Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hva kom ut av G8-møtet?

Bono og Bob Geldof jublet og skrøt av G8 etter at G8-møtet ble avviklet i Gleneagles i Skottland for snart to uker siden. I det britiske parlamentet kunngjorde statsminister Tony Blair at en dobling av bistanden til Afrika var "en mektig prestasjon" av G8-landene. Det er imidlertid knapt noen jubel å spore hos sivilsamfunnet verken i Nord eller i Sør, som nå også frykter at den varslede gjeldssletten undergraves av ytterligere betingelser.

Onsdag 20. juli 2005
Linker oppdatert: Søndag 13. november 2005
Kumi Naidoo, som leder den internasjonale hvite bånd-bevegelsen, som "Make Poverty Histoy" (Gjør fattigdom til historie) er en del av, mener at utfallet av G8-møtet var "en seier for sivilsamfunnet og et nederlag for lederskapet i G8" (les hele kommentaren her). Med "sivilsamfunnets seier" sikter han til en brede folkelige mobiliseringen - og ikke beslutningene til lederne i G8-landene. Men selv om den brede mobiliseringen utvilsomt satte Afrika og fattigdom på dagsorden er mange kommentatorer utvetydig klare i sine vurderinger av resultatet fra G8-møtet: - G8 er milevis fra å gjøre fattigdom til historie, het det f.eks. i en felles uttalelse fra Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker og det norske gjeldsslettenettverket SLUG (les hele uttalelsen her).

Charles Abugre (Ghana), som i en årrekke har arbeidet med utviklingsspørsmål i Afrika og for tiden jobber for britiske organisasjonen Christian Aid, konkluderer slik i sin analyse av utfallet av G8-møtet (les hele analysen her):

"G8 var ingen suksess. Det utgjør enda et agn som kan føre til flere nye tiår med avhengighet og tigging. Hvor er lederne med visjoner og substans?"

Gapet mellom vurderingene fra "de 2 B'ene" (Bono og Bob Geldof) forklares slik i en lederkommentar i den britiske avisa The Guardian (les hele kommentaren her):

"Om herr Geldof har rett, så kan kampanjefolkene i 'Gjør fattigdom til historie' bare pakke sammen og reise hjem, siden det er lite igjen å gjøre. Men dette understreker misforholdet mellom målsettingene til aktivistene og kjendisene. De frivillige organisasjonene, spesielt de som driver prosjekter i utviklingsland - ønsker å se klare resultater, mens kjendisene ønsker anerkjennelse for sin sak. Fattigdom vil ikke bli historie bare fordi 'de 2 B'ene' sier det."

Hva ble vedtatt i Gleneagles?

Dokumentene og kommunikeene fra G8-møtet er offentliggjort på toppmøtets offisielle nettside (se her). Den britiske hjelpeorganisasjonene Oxfam har i en uttalelse (les hele uttalelsen her) oppsummert de konkrete resultatene fra G8-møtet slik:

 • Bistand: G8 har varslet at de vil øke bistanden med 50 milliarder dollar ekstra innen 2010.

 • Gjeld: G8-lederne har bekreftet finansministrenes avtale om gjeldsslette og Paris-klubbens avtale om håndtering av Nigerias gjeld.

 • Handel: G8-lederne klarte ikke å sparke i gang igjen de globale handelsforhandlingene.

WWF Norge har vurdert utfallet av G8-møtet når det gjelder miljø (les mer her) og konkludert:

 • Miljø: Uttalelsen fra møtet i Gleneagles skaper ingen framdrift på de sentrale utfordringene for verdens klima, slik som behovet for nye forpliktelser til utslippsreduksjoner og finansiering av nye, rene energikilder.

- G8 beveger seg litt på bistand og gjeld, men feiler på handel og klima

- G8 beveger seg litt på bistand og gjeld, men feiler på handel og klima, mener Martin Kohr, den erfarne lederen i Third World Network (Les hele Kohrs kommentar her), og oppsummerer noen hovedtrekk fra hva som kom ut av G8-møtet Han er en av mange som har gått igjennom og analysert resultatene fra G8-møtet, men enkelte andre sentrale aktører er atskillig skarpere i språkbruken (se nedenfor for en oversikt over kommentarer og analyser fra sivilsamfunnet).

