Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norsk FN-politikk uten FN?

- Er vi på vei mot en FN-ledet verdensorden?, spurte utenriksminister Jonas Gahr Støre da han redegjorde for regjeringens FN-politikk for noen uker siden. Denne helga fikk han svar i en kronikk av Veslemøy Lothe Salvesen ved UNDPs nordiske kontor. Hun mener Norge utfordrer FNs rolle som koordinator og fragmenterer det etablerte multilaterale systemet.
Tirsdag 18. september 2007
Linker oppdatert: Søndag 07. oktober 2007

Informasjonssjef i UNDP Norden, Veslemøy Lothe Salvesen

I regjeringserklæringen fra Soria Moria står det bl.a. (les mer her):

"Det er i norsk interesse at vi har en FN-ledet verdensorden og ikke en situasjon der nasjoner tar seg til rette på egenhånd. Regjeringen vil arbeide for et kraftig styrket FN."

Nå, i etterkant av utenriksministerens redegjørelse til det norske FN-forumet i slutten av august (les mer her), lurer informasjonssjefen ved det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP), Veslemøy Lothe Salvesen, på om norsk FN-politikk er en FN-politikk uten FN (les mer her).

I sin redegjørelse til det norske FN-forumet sa utenriksminister Jonas Gahr Støre bl.a.:

"Det har skjedd ting i løpet av tre-fire år. Også siden jeg sto her for ett år siden. Jeg vil hevde at FN – til en viss grad – er blitt mer relevant, tydeligere, og møter mer respekt. Kanskje kan det skyldes at man har fått mer erfaring med ”alternativene”, for å si det slik, for dem som mente at slike alternativer fantes. Alternativene er dårlige."

Alternativene Støre viste til var i første rekke knyttet til at noen land "tar seg til rette på egen hånd", illustrert ved USAs såkalte "alenegang":

"I en rekke viktige internasjonale saker har USA valgt å ikke delta i multilaterale løsninger - for eksempel Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og Kyoto-protokollen. USA har ønsket å etablere ”koalisjoner av villige” for å løse oppgaver knyttet til fred og sikkerhet. Og vi ser det interessant nok i ”invitasjonslisten” til USAs eget klimainitiativ nå denne høsten."

I sin kronikk i Dagbladet sist lørdag viser imidlertid informasjonssjef i UNDP Norden, Veslemøy Lothe Salvesen, til at mye av redegjørelsen peker i retning av at den multilaterale freds-og utviklingssarenaen blir utfordret av nettopp nye og alternative aktører - alternativer som kanskje er like dårlige som de Støre nevner:

"Nasjonale sentre og globale fond og programmer som opererer utenfor, og ofte overlappende med, FN-systemet får stadig mer oppmerksomhet og støtte. I beste fall skaper dette økt oppmerksomhet om fattigdomsbekjempelse. I verste fall fører det til en fragmentering av det utviklingspolitiske multilaterale landskapet og en FN-politikk uten FN."

Som konkrete eksempler nevner hun den globale vaksinealliansen GAVI, det Globale Fondet mot AIDS, malaria og tuberkulose, Bill og Melinada Gates Foundation og Bill Clinton Foundation.

- Norsk støtte til disse aktørene er solid, skriver Lothe Salvesen og viser til at fram til 2015 har Norge for eksempel forpliktet seg til å bidra med i overkant av 5 milliarder til den globale vaksinealliansen GAVI. Norsk støtte til GAVI har vært omfattende gjennom flere år, til tross for at alliansen har vært og er omstridt (les mer her). Også såkalte "multilaterale partnerskap" med næringslivet er omstridt (les mer her).

I et innlegg i Aftenposten i november i fjor skrev statsminister Jens Stoltenberg bl.a. (les mer her):

"Vi ser et bilde av fragmentering, overlapping og mangel på koordinering."

Som medlem i et FN-panel som ifjor la fram sin rapport til FNs generalsekretær(les mer her) tok Stoltenberg til orde for at "FN (må) organisere seg som ett FN, med ett program, ett budsjett, en leder og et kontor". 

