Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ble verden bedre i 2005?

- 2005 er det året vi kan få regjeringer til å handle, het det i oppropet fra Hvite Bånd-kampanjen, som ble etablert i Johannesburg i Sør-Afrika i september 2004. Likevel, til tross for millioner av hvite bånd, Live8-konserter og diverse toppmøter: 2005 avskaffet ikke fattigdommen i verden. Hva ble oppnådd og hva kan gjøres framover?  
Onsdag 04. januar 2006
Linker oppdatert: Fredag 05. mai 2006

Ved inngangen til 2005 var det mange som stilte seg spørsmålet: Kan givergleden i kjølvannet av flodbølgekatastrofen i Asia snus til et nytt, globalt engasjement for en bedre verden? (les mer her). Spørsmålet var betimelig, for 2005 var et år som allerede var fylt av planer om folkelig mobilisering og toppmøter som mange håpet skulle bringe verden et stort skritt i videre i arbeidet for FNs tusenårsmål (les mer her) og avskaffelse av fattigdom. Dette perspektivet ble også trukket fram av daværende utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, i hennes innlegg i Stortingets debatt om regjeringens utviklingsmelding i januar i fjor (les mer her):

"La oss derfor håpe at den bølgen av folkelig engasjement som nå hjelper flodbølgeofrene, kan utvikle seg til et permanent engasjement i kampen for dem som er fattige og nødstilte, over alt i verden hvor de finnes. Til det trenger vi en global dugnad, og vi trenger en arbeidsplan. Det har vi nå fått et bidrag til gjennom den rapporten som er framlagt fra FNs side, FNs tusenårsprosjekt om gjennomføring av tusenårsmålene."

De viktigste hendelsene i 2005 var G8-toppmøtet i Gleneagles i Skottland i sommer (akkompagnert av Live8-konserter under ledelse av Bono og Bob Geldof) og FN-toppmøtet om oppfølging av tusenårsmålene i september. Året ble avsluttet med WTOs ministermøte i Hong Kong i desember.

Aktivister fra hele verden mobiliserte gjennom den internasjonale kampanjen mot fattigdom (Hvite Bånd-kampanjen), som i England og Europa i hovedsak ble fremmet gjennom britiske organisasjoners samarbeid omkring kampanjen Gjør fattigdom til historie (Make Poverty History). Paralelt mobiliserte den FN-organiserte tusenårsmålskampanjen (Millennium Campaign), med halvoffisielle nasjonale kampanjer i mange land - som Tusenårsmålsekampanjen i Norge. Entusiasmen og engasjementet var størst blant aktivister i de rike landene, mens mange i sør var mer skeptiske. Blant disse var redaktøren for det afrikanske debattforumet Pampazuka News, Firoze Manji, som i en kommentar sist sommer mente lite hadde endret seg siden kolonitiden og fremmet sitt alternative krav: Gjør tyveri til historie (se Make Looting History).

- Norge kan bli en ledestjerne i kampen for en bedre verden, sa en av aktivistene i Nord, den britiske forskeren Noreena Hertz, da hun besøkte Oslo i oktober (les mer her). I en kommentar i New Statesman 12. desember la hun fram sin analyse av resultatene i 2005 (les hele her):

"Vi oppnådde nærmest ingenting."

- Kjendisene kapret fattigdomskampanjen, sier representanter fra bitiske organisasjoner (les mer her), mens Bono selv mener G8-løftene fra Gleneagles er et "stort skritt" framover (les mer her).  

Debatten går også her hjemme. I en kommentar i Aftenposten på årets siste dag spør også Nils Morten Udgaard seg om verden går framover (se En verden i fremgang?):

"Aldri har verdens land og mennesker samarbeidet mer enn ved dette årsskiftet, og aldri har velstanden vokst så raskt for så mange som akkurat nå. Har vi lov til å være optimister, på tross av nyhetsstrømmens ulykker og evige stridigheter?"

Dagsavisens Ivar A. Iversen har stilt seg liknende spørsmål og konkludert slik (les hele kommentaren her):

"130 millioner færre ekstremt fattige er for all del verdt å være glad for, og det er mye å lære av utviklingen i Øst-Asia for dem som studerer veier ut av fattigdom. Men så lenge de aller fattigste fortsetter å sakke akterut, er det vanskelig å konkludere med at verden er på rett spor."

