Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

G8-forventninger: er det lov å håpe?

Vi vil så gjerne håpe og tro at de mektige lederne i de rike G8-landene nå virkelig kjenner presset fra Live8-konsertene, fra kampanjene for å "gjøre fattigdom til historie" og alle andre som krever avskaffelse av fattigdommen, en rettferdig verden og bærekraftig utvikling. Men USAs president, George Bush, har gjort det klart at han reiser til G8-toppmøtet for å ivareta USAs interesser og på hjemmebane har finansminister Gordon Brown tonet ned forventningene etter å ha blitt kritisert for tåkelegging og overdrivelser av hva som egentlig er oppnådd.
Mandag 06. juni 2005
Linker oppdatert: Fredag 08. juli 2005

- USA og Storbritannia gir de multinasjonale selskapene som skapte fattigdommen oppgaven med å hjelpe de fattige, skrev George Monbiot i en kommentar i den britiske avisa The Guardian i går (les hele kommentaren her) og blant afrikanske kommentatorer er den kyniske realismen ofte enda klarere. - G8-møtet bør sees som et møte blant etterkommerne fra Berlin-konferansen, skriver redaktøren i det afrikanske debattforumet Pambazuka News, Firoze Manji. Manji viser til Berlin-konferansen i 1894/95 da europeiske stormakter møttes i Berlin for å dele Afrika mellom seg og hevder at lite har endret seg siden den gang. - La oss stanse denne parodien om å 'bekjempe fattigdommen' og i stedet starte kampen mot dem som profitterer på skape fattigdom, lyder oppfordringen i Manjis kommentar Make looting history (Gjør tyveri til historie).

I Storbritannia så vel som her hjemme og over store deler av den vestlige verden har det den siste uken vært en enorm fokus på G8-møtet og kampen mot fattigdom, ikke minst på grunn av gigantkonsertene Live8 i regi av Bob Geldof (se f.eks. the Guardians "special report" om Live8). Til tross for at mediene tilsynelatende formidler en optimistisk forhåpning er de fleste kommentarene i norske aviser, både lederkommentarer og andre, relativt kritiske i forhold til hva en kan forvente fra G8-toppmøtet. Og de er ikke bare opptatt av bistand. Aftenposten har for eksempel en lederkommentar i dag, der det bl.a. rettes kritisk søkelys på betingelsene som settes for gjeldsslette (les hele lederkommentaren her):

"Planen om sletting av gjeld til de fattigste landene må ikke bare bli en plan. Ikke minst: Den må heller ikke utformes slik at den egentlig ikke betyr noen lettelse. Hvis den bare omstrukturerer gjelden samtidig som landene pålegges omfattende tilleggsforpliktelser, blir det enda vanskeligere for dem å komme seg opp av fattigdommens hengemyr."

Blant de mer entydig negative er Dagbladets Halvor Elvik, som i en kommentar med tittelen "Makta rår" i dag tilkjennegir liten tro på hva G8-møtet kan oppnå:

"Under sin reise i Afrika fikk Storbritannias finansminister Gordon Brown seg til å si at han var stolt over hva det engelske imperiet hadde oppnådd. Uttalelsen er så himmelropende at det er bortkastet tid å polemisere mot den. I stedet velger jeg å få åndenød over meldingene fra det såkalte «sherpa»-møtet som har forberedt G8-toppmøtet på den luksuriøse golfbanen i Gleneagles i Skottland."

Elvik avslutter slik:

"Organisasjoner og komiteer driver intens lobbying, men ingen har klart å rokke det minste ved de reelle maktforholdene i verden, der Afrika ikke bestemmer nesten noe mens G8 bestemmer nesten alt."

- Tenk om det kan nytte

Selv om det nok er mange som deler Elviks oppfatning om at "makta rår" i internasjonal politikk og økonomi, så har Live8 og andre klart å lokke fram håpet hos enkelte.

- Fantastisk konsert, skrev Dagbladet etter Live8-konsertene og fulgte opp med følgende ingress:

"Forhåpentligvis får det verdensomspennende arrangementet like fantastiske følger."

- Tenk om det kan nytte, skrev f.eks. Dagsavisens Mode Steinkjer i en kommentar etter Live8-konsertene (lese hele kommentaren her):

"Skal Bono, Bob Geldof, Madonna, Pink Floyd og Paul McCartney sørge for at ord som fattigdom og sult blir avleggs? Selv de mest kyniske blant oss har lov å håpe at helgas Live8-konserter og millionmarsjen mot Edinburgh kan utrette mirakler ved neste ukes G8-møte."

Krav og refleksjoner fra norske organisasjoner

- Forventer ingenting av gubbene, rapporterer Dagbladet fra G8-møtet Edinburg i dag. Dagbladet har blant annet snakket med lederen for Attac i Norge, Magnus Marsdal, som sier:

"Nå er det in å være raddis. Dette er den største radikale mønstringen i verden siden 1968. 225 000 aktivister. Vi stiller ingen krav til G8, det mest ærlige er å legge ned hele G8-klubben og diskutere verdens miljø- og fattigdomsproblem i FN."

