Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingsdebatt på de rikes arena i Davos

Verdens økonomiske forum i Davos er ikke bare de rike landenes arena - det er arenaen til medlemmene, som i følge forumets nettside representerer verdens 1000 ledende selskaper. Deres mål er "å bedre verdens tilstand". Kan politikere, kjendiser og kongelige bidra til å bekjempe fattigdom og urett ved å delta i Davos, sammen med toppsjefer fra selskaper som Coca Cola, Nestle, Walt Disney og Chevron?
Tirsdag 31. januar 2006

- Et par tusen pamper, prester, politikere og direktører er igjen på vei til Davos. Klaus Schwabs invitasjon er stadig uimotståelig. Slik innleder Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv sin kommentar i forkant av årets Davos-møte (se Schwabs formel). Debatten om forumets og deltakernes interesser, motiver og legitimitet har gått i norske medier også i år, med særlig fokus på kronprins Haakons deltakelse. Et sentralt kritisk spørsmål er: Bidrar mer eller mindre velmenende celebriteter, politikere og andre samfunnstopper til en legimitering av Davos og dermed storselskapene interesser? Debatten har blant annet gått i Dagbladet, som på lederplass sist lørdag konkluderte (se Valentinerball):

"Når verdens rikeste rekker ut ei hånd til verdens fattigste, er det neppe av ren veldedighet, og når verdens politiske ledere tar imot den utstrakte hånda, gjør de også det med en grad av kynisme og egeninteresse."

Storselskapers kynisme og egeninteresser sto i fokus da den sveitsiske organisasjonen The Berne Declaration for andre gang i år delte ut The Public Eye Awards til de mest uansvarlige selskapene. Årets utkårede "vinnere" (les pressemelding her) var Disney (klassen for sosiale rettigheter), Chevron (klassen for miljø) og Citigroup (klassen for skatt). Også organisasjonen Action Aid bidro til kritisk fokus på storselskapene under åpningen av Verdens økonomiske forum i år. Med rapporten Under the influence ville organisasjonen avdekke storselskapenes uheldige innflytelse i WTO-forhandlingene om verdenshandelen og ta avstand fra udemokratiske mini-ministermøter, som det i Davos.

Utover kronprinsens og celebritetens deltakelse har fokus i den norske mediedekning ellers vært på bl.a. Gahr Støres deltakelse og uformelle samtaler om WTO-forhandlingene og statsministerens deltakelse og ros av vaksinefondet GAVI.

Noen overveldende dekning av Davos har det ikke vært i norske medier, men i forhold til sin opponent, Verdens sosiale forum (se f.eks. IPS: World Social Forum 2006), har utvilsomt Davos trukket det lengste strået i år når det gjelder pressedekningen. Verdens sosiale forum, som i år har gått av stabelen både i Bamako (Mali - Afrika), Caracas (Venzuela - Latin-Amerika) og Karachi (Pakistan - Asia), er i all hovedsak forbigått i norske media, till tross for Aksel Nærstads invitasjon til kronprinsen (se Kom til Bamako, kronprins Haakon, Nationen 21.01.06):

"Jeg har ingen intensjoner om - eller muligheter til - å legge noen form for press på deg for at du ikke skal reise til Davos, men jeg har noen alternativer jeg håper du tenker gjennom. Jeg tror nemlig det finnes andre arenaer der du kan bidra mer for å bekjempe fattigdommen i verden. Du inviteres herved til å bli med meg til Bamako i Mali nå til helga, på det store afrikanske sosiale forumet som arrangeres der."

Vær OPS på storselskapene

FNs generalsekretær Kofi Annan har vært blant de som i en årrekke har deltatt på Verdens økonomiske forum i Davos. Hvorfor? Det svarte han selv på i sitt innlegg i Davos i år (les pressemelding fra FN her):

"Fordi det er uttrykk for noe jeg har strevet med å oppnå gjennom alle disse 9 årene og noe der Davos selv har spilt en rolle. I 1999, når jeg kom hit og tok til orde for en Global Compact (global avtale) mellom FN og privat sektor, kunne mange av mine kolleger i sekretariatet - og mange representanter fra medlemsland - knapt ha blitt mer sjokkert om jeg hadde foreslått en avtale med djevelen selv."

