Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

De rødgrønnes FN-reform:

Medieklipp og debatt i Norge

Her samler vi primært presseklipp og debatt knyttet til høynivåpanelet der statsminister Jens Stoltenberg deltar, men også enkelte klipp knyttet til andre deler av den pågående reformprosessen i FN. 

2008 
 • Nå venter vi på Trygve, kommentar av Asle Toje i Nationen 29.10.08
  I Norge foretrekker man å forholde seg til FN som abstrakt idé i stedet for som maktpolitisk realitet.
 • Vi ønsker mer av FN, kronikk av Jens Stoltenberg i Dagbladet 24.10.08
  Det finnes ikke alternativer til FN som global garantist med nødvendig legitimitet for at alle land møtes, drøfter og forhandler fram felles løsninger på felles utfordringer. Vi tror på FN som koordinator og organisator av innsatsen for en bedre verden.
 • Endringer i verdensbildet, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 24.10.08
  Endringene i maktforholdene må snart gjenspeiles i globale institusjoner som FN, Verdensbanken og IMF. Denne prosessen byr på store utfordringer, ikke minst for den nye amerikanske presidenten som snart velges.
 • Tankar på FN-dagen, replikk av Jon Ingebretsen i Nationen 24.10.08
  Nokre små velstandsland, og mellom dei Norge, deler alt for ofte ukritisk standpunkt med USA og ein del av dei andre rike landa.
 • – IMF har mistet troverdigheten, Ny Tid 24.10.08
  FN-økonom Heiner Flassbeck mener Det internasjonale pengefondet har utspilt sin rolle. Nå må verden velge mellom regionale løsninger og et FN-styrt finanssystem.
 • FN fremskynder norske reformer, Aftenposten 26.09.08
  Reformforslagene fra den arbeidsgruppen statsminister Jens Stoltenberg ledet, gjennomføres nå. Det betyr kutt i FN-byråkratiet, forklarer statsministeren.
 • FN i de fem allmektiges lomme, kronikk av Erik Sagflaat i Dagsavisen 25.09.08
  FN gjenspeiler fortsatt verden slik den var i 1945. Det er bred enighet om behovet for reformer, framfor alt av selve maktorganet Sikkerhetsrådet. Men ingenting skjer fordi reformer betyr at noen må gi fra seg makt.
 • Tid for nytenkning, Ny Tid 08.08.08
  I sommer har vi sett WTO kollapse, G8 har gitt løfter uten forpliktelser og FN-reformene står i stampe. Trenger vi nye, globale institusjoner?
 • Ett FN?, kronikk av Ingvild Hancke Øgstad i Dagbladet 19.07.08
  Det finnes ingen garantier for at ikke også Jens Stoltenbergs «Ett FN» vil støve ned i en skuff i New York.
 • Vi trenger regler, Solheim, kommentar av Gunnstein Instefjort i Nationen 15.07.08
  Solheim har en historisk mulighet til å sette regler for ansvarlig utlån på den internasjonale agendaen.
 • Viktigere enn noensinne, Debatt av Marte Torskenæs og Line Hegna i Morgenbladet 04.07.08
  I sitt svar på vårt innlegg (6. juni) i Morgenbladet 20. juni, minner Finn Martin Vallersnes (H) oss på at FNs oppdrag er å sikre verdensfreden. Vi husker selvsagt dette oppdraget, og vi handler i tråd med det hver eneste dag.
 • Må huske sitt oppdrag, Debatt av Finn Martin Vallersnes i Morgenbladet 20.06.08
  Solholm legger vekt på FN som «eneste reelle globale møteplass». Hegna og Torskenæs mener at FNs legitimitet øker når «alle medlemslandene ytrer seg likeverdig». Ja, møteplasser har betydning, men FN ble ikke opprettet bare av den grunn. Oppdraget er å sikre verdensfreden, og her gjenstår en god del. For det andre er likeverdigheten i FN en sannhet med modifikasjoner.
 • På sporet av FN, Ny Tid 19.06.08
  Norge er FNs beste venn. Men hva skal man med gode venner om de ikke stiller opp når det trengs.
