Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Sommerens utviklingsdebatt

Mens bistandsdebatten sist sommer var forskernes og bistandsbransjens debatt har sommerens utviklingsdebatt i større grad vært dominert av politikerne. Den ugandiske redaktøren og aktivisten Andrew Mwenda bidro til bistandskritiske oppslag fra FrPs landsmøte i mai og i juni la et utvalg fra Høyre fram forslag til ny utviklingspolitikk. Aner vi konturene av en omforent ny "blå" bistandspolitikk der det gamle slagordet "trade not aid" fremmes med fornyet kraft?
Tirsdag 05. august 2008
Linker oppdatert: Onsdag 06. august 2008

Den ugandiske redaktøren Andrew Mwenda deltok på FrPs landsmøte i 2008.
Foto: Børge Sandnes FrPMedia

Fjorårets bistandsdebatt i Norge, der forskere, journalister og bistandsbransjen selv deltok, var blant de mer selvkritiske bistandsdebattene vi har hatt på lenge (les mer her). Denne sommeren er det i større grad politikerne som har kjørt debatten - og den har ikke vært mindre kritisk. For i år er det særlig Høyre og Fremskrittspartiet som har vært på offensiven. Det har dreid seg om bistand og handel, men Høyre har også utfordet regjeringens visjon om "en FN-ledet verdensorden".

H og FrP på offensiven

FrPs landsmøte i mai satte følgende tema på dagsorden: Norge - verdens navle? og Bergens Tidende skrev på lederplass (les mer her):

"Fremskrittspartiet skal skaffe seg en utenrikspolitikk. Og så skal regjeringskontorene inntas i 2013."

Her deltok - i tillegg til bl.a. Abelia-direktør og tidligere SV-representant Paul Chaffey, som snakket om globalisering (les mer her) - den bistandskritiske ugandiske redaktøren Andrew Mwenda (les mer her), som bl.a. sa (les mer her):

"Bistand slik vi kjenner den i dag har vært dårlig for Afrikas utvikling."

Og partileder Siv Jensen slo fast partiets hovedlinje (les mer her):

"I 35 år har Frp prøvd å endre norsk bistandspolitikk og møtt mye motbør og latterliggjøring. Vårt motto er nå som før: Trade, not aid."

Noen uker senere la et utvalg i Høyre, ledet av stortingsrepresentant Finn Martin Vallesnes, fram en innstilling om behovet for ny utviklingspolitikk (les mer her). Utvalget anbefaler en ny utviklingspolitikk basert på fire hovedprinsipper (last ned innstillingen her):

 • Utviklingspolitikk med resultater
 • Menneskerettigheter, demokrati og styresett må prioriteres høyere
 • Norge må stå for bedre markedsadgang og friere verdenshandel
 • Ingen utvikling uten sikkerhet og bærekraftig utvikling 

- Høyre vil droppe u-hjelpsmål, var tittelen på NTB-meldingen som ble gjengitt i en rekke av landets aviser (se f.eks. i VG).

Blå utviklingspolitikk

- Utenriks er lett match, sa FrPs Morten Høgelund til Vårt Land på landsmøtet i mai og mente det blir enkelt for borgerlige å bli enige om utenrikspolitikken for ny regjering (les mer her).

Norads magasin Bistandsaktuelt intervjuet både FrPs Siv Jensen og Høyres Finn Martin Vallersnes og kunne i sitt siste nummer før sommerferien presentere følgende forside: Vil ha ny, blå bistandspolitikk, med følgende ingress (les mer her):

"Høyre og Fremskrittspartiet har rekordoppslutning på meningsmålingene. Ett år før valget justerer de to borgerlige partiene kursen i sin bistandspolitikk – i felles retning."

Og blant de nye signalene fra Siv Jensen var dette (les mer her):

"Det er ikke om å gjøre for oss å kutte bistanden. Det viktige er å kunne spore resultater."

På spørsmål fra Aftenposten i juli gjorde hun det imidlertid klart at (les mer her).

"Inntil vi finner virkemidler som fungerer, vil vi kutte."

I en kronikk i VG i juli med tittelen "umoderne utenrikspolitikk" går utenriksminister Jonas Gahr Støre igjennom FrPs forslag til kutt i budsjettet og konkluderer (les mer her):

"Dermed ser vi konturene av et villet valg, og det midt i globaliseringens tidsalder: Frp prioriterer bevisst ned innsatsen ute, og det i en tid der verden utenfor ser et Norge som blir stadig rikere, et av få land som bygger overskudd når oljeprisen stiger. "

Dobling av bistanden - eller WTO-avtale?