 - Utrydd fattigdommen og bekjemp grådigheten!, er kravet fra generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, som i en kronikk i Dagens Næringsliv 1. juli bl.a. krever at G8 må følge opp Storbritannias forslag om å selge IMFs gullbeholdning for å finansiere gjeldsslette:

"Det er avgjørende å sikre at pengene til gjeldsslette ikke tas fra midler som allerede er satt av til utviklingsformål. Storbritannias forslag om å selge det internasjonale pengefondets (IMF)s gullbeholdning, vil frigjøre midler til å få fortgang i gjeldssletten."

Informasjonsleder i Utviklingsfondet, Aksel Nærstad, advarer i en kronikk i Nationen 5. juli mot festtaler for de fattige på G8-møtet, men håper likevel at det presset som er bygget opp kan gi resultater (les hele kronikken her):

"1. juli var det et hvitt banner rundt Stortinget med «Make poverty history» malt på. Kampanjer som det, sammen med press og aksjoner fra de fattige sjøl, gir håp om at det faktisk kan skje noe."

Styreleder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Halle Jørn Hanssen, er uenige med venstreradikale kritikere som mener at statsminister Tone Blair og finansminister Gordon Brown i forbindelse med G8-møtet driver "kamuflasjepolitikk fra den internasjonale politiske makteliten og intet annet" og mener at Blair og Brown må tas på alvor. Samtidig som han fremhever Blairs og Browns engasjement advarer han mot dagens "internasjonale hardkjør" (les hele kommentaren her):

"Jeg mener videre at vi skal forholde oss meget kritisk til det internasjonale hardkjør som både av vår egen utiklingsminister og den britiske har vært drevet i flere år når det gjelder koordinering og harmonisering av donorlandenes bistandspolitikk. For enhver progressiv og sosialdemokratisk regjering i Norge så vel som i andre land, kan en slik politikk bare bety koordinering og harmonisering i retning høyre, for det er her de internasjonale politiske tyngdepunktene ligger i dag, særlig nå når den ytterliggående nyliberaleren og arkitekten for krigen i Irak fra Bush administrasjonen, Paul Wolfowitz, er blitt ny president i Verdensbanken og den tidligere amerikanske landbruksministeren i Bush forrige regjering, den sterkt høyreorienterte og autoritære Ann M. Venemann er blitt generaldirektør i UNICEF."

------

Nedenfor har vi samlet linker til presseklipp og kommentarer fra Norge og enkelte andre land i forkant av G8-toppmøtet som starter i dag.

Aktuelle nettressurser:

Presseklipp - Norge:

Lederkommentarer:

 • Terror i London, lederkommentar i Aftenposten 08.07.05
  Men det kan være liten tvil om at det var lederne i G8-landene, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Japan, Canada og Russland, som var adressen for terroristenes aksjoner. På en viktig dag, der de rikeste land i verden skulle diskutere hvordan grunnleggende problemer som fattigdom og underutvikling, AIDS-epidemien og klimaendringer skulle angripes og løses, gikk terroristene til angrep.
 • Terror, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 08.07.05
  Slike aksjoner rettet mot uskyldige sivile spiller i alle henseende ballen rett i hendene på president George W. Bush og statsminister Tony Blair. Det fører til større folkelig oppslutning om deres «kamp mot terrorisme», som ofte er synonymt med folkerettsstridige okkupasjonskriger i andre land. Derfor er den første forutsetningen for en effektiv kamp mot terrorisme at USAs okkupasjon av Irak opphører.
 • Angrepet på London, lederkommentar i Dagbladet 08.07.05
  At de velger G8-møtet som et slags imaginært angrepsmål, er i seg selv paradoksalt. For en gangs skyld hadde de rike landenes ledere samlet seg om et program for å forbedre menneskers livsvilkår og bekjempe den fattigdommen som sies å legge forholdene til rette for terroren.
 • Terror i London, lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.07.05
  Det er spesielt barbarisk at dette skjer mens ledere for verdens rikeste nasjoner diskuterer hva som kan gjøres med fattigdommen i Afrika og kampen mot miljøødeleggende klimagasser. Det illustrerer forskjellen på dem som vil bevare dagens verdensorden og dem som vil rive den i stykker. Det må føles ganske stupid å delta i demonstrasjoner mot G8-møtet etter dette.
 • Et kynisk angrep på uskyldige, lederkommentar i Dagsavisen 08.07.05
  Det uhyrlige terrorangrepet mot London ble utført med den ypperste presisjon. G8-møtet gjorde at Storbritannia var i det verdenspolitiske fokus, samtidig som sikkerhetsstyrkene av den grunn i stor grad var plassert i Edinburgh.
 • Terrorbombene i London, lederkommentar i Nationen 08.07.05
  Terrorangrep er barbariske uansett hvilken dag og anledning de rammer. Det er ikke på noen måte mulig å forsvare bruk av terror, verken fra ytterliggående grupper, stater eller enkeltpersoner. Men det er et paradoks at verden blir minnet om 11. september 2001 på nettopp den dagen hvor verdens toppledere starter samtaler for kanskje å kunne gjøre noe med årsaken til terrorisme.
 • G8-engasjement, lederkommentar i Dagens Næringsliv 07.07.05
  Engasjementet rundt årets møte i G8 er sterkere enn noengang tidligere. Protestbevegelsene har vært aktive i årevis, men denne gang er det anderledes, noe ikke minst oppslutningen rundt Bob Geldof-arrangementet Live8 har bidratt til.
 • Siste mulighet for G8, lederkommentar i Dagsavisen 06.07.05
  «Bibliotekklubben» ble det kalt da finansministerne i verdens den gang seks rikeste land samlet seg for å diskutere hvordan de skulle beskytte seg mot oljekrisen i 1973. Nå heter det G8 og er blitt et mediespetakkel uten like. Og som mediespetakler flest, er G8 en heller tom affære når du ser nøyere etter.
 • G8-landene må handle, lederkommentar i Aftenposten 06.07.05
  Etter Live 8-konsertene verden rundt er det både skapt et folkelig engasjement og et politisk trykk på de mektige lederne, som kanskje ikke har hele verden i sine hender, men vil kunne påvirke utviklingen i store deler av verden hvis de viser ekte handlingsvilje. Planen om sletting av gjeld til de fattigste landene må ikke bare bli en plan. Ikke minst: Den må heller ikke utformes slik at den egentlig ikke betyr noen lettelse. Hvis den bare omstrukturerer gjelden samtidig som landene pålegges omfattende tilleggsforpliktelser, blir det enda vanskeligere for dem å komme seg opp av fattigdommens hengemyr.
 • Symbolske gester, lederkommentar i Dagbladet 05.07.05
  Det sannsynlige utfallet er at de åtte slutter seg til en felles uttalelse med mange av de riktige ordene både når det gjelder fattigdomsbekjempelse og global oppvarming, men med svært få konkrete forpliktelser. Og Bush er den største bremseklossen.
 • Usynlig katastrofe, lederkommentar i VG 04.07.05
  Det er avgjørende for Afrikas fremtid at lederne og regjeringene i verdens rike land slutter opp om Tony Blair.
 • Forventninger i Gleneagles, lederkommentar i Dagsavisen 03.07.05
  Forventningene er større enn vanlig når topplederne fra åtte av verdens rikeste land senere denne uken møtes til sitt årlige G8-møte, denne gang i Gleneagles i Skottland.
 • Konsert for å vekke verden, lederkommentar i Nationen 02.07.05
  Bob Geldof understreker at gigant-arrangementet ikke er en gjentagelse av Live Aid for 20 år siden. Da var nødhjelp hovedpoenget. Live 8 skal først og fremst være en protest og påminnelse for verdens ledere som samles til G8-møte i Skottland i uka som kommer. For katastrofene vil gjenta seg så lenge fordelingen og strukturene i verden er urettferdig.

Andre kommentarer:

 • Verdensøkonomien må demokratiseres, kommentar av Torbjørn Jagland i Dagsavisen 08.07.05
  Forspillet til G8-møtet i Edinburgh med de enorme folkelige demonstrasjonene ble historiske. I skrivende stund vet jeg ikke om det fikk noen virkning på selve møtet. Men uansett mener jeg at alt taler for å demokratisere de økonomiske beslutningene i verden.

 • Kjendisaktivismens problem, kommentar av David Rieff i Le Monde Diplomatique 08.07.05
  Men enhver erfaren bistandsarbeider visste da, slik de vet nå, med Live 8, Geldofs oppfølger til Live Aid, at det ikke nødvendigvis finnes noen forbindelse mellom å samle inn mange penger til en god sak og å bruke disse pengene på en god måte. Like lite som det nødvendigvis finnes en forbindelse mellom å bry seg om andres lidelse og å forstå hvordan og hvorfor denne lidelsen finnes. Og likevel, slik begeistringen rundt den nye Live 8-konserten har vist, har Live Aid blitt prototypen på den nye formen for kjendisaktivisme – fra Richard Geres kampanje for Tibet til oppblomstringen av veldedighetskonserter for den asiatiske tsunamien.
 • Slett mer gjeld!, kommentar av Aksel Nærstad i Dagsavisen 07.07.05
  Gjeldssletten fra G7-landene bør føre til økt press om total gjeldsslette for de fattigste landene og en sletting av all diktatorgjeld og annen illegitim gjeld.

