Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

De rødgrønnes FN-reform

- Regjeringen ønsker seg en FN-ledet verdensorden, og ikke en verden der den sterkeste tar seg til rette, skrev statsminister Jens Stoltenberg i april - i tråd med regjeringserklæringen fra Soria Moria. Men utviklingsland frykter at FN og utviklingslandene vil bli ytterligere marginalisert etter at Stoltenberg i løpet av høsten avgir rapporten fra høynivåpanelet som er etablert for å styrke FN.  

FNs generalsekretær, Kofi Annan har bedt et panel (high-level panel on UN system-wide coherence), der statsminister Jens Stoltenberg er en av tre panelledere, legge fram forslag om hvordan FNs arbeid med humanitære spørsmål, miljø og utvikling kan styrkes. Rapporten skal legges fram forut for generalforsamlingen i FN høsten 2006. Her har vi samlet bakgrunnsstoff, dokumenter, artikler og debatt om arbeidet i FN-panelet  og om hvordan statsminister Jens Stoltenberg følger opp løftene i regjeringserklæringen fra Soria Moria.


Innhold:


Søk:

Avansert søk

Tanker om høynivåpanelets arbeid:


"Regjeringen ønsker en FN-ledet verdensorden, og ikke en verden der den sterkeste tar seg til rette."

Statsminister Jens Stoltenberg
i
Dagsavisen 08.04.06

"Klar arbeidsdeling og effektivt partnerskap, basert på komparative fortrinn, mellom FN-systemet, globale fond, bilaterale aktører og de inter-nasjonale finansinstitusjonene."

Innspill fra en gruppe rike land (G13)
i
brev til Stoltenberg 26.02.06

"Diplomater fra mange utviklings-land er bekymret fordi de tror at de sentrale industrilandene vil gjøre bruk av reformene for å omforme FNs rolle på en måte som undergraver utviklings-landenes innflytelse og som drastisk reduserer FNs allerede marginaliserte rolle i utviklingsarbeidet, spesielt når det gjelder økonomisk og sosial politikk."

Mortin Kohr, Third World Network
i
SUNS 24.03.06

"Vi tror ikke det vil være hensiktsmessig å definere eller begrense FNs rolle til 'nisje-spørsmål' (som katastrofe-håndtering, gjenoppbygging etter konflikt eller miljøspørsmål), mens spørsmål knyttet til utviklingsstrategier, handel, finans og makroøkonomisk politikk overlates til andre internasjonale organisasjoner. FN-systemet er utviklingsmessig mer helhetlig og gir rom for det mangfold av synspunkter og tilnærminger som i alvorlig grad mangler i Bretton Woods-institusjonene."

G77 og Kina
i
brev til Jens Stoltenberg 31.03.06

"Det er ingen tvil om at FN trenger reform og overskriftene er forlokkende. Men forslag som nå drives fram, kan i praksis bety en svekkelse og ikke en styrking av FN."

Innlegg av Torild Skard, NUPI
i
Dagsavisen 28.04.06

RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

G77-leder P.J. Patterson:

"Det er en selvmotsigelse å ta til orde for utvidelse av demokratiet innenfor våre nasjonale grenser samtidig som en søker å befeste eneveldet innenfor det internasjonale systemet. Ingen steder er det mer nødvendig med reform og omfordeling av stemmerettigheter enn innenfor internasjonale institusjoner. Bretton Woods institusjonene (Verdens-banken, IMF og WTO) har vært uimotakelige for endringer siden de ble etablert."

Sør-toppmøtet i Doha 2005
(les mer her)

Kampanje-manifest:

"Det er behov for demokratisering av sammensetningen og beslutnings-prosessene i FNs insitusjoner og organer for å sikre at de blir mer effektive og demokratiske. Og det er behov for reform og integrering innenfor FN og andre globale, internasjonale organisasjoner (IMF, Verdensbanken, WTO m.m)."

Utdrag fra manifestet fra
Verdenskampanjen for reform av internasjonale institusjoner

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 21. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?