Sommerens utviklingsdebatt i norske medier har hatt fokus på Høyres og kanskje særlig FrPs utviklingspolitikk - og mulighetene for et samarbeid mellom de to partiene ved et eventuelt regjeringsskifte. Fellesnevneren er - som Bistandsaktuelt gjengir i sin undertittel - "Bort med 1-prosentmålet – handel som fremste virkemiddel". Og den politiske debatten rundt slike spørsmål fortsatte i juli etter at NUPI-direktør Jan Egeland i Aftenposten rykket ut mot de som klaget på høye bensinpriser og sa (les mer her):

"Vi har aldri hatt større grunn til å være generøse, og til å øke bistanden. Det er ikke tvil om at vi har råd til mer. Kanskje bør vi doble bistanden?"

Noen dobling av bistanden står imidlertid ikke på regjeringens agenda, kunne Aftenposten fortelle etter å ha snakket med statsminister Jens Stoltenberg (les mer her). Og professor Øyvind Østerud, som sto sentralt i fjorårets utviklingsdebatt (les mer her), sa til E24 at han "vil se effekten av bistand før Norge bevilger mer penger over statsbudsjettet" (les mer her).

Dagen etter kom kommentaren fra Siv Jensen (les mer her):

"Dagens bistand er hul og dobbeltmoralsk. Vi må lytte til det utviklingslandene sier om at de ønsker handel, og ikke bistand."

- Sprøyt, svarte utviklingsminister Erik Solheim (les mer her) og fikk Pensjonistpartiets Ragnar Dahl på nakken (les mer her):

"Pensjonistpartiet er klar i sitt program, vi støtter bistandsarbeid, men vi ønsker å vite hva pengene brukes til. Det har ikke unge herr Solheim klart å dokumentere."

I forkant av sommerens WTO-forhandlinger i Geneve kunne dessuten Dagsavisen rapportere at "blå regjeringen vil åpne matgrensene" og at både Høyre og FrP mener at "mer frihandel er bra for både norske forbrukere og afrikanske bønder" (les mer her). SVs nestleder Audun Lysbakken reagerte kraftig på kravene fra Frp og Høyre og sa til bl.a. (les mer her):

"Kombinasjonen av klimaendringene og befolkningsvekst fører til synkende matproduksjon og økende behov. Da blir det helt feil å gå inn for en politikk som vil føre til redusert matproduksjon. Det er komplett uansvarlig og til og med umoralsk." 

Det synet delte neppe Høyreleder Erna Solberg, som etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i Geneve bl.a. sa (les mer her):

"Det finnes ingen konstruktive alternativ til den avtalen man har forhandlet om i syv år. Sammenbruddet kan få store konsekvenser i et allerede skjørt handelssystem og en verden preget av økonomisk nedgang, inflasjon og mulige finanskriser. Det er ingen vinnere, og de fattigste taper mest når de nå fortsatt nektes markedsadgang til de rike landene."

- Uforenlige nasjoner

Høyre har forøvrig utfordret regjeringens visjon om "en FN-ledet verdensorden" (les mer her). I Morgenbladet har debatten gått etter at Høyreleder Erna Solberg og stortingsrepresentant Finn Martin Vallersnes i slutten av mai skrev kronikken "Uforenlige nasjoner" med følgende ingress (les mer her):

"Visjonen om en FN-ledet verdensorden gir ingen svar på hvem som bør lede når organisasjonen feiler. Det er på tide å justere forventningene etter realitetene."

De fikk svar fra bl.a. Marte Torskenæs og Line Hegna ved UNDPs nordiske kontor, som i sitt siste innlegg konkluderte slik (les mer her):

"Når det gjelder de alternative arenaene som Vallersnes peker på, nemlig G8, WTO og NATO, tar de uten tvil beslutninger som påvirker verden, men de er langt fra å være arenaer som majoriteten av land og aktører fra Sør opplever som «sine». Her ser vi en større splittelse mellom Nord og Sør, og mindre demokratiske beslutningsprosesser enn i FN. Ingen av de nevnte andre arenaene kan regnes som reelle alternativer til FNs rolle i verdenssamfunnet."


Aktuelle lenker:

Bistandsaktuelt:

 • Resultatstyrt «blå» bistandspolitikk, Bistandsaktuelt 05/08
  Bort med 1-prosentmålet – handel som fremste virkemiddel.
 • Fortsatt forskjell på haken og skjegget, debatt av Finn Martin Vallersnes på Bistandsaktuelts debattsider 07.07.08
  Oppslaget om Fremskrittspartiets og Høyres bistands- og utviklingspolitikk kan gjennom billedbruk og tekst skape et inntrykk av at Høyre nå justerer kursen i retning av det som har vært Fremskrittspartiets linje gjennom mange år, det vil si dramatiske kutt i bistanden. Det er et galt bilde.