 • Verdens eneste reelle møteplass, Debatt av Kari Solholm i Morgenbladet 13.06.08
  Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes beskriver i Morgenbladet 30. mai et svakt FN som preges av maktesløshet og internt kaos. Dette er en virkelighetsbeskrivelse som vitner om liten tiltro til verdens eneste genuint globale politiske organisasjon.
 • Forhindrer fortsatt helvete der andre verken kan eller vil, Kommentar av Marte Torskenæs i Morgenbladet 06.06.08
  Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes skriver i Morgenbladet 30. mai at «FN sliter med å realisere sitt potensial og levere endring på bakken» og de etterlyser «et større innslag av realisme i visjonene» for en styrket verdensorganisasjon.
 • Uforenlige nasjoner, Kommentar av Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes i Morgenbladet 30.05.08
  Visjonen om en FN-ledet verdensorden gir ingen svar på hvem som bør lede når organisasjonen feiler. Det er på tide å justere forventningene etter realitetene.
 • Har Norge gitt opp FN?, kommentar av Guro Almås i Ny Tid 23.05.08
  Den rødgrønne regjeringen sa de ville satse på FN-sporet, og styrke FN på bekostning av Verdensbanken. Nå er FN-reform blitt et prestisjeprosjekt. Det er lett å være for reform og effektivisering, men hva er det egentlig vi vil reformere til? Så lenge det politiske prosjektet med FN er uklart, og Norge allierer seg mer med EU og USA enn med afrikanske land, vil vi fort bli mistenkt for å være ute etter å svekke, heller enn å styrke, FN. Er nedprioriteringen i budsjettet et signal om at regjeringen er i ferd med å gi opp FN som redskap for utvikling?  
 • Noreg – eit land i Europa, Kommentar av Olav Akselsen i Dagsavisen 09.05.08
  I norsk utanrikspolitikk er FN ein bærebjelke. Men ein skal ikkje underslå verdsorganisasjonens negative sider i forhold til å respondera på viktige hendingar i verda. Det har me ei rekkje eksempel på. Det gjer at me må ha fleire multilaterale bjelkar å støtte oss på. Spørsmålet er da kva for bjelkar det skal vera?

2007 

 • Bredere støtte til FNdebatt av Jonas Gahr Støre i Dagbladet 23.09.07
  Legger vi for lite vekt på selve FN når vi arbeider for en verden mer preget av FNs verdier? Veslemøy Lothe Salvesen, informasjonssjef ved UNDPs kontor i Norden, drøfter dette sentrale spørsmålet med betydelig innsikt i en kronikk i Dagbladet 15. september.
 • FN-politikk uten FN, kronikk av Veslemøy Lothe Salvesen i Dagbladet 15.09.07
  FN ønsker ikke at Norge skal trappe ned sin utviklingsinnsats, men advarer om at økende støtte til et mylder av fond, programmer og organisasjoner kan komme til å virke mot sin hensikt. Som utviklingsministerens analyseenhet allerede har påpekt, kan de nye aktørene vise seg å bli en utfordring for arbeidet med FN-reform. Det ville være synd.
 • Verden er endret til FNs fordel, kronikk av Ban Ki-moon i Dagbladet 01.06.07
  Mine opplevelser hver morgen er kanskje ikke så annerledes ulik dine. Vi plukker opp avisen eller skrur på tv-en – i New York, Lagos eller Jakarta – og tar inn en daglig dose med menneskelig lidelse. Libanon, Darfur, Somalia. Selvfølgelig, som generalsekretær i FN er jeg i det minste i en posisjon hvor jeg kan gjøre noe med disse tragediene. Og det gjør jeg, hver dag.
 • Krigen om FN, lederkommentar i VG 01.03.07
  Statsminister Jens Stoltenberg og Fremskrittspartiets formann Siv Jensen er uenige om mangt og mye. Nå har de gått i tottene på hverandre på grunn av av FN og det Frp-formannen hevder er en ukritisk oppslutning om verdensorganisasjonen.

2006 

 • Bedre samordning i FN systemet må også gjelde for andre aktører, debatt av Olav Osland, Bistandsaktuelts debattforum 21.09.06
  En mer samordnet og overordnet model på landnivå i utviklingsland av de ulike FN aktørene ønskes velkommen, men en overordnet modell må også kunne brukes for de andre aktørene enten det er Verdensbanken,IMF, nasjonale bistandsinstitusjoner i nord eller frivillige organisasjoner fra nord.