 • Fra tale til handling, kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 07.07.05
  Hvilke argumenter er det som kan få politiske og økonomiske ledere til å innse at den ekstreme fattigdommen i den tredje verden faktisk kan avskaffes?
 • Morgenmad med Bush, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 07.07.05
  Afrika er viktigste tema, og både statsminister og president understreket at G8-landene må ta et krafttak mot sykdom, fattigdom og vanstyre på det afrikanske kontinent.
 • Makta rår, kommentar av Halvor Elvik i Dagbladet 06.07.05
  Når jeg går de rike landenes fattigdomsbekjempelse etter i sømmene, viser det seg at den er et musemig i gjeldshavet.
 • Stormaktenes egen klubb, kronikk av Helge Hveem i Aftenposten 06.07.05
  G8 - gruppen av de åtte stormakter - startet som en rådslagning etter 1970-tallets oljekrise, og er i dag et uformelt maktsentrum for de fremste vestlige industrimakter pluss Japan og Russland. Kan en slik sammensetning opprettholdes?
 • Motmarsjen, kommentar av Kjetil Wiedsvang i Dagens Næringsliv 06.07.05
  Før G8-møtet marsjerer norske bønder i protest mot Afrikas krav om rettferdig handel. De har gode støttespillere i Jacques Chirac og George W. Bush.
 • Ikke helt på G, kommentar av Trond Johannessen i VG 06.07.05
  Men under de neste to dagenes G8-toppmøte, med u-landsbidrag og klimaendringer som hovedtemaer, ser iallfall Blair og Chirac ut til å være ganske enige. Så selv om en av dem trolig vinner et OL i dag, er det håp om at tonen vil være ganske høflig denne gangen.
 • Av og til er én prosent nok, kommentar av Geir Arne Bore i Dagsavisen 06.07.05
  Fattigdommen blir ikke historie av å bære hvite armbånd. Det viktigste du kan bidra med er lommeboken din. Om så bare én prosent av den.
 • Best på bistand, gjerrig på investeringer, kommentar av Marianne Tønnesen i Vårt Land 06.07.05
  Norske politikere går gjerne med hvite bånd og støtter kampen mot fattigdom. Men når oljefondet vårt skal investeres, har vi ingen tro på de fattige.
 • Rettferdig handel er ikke mitt bord, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 06.07.05
  Har du kjøpt rettferdig kaffe i det siste? I samfunnsdebatten er det fra tid til annen snakk om mer rettferdig handel. Slik vi nå ser i kjølvannet av Live 8-konsertene foran G8-toppmøtet som begynner i dag, og bøndenes marsj mot WTO-toppmøtet i Geneve.
 • Argumentene langs veien, kommentar av Pernille Huseby i Nationen 06.07.05
  Kontrasten mellom norske krav og u-lands behov i WTO-forhandlingene er kunstig og konstruert.
 • Festtaler for de fattige, kommentar av Aksel Nærstad i Nationen 05.07.05
  1. juli var det et hvitt banner rundt Stortinget med «Make poverty history» malt på. Kampanjer som det, sammen med press og aksjoner fra de fattige sjøl, gir håp om at det faktisk kan skje noe. Festtalene kan G-8 lederne holde for seg selv.
 • En visjon for Afrika, kommentar av Anna Koblanck i Aftenposten 05.07.05
  Sør-Afrikas president Thabo Mbeki har lenge trodd på en renessanse for Afrika. Han kan vise til både suksesser og tilbakeslag. Nå skal han møte G8-lederne i Gleneagles for å snakke om kontinentets fremtid.
 • Ta imot: Afrika!, kommentar av Sissel Benneche Osvold i Dagbladet 02.07.05
  «Så nå går barna på gata og antallet hiv og aids fyker til himmels,» uttaler Sikazwe før G8-møtet. Hun krever på vegne av Zambias kvinner at gjelda slettes uten at Verdensbanken eller IMF får stille betingelser. «Begynn med å betale oss tilbake det dere skylder oss,» er hennes hilsen til Tony Blair.
 • Utrydd fattigdommen og bekjemp grådigheten!, kronikk av Atle Sommerfeldt i Dagens Næringsliv 01.07.05
  Kirkens Nødhjelp forventer at Norge støtter Storbritannias forslag om å selge det internasjonale pengefondets (IMFs) gullbeholdning for å frigjøre midler til gjeldslette for fattige land, skriver generalsekretær Atle Sommerfeldt i denne kronikken.
 • Tenk om det kan nytte, kommentar av Mode Steinkjer i Dagsavisen 01.07.05
  Skal Bono, Bob Geldof, Madonna, Pink Floyd og Paul McCartney sørge for at ord som fattigdom og sult blir avleggs? Selv de mest kyniske blant oss har lov å håpe at helgas Live8-konserter og millionmarsjen mot Edinburgh kan utrette mirakler ved neste ukes G8-møte.
 • Blair og Afrika, ytring av Halle Jørn Hanssen i Ny Tid 25.06.05
  Tony Blairs initiativ for Afrika bør behandles kritisk, men konstruktivt.
  (For oppdatert og utvidet versjon av kommentaren 05.07.06, se Blair, G8-møtet og Afrika)