Daglig leder i IGNIS, John Y. Jones, har sett kritisk på Noreena Hertz' analyser av 2005 og gjort seg tanker om veien videre (les hans kommentar her).

Hva skjedde i 2005?

FNs toppmøte i september, der verdens nasjoner skulle gjøre opp status for FNs tusenårserklæring - 5 år etter at den ble vedtatt på FNs tusenårsforsamling - sto sentralt i 2005 (les mer her). Og det var viktige stoppesteder på veien:

 • 21. januar: Rapporten fra FNs tusenårsprosjekt, ledet av den omstridte amerikanske økonomen Jeffrey Sachs, legges fram som innspill til FNs generalsekretær foran toppmøtet i september. - Et farlig skritt bakover, mente Mark Curtis i den britiske organisasjonen World Development Movement, se - Et farlig skritt bakover, rorg.no 21.01.05.
 • 23. mars: FNs generalsekretær Kofi Annan legger fram sin rapport, In Larger Freedom, med forslag til behandling på toppmøtet i september. - USAs fingeravtrykk er synlige, sa en diplomat fra Asia til IPS, se - USAs fingeravtrykk synlige i Annans rapport, rorg.no 29.03.05
 • 11. juni: Finansministrene i G8 kunngjør sin beslutning om å slette all gjeld til 18 av de fattigste og mest gjeldstyngede landene i verden. Beslutningen fikk overveldende mottakelse i internasjonal presse, men ikke alle var like imponerte, se G8 og gjelda - et lite skritt, men i hvilken retning?, rorg.no 20.06.05 
 • 8. juli: G8-landenes toppmøte avsluttes i Gleneagles i Skottland med løfter om bl.a. en dobling av bistanden. "En mektig prestasjon" av G8-landene, sa Tony Blair. Det var imidlertid knapt noen jubel å spore hos sivilsamfunnet verken i Nord eller i Sør, se Hva kom ut av G8-møtet?, rorg.no 20.07.05
 • 15. september: FNs toppmøte avsluttes med en slutterklæringer som såvidt bekrefter FNs tusenårsmål. - Stor ståhei for ingenting, mente bl.a. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), se FN-toppmøtet og veien videre, rorg.no 26.09.05

Men også etter FN-toppmøtet (se våre aktuelt-sider her) gjensto viktige møter:

 • 25. september: Årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) avsluttes, med enighet om å følge opp G8-landenes løfter om gjeldsslette for 18 land, se - Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet, rorg.no 30.09.05
 • 18. desember: Ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) avsluttes med vage løfter til utviklingslandene. - Dette er en dypt skuffende tekst og et svik mot løftene om utvikling fra de rike landene, sa Phil Bloomer i Oxfam i en kommentar til slutterklæringen, se WTO-avsporing utsatt?, rorg.no 20.12.05
 • 21. desember: IMF bekrefter gjeldsslette uten betingelser for 19 land. – Dette er en seier for gjeldsbevegelsen, sa Kjetil G. Abildsnes i Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG), se IMF sletter gjeld til 19 land, rorg.no 23.12.05

Nettverket Make Poverty History har en egen oversikt over hendelsene i 2005, se 2005: The Year of Make Poverty History. Tusenårsmålene spiller imidlertid en mindre framtredene rolle i det afrikanske debattforum Papazuka News' oppsummering av 2005, se The Year in Perspective: Quotes from Pambazuka News.

For utviklingsaktivister ble 2005 også preget av at USA utnevnte den omstridte hauken Paul Wolfowitz som ny leder for Verdensbanken (se Wolfowitz "enstemmig" godkjent for Verdensbanken, rorg.no 01.04.05).

2005: framskritt eller tilbakeskritt?

Mange har trukket fram den enorme folkelige mobiliseringen og fokuset på utviklingslandenes problemer som positive trekk i 2005. På sine nettsider avslutter kampanjen Make Poverty History året 2005 med denne medlingen til sine støttespillere (les mer her):

"Dette har vært et år som aktivister vil huske. Global aktivisme mot fattigdom uten sidenstykke har vært fantastisk i 2005.

Et år der Nelson Mandela talte til 20.000 mennesker på Trafalgar Square og 25.000 tok del i vake for rettferdig handel og enorme 250.000 mennesker deltok i gatene i Edinburg for å kreve at verdens ledere skulle gjøre fattigdom til historie.

