Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Multilateralt partnerskap med næringslivet - OPS, OPS!

Et farlig partnerskap, var tittelen på en rapport fra vaktbikkja CorpWatch om UNDPs flørting med transnasjonale selskaper i 1999 - samme år som Kofi Annan lanserte Global Compact under Verdens økonomiske forum i Davos. "Markedsmultilateralisme" er det nye begrepet Benedicte Bull og Desmond McNeill innfører for å beskrive de nye samhandlingsformene som nå vokser fram. Bra eller farlig?
Torsdag 25. januar 2007
Linker oppdatert: Onsdag 04. april 2007

Rapporten "Et farlig partnerskap" (A Perilous Partnership) fra CorpWatch i 1999 konkluderte slik:

"På et tidspunkt da gapet mellom rike og fattige land og mennesker øker, vil det være et alvorlig anslag mot målet om bærekraftig utvikling for et sentralt FN-organ å få sin dagsorden forstyrret av en øvelse som sannsynligvis vil styrke det offentlige omdømmet for en rekke globale selskaper."

Tross slike advarsler har omfanget av offentlig/privat samarbeid (OPS) og ulike former for partnerskap mellom næringslivet og multilaterale organisasjoner, herunder FN, bare økt, sammen med fokus på og interesse for utvikling av bedrifters samfunnsansvar (corporate social responsibility - CSR).

- Debatten om samarbeid mellom multilaterale organisasjoner og næringslivet er ganske polarisert, slås det fast i sammendraget til en ny bok om "utviklingsspørsmål og global styring: offentlig/privat samarbeid og markedsmultilateralisme" (Development Issues in Global Governance: Private-Public Partnerships and Market Multilateralism), som ble lansert i januar. Det sentrale spørsmålet forfatterne, Benedicte Bull og Desmond McNeill ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitet i Oslo, har stilt seg er: Hvordan endrer det multilaterale systemet seg gjennom økt samhandling med næringslivet? Det sentrale begrepet de lanserer for å beskrive utviklingen på dette feltet er "markedsmultilateralisme". I bokas sammendrag står det (les mer her):

"Markedsmultilateralismen trekker private aktører inn i norm-styrt atferd, men utfordrer ikke markedsprinsippene og de transnasjonale selskapenes langsiktige interesser."

Er dette bra eller farlig? Bull og McNeill, som i boka også har sett nærmere på en del konkrete partnerskap innen helse, barnearbeid, IT og vannforsyning - bl.a. det omstridte samarbeidet med Bill Gates gjennom vaksinealliansen GAVI (les mer her) - gir ingen entydige konklusjoner. I januar ble det imidlertid også lansert en annen rapport om samme tema: Multistakeholder Partnerships - Future Models of Multilateralism?, skrevet av Jens Martens ved Friedrich Ebert-stiftelsen. Han er klarere i sin advarsel:

"Å fortsette ukritisk langs dette sporet kan tjene interessene til de mektige næringslivslobbiene, som kan få økt sin innflytelse på utformingen av den globale politikken, men ikke tjene interessene til de menneskene som rammes."

Nylig kom det også en rapport om dette temaet fra FNs forskningsinstitutt for sosial utvikling (UNRISD), som konkluderte slik (les mer her):

"Det er behov for å utvikle en mer aktiv, kritisk intellektuell kultur i og rundt FNs partnerskapsaktiviteter. Dette må innebære at FN går forbi dagens fokus på å samle og vise fram eksempler på god praksis mht til partnerskap, og avsette mer ressurser og energi på å utvikle og anvende metodiske redskaper som letter før- og ettervurderinger av partnerskapenes umiddelbare og direkte utviklingseffekt, så vel som deres videre betydning for utvikling."