Se også:

Medieklipp og -debatt:

Debatt etter Jan Egelands utspill om dobling av bistanden:

 • Pådriver for økt bistand, Debatt av Sten Lundbo i Aftenposten 31.07.08
  Jeg mener at det er galt fokus når man går inn for at Norge skal fordoble sin utviklingsbistand fra 1 til 2 prosent av brutto nasjonalinntekten, jf. NUPI-direktør Jan Egelands uttalelse til Aftenposten 22. juli.
 • - Sprøyt fra Siv Jensen, Aftenposten 26.07.08
  Utviklingsminister Erik Solheim slår hardt tilbake mot Siv Jensen som vil legge ned den norske bistanden og heller satse på frihandel. - Det handler om hva slags Norge vi skal ha, sier Solheim.
 • «Dagens bistand er hul og dobbeltmoralsk», Aftenposten 25.07.08
  Siv Jensen mener Jens Stoltenberg er dobbeltmoralsk når han sier at Norge har et særlig ansvar for å yte bistand, samtidig som regjeringspartner Sp vil hindre fattige land i å ta del i verdenshandelen.
 • Tenk litt stør(r)e, Kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 25.07.08
  Mens høye mat- og oljepriser øker sulten i verden, vil Fremskrittspartiet kutte uhjelpen. Men hvorfor svarer ikke regjeringen med å tenke litt større?
 • Norsk rikdom i en fattig verden, Lederkommentar i Aftenposten 24.07.08
  Jan Egeland, FNs tidligere visegeneralsekretær, er forarget over nordmenns klager over høye bensinpriser og foreslår i stedet en dobling av den norske bistanden til utviklingsland.
 • Norge har allerede doblet bistanden, E24 24.07.08
  Østerud, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, fastholder kritikken mot norsk bistand, og mener Egelands utspill er et forsøk på å gi nordmenn dårlig samvittighet.
 • – Lukker øynene for verdens matkrise, Dagsavisen 23.07.08
  Fremskrittspartiet og Høyre tar med sin landbrukspolitikk ikke hensyn til at det fins en matkrise i verden, mener SV-nestleder Audun Lysbakken.
 • Håp for de sultne?, Leserbrev fra Ole-Jacob Christensen i Nationen 23.07.08
  Effektiv bekjempelse av fattigdom kan ikke bero utelukkende på velvilje fra rike land, eller på verdensmarkedets konjunkturer. Mye tyder derimot på at fattigdommen internasjonalt bare kan reduseres etter samme mønster som i vår egen velferdsstat.
 • - Norge har et særlig ansvar for å hjelpe, Aftenposten 23.07.08
  Priskrisen i verden angår oss, mener statsminister Jens Stoltenberg. Men en dobling av bistanden står ikke på agendaen.
 • Dyr bensin og høy moral, lederkommentar i Adresseavisen 23.07.08
  Vi synes ikke det er nødvendig å moralisere over at mange mener bensinprisene er for høye. Tvert imot må det være tillatt å protestere mot dyr bensin, og samtidig mene at rike Norge bør bidra med langt mer bistand til den fattige verden.
 • Ber om dobling av bistanden, Aftenposten 22.07.08
  - Jeg mener det er fullstendig usmakelig at vi nå skal være sure for at bensinen er blitt dyrere. Vi har derimot aldri hatt større grunn til å være generøse, sier Jan Egeland.

Debatt om H/FrP-samling om utviklingspolitikken:

 • – Lukker øynene for verdens matkrise, Dagsavisen 23.07.08
  Fremskrittspartiet og Høyre tar med sin landbrukspolitikk ikke hensyn til at det fins en matkrise i verden, mener SV-nestleder Audun Lysbakken.
 • Blå regjering vil åpne matgrensene, Dagsavisen 22.07.08
  Mer frihandel er bra for både norske forbrukere og afrikanske bønder, mener Høyre og Fremskrittspartiet. Norske bønder må derimot belage seg på trangere tider med en blå regjering.
 • Dristig og selvbevisst Siv Jensen, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 05.05.08
  Frps landsmøte i helgen kan vise seg å være viktig for partiet. Med sin understrekning av regjeringsstrategi, kan Siv Jensen ha gitt den kommende valgkampen foran stortingsvalget i 2009 et annerledes innhold enn ventet.
 • – Utenriks er lett match, Vårt Land 05.05.08
  Frps Morten Høglund mener det blir enkelt for borgerlige å bli enige om utenrikspolitikken for ny regjering. 