Svekking av G8s gjeldsslettevedtak i IMF?

G8-toppmøtet bekreftet det forslaget til gjeldsslette som var blitt vedtatt av G8-landenes finansministre tidligere i år (se G8 og gjelda - et lite skritt, men i hvilken retning?, Aktuelt 20.06.05). I forrige uke ble det imidlertid kjent at Belgia, med støtte fra bl.a. Norge, i IMFs styre angivelig skal ha tatt til orde for at det må stilles strengere krav til utviklingslandene før det kan gis gjeldsslette slik G8-landene har foreslått.

I en kommentar peker Eric Toussaint i Den internasjonale komiteen for avskaffelse av utviklingslandene gjeld (CADTM) på G8-landenes i denne sammenheng noe underlige holdning til "godt styresette" (les hele kommentaren her):

"Det kan synes underlig at G8-lederne, som er så opptatt av 'godt styresett'  og 'åpenhet' hos andre skulle beslutte å avskaffe gjelden til Verdensbanken, Den afrikanske utviklingsbanken og IMF uten å konsultere de tre institusjonene. Og flere industriland som ikke er med i G8 har så absolutt reagert og satt spørsmålstegn ved G8s beslutning."

- Svekker Norge G8s forslag om gjeldsslette?, spør Kirkens Nødhjelp (les mer her), som i et brev i forrige uke ber Statsminister Bondevik klargjøre hva Norge egentlig mener om gjeldsslette.

 - Krav om strengere betingelser går imot det både Norge og Utviklingsminsteren har sagt tidligere, sier Marte Nilsen i Attac til Klassekampen (les mer her).

- Realpolitikerne har tatt over

- To uker etter at G8-sjefene lovet Afrika milliarder i hjelp og gjeldslette, har realpolitikerne tatt over - både i Eruopa og Afrika, skriver Kjetil Wiedswang i en kommentar i Dagens Næringsliv i dag (les hele kommentaren her) og viser bl.a. til Belgias innvendinger mot G8s gjeldssletteforslag. Wiedswang karakteriserer ytterfløyene i utviklingsdebatten slik:

"Før, under og etter G8 har to ytterfløyer stått mot hverandre i debatten om de afrikanske tragedien. På en side står den som mener alt, eller nesten alt, er Vestens skyld. Historien er rik på syndebukker, fra slavehandlerne via Cecil Rhodes til George W. Bush.

På den andre siden står kritikerne som mener at alt, eller det meste, er forsøkt, at tradisjonell utviklingshjelp i beste fall ikke har virket, at den beste hjelpen Vesten kan gi Afrika, er å åpne egne markeder eller holde fingrene fra fatet. Og skal man hjelpe, bør det være vanntette systemer mot korrupsjon."

Blant realpolitikerne i det afrikanske sivilsamfunnet er bl.a. Brian Ashley ved Det alternative informasjons- og utviklingssenteret (AIDC) i Sør-Afrika. Han mener at utfallet av G8-møtet var forutsigbart og at den internasjonale "Gjør fattigdom til historie-kampanjen" hadde skapt komplett urealistiske forventninger (les hele kommentaren hans her). I sin analyse konkluderer han bl.a. slik:

"Det lederne i G8 har gjort er å bevare de grunnleggende elementene i det globale systemet, som sikrer reproduksjon av velstand for eliten nød for det store flertallet. Utfallet av G8-toppmøtet tvinger all oss som er opptatt av sosial rettferdighet til å revurdere våre strategier dersom vi ikke skal bli ufrivillige medløpere for de som søker å gi globaliseringen et menneskelig ansikt og trekke oppmerksomheten vekk fra krig og militarisering - den andre sidene av globaliseringsmynten."