 • Forhandlet om FN på overtid, Bistandsaktuelt 07/2006
  Ett program, én leder, ett budsjett og ett kontor – slik kan FN på landnivå i framtiden se ut dersom forslaget fra FNs reformpanel får gjennomslag også i FNs generalforsamling. Men dragkampen om FNs framtid var hard. 
 • Analytikere vil ha FN-reformer på landnivå i Tanzania og Zambia – er lei av FN-rivalisering og skyhøye lønninger, Bistandsaktuelt 07/2006
  Klarere fattigdomsfokus, mindre rivalisering FN-kontorene imellom, færre fargerike brosjyrer og toppmøter, mer ressurser i felt og lavere lønninger – det er noen av tilbakemeldingene om behovet for FN-reform fra lokale analytikere i Tanzania og Zambia.
 • U-landene i stikken? , debatt av Torild Skard, forsker NUPI, Bistandsaktuelts debattforum 04.09.06
  FNs fleksibilitet og evne til å imøtekomme mange ulikartete utviklingsbehov kan bli svekket. FN-reformpanelet med Stoltenberg som leder har siste møte i Oslo 31. august og 1. september. Et hovedspørsmål gjelder FNs arbeid i utviklingsland. Vestlige land har lenge ønsket sterkere samordning av FN-organisasjonene som yter bistand.
 • FN for kvinner?, debatt av Torild Skard, forsker NUPI, Bistandsaktuelts debattforum 04.09.06
  Spørsmålet er ikke om FNs medlemsstater har råd til å skape et FN for kvinner, men om de har råd til å la være. FN er viktig for kvinnene.
 • En norsk stemme som blir hørt, Kommentar av Ulf Andenæs i Aftenposten 02.09.06
  Som formann i rådet av statsledere som skal skape et mer slagkraftig FN, blir Jens Stoltenberg satt på sin største internasjonale prøve.
 • Osloenighet skal endre FN, Aftenposten 02.09.06
  - Dette vil bli lagt merke til, sier FN-visegeneralsekretær om at FN-panelet lyktes i å finne en omforent enighet om radikale endringer av FN.
 • Reformbremsene, Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 01.09.06
  FN, IMF og de andre internasjonale organisasjonene som ble skapt på slutten av Andre verdenskrig er overmodne for reform.
 • Stoltenbergs FN, Kommentar av Halvor Elvik i Dagbladet 01.09.06
  Sjansene er størst for at også Stoltenbergs forslag havner på den store skraphaugen av tidligere forslag til å reformere FN.
 • U-landene føler seg hørt, Aftenposten 01.09.06
  De fattige landene var skeptiske til rike lands ønske om et effektivt FN. Nå føler de seg hørt.
 • Liten reform for stort FN, Lederkommentar i Aftenposten 31.08.06
  Reformfremstøt blir lett en strid mellom mottagerland og giverland, med alle de ekstra komplikasjonene som dette medfører.
 • Diskuterer ett FN i hvert land, Aftenposten 31.08.06
  Diskusjonene om FNs fremtid skal resultere i konkrete endringsforslag. Modeller for sikrere finansiering og kun én FN-organisasjon i hvert land skal diskuteres i Oslo i dag.
 • Tøff sluttspurt for FN-panel, Bistandsaktuelt 06/2006
  31. august og 1. september holdes fjerde og siste møte i FNs høynivåpanel om FN-reform, hvor statsminister Jens Stoltenberg er én av tre ledere. Da skal de vanskeligste spørsmålene omkring effektivisering og eventuell sammenslåing av ulike FN-funksjoner avgjøres. Prosessen har tydeliggjort splittelsen mellom Nord og Sør.
 • Stoltenbergs miljøinnsats, debatt av Morten Wetland i Dagbladet 28.08.06
  Da Kofi Annan ba statsminister Jens Stoltenberg om å lede det nye reformpanelet for FN, var styrking av miljøarbeidet ett av tre hovedoppdrag. Terje Kronen og Rasmus Hansson retter i Dagbladet 17. august en appell til statsminister Jens Stoltenberg om å bruke sin rolle som leder for dette til nettopp å styrke miljødimensjonen i FNs utviklingsarbeid. Det vil statsministeren og de andre medlemmene i panelet gjøre.  