Debatt om Høyres utviklingspolitikk:

 • Provoserende å kalle WTO-brudd en seier for fattige, Kommentar av Erna Solberg i Dagbladet 06.08.08
  Det som er uforståelig og provoserende er når de samme, med blant annet Bjørn Egil Flø ved Norsk senter for bygdeforskning og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet forsøker å fremstille dette som en seier for de fattige! Man må nesten spørre seg hva som er motivet for slike utspill, for et ønske om utvikling er det ikke.
 • Regjeringen lukker øynene, debatt av Finn Martin Vallersnes i Dagsavisen 08.07.08
  Hvis vi ønsker en troverdig utviklingspolitikk, må Norge arbeide for økt markedsadgang for de fattige landene. Høyre savner et troverdig engasjement fra regjeringen på dette området.
 • Høyre vil droppe u-hjelpsmål, VG (Nett) 09.06.08
  Norge klarer ikke å nå egne bistandsmål til tross for at u-hjelpen er doblet på åtte år. Grunnen er at norsk økonomi vokser fortere enn vi klarer å gi pengene bort.
 • Vil kutte bistandsstøtte, NRK 08.06.08
  Norge bør stille langt strengere krav til bistandspengene vi gir til fattige land, foreslår et Høyre-utvalg som vil kutte mye av støtten.
 • – Uverdige bistandstriks, Vårt Land 15.05.08
  KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad frykter utviklingsminister Erik Solheim vil bruke «uverdige» triks for å nå regjeringens bistandsmål.

Debatt om FrPs utviklingspolitikk og Andrew Mwenda:

 • Umoderne utenrikspolitikk, kommentar av Jonas Gahr Støre i VG 19.07.08
  Det slående ved Frps budsjetter på utenriksområdet er partiets kuttliste. Av UDs samlede budsjett på 27 milliarder foreslår Frp å kutte rundt 10. Det aller meste på bistandsområdet, altså midler Norge stiller opp med for å bidra til utvikling og bekjempelse av fattigdom. Frp vil kutte 88 % i bistanden til Afrika, 98 % i bistanden til Asia og 60 % i bistanden til Midtøsten, for å nevne noen tall.
 • Stans stakkarsliggjøringen av Afrika!, kommentar av Pål Arne Davidsen i Minerva 10.06.08
  Mwenda slår fast at de fleste av Afrikas problemer er interne, ikke eksterne, et poeng som nå deles av stadig flere, også i u-landene selv. Selv for en person som har bodd flere år i Afrika var det befriende å lytte til en afrikaner som ikke forsøkte å bortforklare kontinentets problemer ved å legge skylden kolonimaktene, på Vesten, eller Verdensbanken og ”storselskapene”.
 • Troen på markedet, Debatt av Poul Engberg-Pedersen i Dagbladet 08.05.08
  Mwana slår inn vidåpne dører i hyllesten av markedet som trylleformularet som skal løse Afrikas problemer. Det har aldri vært lagt mer vekt på markedet i Afrika enn nå. Både den rene kapitalismen og den mildere formen som støttes av blant annet vestlig bistand.
 • Frp på vei ut i verden, lederkommentar i Bergens Tidende 05.05.08
  U-hjelpen ble grundig behandlet etter at den ugandiske redaktøren Andrew Mwenda hadde fortalt delegatene hvor mye skade vestlige penger kan gjøre i land i Afrika. Det er en kritisk tilnærming til vestlig og norsk u-hjelp som er til å få forstand av. Det er ikke vanskelig å finne feilslåtte u-hjelpsprosjekter rundt om i Afrika og Asia, der vestlig kapital tidvis har gjort mer galt enn godt. Spørsmålet blir likevel hva en slik erkjennelse skal lede til.
 • Dette er Frps utenrikspolitikk, Stavanger Aftenblad 05.05.08
  Hvordan blir Norge under utenriksminister Morten Høglund (Frp)?
 • Sagt på Frps landsmøte, Stavanger Aftenblad 05.05.08
 • - Hvorfor betaler norske skattebetalere lønna til en diktator?, Dagbladet.no 04.05.08
  Den ugandiske redaktøren og aktivisten Andrew Mwenda er motstander av u-hjelp - og fikk applaus på Frp’s landsmøte. Stiller i nettmøte mandag.
 • Frp-oppgjør med bistandspolitikken, Dagsavisen (NTB) 04.05.08
  Siv Jensen fikk støtte i kritikken mot norsk bistand fra afrikansk redaktør på Frps landsmøte i dag.
 • SV: - Flaut av Siv Jensen, VG (NTB) 04.05.08
  SV reagerer sterkt på Siv Jensens bistandsutspill på Frps landsmøte. - Det blir flaut om Norge får en statsminister som heter Siv Jensen, sier SVs nestleder Bård Vegar Solhjell.
 • Oppgjør med u-hjelp, E24 04.05.08
  - Bevisbyrden ligger hos dem som har ført en bistandspolitikk med virkemidler som ikke har hjulpet, sier Fremskrittspartiets formann Siv Jensen som svar til dem som kritiserer partiets bistandspolitikk.
 • Siv Jensens afrikanske drøm, Aftenposten 04.05.08
  Andrew Mwenda, kjent avisredaktør og nylig fengslet regimekritiker fra Uganda, var hentet inn fra Afrika til landsmøtet på Gardermoen for å styrke Frp-eren i deres forvissning om at u-hjelpen fra Norge har spilt fallitt.
 • Paul Chaffey skolerer Frp i globalisering, Stavanger Aftenblad 03.05.08
  Frp vil bli et voksent og ansvarlig parti i en alder av 35 år. Tidligere SV-representant og nå Abelia-direktør, Paul Chaffey, er blant dem som er hentet inn til landsmøtet for å foredra om globaliseringens velsignelser.

