Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Utviklingssamarbeid:

Den nye bistandsdebatten

Utviklingspolitikken er i støpeskjeen og den nye bistandsdebatten ruller videre med engasjerte aktører og deltakelse fra et bredt politisk spekter. Fritt Ords seminar om "Nye tanker om bistand", der kritiske røster fra Sør deltok, har fått mye oppmerksomhet, men debatten går også andre steder.

Torsdag 09. oktober 2008
Linker oppdatert: Onsdag 29. oktober 2008

Yash Tandon, direktør ved Sør-senteret i Geneve

Sist fredag gikk Fritt Ords seminar av stabelen (se program her), med kjente navn som Yash Tandon fra Sør-senteret i Geneve (forfatter av boka "Ending Aid Dependency") og Roger Ridell (forfatter av boka "Does Foreign Aid Really Work?"), såvel som en rekke representanter fra Sør. Dagsavisen trykket samme dag deler av Tandons innlegg, som ble innledet med følgende ingress (les mer her):

"Bistand fratar folk i sør makt, undergraver demokratisk utvikling og bidrar til å opprettholde det rike nords maktgrep, hevder framstående utviklingsøkonom."

- Bistandssystemet er utgått på dato, var tittelen på seminaromtalen i Norads magasin Bistandsaktuelt (les mer her). Samme dag arrangerte også Kristelig Folkeparti (KrF) et seminar om utviklingspolitikk på Stortinget. KrFs nestleder, Inger Lise Hansen, presenterte der KrFs utkast til nytt stortingsprogram, som går inn for en målsetting om å øke bistanden til 1,3 prosent av BNI innen 2013, og 2 prosent av BNI på lengre sikt (les mer her). I en kronikk i Dagbladet dagen før kom generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, med følgende advarsel (les mer her):

"Gjennom de to siste åra har den kritiske vinklingen på bistandens resultater i Norge tiltatt i styrke. I våre naboland har politiske skifter allerede gjort at bistandsbudsjettene er kuttet vesentlig tilbake."

Denne uka arrangerte dessuten Bistandsnemda et frokostseminar om utviklingspolitikk med Høyres Finn Martin Vallersnes. Han etterlyste bl.a. at de frivillige organisasjonene i større grad ga stemme til organisasjoner i Sør og var redd for at det ble for mye knefall for norske myndigheter og for lite talerør for fattige i Sør (les mer her).

I media er det særlig Dagsavisen og Dagbladet som har engasjert seg og i en kommentar forrige torsdag skrev Dagsavisens debattredaktør, Ivar A. Iversen, med henvisning Thorbjørn Jagland (les mer her) såvel som til Fritt Ords seminar, at "bistandskritikken vokser i takt med bistandsbudsjettet" (les mer her). Onsdag denne uken ga miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sin oppsummering av den siste ukas debatt, med følgende ingress i Dagsavisen (les mer her):

"Den nye bistandsdebatten er viktig og utfordrende. Men iblant er den preget av en del misforståelser. Som når alle former for kritikk sauses sammen og oppfattes som en felles front."

Forøvrig bringer også siste nummer av Nytt Norsk Tidskrift (03/2008) et nytt bidrag med kritiske betraktninger om norske bistand. - Virker bistanden? er spørsmålet som tas opp av Eirik G. Jansen i en artikkel om et miljøprogram i Tanzania (les mer her). Han følger opp tidligere artikler av Øyvind Østerud og Asbjørn Eidhammer, som begge - i likhet med Asle Toje, som arrangerte Fritt Ord-seminaret - var blant deltakerne i bistandsdebatten 2007 (les mer her).

Og neste uke arrangerer Aftenposten en utenrikskonferanse, der Bob Geldof skal delta, sammen med Jens Stoltenberg, Geir Lundestad og Fredrik Skavlan, såvel som Aftenpostens egne utenriksjournalister (les mer her).

