Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

G8 og gjelda - et lite skritt, men i hvilken retning?

Finansministrene i riklandsgruppen G8 kunngjorde nylig sin beslutning om å slette all gjeld til 18 av de fattigste og mest gjeldstyngede landene i verden.  Til tross for overveldende mottakelse i internasjonal presse er det slett ikke alle som er imponert. Gjeldsslettebevegelsen i Afrika (African Jubilee South) hevder at G8-landene samtidig har styrket sin kontroll over de fattige landenes økonomi, til skade for befolkningen - og utenriksminister Delano Franklyn fra Jamaica, som for tidene har formannskapet i G77, er heller ikke imponert.
Mandag 20. juni 2005

I uttalelsen fra gjeldsslettebevegelsen i Afrika (les hele uttalelsen her) blir det særlig vist til de betingelsene som er satt for gjeldssletten, herunder:

"... gjennomføring av strenge frimarkedsreformer som for eksempel budsjettkutt, finans- og handelsliberalisering, privatisering og andre reformer som skal sikre 'avskaffelsen av hindringer for private investeringer, både innenlandske og utenlandske' (uttalelsen fra G7 finansministre)."

I forbindelse med avslutningen av Sør-toppmøtet i Doha var Jamaicas utenriksminister reservert i forhold til G8-ministrenes beslutning, i følge IPS (les IPS-meldingen her). Han erkjente at  "det er bedre sent enn aldri", men la til at "vi mener det ikke er riktig å yte bistand med betingelser" - et spørsmål som sto sentralt i erklæringen og handlingsplanen fra Sør-toppmøtet (les mer her). Emily Sikazwe, leder for Kvinner for endring (Women for Change) i Zambia, er av samme oppfatning og i en uttalelse om beslutningen fra G8-ministrene avslutter hun slik (les hele uttalelsen her):

"Derfor, mens vi venter på at lederne skal entre scenen på G8-møtet i juli, står vi igjen med et ufullført ærend: slutt å lek med afrikanere, som betaler gjelda med sine liv. Slett vår gjeld fullt ut og uten at Verdensbanken og IMF pålegger oss ødeleggende politikk. Begynn å betale tilbake noe av det dere skylder oss. Da kan vi kanskje nærme oss et virkelig partnerskap og gjøre fattigdom til historie."

Noen entydig negativ holdning til avtalen var det imidlertid ikke i Afrika. Mens afrikansk gjeldslettebevegelse var kritisk uttalte Sør-Afrikas finansminister, Trevor Manuel, på sin side at G8-avtalen gjorde ham "usedvanlig optimistisk" på Afrikas vegne (les mer her).

Beslutningen fra finansministrene i G8 (USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Russland) inngår som en viktig del av den britiske statsministeren Tony Blairs ambisjoner i forbindelse med det britiske formannskapet i G8 og G8-toppmøtet i Gleneagles i juli (les mer her) og er også en sentral beslutning i forkant av FN-toppmøtet i september om oppfølging av FNs tusenårserklæring (les mer her).

"Historisk avtale" eller "et vognlass med sludder"?

Blant de mange organisasjonene og nettverkene i Nord som jobber med gjeldsslette internasjonalt har kommentarene som oftest vært mer positive enn tilsvarende organisasjoner og nettverk i Sør. Uttalelsene har normalt startet med en positiv innledning, for deretter å peke på alle begrensningene, slik det bl.a. har blitt gjort i uttalelsen fra det europeiske gjeldsslettenettverket Eurodad (les uttalelsen her):

"Den ferske G7-avtalen om gjeldslette representerer et viktig gjennombrudd. Det er, imidlertid, mange alvorlige begrensninger. Disse omfatter antall land som dekkes, betingelsene som gjelder og hvor mye netto økonomisk fortjeneste de landene det gjelder faktisk vil få."

Her hjemme har gjeldsavtalen stort sett blitt positivt mottatt i media, bl.a. i Aftenposten, som på lederplass kalte avtalen "historisk" og begrunnet dette med innrømmelser fra kreditornasjonene (les hele lederen her):

"Gjeldsavtalen er i sannhet historisk, også fordi den betyr at kreditornasjonene nå også indirekte anerkjenner at deres politikk overfor den tredje verden har bidratt til den håpløse situasjonen der."

Lederkommentaren spesifiserer ikke hva disse innrømmelsene består i, men viser til Bush' og Annans krav om at "landene får orden på sine styresett og rydder opp i korrupsjonen" og avslutter slik:

"Ettergivelse av gjeld betyr en ny start for de fattigste landene. Men gjør de ikke noe selv, vil de bli stående på samme sted."