Aktuelle nettressurser:

Kommentarer og analyser fra sivilsamfunnet:

Presseklipp - Norge:

 • Ingen flere brutte løfter, innlegg av Hilde Frafjord Johnson i VG 23.08.05
  Det internasjonale samfunnets oppgave er nå å sikre at løftene fra G-8 møtet i juli ikke bare blir et vakkert sommerminne for oss i den rike delen av verden, og, enda viktigere, at Gleneagles-gjennombruddet raskest mulig omsettes i bedre livsvilkår for verdens fattige. Det er dette en fordobling av internasjonal bistand og sletting av gjeld skal bidra til. Det er det som vil være testen.
 • Den evige fattigdommen, kommentar av Ivan Kristoffersen, Nationen 25.07.05
  Mens verden rocker for Afrika og G8-landene lover gjeldslettelser, dukker motsetningene opp igjen på rekke og rad. Over to milliarder mennesker lever for under to dollar dagen, det vil si om lag 14 kroner, til hus, mat og medisin. Samtidig bruker verdens politiske ledere stadig mer penger til militære formål.
 • Et krafttak for Afrika?, kronikk av Egil Bakke, Aftenposten 25.07.05
  De utviklede land kan bidra til å lette Afrikas vekstproblemer, men da må den tradisjonelle uhjelptenkemåten legges bort. En avgjørende feil har vært at de utviklede land har påtatt seg ansvar de ikke har noen mulighet til å innfri.
 • Etter G8: Kampen fortsetter, kronikk av Atle Sommerfeldt, Dagbladet 24.07.05
  G8-MØTET VAR første milepæl i den globale kampanjen for å gjøre fattigdom til historie. Vi har nå lagt G8-møtet i Skottland bak oss og det gir grunnlag for en vurdering av hvor vi nå står og hvor vegen går videre.
 • Sangeren som politiker, kommentar av Stein Ove Bakke, Dagbladet 23.07.05
  Mens Bono er alle presidenters mann, fikk Woody Guthrie FBI på nakken når han sang for en bedre verden.
 • Afrikas jerngrep, kommentar av John Olav Egeland, Dagbladet 21.07.05
  Lederne i Vesten har åpnet statskassene på klem. Artistene har sunget. Hjelper det Afrika?
 • Inn i Afrika, kommentar av Kjetil Wiedswang, Dagens Næringsliv 20.07.05
  To uker etter at G8-sjefene lovet Afrika milliarder i hjelp og gjeldslette, har realpolitikerne tatt over – både i Europa og Afrika.
 • Finnes det noe håp for Afrika?, kommentar av Bjarte Botnen, Vårt Land 19.07.05
  En godt voksen rockestjerne vekket verden med sine Live-8-konserter, og G-8-landene la 50 milliarder dollar på bordet til ekstrahjelp for Afrika. Men mange er i tvil om hvorvidt penger fra rike land kan redde verdensdelen.
 • Bremser gjeldsslette, Klassekampen 18.07.05
  Norge reagerer nå mot G8-ledernes beslutning om å gi 18 av verdens fattigste land gjeldsslette, og etterlyser strengere betingelser.
 • Te og sympati, Klassekampen 15.07.05
  George Monbiot benytter anledningen til å historisere G8-landene, som på forrige ukes toppmøte opptrådte som giverland i en filantropisk tradisjon - de rike hjelper de fattige. Ser man på Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets (IMF) historie, hevdet skribenten, framstår gjeldssletten bare som pynt på en møysommelig konstruert strukturell skjevhet mellom verdens land.
 • Subsidiert sult, debatt av Arild Hermstad og Mekonnen Germiso, Aftenposten 15.07.05
  Bob Geldof og verdens fattige mot G8. Tilsynelatende en enkel sak for den norske selvgodheten. Sympatien er utvilsomt på Afrikas side, men er vi klar for kravene som stilles?
 • Klima, fattigdom og dobbeltmoral, debatt av Harald N. Røstvik, Aftenposten 15.07.05
  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og miljøvernminister Knut Arild Hareide hadde 11. juli et innlegg om klimaendringer som rammer de fattigste i verden. Innlegget var et fy, fy til alle - unntatt flinke u-hjelps-Norge. Årsaken til klimaendringene er forbrenning av fossil energi som olje og naturgass. De to statsrådene unnlot å nevne at Norge er verdens tredje største oljeeksportør.