FN-debatt i Morgenbladet:

 • Viktigere enn noensinne, Debatt av Marte Torskenæs og Line Hegna i Morgenbladet 04.07.08
  I sitt svar på vårt innlegg (6. juni) i Morgenbladet 20. juni, minner Finn Martin Vallersnes (H) oss på at FNs oppdrag er å sikre verdensfreden. Vi husker selvsagt dette oppdraget, og vi handler i tråd med det hver eneste dag.
 • Må huske sitt oppdrag, Debatt av Finn Martin Vallersnes i Morgenbladet 20.06.08
  Solholm legger vekt på FN som «eneste reelle globale møteplass». Hegna og Torskenæs mener at FNs legitimitet øker når «alle medlemslandene ytrer seg likeverdig». Ja, møteplasser har betydning, men FN ble ikke opprettet bare av den grunn. Oppdraget er å sikre verdensfreden, og her gjenstår en god del. For det andre er likeverdigheten i FN en sannhet med modifikasjoner.
 • Verdens eneste reelle møteplass, Debatt av Kari Solholm i Morgenbladet 13.06.08
  Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes beskriver i Morgenbladet 30. mai et svakt FN som preges av maktesløshet og internt kaos. Dette er en virkelighetsbeskrivelse som vitner om liten tiltro til verdens eneste genuint globale politiske organisasjon.
 • Forhindrer fortsatt helvete der andre verken kan eller vil, Kommentar av Marte Torskenæs i Morgenbladet 06.06.08
  Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes skriver i Morgenbladet 30. mai at «FN sliter med å realisere sitt potensial og levere endring på bakken» og de etterlyser «et større innslag av realisme i visjonene» for en styrket verdensorganisasjon.
 • Uforenlige nasjoner, Kommentar av Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes i Morgenbladet 30.05.08
  Visjonen om en FN-ledet verdensorden gir ingen svar på hvem som bør lede når organisasjonen feiler. Det er på tide å justere forventningene etter realitetene.

Søk:

Avansert søk

Fra Høyres og FrPs programmer 2005-2009:


Høyre mener:

Mange fattige land preges av vanstyre, korrupsjon og svake myndighetsstrukturer. I tillegg til menneskelige lidelser kan dette gi grobunn for konflikt, internasjonal kriminalitet og i verste fall terrorisme. Bekjempelse av fattigdom er derfor også en sikkerhetspolitisk utfordring. Skal fattigdomsproblemene reduseres, må utviklingslandene få bedre adgang til internasjonale markeder for varer, tjenester, utdannelse og arbeidskraft.

Kilde: Høyres program
2005-2009

Fremskrittspartiet vil:

 1. Innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land.
 2. Avvikle dagens statlig tvungne u-hjelp og NORAD.
 3. Gi hjelp til land som uforskyldt er kommet i nød ved for eksempel naturkatastrofer. Denne hjelpen bør organiseres av Utenriksdepartementet.
 4. Oppmuntre til frivillig bistand via humanitære organisasjoner.
 5. Oppmuntre norske bedrifter til å delta i u-hjelpen, mot at disse kan sikre seg gode avtaler i de aktuelle landene.
 6. Bidra til kapital på kommersiell basis på lokalt nivå.
 7. Bidra til utvikling av infrastruktur.

Kilde: Fremskrittspartiets
prinsipp- og handlings-
program 2005-2009

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.