 • Stoltenberg, miljøet og FN, debatt av Terje Kronen og Rasmus Hansson i Dagbladet 17.08.06
  Med statsminister Jens Stoltenbergs nøkkelrolle i FNs reformarbeid må styrking av verdensorganisasjonens miljøarbeid være en selvsagt prioritet for Norge.
 • Skal kutte FN-byråkrati, Aftenposten 11.08.06
  Jens Stoltenberg skal reformere FN. Det handler om bistand, byråkrati og biler.
 • FN-reform i Nord/Sør-krise, Kommentar av Torild Skard i Morgenbladet 28.07.06
  Alle er enige om at FN-systemet bør forbedres på ulike måter, men i det klima som rår, er det litt av en oppgave å utarbeide reformforslag som kan godtas av både Nord og Sør. For høynivåpanelet som Stoltenberg leder, som i stor grad er etablert på vestlige premisser, blir det en særlig utfordring å ta hensyn til u-landenes interesser.
 • FN bedre enn sitt rykteKronikk av Torild Skard i Dagbladet 21.07.06
  FN blir ofte beskyldt for å være byråkratisk og ineffektiv. Den er dårligere enn Verdensbanken, blir det hevdet. Men et slikt bilde er ikke bare utilbørlig forenkelt. Det er også misvisende, i følge ny forskning.
 • Tilbake til røttene, Dagsavisen 08.07.06
  – FN har vokst og vokst og vokst. Det har kommet til nye institusjoner og organisasjoner. FN har altfor liten evne til å koordinere. Derfor får vi en slik situasjon som vi har i dag der 20 ulike FN-organisasjoner jobber med rent vann, 15 jobber med landminer og 11 jobber med utdanning for unge jenter. Det er utrolig ineffektivt.
  Stoltenberg gestikulerer med armene for å understreke hvor ille det står til når han snakker om ineffektiviteten i FN.
 • I skyene med Jens, Kommentar av Kaia Storvik i Dagsavisen 01.07.06
  Jens Stoltenberg er på vei til London. Han skal bruke dagen på å diskutere fattigdom og effektivisering av FN med mannen som trolig blir Storbritannias neste statsminister, Gordon Brown. Jeg skal se på.
 • Den norske drømmen om FN, kommentar av Janne Haaland Matlary i Aftenposten 29.06.07
  Ord er makt, og denne makten kan brukes på forskjellig vis. I Norge kan en debatt vinnes med et argument om at "Kofi Annan er enig med meg", mens dette argumentet neppe ville overbevise en amerikaner, selv om det var faktisk riktig.
 • FN er døende, Dagens Næringsliv (NTB) 24.06.06
  FNs spesial-rapportør om retten til mat, Jean Ziegler, beskriver verdens-organisasjonen som døende og paralysert.
 • Utfordrer StoltenbergInnlegg av Nettverket for Kvinner og FN i Vårt Land 22.06.06
  Norge - med likestilling som prioritert oppgave - bør gå i bresjen for en styrking av FNs innsats for kvinner og likestilling, sier Torild Skard med flere i Nettverket for Kvinner og FN.
 • FN for dagens utfordringer, debatt av Morten Wetland i Dagsavisen 20.06.06
  Svært mange har egne styringsorganer, og rapporteringsrutiner. Mange små land drukner i rapporteringsarbeidet og det holdes så mange møter at det blir vanskelig å holde oversikten og forene innsatsen. Her må det ligge gevinster i å behandle miljøspørsmål sammen som saklig sett hører sammen. Det er norsk holdning, og det ønsker vi å gå nærmere inn i nå med panelarbeidet. 
 • Mannsbastionen FNKommentar av Siv Mjaaland (CARE) i Klassekampen 19.06.06
  Hva skjer fremover da? Stoltenberg er medlem av Høynivå-panelet som skal foreslå reform av FN. Han bør definitivt begynne å snakke litt tydeligere jentesnakk snart. Mer penger og makt til FNs kvinneorganer, implementering av likestillingsstrategiene. Kommer Jens til å gjøre det? Jeg er usikker.