 • Endret klima rammer de fattigste, kronikk av Knut Arild Hareide og Hilde Frafjord Johnson, Aftenposten 11.07.05
  Klimaendringene rammer de fattigste først. På stormaktsmøtet G8 i Skottland satte Tony Blair Afrika og klima på dagsordenen. Nå må verdenslederne vise vilje til å bedre vilkårene for de fattige gjennom gjeldslette, økt bistand og investeringer. Vi venter også at de tar behovet for bedre forvaltning av miljø- og naturressursgrunnlaget like alvorlig og at de ser dette i sammenheng med klimautfordringene.
 • Frihandel er ikke rettferdig handel, debatt av Marit Arnstad, Aftenposten 11.07.05
  Kampen for en mer rettferdig verdenshandel har fått oppmerksomhet gjennom blant annet hendelser som Live8-konserten og stormaktsmøtet G8. De viktigste slagene om hva som er en mer rettferdig handel står imidlertid i slutten av juli under hovedrådsmøtet i Verdens handelsorganisasjon WTO.
 • Frihandel reduserer fattigdom, debatt av Ine-Marie Eriksen, Aftenposten 11.07.05
  Millioner fulgte nylig Live 8-konsertene. Samtidig som kampanjen engasjerer rekordmange i kampen for en bedre verden med mindre fattigdom, marsjerer Norges Bondelag til Genève og toppmøtet i regi av Verdens handelsorganisasjon.
 • Den gode viljen - Dagbladet.no, debatt av Sverre Ole Drønen, Dagbladet 11.07.05
  Er det egentlig så stor moralsk forskjell på slagordene fra Live8-scenen og en hvilken som helst reklamekampanje?
 • G8 i terrorens skygge, lederkommentar i Fædrelandsvennen 11.07.05
  Møtet mellom lederne for verdens 8 rikeste land i Skottland ble overskygget av terroraksjonene i London torsdag.
 • G8 fastholdt sin dagsorden, lederkommentar i Dagsavisen 10.07.05
  G8-landene ble enige om å øke bistanden til utviklingslandene med 50 milliarder dollar. Det er også enighet om sletting av gjeld, bedre tilgang på aidsmedisin og en fredsstyrke for Afrika. Det var bra at topplederne holdt fast ved sin dagsorden, og ikke helt lot seg styre av terroristene. Det ville vært å gi voldsmennene en altfor stor innflytelse.
 • Tvilsom gavepakke, lederkommentar i VG 10.07.05
  Når det gjelder resultatet av G8-møtet i Skottland, ble det stort sett som forventet. En ikke-forpliktende målsetting om gjeldsslette og økning av bistand til fattige land. Det at USA ikke ville gå med på noen avtale om reduksjon av utslipp av klimagasser, forbauset ingen.
 • 330 mrd. til Afrika - aktivister skuffet, Vårt Land 09.07.05
  Lederne for verdens mektigste industrinasjoner er blitt enig om å øke bistanden til Afrika med 330 milliarder kroner innen år 2010. ­ Jeg har liten tro på G8-ledernes vilje til å gjøre fattigdom til historie, sier Jostein Hole Kobbeltvedt fra Changemaker.
 • Terrorens ansikt, frihetens pris, kommentar av Hilde Harbo, Aftenposten 09.07.05
  Tapre londonere har børstet av seg bombestøvet. G8-lederne har tatt et skritt i riktig retning. Men terrorens menn er ikke knekket.
 • Kirkenes og Gleneagles, lederkommentar i Aftenposten 09.07.05
  Lederne i verdens åtte mektigste land har ikke klart å bli enige om tiltak som virkelig vil monne i kampen mot de klimaendringer som følger av menneskeskapt oppvarming av atmosfæren.
 • - Vi vant!, VG 09.07.05
  Bono (45) gliste bak de alltid tilstedeværende brillene. Bob Geldof (50) rufset seg ekstra tilfreds i sin ustyrlige, grå manke.
 • Bono og Geldof skryter av G8, VG 09.07.05
  Rockemusikerne Bob Geldof og Bono er svært fornøyde med at verdens rikeste land vil fordoble bistanden til Afrika og gir G8-lederne toppkarakter.
   