Generalsekretærens initiativ - UN Global Compact - har vært, og er, omstridt. Til og med en rapport fra FNs eget forskningsinstitutt for sosial utvikling (UNRISD), i samarbeid med Sør-senteret i Geneve, advarte for et par år tilbake om at dagens ordninger for å fremme sosialt ansvarlig næringsliv kan virke mot sin hensikt (se Sosialt ansvarlig næringsliv - en trussel mot bærekraftig utvikling?, rorg.no 03.03.04).

- FN har tatt på seg jobben med å driva fram privatisering av vatn, transport og energi i Nepal, Namibia og Uganda, skrev Klassekampen senere samme året (se Driv fram privatisering, 04.10.04) og viste at også norske bistandskroner bidro (se Sponsar privatisering):

"Millionar av norske bistandskroner har gått til private konsulentselskap som driv «konsensusbygging» for privatisering av vatn, jernbanar og vegnett i Afrika."

Det sentrale begrepet her er Public Private Partnerships - eller offentlig-privat samarbeid (OPS), som det heter på norsk. Kritikere mener dette er en videre utvikling av nyliberalistisk politikk og et redskap for en selskapsdrevet globalisering som først og fremst vil tjene storselskapene selv. Og det er OPS som er Davos sitt svar på hvordan FN og verden skal nå tusenårsmålene. I en pressemelding fra Verdens økonomiske forum sist helg (se Business leaders call for greater involvement and partnerships to help achieve Millennium Goals, WEF 28.01.06) sto det bl.a.:

"I møter her denne uke definerte næringslivsledere strategier for å utvide privat-sektor partnerskap med regjeringer, organer og non-profit grupper for å ta opp helse, utdanning og sult i utviklingsland."

Etter et møte med FNs generalsekretær sist torsdag sa Antony Burgmans (formann i Unilever), som ledet møtet:

"Næringslivet deltar nå i kampen mot sult, gjennom en videre strategisk aksjonsplan."

For et år siden, i forkant av året som skulle gjøre fattigdom til histore (se Ble verden bedre i 2005?, rorg.no 04.01.06), gikk britiske organisasjoner ut mot sin egen regjering. De mente bl.a. at (se UK government 'part of the problem' for developing countries in 2005, War on Want, 26.01.05):

"Storbritannia har gått i bresjen for å fremme privatisering av offentlige tjenester i utviklingsland, til tross den økte fattigdommen dette har bragt med seg."

I år mottok grunnleggeren av Verdens økonomiske forum, Klaus Schwab, en utmerkelse av Storbritannias utenriksminister Jack Straw for sitt arbeid med forumet (les mer her).

Morgenbladet har i januar kåret de ti mektigste multinasjonale selskapene og stilt spørsmålet: Er de blitt mektigere enn politikerne? Morgenbladet svarte slik (se Verdens mektigste selskaper, Morgenbladet 27.01.06):

"Det lar seg vanskelig besvare, fordi grensene mellom selskapenes interesser og politikernes interesser flyter over i hverandre. Likevel synes det åpenbart at de besitter flere typer makt som gir så mye innflytelse at det nok fortjener langt større oppmerksomhet enn de får i dag."

Forholdet mellom selskapenes markedsmakt og regjeringenes politiske makt i internasjonal handel var temaet for en kronikk av Ingvild Almås i Klassekampen ifjor. Hun pekte bl.a. på følgende forhold (se Markedsmakt og politisk makt i internasjonal handel, rorg.no 10.01.05):

"Land med god økonomi har både stor markedsmakt i handelen og stor politisk makt i de internasjonale organene som skal regulere handelen."

I Davos er markedsmakten og den politiske makten samlet på samme arena.

GAVI i Davos - for pasienter eller patenter?