Kjetil Abildsnes i det norske gjeldsslettenettverket Slett u-landsgjelda (SLUG) hevder overfor NTB (les mer her) at "dagens tilbud fra G8 er et viktig skritt i riktig retning, men kommer ikke i nærheten av å løse problemene til gjeldstyngede land". Imidlertid finnes det kritikere som nok også vil stille spørsmål ved om gjeldssletten, med de betingelser som gjelder, snarere enn et skritt i riktig retning heller er nok et skritt i feil retning.

Blant de skarpeste kritikerne av avtalen står George Monbiot, kommentator i britiske The Guardian. I en kommentar 14. juni - Et vognlass med sludder (les hele kommentaren her) - hevder han på sin side at "G8-planen for Afrika kommer med betingelser som gjør det til lite annet enn utpressing".

Aktuelle nettressurser:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner:

Presseklipp - Norge:

 • Et lite skritt, lederkommentar i Ny Tid, 18.06.05
  Den enigheten som nå er oppnådd, tar høyde for disse problemene. Bare land som kan vise til ansvarlig styring og klare programmer vil denne gang få del i gjeldssletten. Derfor er antall stater satt til 18, og ikke til 62 - slik ulike humanitære organisasjoner har antydet er det reelle behovet. Enkelte av G-8-landene mente at bare et fåtalls land burde kvalifisere for slik gjeldsslette nå.
 • Gullsalg kan redde millioner av liv, Vårt Land 17.06.05
  Mens britenes statsminister Tony Blair og hans finansminister Gordon Brown har kjempet med nebb og klør for å få G8-møtet i Skottland i neste måned til å støtte salg av gullreserver fra IMF for å finansiere gjeldslette til fattige land, sier den norske regjeringen nei.
 • Rettferdighet i sikte, kommentar av Marianne Tønnesen, Vårt Land 15.06.05
  Tenk hvis vi virkelig får slutt på fattigdommen i verden. Det kan bli en av historiens største seire.
 • Hjelp til selvhjelp, lederkommentar i VG 14.06.05
  Men nå har stormaktene gjenoppdaget Afrika, takket være energisk innsats fra den britiske statsminister Tony Blair. Han har fått med seg verdens rikeste land i den såkalte G8-gruppen til å slette all gjeld til 18 fattige land; de aller fleste i Afrika. Og andre land står for tur.
 • Blair sanker støtte, Dagsavisen 14.06.05
  I tillegg til gjeldsslette har den britiske regjeringen gått inn for økt bistand til fattige land, og en endring av de internasjonale handelsreglene som skal gjøre det enklere for fattige land å komme inn på det vestlige markedet. Planen er å doble bistanden fra de rike landene til fattige land per år fram mot 2015, slik FNs tusenårsmål skisserer – en langt mer omfattende oppgave enn gjeldssletten.
 • Fattige land må få styre sin økonomi, debatt av Magnus Bjørnsen, Fellesrådet for Afrika, Aftenposten 14.06.04
  Spørsmål om verdens fattigdom og urettferdighet reduseres skuffende ofte til en konkurranse i bistandsløfter. Vi trenger en ny Sør-debatt og en anerkjennelse av at politikken vi fører har betydning for verdens fattige på flere måter enn gjennom bistand.
 • Betalt med reformer, Klassekampen 13.06.05
  18 land, blant disse 14 afrikanske land har kvalifisert til gjeldsslette, og prisen, den har de allerede betalt gjennom flere år med smertefulle reformer.
 • Gjeld og utvikling, lederkommentar i Aftenposten 13.06.05
  Gjeldsavtalen er i sannhet historisk, også fordi den betyr at kreditornasjonene nå også indirekte anerkjenner at deres politikk overfor den tredje verden har bidratt til den håpløse situasjonen der.
 • Spleiselag for Afrika, Aftenposten 12.06.05
  18 av verdens fattigste land vil få slettet all sin gjeld umiddelbart, og flere land vil slippe gjeldsbyrden i tiden som kommer.
 • Historisk gjeldsavtale, kommentar av Hilde Harbo, Aftenposten 12.06.05
  En total sletting av gjelden for verdens fattigste land er et historisk skritt, selv om det ikke alene kan løfte Afrika ut av fattigdommen.
 • Wolfowitz fornøyd med gjeldsplan, Dagbladet (NTB) 12.06.05
  Den nyvalgte lederen for Verdensbanken, Paul Wolfowitz, lovpriste søndag avtalen om gjeldssletting for verdens fattigste land som finansministrene i G8-landene ble enige om lørdag.
 • - Løser ikke problemer, mener aktivister, Aftenposten 12.06.05
  - Dagens tilbud fra G8 er et viktig skritt i riktig retning, men kommer ikke i nærheten av å løse problemene til gjeldstyngede land, sier Kjetil Abildsnes, talsperson i Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG).
 • Blandede erfaringer i Uganda, Aftenposten 12.06.05
  Uganda er et av landene som allerede har fått slettet noe av sin gjeld, og selv om pengene ble brukt til å redusere fattigdom, er erfaringene ikke bare positive
 • Gjelda slettes -Geldof jubler, Dagbladet 12.06.05
  Med et pennstrøk slettet G8-landene i går 250 milliarder kroner i gjeld til de fattigste landene i verden i går. Bob Geldof sier det bare er begynnelsen.
 • – U-landslån gikk til våpen og korrupsjon, Stavanger Aftenblad (NTB) 12.06.05
  De store industrilandene skal slette lån til Afrika, lån som i stor grad er blitt sløst bort og ikke kommet den fattige befolkningen til gode, mener eksperter.
 • Gav avkall på 250 milliarder, NRK.no 11.06.05
  18 av verdens fattigste land vil umiddelbart merke det historiske vedtaket som ble fattet i London lørdag. De vil straks få slettet all sin multinasjonale gjeld til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.
 • Intense forhandlinger om gjeldsslette for de fattigste, VG (NTB) 11.06.05
  Finansministrene i G8-landene diskuterer denne helgen skjebnen til de fattigste landene i verden. Britene kjemper hardt for en massiv gjeldssletting, men enkelte land stritter imot.
 • Gjeldsslette nesten i boks, Aftenposten 09.06.05
  Verdens fattigste land kan ha håp om å få slettet all gjeld, etter møtet mellom Tony Blair og George Bush i Washington.
 • Blairs Afrika-bønn til Bush møter motstand, VG 07.06.05
  President George Bush vil gi 4,3 milliarder kroner for å bekjempe fattigdom Afrika. Men det er mye mindre enn det Tony Blairs håpet på i sin «Marshall-plan for Afrika».
 • Historisk gjeldslette, lederkommentar i Dagbladet 07.02.05
  G7-landene lover betydelig gjeldslette til verdens fattigste land. Verdens sju største industrinasjoner, USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Canada, foreslår opptil hundre prosent gjeldslette for de fattigste landene.
 • Nå vil de rike ta et krafttak, Vårt Land 07.02.05
  G7-landene vil gi betydelig gjeldslette til Afrika. Metodene som anbefales er delvis de samme som ble avvist som umulige for noen få år siden.