 • Et sannhetens øyeblikk, kommentar av Kofi A. Annan i Dagbladet 16.06.06
  En av FNs eldre statsmenn, Sir Brian Urquhart, uttalte en gang at FN aldri rammes av økonomiske kriser, bare politiske. Brian har rett. USA førsøker å benytte seg av lommebokens makt for å tvinge igjennom hardt trengte forvaltningsreformer. Utviklingslandene har reagert på denne taktikken.  
 • Et FN også for barnDebatt av Bjørn Rongevær (Plan Norge) i Dagbladet 12.06.06
  Vi trenger et slagkraftig FN. Dette oppnås best gjennom reform. Reform vil si at noen av dagens instrumenter vil få endrede oppgaver eller bli overflødige. Unicef Norge forsvarer i et innlegg 1. juni Unicefs rolle og plass. Jeg er ikke ute etter dem, men opptatt av hvordan FN kan bli sterkere og bedre i stand til å stå opp for verdens barn.
 • Reform og farer, Debatt av Kari Solholm i Dagsavisen 09.06.06
  Behovet for koordinering og effektivisering i FN er ikke noe nytt. Nytt av året er at Norge nå, gjennom statsministerens deltakelse, har en unik mulighet til å påvirke resultatet av reformene.
 • Øyeblikkets giverviljeKronikk av Jens Stoltenberg i Dagsavisen 03.06.06
  Vi som er for en verden styrt av felles spilleregler og av solidaritet må også være opptatt av et sterkt FN.
 • Hvilket FN er best for barna?Kommentar av Kjersti Fløgstad i Dagbladet 01.06.06
  Fredag 2. juni møtes statsminister Stoltenberg og resten av Generalsekretærens høynivåpanel i Oslo for å fortsette arbeidet med å reformere FNs utviklingsarbeid. Dette er en viktig diskusjon. Vi trenger et sterkt FN og sterke talspersoner for svake grupper. Enkelte av forslagene gjør oss bekymret.
 • Blair vil gi FN mer makt, Aftenposten 27.05.06
  - Det er et håpløst misforhold mellom de globale utfordringene og de globale institusjonene, sa han. Blair ønsker reform av de store internasjonale organisasjonene som ble dannet etter 2. verdenskrig, som FN, Det internasjonale pengefond (IMF) og Verdensbanken.  
 • Reform og FNs utviklingsagendaDebatt av Bjørn Rongevær (Plan) i Dagsavisen 24.05.06
  En debatt om reform i FNs utviklingsarbeid seiler nå opp. Torild Skard forsvarer 28. april i Dagbladet tingenes tilstand etter at utviklingsministeren i Klassekampen 19. april ønsker å skjerpe kravene til FN og statsministeren i Dagsavisen 8. april ikke kom med nye innspill.
 • Elefantenes stormløp, Debatt av Torild Skard i Klassekampen 15.05.06
  Det er årtier siden nord-sør-polariseringen har vært så sterk i generalforsamlingen. Og det har ikke akkurat bedret forhandlingsklimaet at rike land har truet med å holde tilbake bidragene til FN dersom de ikke blir fornøyd med de administrative reformene, mens utviklingslandene, på sin side, har måttet se langt etter demokratiseringen av Sikkerhetsrådet som de har ønsket.
 • Norge går alene i FN, Aftenposten 11.05.06
  Norge stemte blankt da et flertall av FN-landene vedtok å sette en stopper for Kofi Annans plan om å gjøre FN mer effektivt. 
 • Bitter maktkamp om FN-reformer, Aftenposten 29.04.06
  - Norge er alvorlig bekymret over den situasjon som er oppstått i FN. Det er svært uheldig at den såkalte G77-gruppen, som består av 132 land, og vestlige land anført av USA har tørnet sammen, sier statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet til Aftenposten. 
 • Fattige land blokkerer FN-reform, Dagens Næringsliv (NTB) 29.04.06
  Striden som fredag kveld endte i votering dreier seg i sterkt forenklet form om hvem som skal ha kontroll over pengebruken i FN: Utviklingslandene, som utgjør flertallet av FNs medlemmer, eller de rike landene, som til sammen betaler om lag 80 prosent av FNs budsjett. 