Annen medieomtale:

 • Tony Blairs tunge dag, Dagsavisen 08.07.05
  Han skulle overbevise sine mektige G8-kolleger om Afrika-planen han har jobbet for i månedsvis. Isteden måtte Tony Blair ta hånd om tidenes verste terrorangrep i Storbritannia.
 • Den uredelige historien, Morgenbladet 08.07.05
  Finansdepartementet i Uganda budsjetterer med at kun 50 prosent av lovet u-hjelp kommer frem. Mens G8-lederne har diskutert verdens fattigdom i Gleneagles, har Morgenbladet sett på hvordan Vesten hittil har oppfylt de mest konkrete løftene om u-hjelp frem til nå.
 • Bush får skulda viss G8 ikkje finn klimaløysing, Vårt Land 08.07.05
  Debatten om G8-toppmøtet har igjen løfta fram forskjellane mellom Europas og USAs klimapolitikk. Vårt Land bad direktør Pål Prestrud ved Senter for klimaforskning (CICERO) i Oslo å forklare Bush sin argumentasjon nærare.
 • Afrika på dørstokken, Klassekampen 07.07.05
  Kravet fra Afrikaunionen til gjeldsletting overgår langt den summen Storbritannias statsminister Tony Blair forsøker å få G8-partnerne med på - og uten Blairs markedsliberalistiske betingelser.
 • Blair hilste topplederne velkommen, VG 07.07.05
  Blairs egen finansminister Gordon Brown sier at det er nødvendig å senke ambisjonene om en storstilt hjelpeaksjon for Afrika, men USA skal likevel være på gli mot en plan som kan lette krisen i de fattigste landene, mener ekspertene.
 • G8 lot seg ikke stanse, Aftenposten 07.07.05
  Demonstrantene klarte ikke å forhindre at Tony Blair kunne ønske G8-lederne velkommen til toppmøtet i Gleneagles.
 • Jagde Bush og co. på jordet, Dagbladet 07.07.05
  Politiet gjorde sitt beste for å hindre den lovlige demonstrasjonen mot G8-lederne. Bush og co. gjemte seg bak høye gjerder, politi og sau.
 • Får drahjelp av aktivister, Vårt Land 07.07.05
  Det folkelige engasjementet rundt G8-toppmøtet gir Tony Blair politisk drahjelp, ikke minst Live 8-konsertene. Likevel stiller mange aktivister seg kritisk til deler av de foreslåtte tiltakene for å lette situasjonen for Afrikas fattige.
 • - Blair får drahjelp av Live 8 og demonstranter, Aftenposten 07.07.05
  Det folkelige engasjementet rundt G8-toppmøtet gir Tony Blair politisk drahjelp, ikke minst Live 8-konsertene, mener NUPI-forsker Espen Barth Eide.
 • Geldof og Bono presser G8-landene, Vårt Land 07.07.05
  Rockmusikerne Bob Geldof og Bono møtte onsdag flere av G8-lederne i et siste forsøk på å presse G8-møtet til å vedta en dobling av bistanden til Afrika.
 • Norge ber G8 gi minst 0,7 prosent av BNP, Dagens Næringsliv (NTB) 07.07.05
  Norge har sammen med Sverige, Danmark, Luxembourg og Nederland bedt G8-landene om å gi så det monner til de fattigste landene.
 • Bush innrømmer at mennesker bidrar til global oppvarming, Aftenposten 07.07.05
  USAs president George W. Bush innrømmet i møte med dansk presse onsdag formiddag at klodens urovekkende oppvarming skyldes menneskelig aktivitet.
 • Bush vil satse på alternativ energi, Dagbladet 07.07.05
  Bush ser ut til å bevege seg i retning av de andre G8-landenes syn når det gjelder klimaproblematikken. Han erkjente i dag tydeligere enn noen gang at deler av klimaproblemene kan være menneskeskapt.
 • Vil ha klimaprat mens Bush sover, Dagsavisen 07.07.05
  Internasjonale miljøaktivister ber nå G8-lederne diskutere Kyoto-avtalens framtid etter at George W. Bush har lagt seg. Gjeldsslette og økt bistand får lite å si for Afrika om ikke klimaendringene bremses.
 • Forventer ingenting av gubbene, Dagbladet 06.07.05
  Raddisbølgen skyller over kloden, men ingen tror Bush og G8-lederne blir tatt av den. Magnus Marsdal i Attac Norge har endelig blitt in.
 • – Gjeldsletteplan skaper ny gjeld, Klassekampen 06.07.05
  Gjeldsletteaktivister kritiserte G8-landenes forslag til en gjeldsletteplan bare timer før G8-lederen ankom Gleneagles i Skottland for sitt møte i går. – Planen kommer med føringer som vil skape ny gjeld, sier koordinator for Jubilee South til Klassekampen.
