Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Dagsavisens fattigdomspornografi

Dagsavisens forside 24. august om FrPs bistandskutt er fattigdomspornografi på sitt verste. Ved å avbilde et lite, underernært barn med fluer sirklende over hodet, er avisen med på å bygge opp om fordommene om Afrika som et fortapt kontinent bestående av hjelpeløse mennesker. Dette er igjen med på å opprettholde inntrykket av at det eneste som kan få Afrika ut av fattigdom er ”den hvite mann” hjulpet av massiv bistand. Denne holdningen er både rasistisk, kolonialistisk og ikke minst ødeleggende for kontinentet.
Av Morten Høglund (FrP) | Tirsdag 25. august 2009

(debattinnlegget sto på trykk i Dagsavisen 25.08.09)

Afrika består av 54 land med over 900 millioner mennesker. Afrika er like mye Cape Towns Waterfront som Kibera-slummen i Nairobi. Mange afrikanske land som har åpnet sine økonomier de siste årene har gjort betydelige fremskritt. Mange afrikanske land er imidlertid preget av en negativ spiral med manglende investeringer. Det internasjonale finansmarkedet og næringslivet vegrer seg ofte for å investere i uforutsigbare markeder med høy risiko. Denne trenden er mediene og Dagsavisen med på å opprettholde.  Hvem vil nemlig investere i land bestående av underernærte, fattige mennesker uten utdanning og kompetanse?

Fattigdomspornografiens intensjon er å få giveren til å hjelpe og dermed føle seg vel, heller enn å fokusere på hvilken politikk som på lengre sikt kan skape økonomisk vekst og redusere fattigdommen. Dagsavisen gjør seg til talsmann for artisten Bob Geldof, som har uttalt at ”vi må gjøre noe, selv om det ikke nytter”. På denne måten er avisens stereotyper med på å holde Afrika nede i fattigdom. 


Morten Høglund (FrP) - medlem av Stortingets utenrikskomité
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.