Den internasjonale vaksinealliansen GAVI ble lansert i Davos av tidligere leder i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Bruntdland, på Verdens økonomiske forum i 2000 (se WEF: History and Achievements). I 2002 la FNs Global Compact fram en rapport om den økende betydningen av partnerskap mellom FN og næringslivet (se United Nations Reports on Growing Importance of Partnerships with Business, 14.06.02). Her ble bl.a. GAVI trukket fram som et godt eksempel på OPS. Jens Stoltenberg og Norge har vært blant de ivrigste forkjemperne for GAVI (se f.eks. regjeringens nettsider: Økt støtte til vaksinering av barn) og tidligere i år rapporterte Aftenposten om multimilliardæren Bill Gates' Norges-strategi for GAVI (les mer her):

"Bill Gates sier han bevisst trakk frem Norge i intervjuer for å skaffe mer penger til vaksinasjonsprosjektet Jens Stoltenberg nylig støttet med nesten en milliard dollar."

Denne rosen av Stoltenberg ble også framført på Verdens økonomiske forum i år og fikk tilslutning fra lederkommentatoren i Dagsavisen i går (se Viktige vaksiner til verdens barn,):

"Statsminister Jens Stoltenberg fikk skamros fra både internasjonale toppolitikere og multimilliardæren Bill Gates da han deltok på møtet i World Economic Forum i Davos før helgen. Rosen skyldtes Stoltenbergs innsats for GAVI, alliansen som arbeider for å vaksinere barn i verdens fattige land mot dødelige sykdommer. De gode ordene er usedvanlig velfortjente."

Bill Gates er USAs - og verdens - rikeste person (les mer i Dagens Næringsliv her). Gates hevder imildertid at patenter ikke er noen hindring i arbeidet for å bekjempe HIV/Aids og kritikere frykter at hans engasjement for GAVI i større grad enn et engasjement for pasienter er et engasjement for patenter, som er grunnlaget for hans egen formue (se f.eks. Democrats attack Gates' "charity", ZDNet Australia, 29.06.04).

Kronprinsen i Davos

- For en kvart million dollar kan du få høre kronprins Haakon snakke om fattigdom, skrev Dagbladets Marie Simonsen innledningsvis i en kommentar i forkant av årets Davos-møte (se Fattigforum, 17.01.06). Noen dager senere rapporterte Aftenposten at Kronprinsen taler fattiges sak blant rike i Davos:

"Dagens ungdom er den første generasjonen som kan løse utviklingskrisen i verden, men du må være engasjert for å få det til, mente kronprins Haakon i Davos i går."

Som medlem av Verdens økonomiske forums gruppe av Young Global Leaders (unge globale ledere) var kronprinsen i år en av de tre grunnleggerne av prosjektet "Global Dignity Project", som i følge Aftenposten (les mer her):

"... skal sette menneskeverdet i fokus for barn og ungdom. Sammen med den finske filosofen Pekka Himanen og andre ledere har Kronprinsen satt opp målet om å få en verden i år 2020 der hvert menneske får oppfylt retten til å føre et menneskeverdig liv."

Til Dagbladet uttalte statssekretær Espen Barth Eide, som selv har deltatt i Davos mange ganger (les mer her):

"Dette er en internasjonal anerkjennelse til Kronprinsen. Ingen blir invitert hit på grunn av arvede titler. Dette må man gjøre deg fortjent til."

Dagbladets presentasjon og statssekretærens uttalelser ble kritisert av Truls Gulowsen i Greenpeace og John Y. Jones i IGNIS, som bl.a. mente at (les deres innlegg her):

"... Dagbladet kan ikke være lenger fra fakta enn når de beskriver WEF som «en uavhengig, internasjonal stiftelse som diskuterer globale problemstillinger som fred, fattigdom, krig og barns rettigheter ... Men de har slitt med stempelet som diskusjonsklubb for elitekapitalister og kjendiser»."

Og "noen snakket sammen" om WTO

Da organisasjonen Action Aid USA ved åpningen av Verdens økonomiske forum i år la fram rapporten Under the influence, ville organisasjonen avdekke storselskapenes uheldige innflytelse i WTO-forhandlingene om verdenshandelen og samtidig ta avstand fra udemokratiske mini-ministermøter, som det som var planlagt i Davos. Tjenesteforhandlingen står sentralt i de pågående WTO-forhandlingene (se WTOs ministermøte 2005 (Hong Kong), rorg.no) og på tittelsiden i rapporten gjengis et sitat fra direktøren for lobby-nettverket The European Services Forum (ESF), Pascal Kerneis:

"Jeg vil at mine forhandlere - jeg sier forhandlere fordi jeg mener de forhandler for oss - skal gjøre sitt ytterste for å åpne opp market for handel med tjenester over hele verden."