 • Frykter tomme G8-løfter, Dagsavisen 06.07.05
  – Stol ikke på skrytet fra Tony Blair og de andre. Fortsatt har ikke G8-lederne avtalt noen ting, advarer gjeldssletteaktivistene før dagens toppmøte i Skottland.
 • -  Nå trenger vi forpliktelser, Dagbladet 06.07.05
  Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil advare mot en klimaavtale på G8-møtet som er svakere enn Kyoto-avtalen.
 • Dette skal de diskutere, Dagsavisen 06.07.05
  Enighet om nødhjelp og gjeldsslette, lite nytt om handel og full uenighet om klimatiltak. Det er status idet G8-lederne i dag samles til middag i Skottland.
 • Verdens rikeste land gir mindre til de fattigste, Dagbladet 06.07.05
  Gjennomsnittlig inntekt og militære utgifter i verdens rikeste land har økt de siste femten årene. Men landene bevilger mindre penger til u-hjelp nå enn tidligere melder FNs utviklingsprogram (UNDP) i dag.
 • Makta øverst ved bordet, bakgrunn fra NRK.no 06.07.05
  Det kan virke selvmotsigende at verdens- i overført betydning - mest velfødde ledere møtes i Gleneagles i Skottland for å diskutere fattigdomsproblemer, uten at de fattige får sitte ved bordet og være med på å ta beslutninger.
 • Gjør ikke fattigdom til historie, Dagbladet 05.07.05
  Milliarder fulgte Live 8-konsertene med krav om handling for å bekjempe fattigdom. G8-lederne svarer trolig med utvannede løfter.
 • Afrikanske ledere krever FN-plasser, Dagsavisen 05.07.05
  Lederne i verdens rikeste land er pent nødt til å lytte når Den afrikanske unionen nå krever gjeldsslette og to faste plasser i FNs sikkerhetsråd.
 • Annan ber G8 gi Afrika bedre handelsbetingelser, Aftenposten (NTB) 05.07.05
  FNs generalsekretær Kofi Annan oppfordrer lederne av G8-landene om å arbeide for mer rettferdige handelsbetingelser for Afrika på toppmøtet denne uka.
 • Fred i Kongo trues av våpeneksport, Aftenposten 05.07.05
  Flere av G8-landene tjener penger på å selge våpen til væpnede grupper i borgerkrigsherjet land.
 • Tromsø-stjerner med brev til G8, Dagbladet 05.07.05
  Kjendisene fra Mandela-konserten i Tromsø har skrevet brev til G8-lederne. De håper det vil forandre verden.
 • Bush nekter miljøavtale, VG 05.07.05
  President George W. Bush nekter å inngå en bindende miljøavtale med de andre G8-landene.
 • Edinburgh mot krigen, Klassekampen 05.07.05
  Statsminister Tony Blairs engasjement for de fattige er bare et skalkeskjul for å slippe å snakke om krigen foran G8-møtet i Skottland i morgen. Det finner ikke demonstrantene i Edinburgh seg i.
 • Tjente godt på Live 8, Aftenposten 05.07.05
  Popstjernene som spilte under Live 8 gjorde gode penger på sin veldedige opptreden.
 • Rikmannsklubb for fattige?, bakgrunn fra NRK.no 05.07.05
  Røttene til G8 ligger i oljekrisen og nedgangstidene tidlig på 1970-tallet.
 • Folket har talt, nå er det opp til G8-lederne, Aftenposten 04.07.05
  Bob Geldof og Live 8 gjorde sitt for Afrika lørdag. Nå er det opp til G8-lederne å vise at de tar budskapet alvorlig.
 • Tviler på G8-lederne, Dagsavisen 04.07.05
  Til tross for et historisk stort engasjement i forkant av G8-møtet i Skottland denne uka, tror norske organisasjoner at verdens rikeste land kommer til å svikte verdens fattigste igjen.
 • G8 - rikmannsklubben uten budsjett, Aftenposten (NTB) 04.07.05
  Uten hovedkvarter, budsjett eller faste ansatte er G8 en uformell, men meget eksklusiv klubb - som vet å bruke sin makt.
 • Mener Afrika trenger mer enn penger, Dagsavisen (ANB-AP) 04.07.05
  Penger er ikke den eneste løsningen for å bukt med fattigdom og hungersnød i Afrika. Det mener lederen av det amerikanske organet for internasjonal utvikling.
 • G8-sirkuset er i gang, Klassekampen 04.07.05
  Over en million mennesker så Live 8-konsertene, og mer enn 200.000 protesterte i Edinburghs gater. G8-toppmøtet starter onsdag, og verdens ledere skal ikke få være fred.