Presseklipp - internasjonalt:

 • South Summit Launches Fund for Poorer Nations, IPS 16.06.05
  Delano Franklyn, Jamaica's minister of state for foreign affairs and foreign trade, expressed reservations about the G8 initiative. He told reporters the proposed debt cancellation was predicated on democratic governance. "But democracy is a relative term," Franklyn argued, "and it would be interesting to see how the G8 defines democracy.
 • To give or forgive, The Economist 16.06.05
  The G8 wants to wipe clean the debts of impoverished nations. Erasing poverty will be harder.
 • A truckload of nonsense, comment by George Monbiot, The Guardian 14.06.05
  The G8 plan to save Africa comes with conditions that make it little more than an extortion racket.
 • Privatisation Hangs Over Debt Relief, analysis by Sanjay Suri, IPS 12.06.05
  The G7 finance ministers agreed Saturday to write off the debt of 18 of the poorest countries, but firm prescriptions of privatisation hovered over the debt relief offer.
 • G8 leaders agree to help poor African nations, Sunday Independent (SA), 12.06.05
  Trevor Manuel said the announcement made him "exceedingly optimistic" for Africa. He and the finance ministers of China, Brazil and India attended an informal breakfast meeting in London with Brown earlier in the day.
 • G8 debt agreement to benefit 23 countries, AllAfrica.com 12.06.05
  Speaking after the meeting concluded, Brown said: "We are conscious of the abject poverty and the relentless and unyielding poverty that so many countries and individuals face. We are being driven forward by the urgent need to act. We have found ourselves united with a shared purpose." He called the statement "the most comprehensive statement that finance ministers have ever made on the issues of debt, development, health and poverty."
 • UK claims Africa debt success, The Guardian 10.06.05
  Brown says relief deal will now include billions owed by poor nations to IMF.
   

Ytterligere bakgrunnsinformasjon om tusenårsmålene og FN-toppmøtet i 2005:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.