Enten du bar hvite bånd, sendte e-post til din representant i parlamentet eller deltok i mobiliseringen i Edinburg vil vi si TAKK til DEG. Du har tatt del i den største bevegelsen mot fattigdom noensinne og ved å gjøre det har du skapt historie."

Andre har satt fokus på resultatene i arbeidet for å bekjempe fattigdom og urettferdighet og konkludert annerledes, som for eksempel Peter Hardstaff i World Development Movement etter WTOs ministermøte i Hong Kong (les hele her):

"Aldri har så mye blitt lovet til så mange av så få og så lite blitt levert."

World Development Movement var også blant de som i romjula gikk kraftig ut mot Bob Geldof og kampanjen Make Poverty History og hevdet at kampanjen hadde blitt kapret av kjendiser og svekket oppmerksomheten rundt viktige spørsmål (les mer i VG/NTB her eller i the Independent her).

- At mange ønsker det er ikke det samme som at det faktisk blir slutt på fattigdommen, påpeker Noreena Hertz. - Vi oppnådde nærmest ingenting, konkluderer hun og begrunner det slik (les mer her):

"Make Poverty History var et modig prosjekt. Men det er ikke grunnen til at det har mislyktes. Det har mislyktes fordi kampanjen ble utformet slik at den aksepterte utilstrekkelige kriterier for suksess, som aldri var reelle uttrykk for rettferdighet, empowerment eller ansvarlighet. Og også fordi kravene egentlig aldri var modige nok."

Daglig leder i IGNIS, John Y. Jones, går lenger enn Hertz i sin kommentar. Han presenterer det han ser som de viktigste 7 grunnene til at Make Poverty History mislyktes og konkluderer slik: (se hans kommentar her):

"Kampanjen i 2005 ikke bare mislyktes, den satte oss år tilbake i kampen for rettferdighet og verdighet for verdens fatige og lidende."

Hvor går veien videre?

Kumi Naidoo i det globale sivilsamfunnsnettverket CIVICUS og leder i den globale Hvite Bånd-kampanjen viser i en kommentar til at sivilsamfunnsorganisasjonene i 2005 satte til side sin uoverensstemmelser og istedet fokuserte på det som forener dem. Selv om han er skuffet over resultatene i 2005 ser han framover (les kommentaren her):

"Selv om framskrittene har vært mindre en optimale, for å si det mildt, så erkjenner sivilsamfunnsorganisasjonene at kampen for rettferdighet er en marathon og ikke en sprint og at anstrengelsene i 2005 la et støtt grunnlag for kampen framover."

Noreena Hertz, som mener at kravene som ble stilt i 2005 ikke var modige nok, foreslår at det i 2006 lages en ny kampanje der feilene fra 2005 rettes opp. Hun legger fram en rekke tanker om hva dette vil kunne innebære (les mer her).

- Nei, mener imidlertid John Y. Jones i IGNIS og utdyper det slik:

"De fattige trenger ikke enda en kampanje fra Nord. For alle som har fulgt BBCs Afrikaavdelings rapporter om Bob Geldof er dette mer enn åpenbart. Kanskje store bistandsorganisasjoner, rockestjerner og stormakter i Nord trenger slike kampanjer. De fattige, imidlertid, trenger tid og rom til å organisere seg mot all den feilslåtte informasjonen og aktivismen, den Nord-baserte vet-alt og de veldedige og 'gode kondisonaliteter' som overrisler dem med økende intensitet. La oss håpe de vil gi oss i Nord noe rom i sine framtidige strategier."


Aktuelle lenker:

Aktuelle medieklipp og kommentarer:

 • Last year, the politics of global inequality finally came of age, comment by Madeleine Bunting, The Guardian 02.01.06
  A year ago, we were told we had 12 months to make poverty history. So, in the bleary cold light of the new year, how does our achievement stack up?
 • Anti-poverty campaign was 'a big step', ABC News 01.01.06
  The Make Poverty History campaign ends today, a year after it was launched.
 • The politics of Bob, comment by Mary Riddel, The Guardian 01.01.06
  In 2005, a generation primed for action got the politics of delusion. In 2006, it is time to take a lesson from a land whose many plagues rarely include star-worship.
 • Making Poverty History in 2006, editorial in the New York Times 01.01.06
  It was a banner year in 2005 for big speeches from global leaders about fighting third-world poverty. But if any of their promises are going to come close to being kept, 2006 must be a year of action.
 • Geldof's year, The Guardian 28.12.05
  Bob Geldof looks back on a year of 'world-saving bollocks' and argues that whatever his critics say, we really did change things.
 • Celebrities 'Hijacked' Poverty Campaign, Say Furious Charities, The Independant 27.12.05
  Charities issued a harsh critique of the Make Poverty History campaign yesterday as they assessed its impact at the end of 2005.
 • Kritikk mot Bob Geldorf og rike lands løftebrudd, VG (NTB) 27.12.05
  Hjelpeorganisasjoner mener at kjendiser som Bob Geldorf har kapret den internasjonale kampanjen for å utrydde fattigdom og svekket oppmerksomheten rundt viktige spørsmål.  
 • Deliver us from ..., by John Y. Jones (commenting on Noreena Hertz), IGNIS 20.12.05
  The campaigns in 2005 did not only not succeed, but put us years back in the fight for justice and dignity for the worlds poor and suffering. The campaigners rightly claimed that this time more than charity, also serious restructuring, was needed. They failed with regards to both.
 • A bad deal for developing countries caps a year of broken promises, World Development Movement (UK) 18,12,05
  Never has so much been promised to so many by so few and so little delivered.
 • We achieved next to nothing, by Noreena Hertz, New Statesman 12.12.05
  Make Poverty History was an audacious project. But that is not why it has so far failed. It has failed because the campaign's design allowed it to accept inappropriate markers for success that were never real proxies for justice, empowerment or accountability. And also because its demands were never in fact audacious enough. Let 2006 be the year that changes that.

Kommentarer i media: 

 • Historien uten ende, Kommentar av Linn Ullmann i Aftenposten 05.05.06 
  Med god hjelp av blant andre superstjerner som Bob Geldof og Bono og Live Aid og Live 8 (og alle epigonene) er sult i vår tid blitt ytterligere trivialisert og avpolitisert. Sammenhenger forsvinner. Alvoret uteblir.
 • Håp om en bedre verden?, Kommentar av Guri Hjeltnes i VG 02.01.06
  FN er i krise. Kan krisen løses ved at Bill Clinton etterfølger Kofi Annan som FNs generalsekretær?
 • Norge må tenke stort, Lederkommentar i Dagsavisen 02.01.06
  Norge er et lite land i verden. Men vår rikdom gir oss evne til å påvirke verden mer enn vårt beskjedne folketall tilsier. Vi må bruke kreftene våre til å kjempe mot fattigdom og urettferdighet i verden. Vi må tenke stort.
 • En verden i fremgang?, Kommentar av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 31.12.05
  Aldri har verdens land og mennesker samarbeidet mer enn ved dette årsskiftet, og aldri har velstanden vokst så raskt for så mange som akkurat nå. Har vi lov til å være optimister, på tross av nyhetsstrømmens ulykker og evige stridigheter?
 • Slik blir verden i 2006, Dagsavisen 31.12.05
  Striden om Irans atomprogram vil trolig dominere overskriftene fra verden i året som kommer. Slik blir utenriksåret 2006.
 • Historien fortsetter, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 30.12.05
  For mange er verden blitt et bedre sted å leve. Men vi kan ikke helt tro at det er sant. 
 • Bob Geldof skal gi toryene fattigdomsråd, Dagsavisen 29.12.05
  Musikeren Bob Geldof skal få Toryene til å tenke nytt om global fattigdom.  
 • Lyspunkter i en mørk verden, Dagsavisen 24.12.05
  Det er i dag færre kriger enn noen gang på over 30 år, og krigene tar færre liv enn før. Antallet fattige går også ned, men ikke så fort som FN vil.
 • Glade jul?, Lederkommentar i VG 24.12.05
  Det er selvfølgelig unødvendig å minne om det, men det er fortsatt slik, dessverre, at for mange er ikke jorden bare deilig, og julen er alt annet enn glad. Globalt pågår det i dag mer enn tretti kriger i like mange land.

Bakgrunnsstoff - nyhetssaker:

Bakgrunnsstoff - samlesider (aktuelt):


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.