfunn ønsker du? Hvordan mener du en rettferdig verden bør være? Er fattigdom noe du trenger å bekymre deg for? Hvem har ansvaret for et lands utvikling? Hva betyr demokrati for deg? Dette er blant spørsmålene som møter de besøkende på Utviklingshuset, Norads nye informasjons- og opplevelsessenter på Vestbanen i Oslo. Senteret er åpent for alle, men retter seg særlig mot ungdom i alderen 15–19 år. Det legges opp til omvisninger og rollespill for skoleklasser.


onsdag 15. april 2009

Død over bistanden


Av Halle Jørn Hanssen

Ja, dette og intet mindre er bokas tittel, på engelsk Dead Aid, av den unge zambiske kvinnelige økonomen Dambisa Moyo. Boka, foreløpig bare i engelsk utgave, har vært i markedet i et par måneder, og dens mange harde budskap har vakt oppsikt og skapt debatt.


onsdag 26. august 2009

Fattig fordi du er svart?


Av Liv Hukset Wang, kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp

Den norske bistandsbransjen makter i liten grad å formidle årsakene til fattigdom.


fredag 30. oktober 2009

Fattig fordi du er svart?


Av Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Med jevne mellomrom dukker det opp debatter mellom ulike kritikere av bistanden og bransjen selv. Sist representert ved Terje Tvedts kritikk av Care og NRKs TV-aksjon i Dagbladet. Tvedt angriper Care både for historiske feilgrep og manglende forankring i Norge. At Tvedt bringer opp hvordan man presenterer fattige mennesker i Sør, er i utgangspunktet en legitim og interessant debatt som Kirkens Nødhjelp reiste allerede på 1970-tallet.


fredag 08. mai 2009

Gahr Støres gode grep


Av Andrew Kroglund, Styreleder ForUM for Miljø og Utvikling

De rød-grønne fargetonene er med oss i horisonten når sola går ned og de er der om morgenen når dagen gryr. Sterke blåfarger forsøker å trenge gjennom, men det er for tidlig å si om de vil sprenge det vante fargemønsteret. Uansett hva som skjer ved høstens Stortingsvalg har Utenriksminister Gahr Støhre et myndig og godt grep om utenrikspolitikken, og St.melding nr. 15 Interesser, ansvar og muligheter – Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk som nå er til behandling i Stortinget, er absolutt ingen ulykke for landet. Men det er mange dilemmaer meldingen ikke gir gode løsningssalternativer på.


onsdag 29. april 2009

Gjeterhyrden og hans hjord


Av Andrew P. Kroglund, skribent

I dagens Sør-Afrika lever nesten dobbelt så mange på under en dollar dagen som da landet gjennomførte sitt første demokratiske valg i 1994. Likevel vinner det statsbærende partiet ANC valget den 22. april og partiets omstridte leder, Jacob Zuma blir president, selv med tunge korrupsjonsanklager mot seg.


tirsdag 03. februar 2009

Nei til ny blasfemiparagraf

Uttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.


tirsdag 28. april 2009

NGOer eller folkerørsler?


Av professor Knut Kjeldstadli

NGOer, non-governmental organizations, er blitt hyllet både som instrument for utvikling i Sør og som del av sivilsamfunn i nord. De er frivillige, organisert med en grad av uavhengighet av myndighetene og skal være ikke-kommersielle. I Norge er mange organisert innafor FORUM for miljø og utvikling.


onsdag 29. april 2009

Nytale i finanskrisens tid


Av Audun Solli, Attac

I sin berømte roman 1984 beskrev George Orwell nytale som et språk der det var lingvistisk umulig å kritisere staten og makta. I nytale vil en selvmotsigende påstand ikke skape problemer, fordi språket vil være konstruert slik at det uansett vil støtte opp under det rådende.


tirsdag 27. oktober 2009

Oljefondet


Av Siri Lill Thowsen, Seniorgruppen for Palestina, Norsk Folkehjelp

Media har hatt flere store oppslag i det siste om den norske stats investeringer i utenlandske selskap sett i forhold til etisk forsvarlighet og folkeretten! Blant eksemplene som er brukt til å belyse påståtte uheldige investeringer, er selskaper som driver virksomhet i okkuperte landområder, som de palestinske områdene og Vest-Sahara, som er verdens to eneste land/landområder som er under fullstendig okkupasjon.


Sider: 12 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?