Rapporten og anbefalingen fra Action Aid USA hindret imidlertid ikke at "noen snakket sammen" i Davos, der omlag 30 handelsministre var samlet (se f.eks. Trade: Davos "Mini-Ministerial" Called Undemocratic, IPS 26.01.06). Mange av dem var sikkert fra EU-land, som i følge en rapport utarbeidet for Christian Aid står sentralt i arbeidet for å presse handelsliberalisering på utviklingsland (se 17 ways the European Commission is pushing trade liberalization on poor countries, by Mark Curtis, November 2005).

Til NTB kunne utenriksminister Jonas Gahr Støre rapportere om "vilje til framdrift i WTO-forhandlinger":

"Det var en positiv gjennomgang av status etter Verdens handelsorganisasjons (WTO) ministerkonferanse i Hongkong i desember. Vi diskuterte timeplanen og innretningen på forhandlingene framover."


Aktuelle lenker: 

IPS-meldinger fra Davos:

Medieklipp om og fra Davos (Norge):

 • Viktige vaksiner til verdens barn, Lederkommentar i Dagsavisen 30.01.06
  Statsminister Jens Stoltenberg fikk skamros fra både internasjonale toppolitikere og multimilliardæren Bill Gates da han deltok på møtet i World Economic Forum i Davos før helgen. Rosen skyldtes Stoltenbergs innsats for GAVI, alliansen som arbeider for å vaksinere barn i verdens fattige land mot dødelige sykdommer. De gode ordene er usedvanlig velfortjente.
 • Kaos og krangel om kjendisene, Kommentar av Ulf Peter Hellstrøm i Aftenposten 30.01.06
  Kjendisene kom, men storpolitikerne uteble på World Economic Forum. Mange forretningsfolk rynker på nesen av stjernene, men flokker seg likevel rundt dem.
 • Til angrep på Bush, Dagbladet 30.01.06
  Angelina Jolie tok ordet under toppmøtet i Davos.
 • Starter globalt prosjekt, Aftenposten 29.01.06
  Kronprins Haakon sto i går frem som en av frontfigurene for 150 yngre ledere i Davos da han ble en av initiativtagerne til et nytt prosjekt for barn og ungdom.
 • WTO-ministre på glid, Aftenposten 29.01.06
  WTO-forhandlingene i Davos ga liten bevegelse i tautrekningen om landbrukssubsidier. Men flere nøkkelpersoner så tegn i Davos på at stemningen i WTO er i ferd med å snu.
 • Valentinerball, Lederkommentar i Dagbladet 28.01.06
  Når verdens rikeste rekker ut ei hånd til verdens fattigste, er det neppe av ren veldedighet, og når verdens politiske ledere tar imot den utstrakte hånda, gjør de også det med en grad av kynisme og egeninteresse.
 • Vil ikke bli kalt kjendis, Dagbladet 28.01.06
  Kronprins Haakon snakket i går til verdens mektigste i Davos. Han fortalte forsamlingen at han ikke ønsket å være en kjendis, men en rollemodell.
 • Vilje til framdrift i WTO-forhandlinger, VG (NTB) 28.01.06
  Støre er forsiktig optimist etter at en rekke sentrale aktører i de pågående forhandlingene om en ny, global handelsavtale møttes til uformelle samtaler i Davos i Sveits fredag og lørdag.
 • Clinton maner til klimakamp, Dagbladet (ANB-AP) 28.01.06
  Bill Clinton kjemper mot klimaendringene som truer verden. I Davos lørdag kalte ekspresidenten klimaendringene den største trusselen mot vår sivilisasjon.
 • Rike mot tuberkulose, Dagsavisen 28.01.06
  Bill Gates la fire milliarder kroner på bordet. Det skal redde 14 millioner mennesker fra å dø av tuberkulose de neste ti årene.
 • Taler fattiges sak blant rike i Davos, Aftenposten 27.01.06
  Dagens ungdom er den første generasjonen som kan løse utviklingskrisen i verden, men du må være engasjert for å få det til, mente kronprins Haakon i Davos i går.
 • Bono får aids-kjeft, Dagbladet 27.01.06
  I går lanserte U2-vokalist Bono merket «Red» under World Economic Forum i Davos. Sammen med giganter som American Express, Converse, Gap og Giorgio Armani skal Bono sørge for at mangfoldige millioner kroner går til et nyopprettet aids-fond.