 • G8-møtet, samleside på NRK.no
 • G8-møtet, samleside fra VG

Presseklipp - internasjonalt: 

 • And still he stays silent, column by Georges Monbiot, The Guadrian 06.09.05
  By hailing the failure of this summer's G8 summit as a success, Bob Geldof has betrayed the poor of Africa.
 • Africa isn't poor because of corruption, The Guardian 18.07.05
  In the month leading up to the G8, Nigeria revealed that its leaders had stolen $390bn (£222bn) over the last 40 years. It was a shocking admission and provided fuel for those critics who say the African problem is irredeemable largely due to corruption.
 • European countries seek to dilute G8 debt relief deal, The Guardian 16.07.05
  A group of small EU countries are seeking to water down some of the key proposals agreed last week by G8 leaders in Gleneagles, leaked documents have revealed.
 • G8 debt deal under threat at IMF, BBC 15.07.05
  Even before the ink has dried on proposals to relieve poor countries' debts to international lenders, the deal agreed by the G8 at Gleneagles is under threat.
 • Time for a deal, leader in The Guardian 15.07.05
  After the Group of Eight meeting in Gleneagles, there was dismay when the final communique merely stated that the leaders had agreed to agree. But more dispiriting news came in comments by Supachai Panitchpakdi, the outgoing head of the World Trade Organisation, who declared the trade round to be at risk of collapse.
 • 'G8 slammed the door in Africa's face', Mail and Guardian (South Africa) 14.07.05
  Leaders of the Group of Eight (G8) nations slammed the door in Africa's face in Gleneagles last week, just as the continent thought it was on the verge of a breakthrough in new aid and fair trade, ActionAid said on Thursday.
 • The end of the beginning, comment by Joseph Stiglitz, The Guardian 12.07.05
  With President Bush at the table, the "spin masters" who put a victorious gloss on all his actions had little need to lower expectations concerning the outcome of the G8 meeting at Gleneagles - agreement by the G8 to debt relief is a major event. But we should not be fooled; much of the debt would not have been repaid in any case.
 • Laying Out the Pros and Cons of the G8 Summit, IPS 14.07.05
  What Africa needed from the G8 was a giant leap forward. All it got was tiny steps. The deal that has been announced falls way short of our demands," Sande-Mukulira told a news conference in South Africa's commercial hub of Johannesburg, Thursday. The briefing reviewed the achievements of the Gleneagles meeting.
 • Plug the leaks - or waste the aid, comment by Sony Kapoor and John Christiansen, The Guardian 11.07.05
  The recent G8 announcements will not make poverty history. Not only did they fall far short of what was needed on debt, aid and trade but they also ignored the equally important issue of capital flight.
 • Out of Gleneagles, leader in The Guardian 11.07.05
  If Mr Geldof is right, then Make Poverty History campaigners may as well pack up and go home, since there is little left for them to achieve. But this highlights the disjunction in aims between the activists and celebrities. The NGOs - especially those that run projects in the developing world - want to see tangible results, while the celebrities want recognition for their cause. Poverty will not have been made history just because the "two Bs" (Bob and Bono) declare it so.
 • Can G8 be considered a success?, analysis by Steve Schifferes, BBC 08.07.05
  Was the summit a success? It depends on the standards you use to measure it.
   
 • G8_Gleneagles, In Depth fra BBC (UK)
 • Special report: G8, samleside for stoff i the Guardian (UK)
 • Special report: development, samleside for stoff i the Guardian (UK)
 • G8 - New Climate Develops, samleside fra IPS - 3. verden pressebyrå

Ytterligere bakgrunnsinformasjon om G8, tusenårsmålene og FN-toppmøtet i 2005:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.