 • Chirac: - Klimaavtale på G8-møtet, VG (NTB) 04.07.05
  G8-landene er på vei til å bli enige om en avtale om global oppvarming på toppmøtet neste uke, sier Frankrikes president Jacques Chirac.
 • Strid om Afrika-plan, bakgrunn fra NRK.no 04.07.05
  Kampen mot fattigdom står øverst på agendaen når verdens rikeste land møtes i Skottland til uka. Britene ønsker en "Marshall-plan" for Afrika.
 • Fra Live8 til Gleneagles, bakgrunn fra NRK.no 04.07.05
  Lederne for verdens åtte rikeste industriland setter seg onsdag rundt bordet i Gleneagles i Skottland. Det gjør de vel vitende om hva Bob Geldof har gjort for å rette en hel verdens oppmerksomhet mot Afrikas problemer under Live8-konsertene i helgen.
 • Ingen fikk glemme Afrika, Aftenposten 03.07.05
  Bob Geldof ble endelig saligkåret under tidenes konsert. Folket danset og sang med. Men ingen fikk sjanse til å glemme Afrika.
 • Paven støtter demonstrantene i Edinburgh, VG 03.07.05
  Pave Benedikt XVI erklærer sin støtte til demonstrantene i Edinburgh i Skottland som kjemper mot fattigdom.
 • Hundretusener demonstrerer mot fattigdom, VG (NTB) 03.07.05
  Flere hundre tusen demonstranter samlet seg lørdag i Edinburgh for å marsjere gjennom byens gater med krav om at rike lands ledere gjør mer for å avskaffe fattigdommen.
 • - Fantastisk konsert, Dagbladet 03.07.05
  Forhåpentligvis får det verdensomspennende arrangementet like fantastiske følger.
 • 26 mill. sendte SMS til Live 8, Aftenposten (NTB) 03.07.05
  Over 26,4 millioner mennesker verden over sendte lørdag tekstmeldinger til støtte for Live 8-kampanjen mot fattigdom.
 • Større enn månelandingen, Aftenposten 02.07.05
  Sir Paul McCartney og U2 åpner Live 8-konserten i Hyde Park i morgen med denne tekstlinjen fra Beatles: "It Was 20 Years Ago Today".
 • -Folk dør av sult 14 kilometer fra Europa, Aftenposten 02.07.05
  - Vi sitter trygt i vår egen stue og ser på denne avskyelige fattigdomspornografien. Folk dør live på TV'en din. Jeg vil ikke ha det sånn. Noe må gjøres.
 • Kappløp om å love mer bistand, Dagsavisen 02.07.05
  De rike landene kappes om å framstå som mest bistandsdyktig. USA lover å doble bistanden til Afrika de neste fem årene. Men både ekspertene og frivillige organisasjoner er skeptiske.
 • Kvite band mot fattigdom, Vårt Land 02.07.05
  Fredag vart nasjonalsymbol over heile verda pakka inn i kvite band. Blant innpakkingsobjekta var plassen framfor Stortinget.
 • U-landsaksjon måtte rulle inn, Aftenposten 02.07.05
  Markeringen for å slette u-landsgjelden ble amputert da aktivister ikke fikk pakke Stortinget inn i et 350 meter langt hvitt banner.
 • IMF: – Penger løser ikke Afrikas problemer, VG (NTB) 01.07.05
  Mens verden ruster seg for å rocke inn penger til Afrika, advarer Det internasjonale pengefondet (IMF) mot å tro at penger alene kan endre fattige lands skjebne.
 • Vil fjerne subsidier til landbruket, Dagsavisen (ANB-AP) 01.07.05
  Storbritannias finansminister Gordon Brown vil at EU og USA skal fjerne eksportsubsidiene til landbruket fra 2010.
 • Tromsø-ordfører sender brev til Blair og Bush, Aftenposten (NTB) 30.06.05
  Lederne av verdens rikeste land, G8, mottar i disse dager et brev fra Tromsøs ordfører Herman Kristoffersen.
 • Vennskapelig håndbak mot fattigdommen, Vårt Land 30.06.05
  Kjøp hvite bånd mot fattigdommen. Det er oppfordringen fra statsminister Kjell Magne Bondevik, som tar en vennskapelig duell med KN-general Atle Sommerfeldt.
 • Maner til økt bistand, Dagens Næringsliv (NTB) 28.06.05
  I appellen til FNs generalforsamling utfordret Frafjord Johnson verdens rikeste, G8-landene, til å levere mer i form av økt bistand på sitt møte i Skottland i juli. Hun sa også at verdens ledere må fornye og styrke sine forpliktelser under FNs toppmøte i september.
   