 • Verdens mektigste selskaper, Morgenbladet 27.01.06
  Den globaliseringskritiske bølgen som reiste seg rundt årtusenskiftet, hadde mange fraksjoner, men en ting var de alle enige om: Politikerne måtte "ta makten tilbake fra de multinasjonale selskapene". Dette mantraet var så kraftfullt at det nærmest ble tatt for gitt.
 • Milliardær-lobbyens møteplass, Klassekampen 26.01.06
  Verdens fremste næringslivsledere møter politiske ledere i Davos denne uka. De kjøper makt for flere milliarder kroner i året.
 • Kronprinsen leder kjendisdebatt, VG 26.01.06
  Makteliten fra hele verden samles nå i Davos i Sveits, med kronprins Haakon som panel- og debattleder.
 • Rike samler seg i Davos, nrk.no (NTB) 22.01.06
  En håndfull nordmenn, blant dem kronprins Haakon, er blant deltakerne når verdens rike, mektige og kjente samler seg til møte i World Economic Forum i Davos onsdag.
 • Kom til Bamako, kronprins Haakon, kommentar av Aksel Nærstad i Nationen 21.01.06
  Jeg har ingen intensjoner om - eller muligheter til - å legge noen form for press på deg for at du ikke skal reise til Davos, men jeg har noen alternativer jeg håper du tenker gjennom. Jeg tror nemlig det finnes andre arenaer der du kan bidra mer for å bekjempe fattigdommen i verden. Du inviteres herved til å bli med meg til Bamako i Mali nå til helga, på det store afrikanske sosiale forumet som arrangeres der.  
 • Kjendisene i Davos, Kommentar av Truls Gulowsen og John Y. Jones i Dagbladet 20.01.06
  Dagbladet kan ikke være lenger fra fakta enn når de beskriver WEF som «en uavhengig, internasjonal stiftelse som diskuterer globale problemstillinger som fred, fattigdom, krig og barns rettigheter ... Men de har slitt med stempelet som diskusjonsklubb for elitekapitalister og kjendiser». Det problemet er tydeligvis løst. Med Dagbladets og statsekretæren hjelp.
 • Schwabs formel, Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 20.01.06
  Et par tusen pamper, prester, politikere og direktører er igjen på vei til Davos. Klaus Schwabs invitasjon er stadig uimotståelig.
 • Fattigforum, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 17.01.05
  World Economic Forum er kanskje ikke så demokratisk. Til gjengjeld er det heller ikke så likestilt. Fram til 2001 var det kun menn i styret. Nå begynner det å nærme seg norske tilstander med 12 prosent kvinnedeltagelse. I det hele tatt er den skandinaviske modellen noe av et ideal for World Economic Forum. Vi er rike, og vi tenker mye på fattigdom og fred. 

Mediekipp om og fra Verdens sosiale forum (Norge):

 • Caracas, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 27.01.06
  Verdens sosiale forum er, slik redaktøren av Le Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, formulerer det, et kraftfullt, nyskapende og visjonært politisk prosjekt. Ambisjonen er å samle genuine representanter for alle klodens innbyggere, spesielt representanter for dem som rammes av globaliseringens katastrofale konsekvenser, med en erklært strategisk målsetning om å bekjempe den nyliberale globaliseringen.
 • Kom til Bamako, kronprins Haakon, kommentar av Aksel Nærstad i Nationen 21.01.06
  Jeg har ingen intensjoner om - eller muligheter til - å legge noen form for press på deg for at du ikke skal reise til Davos, men jeg har noen alternativer jeg håper du tenker gjennom. Jeg tror nemlig det finnes andre arenaer der du kan bidra mer for å bekjempe fattigdommen i verden. Du inviteres herved til å bli med meg til Bamako i Mali nå til helga, på det store afrikanske sosiale forumet som arrangeres der.  

Annet bakgrunnsstoff:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.