Dagbladet: Kritikk som vi må lytte til

- Bistand er de rike landenes instrument for å gjøre oss avhengige, sa Yash Tandon på Fritt Ords seminar og argumenterte mot bistand gitt med betingelser. På Dagbladets spørsmål om han trodde vestlige land vil gi milliarder i bistand hvis det ikke knyttes betingelser til den, svarte han (les mer her):

"Nei, og det er hele poenget. Vi vil ikke ha bistand hvis dere skal bestemme vilkårene. Vi må selv ta ansvaret for vår egen utvikling og jobbe for en mer rettferdig verdensorden, blant annet med kutting av subsidier til landbruket i USA og Europa."

- Kritikk vi må lytte til, skrev Dagbladet på lederplass sist lørdag, med henvisning til Tandons kritikk (les mer her):

"Den fratar folk i sør makt og undergraver demokratisk utvikling, er utviklingsøkonomens frontalangrep få dager før regjeringen legger fram et statsbudsjett hvor bistand for første gang når målet om en prosent av brutto nasjonalprodukt. Det er harde ord til en utviklingsminister som jobber på høygir for å skape utviklingshjelp som nytter. Vi mener likevel det er en helt nødvendig diskusjon for å unngå norsk vanetenking og endre den hjemlige politisk debatten om snillisme." 


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt: 