 • G8-møtet, samleside på NRK.no
 • G8-møtet, samleside fra VG

Presseklipp - internasjonalt:

 • From G8 to G9: Brazil and India in - and Russia out, comment by Timothy Garton Ash in the Guardian 07.07.05
  Who should sit at the top table of world politics? The question is posed at Gleneagles today, and the answers get ever more complicated. G7? G8? G8+5? G22?
 • Make looting history, by Firoze Manji, Pambazuka News (Afrika) 06.07.05
  Some 110 years ago, in 1894-95,, European governments met in Berlin to 'negotiate' the carving up of Africa - a meeting that in essence was very little different to this week's G8 meeting in Gleneagles. Had Bob Geldof and Comic Relief been around at the time, would they have held pop concerts in Paris, London, Berlin, Brussels, Lisbon etc. calling on their rulers to be nice about carving up the continent, to ensure that a few more crumbs fell off the table into the mouths of the poor while they carried out their project of occupation, colonisation, military subjugation, looting and genocidal slaughter? The very idea sounds absurd because we have the benefit of hindsight.
 • Aid with one hand; Guns with the other, Q&A With Issa Shivji On The G8, Pambazuka News (Afrika) 06.07.05
  Global leaders like UK prime-minister Tony Blair have been vocal in stating that 2005 is a year where progress must be made on Africa's development. The G8 summit - an opportunity for rich world leaders to put their heads together and change the global development machinery - is now underway in Gleneagles, Scotland. Debt relief, aid flows, global trade and climate change are on the agenda of one of the highest profile G8 meetings ever. But well-known African commentator Issa Shivji is not optimistic that this summit will produce significant changes for the millions of people trapped in poverty.
 • Now let's take the spirit of Live 8 to middle England, comment by Polly Toynbee, the Guardian 06.07.05
  Domestic poverty campaigners can change people's attitudes too 
 • The G8's African challenge, the Economist 06.07.05
  Help for Africa will be high on the agenda of the G8 summit in Gleneagles this week. But it is not clear that debt relief, or even substantially increased aid flows, will be enough to produce success where so many previous development efforts have failed.
 • G8 debt relief 'won't save Africa itself', the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 06.07.05
  The expected decision by Group of Eight (G8) leaders to erase some of the debt Africans owe world lenders will free money to build schools and hospitals -- but its impact may not be as dramatic as it first appears.
 • I did care, but I didn't do enough, comment by John Major, the Guardian (UK) 06.07.05
  G8 has often fallen short, but this year it has a chance to surprise us.
 • G8 leaders face moment of truth, the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 06.07.05
  After years of dithering, leaders of the world's most powerful countries face a moment of truth on Wednesday when they open a three-day summit under mounting pressure to take concrete action against Africa's pervasive poverty.
 • Beware the 'Brownwash', the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 06.07.05
  Britain is painting a misleadingly flattering picture of its commitments to do more in the fight against poverty in Africa, a leading development group said on Tuesday.
 • Geldof: 'We have come for victory', the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 06.07.05
 • Leaders of the world's eight richest and most powerful nations converge on a heavily-guarded luxury Scottish golf resort on Wednesday, facing the daunting twin challenges of pulling Africa out of dire poverty and slamming the brakes on global warming.
 • Brown plays down G8 hopes, the Guardian (UK) 05.07.06
  The chancellor, Gordon Brown, today played down expectations ahead of the G8 conference at Gleneagles after being accused of over-hyping the debt deal offered to African nations.
 • Banishing the begging bowl, comment by Olusegun Obasanjo in the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 05.07.05
  There is a pain in the belly of Africa. It is gnawing at our development goals and undermining our economies; yet somehow it is getting forgotten.
 • Africa's new best friends, comment by George Monbiot, the Guardian 05.07.06
  The US and Britain are putting the multinational corporations that created poverty in charge of its relief.
 • A fraud and a circus, comment by John Pilger, the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 05.07.05
  The “victory for millions” is a quotation of Bob Geldof, who said, “Tomorrow 280-million Africans will wake up for the first time in their lives without owing you or me a penny ...” The nonsense of this would be breathtaking if the reader’s breath had not already been extracted by the unrelenting sophistry of Geldof, Bono, Blair, The Observer et al.
 • Bush says: I put US interests first, The Guardian (UK) 04.07.05
  George Bush sounds a warning today to those hoping for a significant deal on Africa and climate change at Wednesday's G8 summit, making clear that when he arrives at Gleneagles he will dedicate his efforts to putting America's interests first.
 • Make Poverty History while the sun shines, comment by Tom Eaton, the Mail and Guardian (Sør-Afrika) 17.06.05
  For shame. Have you no compassion, you sniping cynics? Where is your decency, you huddled neoconservatives? Honestly. What chance did poor Bob Geldof and his co-pensioners stand against your spleen? Did you not feel a single tinge of remorse as you condemned his Live 8 concert as nothing more than a desperate attempt to revive his own moribund career? Didn’t you pause before reflecting that his bread-and-butter is provided by the starving masses of Africa?
   
 • Special report: G8, samleside for stoff i the Guardian (UK)
 • Special report: development, samleside for stoff i the Guardian (UK)

Ytterligere bakgrunnsinformasjon om G8, tusenårsmålene og FN-toppmøtet i 2005:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.