UNDPs Lothe Salvesen utfordrer dermed både statsministeren og utenriksministeren når hun spør:

"Hvorfor velger så Norge og andre likesinnende land å utfordre FNs rolle som koordinator og fragmentere det etablerte multilaterale systemet?"

Hun mener selv at ønsket om "raske resultater" er en av grunnene og viser til utviklingsminister Erik Solheims analyseenhet, som i et innlegg i Bistandsaktuelt tidligere i år bl.a. skrev (les mer her):

"Debatten om krav til resultater i bistanden skjøt fart i 2006 og vil fortsette fremover. William Easterly rettet i sin bok White Man’s Burden søkelyset mot bistandens svake resultater, og han har fått følge av flere. I Norge har først og fremst professor Øyvind Østerud målbåret tilsvarende kritiske synspunkter. Også i norske medier ser vi konturene av en debatt om effekten av vår bistand." 

- Panelet tror at når det kan vises til bedre resultater, så vil også giverlandene slutte sterkere opp om FN, skrev Stoltenberg i fjor, men Lothe Salvesen advarer:

"FN ønsker ikke at Norge skal trappe ned sin utviklingsinnsats, men advarer om at økende støtte til et mylder av fond, programmer og organisasjoner kan komme til å virke mot sin hensikt. Som utviklingsministerens analyseenhet allerede har påpekt, kan de nye aktørene vise seg å bli en utfordring for arbeidet med FN-reform. Det ville være synd."

Og det vil også være i strid med regjeringserklæringen fra Soria Moria.


Aktuelle lenker:

 • Redegjørelse for FN-forumet foran FNs 62. generalforsamling høsten 2007, utenriksminister Jonas Garh Støres redegjørelse på Håndverkeren, Oslo, 30. august 2007
 • FN-politisk redegjørelse, FN-Sambandet 31.08.07
  Er vi på vei mot en FN-ledet verdensorden, spurte utenriksminister Jonas Gahr Støre under sin redegjørelse om Norges FN-politikk før Generalforsamlingen åpner 18. september.
 • FN-politikk uten FN, kronikk av Veslemøy Lothe Salvesen i Dagbladet 15.09.07
  Norge gjør mer enn mange i kampen mot fattigdom. Etter viktige debatter har Norge også kommet langt i å heve utviklingspolitikken til et nivå over den tradisjonelle veldedighetstankegangen, hvor gode intensjoner og profilerte initiativtakere var nok. Nå er det viktig at det opprettholdes også på det multilaterale planet. Derfor bør Norges nye FN-politikk fortsatt involvere FN.

Medieklipp og -debatt:

 • FN på sidelinja, Debatt av Gunnar Garbo i Dagbladet 07.10.07
  Jonas Gahr Støre skrev 23. september en kronikk i Dagbladet med tittelen «Bredere støtte til FN». Det hørtes lovende ut. Kom utenriksministeren med et nytt utspill for å følge opp visjonen i Soria Moria erklæringen om «en FN-ledet verdensordning»? Tok han initiativ til å styrke de forsvinnende budsjettene til FN-systemet? Nei, han gjorde ikke det. Utenriksministeren var opptatt av å bygge allianser mellom FN og andre organer, blant dem «de private aktørene, som globaliseringen har gjort så mye rikere».
 • Kommer flere barn til å overleve?, Kommentar av Kristin Ingstad Sandberg i Dagsavisen 29.09.07
  Norges stilling som årelang samarbeidspartner og støttespiller til FN-organisasjonene i kombinasjon med nye pengestrømmer gir innflytelse i de nye globale initiativene som GAVI og det Globale Fondet mot AIDS, tuberkulose og malaria.
 • Bredere støtte til FNdebatt av Jonas Gahr Støre i dagbladet 23.09.07
  Legger vi for lite vekt på selve FN når vi arbeider for en verden mer preget av FNs verdier? Veslemøy Lothe Salvesen, informasjonssjef ved UNDPs kontor i Norden, drøfter dette sentrale spørsmålet med betydelig innsikt i en kronikk i Dagbladet 15. september. 

Relevant bakgrunnsstoff på rorg.no:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.