Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

”Sånn er det bare”

Det er veldig hyggelig at Hilde Reinertsen har besøkt Utviklingshuset . Det er et nyåpnet opplevelsessenter for utvikling og bistand på Vestbanen. Hun synes mye er vel og bra, men ønsker presentert flere grunnleggende spørsmål og problemstillinger knyttet til rettferdighet og fattigdom i verden.
Av Informasjonsdirektør Eva Bratholm, Norad | Fredag 18. september 2009

(Debattinnlegget stor på trykk i avisa Klassekampen 18.09.09)

Hvilke krefter påvirker hvem som blir fattige og hvem som blir rike ? er ett av spørsmålene hun savner. Reinertsen konkluderer med at Norad nøyer seg med å slå fast at ”det bare er sånn” og at ” verden er kaotisk , men Norad er på saken”.

Vi synes det er fint å være på saken, men har ambisjoner langt utover å vise at verden er kaotisk. Utviklingshuset er et opplevelsessenter med ungdom som spesiell målgruppe. Et hovedformål er å sette i gang tanker, diskusjon og debatt rundt internasjonal fordeling, utvikling og bistand. Det er ikke meningen å gi ferdige og autoriserte svar. Innstallasjonene ”Et hjem”, ”En framtid” og ”En jobb” er ment som tankevekkere og stimulans til egne vurderinger.
På flere måter forsøker vi å vise at bistand spiller sammen med andre krefter og er ett av flere virkemidler mot fattigdom og for en mer rettferdig verden. Det er et uoverkommelig krav til en slik utstilling at den skal gi et fyldestgjørende bilde av alle fattigdommens årsaker.

I senterets interaktive rollespill , som er et hovedelement i utstillingen, finner vi imidlertid flere av problemstillingene Hilde Reinertsen etterlyser. Rollespillet er først og fremst beregnet på ungdom og er et pc-basert spill som utfordrer kunnskap, vurderingsevne og innlevelse. Ungdommene blir delt opp i grupper som representerer forskjellige samfunnsaktører i to oppdiktede land som nettopp er kommet ut av en konflikt. I sine roller må ungdommene ta hensyn til menneskerettigheter og avveie bl.a. økonomiske interesser, fred og sikkerhet, investeringer, miljørisiko og faren for ny konflikt. De blir stilt overfor dilemmaer og kryssende hensyn. Formålet er både å øke kunnskap og gi innsikt i de mange komplekse sider ved et lands utvikling.

Spillet er nå i sluttfasen av praktisk testing. Dessverre fikk ikke Hilde Reinertsen oppleve det da hun besøkte Utviklingshuset.Vi ønsker henne velkommen tilbake, slik at hun også får prøve rollespillet vårt.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.