 • Avhengig av bistand?, debatt av Asbjørn Eidhammer i Dagsavisen 29.10.08
  Norads evalueringsdirektør forteller hvilke stemmer han vil lytte til for å finne veien ut av bistandsavhengighet for fattige land. Håpet ligger i en ny og sint generasjon afrikanere.
 • Bob Geldofs bønn til Norge: - Kutt ut jordbrukssubsidiene, Aftenposten 15.10.08
  - U-hjelp fungerer, men handel er løsningen, mener Bob Geldof.
 • God vilje er ikke nok, Kronikk av Asle Toje i Aftenposten 14.10.08
  Bob Geldof er engasjementpolitikkens fremste forsvarer. Han mener at verdens problemer kommer av mangel på god vilje. Hans aktivisme er mest opptatt av å sette et eksempel. Geldof satte det på spissen: Noe må gjøres, «selv om det ikke virker». Klapp i hendene, gi en hundrelapp, stem med i allsangen, føl deg bedre.
 • Arroganse og verdighet, Kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen 13.10.08
  Bombastiske påstander gir som regel lite av ny forståelse, men Yash Tandons bistandsprovokasjoner kan sette fart i en nødvendig debatt.
 • Utvikling og solidaritet henger sammen, debatt av Arvid Solheim i Dagsavisen 10.10.08
  Man skulle tro norske bistandsorganisasjoner ville bli skuffet over en slik kritikk. Det er vi ikke. Vi som har jobbet tett med Yash Tandon i mange år, støtter mange av hans påstander. Men han roter det til i artikkelen i Dagsavisen og i flere avisintervjuer.
 • Snørr og barter i bistandsdebatten, Kommentar av Erik Solheim i Dagsavisen 08.10.08
  Den nye bistandsdebatten er viktig og utfordrende. Men iblant er den preget av en del misforståelser. Som når alle former for kritikk sauses sammen og oppfattes som en felles front.
 • Bistand virker, men ikke alene, debatt av Marte Torskenæs og Line Hegna i Dagsavisen 06.10.08
  Yash Tandon skriver i en kronikk i Dagsavisen 3. oktober at ”bistand motvirker utvikling”. Denne påstanden er altfor lettvinn, og i sin argumentasjon slår Tandon dessverre i stor grad inn åpne dører.
 • Kritikk som vi må lytte til, lederkommentar i Dagbladet 04.10.08
  Vestlige land har i løpet av femti år gitt om lag 15 trillioner kroner i bistand til fattige land, og Norge er det landet i verden som gir mest per innbygger. De seinere år har kritiske røster hevet seg mot måten denne bistanden blir gitt på, og hvor og hvordan pengene blir kanalisert. Siste stemme ut er utviklingsekspert Yash Tandon fra Uganda som leder tenketanken South Center.
 • - Bistandssystemet har utgått på dato, Bistandsaktuelt 03.10.08
  En av de fremste bistandsekspertene i Storbritannia mener det internasjonale bistandssystemet er bisarr, ineffektiv og har utgått på dato.
 • Hvorfor bistand motvirker utvikling, Kronikk av Yash Tandon i Dagsavisen 03.10.08
  Bistand fratar folk i sør makt, undergraver demokratisk utvikling og bidrar til å opprettholde det rike nords maktgrep, hevder framstående utviklingsøkonom.
 • Afrikas egne løsninger, Ny Tid 03.10.08
  Det er ikke mer, men mindre bistand Afrika trenger, mener afrikanske eksperter. De etterlyser mer fokus på institusjonsbygging.
 • Vil ikke ha norsk støtte, Dagbladet 03.10.08
  Mener bistand med betingelser er kolonialisme Norges måte å bruke 25 milliarder bistandskroner på er så feilslått at Erik Solheim burde latt være, ifølge en av Afrikas fremste utviklingseksperter.
 • Bistandens framtid, Kronikk av Atle Sommerfeldt i Dagbladet 02.10.08
  I morgen inviterer Fritt Ord til bistandsdebatt i Oslo. Gjennom de to siste åra har den kritiske vinklingen på bistandens resultater i Norge tiltatt i styrke. I våre naboland har politiske skifter allerede gjort at bistandsbudsjettene er kuttet vesentlig tilbake.
 • Den nye bistandsdebatten, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 02.10.08
  Noen dager før regjeringen legger fram et statsbudsjettet hvor målet om å dele én prosent av vår rikdom med verdens fattigste endelig skal oppfylles, sier Thorbjørn Jagland at bistand er som almisser å regne: «Vi avhjelper nød. Alle har sine prosjekter, som for eksempel å vaksinere barn. Det er vel og bra, men det er jo bare å betale seg ut av elendigheten.»
 • «Venstresiden i Norge er blitt utrolig innadvendt og ganske nasjonalistisk.» , Dagsavisen 01.10.08
  Thorbjørn Jagland mener norsk venstreside prøver å redde verden med høystemt retorikk og milliarder av bistandskroner. Slikt gir ikke resultater.
 • Virker bistanden? Om et miljøprogram i Tanzania, artikkel av Eirik G. Jansen i Nytt Norsk Tidsskrift 03/2008
  Virker bistanden? Spørsmålet stilles av politikere, forskere og ansatte i bistandsadministrasjonen. I Nytt Norsk Tidsskrift har bl.a. Øyvind Østerud og Asbjørn Eidhammer kommet med kritiske betraktninger om vårt utviklingssamarbeid. De har vurdert utviklingssamarbeidet bredt og reist viktige gennerelle problemstillinger knyttet til bistandens virkninger. I denne artikkelen vil jeg imidlertid stille spørsmål om utviklingsarbeidet vårt fra en annen vinkel. Hva skjer i praksis når en gjennomfører et utviklingsprogram? Fokus vil være på ett enkelt program Dette eksemplet mener jeg har generell interesse for å forstå viktige forhold som påvirker bistandens effektivitet. 

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Se også:


Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten de siste ukene:


"Alle bistandsmilliardene vi strør om oss med kveler ikke tilveksten av nye fattige."

Thorbjørn Jagland (Ap)
i
Dagsavisen 01.10.08

"Jaglands uttalelser er ikke kontroversielle, en kan høre Erik Solheim si akkurat det samme stadig vekk. Men utsagnet er også uttrykk for en grunnleggende vending som har skjedd i norsk bistandsdebatt de siste par årene, en vending som også bør ha konsekvenser for konkret politikk. En kan kalle dette en vending fra sinnelagsetikk til konsekvensetikk."