Boka fra Benedicte Bull og Desmond McNeill fikk mye skryt da den ble lansert på et seminar på Universitet i Oslo 17. januar. - En viktig bok om et område det har blitt forsket for lite på, mente f.eks. professor Helge Hveem. På seminaret deltok også tidligere informasjonsdirektør i Microsoft Norge, Jannik Lindbæk jr., som mente at "det er viktig å holde øye med Microsoft på grunn av deres markedsmakt". Han understreket at slike storselskaper "først og fremst er kapitalistiske foretak" og at deres "drivende krefter vil alltid være profitabilitet". Det kan kanskje også være en grei påminnelse når UD, i slutten av mars, vil stå som vertskap for en større internasjonal konferanse om bedrifters samfunnsansvar (CSR), der bl.a. fjorårets Nobelprisvinner, Mohammad Yunus, vil delta (les mer her).


Aktuelle lenker:

Oslo-konferansen 28-30 mars 2007:

Andre innspill:

  • United Nations and Transnational Corporations: a deadly association, by Alejandro Teitelbaum, TNI 04.04.07
    The United Nations is failing in its duty to control the abuses of transnational economic power, argues Alejandro Teitelbaum. The recent report by John Ruggie, special representative of the UN Secretary-General on business and human rights, represents a setback in attempts to establish international control over the activities of transnational corporations.

Medieklipp og -debatt:

  • FN og private selskapers interesser, debatt av Benedicte Bull og Desmond McNeill, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitet i Oslo, Ny Tid 26.01.07
    John Y. Jones hevder i et innlegg i Ny Tid 8. Desember at vaksinealliansen GAVI, som Norge er en stor bidragsyter til, først og fremst støtter farmasi gigantene og har liten effekt for fattige barn i sør. I et svar fra statssekretær Morten Wetland ved Statsministerens kontor hevdes det at GAVI tvert i mot bidrar til å senke vaksinepriser og sikre immunisering. Innleggene tar opp en grunnleggende problematikk: hvorvidt FN organisasjoners samarbeid med private selskaper bidrar til å nå sentrale utviklingsmål, eller om det snarere bidrar til å sikre selskapenes interesser.

Relevante nyhetssaker og kommentarer på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om partnerskap med næringslivet:


"Vi har funnet at partnerskap med privat sektor såvisst kan styrke multilaterale organisasjoners legitimitet, basert på ekspertise og måloppnåelse, hvertfall blant enkelte målgrupper. Det har gjort organisasjonene mer synlige og i noen grad hulpet dem til å kvitte seg med gamle stereotypier. Private selskaper og multilaterale organisasjoner har begynt å utvikle felles trekk og å snakke samme språk. Faren med dette er at organisasjonene mister sin hensikt ut av synet og ikke tar opp spørsmål som utfordrer selskapenes profittmotiv og markedets logikk."

Hentet fra sammendraget fra boka
Development Issues in Global Governance: Private-Public Partnerships and Market Multilateralism,
av Benedicte Bull og Desmond McNeill, januar 2007

"Internasjonal politikk står ved en korsvei. På den ene side veien mot elitens multilateralisme, som i økende grad flytter beslutninger om global politikk over til eksklusive klubber og politiske kretser utenfor demokratisk kontroll og deltakelse, og på den andre side veien mot en solidarisk multilateralisme, som legger vekt på å styrke ansvarlighet og legitime, demokratiske offentlige organisasjoner og bidrar til det gjennom omfattende deltakelse fra sivilsamfunnsorganisasjoner og en godt regulert samhandling med privat sektor."

Jens Martens i rapporten
Multistakeholder Partnerships - Future Models of Multilateralism?,
Friedrich Ebert Stiftung, januar 2007

"Til tross for den kompleksiteten som er involvert er det maktpåliggende for FN, som en ledende institusjon når det gjelder internasjonal utvikling, å reflektere over hvordan partnerskap påvirker bestemte utviklingsmønstre. Likevel har kritisk tenkning i FN om dets forhold til privat sektor generelt og partnerskap med transnasjonale selskap spesielt, blitt marginalisert i de senere årene."

Fra rapporten
Beyond Pragmatism:
Appraising UN-Business Partnerships
,
by Ann Zammit and Peter Utting, UNRISD 2006

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.