 • Frontalangrep på FN, Debatt av Torild Skard i Dagbladet 28.04.06
  Det er ingen tvil om at FN trenger reform og overskriftene er forlokkende. Men forslag som nå drives fram, kan i praksis bety en svekkelse og ikke en styrking av FN. 
 • Hvem beskytter mot beskytterne?, Kommentar av Gunnar Garbo i Dagbladet 27.04.06
  Norge bør støtte de landene i sør som kjemper for en betryggende saksbehandling av spørsmålet om «humanitære operasjoner».
 • Folkestyre eller pengemakt i FN?, Debatt av Gunnar Garbo i Klassekampen 26.04.06
  Når utviklingsministeren bruker ord som ”å stille større krav til hvordan pengene skal brukes”, ikke ”gi FN blankofullmakt” eller ymt om å ”kutte eller vri økonomisk støtte”, taler han samme språk som en rekke av hans forgjengere gjorde. Men skal vi arbeide for ”en mer demokratisk verdensorden”, som Soria Moria erklæringen sier, er poenget nettopp ikke ”å finne ut hvordan Norge kan få større innflytelse” i FN-systemet.
 • Stoltenbergs FN - for de store og sterke?, kommentar av Arnfinn Nygaard, rorg.no 26.04.06
  Regjeringen ønsker seg en FN-ledet verdensorden og ikke en verden der den sterkeste tar seg til rette, skriver statsminister Jens Stoltenberg i Dagsavisen 8. april. Det er bra, men Stoltenbergs oppskrift kan til forveksling ligne en oppskrift på et FN for de store og sterke, der de små må ta til takke med det som bys.
 • Skjerpede krav til FN, Kronikk av Erik Solheim i Klassekampen 19.04.06
  Regjeringen arbeider for at folk flest skal ha grunn til å fortsette å stole på FN. Organisajonen er langtfra perfekt - men den er det beste vi har. Derfor er det positivt at Klassekampen setter søkelys på hvordan Norge prøver å påvirke FN. Jeg oppfordrer enda flere til å delta i denne debatten. 
 • Kortsynt FN-politikk, kommentar av Torild Skard i Klassekampen 11.04.06
  Klassekampen slår (i nr 72 og 73) ned på Regjeringens forsøk på å presse FN-organisasjoner til å ansette norske borgere ved å true med å redusere de norske bidragene. Politikken er både kortsynt og politisk uforsvarlig. En må undres om Regjeringen har tenkt skikkelig gjennom hva den gjør.
 • FN i sentrum, Kommentar av Jens Stoltenberg i Dagsavisen 08.04.06
  Regjeringen ønsker en FN-ledet verdensorden, og ikke en verden der den sterkeste tar seg til rette.
 • Kampen for et slagkraftig FN, Lederkommentar i Aftenposten 08.04.06
  Vår statsminister er i disse dager på en internasjonal samtalerunde i arbeidet med å reformere verdensorganisasjonen. Han leder en kommisjon sammen med ledere fra den tredje verden, og med den britiske finansminister Gordon Brown blant de sentrale deltagerne. Siktemålet er å gjøre FN til et mer slagkraftig redskap for oppgaver som nødhjelp, utvikling og miljø.
 • USA på sidelinjen i FN, Dagsavisen (ANB) 08.04.06
  For første gang på over 50 år vil ikke USA være med på å overvåke menneskerettigheter i FN-regi.
 • Norge i FN, lederkommentar av Espen Løkeland-Stai i Klassekampen 26.03.06
  Klassekampen kan i en større gjennomgang i dag vise hvordan Utenriksdepartementet blant annet holder igjen midler til FN-organet UNHCR fordi man mener for få nordmenn er ansatt der i forhold til Norges økonomiske bidrag.
 • Stoltenberg skal reformere FN, nrk.no 16.02.06
  Statsminister Jens Stoltenberg er utnevnt til leder av en gruppe som skal reformere FNs nødhjelp og miljøarbeid.
 • Blir rådgiver for Annan, Aftenposten 17.02.06
  Jens Stoltenberg skal nå sammen med en rekke andre toppledere utrede mulighetene for å bedre FNs effektivitet når det gjelder utvikling, nødhjelp og miljø. 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 23. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.