Ivar A. Iversen
i
Dagsavisen 02.10.08

"Vi mener at bistanden, forstått som finansielle overføringer fra rikere til fattigere land, er et nødvendig, men langt fra tilstrekkelig, element. Både bistandsforsvarere og bistandskritikere synes å overse denne elementære realiteten."

Atle Sommerfeldt
i
Dagbladet 02.10.08

"Bistand med betingelser er nykolonialisme. Det er ikke
Norges ansvar å drive fred og statsbygging. Det er vårt.
Klimatiltak, for eksempel vern av skog, er ikke bistand, men hjelp som gagner hele verden, også Norge. Olje og energi bør klassifiseres som business, ikke bistand. Å satse på kvinner derimot er en god idé."

Yash Tandon
til
Dagbladet 03.10.08

"Bistand er et instrument for å skape fattigdom, og ikke lindre den. Hvorfor? Fordi bistand er nok et våpen i arsenalet industrialiserte land bruker for å få utviklingsland til å tilpasse sin politikk, og denne politikken har ikke vært utviklingsvennlig."

Yash Tandon
i
Dagsavisen 03.10.08

"Det er på tide at politiske tungvektere innrømmer at bistandssystemet har for lengst utgått på dato."

Roger Ridell
Fritt Ord seminar 03.10.08

"Gjeldsslette, globale økonomiske trender og Kinas inntog har nok gitt afrikanske land mer påvirkningskraft. Nye populistiske ledere og fornyet politisk debatt i Afrika vil trolig fremme endringer i hele bistandsdebatten."

Alastair Fraser
Fritt Ords seminar 03.10.08

"Motargumentene handler ikke om å slutte å gi hjelp til utvikling. Det vil være nødvendig, særlig for landene sør for Sahara, men kritikken som rettes mot oss kan gi regjeringen en pekepinn om hvor og hvordan penger kan kanaliseres bedre."

Lederkommentar
i
Dagbladet 04.10.08

"Tandons prosjekt er viktig og riktig; han vil rive ned ideen om at velmente veldedige pengegaver fra Nord til Sør kan føre til de nødvendige strukturelle endringene som må til for å utjevne forskjellene i verden. Han sier at subsidier og handel er vel så viktig for utvikling som bistand, og at bistand med betingelser kan føre til ujevne maktforhold mellom land som gir og land som mottar, og slik undergrave demokratiske prosesser."

"Men i et viktig forsøk på å påpeke kompleksiteten, faller Tandon selv i fellen for å forenkle."

Line Hegna og Marte Torskenes (UNDP)
i
Dagsavisen 06.10.08

"Et felles trekk blant mange av debattantene er at de etter mitt syn ser ut til å tillegge bistandens rolle for stor vekt, uansett om det er på godt eller vondt. Jeg ser bistand som ett viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom, men det har aldri vært, og kommer aldri til å bli, det eneste."

Erik Solheim
i
Dagsavisen 08.10.08

"Tandon nevner ikke at norske utviklingsorganisasjoner er aktive kritikere av de rammene som skaper en systematisk urettferdighet mellom det rike nord og det fattige sør: handelsavtaler, råvarepriser, utenlandsgjeld. Vi støtter også gjennom våre utviklingsprosjekter og samarbeider med de kreftene i sør som kan frigjøre de fattige landene fra bistandsavhengigheten og urettferdigheten som Tandon kritiserer."

Arvid Solheim (Utviklingsfondet)
i
Dagsavisen 10.10.08

"Totalinnsikt i hva som fører til utvikling er det fortsatt få forunt å ha. Bombastiske påstander gir som regel lite av ny forståelse, men Tandons provokasjoner kan sette fart i en nødvendig debatt."

Andrew Kroglund (ForUM)
i
Dagsavisen 13.10.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.