Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet

- Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet, sa Verdensbankens nye og omstridte leder, Paul Wolfowitz, etter at de rike landene lovet "friske midler" på årsmøtene i Verdensbanken og IMF sist helg. Gjeldsslettebevegelsen er noe mer tilbakeholden, men gjeld var langt fra det eneste stridstemaet på årsmøtene.
Fredag 30. september 2005
Linker oppdatert: Onsdag 14. desember 2005

Paul Wolfowitz

Verdensbanksjef Paul Wolfowitz var svært tilfreds med de resultatene har kunne presentere på pressekonferansen etter årsmøtene (les mer her):

"På kryss og tvers i verden vil ledere i 38 land ikke lenger måtte velge mellom å bruke penger til beste for egen befolkning og å betale tilbake umulig gjeld, ofte en arv fra tidligere regjeringer."

- Endelig ser man konturene av en ny gjeldssletteavtale for de fattigste og mest gjeldsutsatte landene i verden, men mye er ennå uklart, sier SLUG i en kommentar etter årsmøtene (les mer her).

Forslaget som G8 lederne ble enige om i Gleneagles i sommer fikk til slutt bred støtte på årsmøtene i Verdensbanken og IMF. Selv om gjeldslettebevegelen ser positivt på vedtaket understreker mange at det bare er et lite mindretall som nyter godt av det. - Gjeldsseier for noen, men milliarder har blitt utelatt, påpeker bl.a. Christian Aid i England (les mer her).

Også de forestående WTO-forhandlingene ble tatt opp på årsmøtene i Verdensbanken og IMF. - Den sene framdriften i handelsliberaliseringen er bekymringsfull, sa Svein Gjedrem i sitt innlegg på vegne av de Nordiske og Baltiske landene, som mener "det er av livsviktig betydning å styrke det multilaterale handelssystemet" (les innlegget her). Finansminister Gordon Brown advarte imidlertid mot å tvinge handelsliberalisering på utviklingsland (les innlegget her).

Utviklingslandene, i et kommuniké fra G24 (les her), gikk i år spesielt kraftig ut mot den skjeve representasjonen i Verdensbanken og IMF.

Årsmøtene i Verdensbanken og IMF sist helg var de første med den nyvalgte og omstridte Paul Wolfowitz som leder for Verdensbanken (se Wolfowitz "enstemmig" godkjent for Verdensbanken, aktuelt 01.04.05).   

Norge aktiv for å sikre "friske midler" til gjeldslette

G8-landenes beslutning om å slette all gjeld til 18 av de mest gjeldstyngede landene var den saken som fikk størst oppmerksomhet i forbindelse med G8-toppmøtet i Gleneagles i Skottland i sommer (se G8 og gjelda - et lite skritt, men i hvilken retning?, Aktuelt 20.06.05). Norges utviklingsminister har i denne saken spesielt vært opptatt av at det også må sikres "friske penger" til å finansiere gjeldsletten og skrev i et innlegg i VG 23. august (les her) bl.a.:

"Norge har og vil fortsatt arbeide hardt for å sikre at det virkelig blir mer penger til utvikling som følge av G8s forslag om gjeldsslette. En viktig forutsetning for det er at pengene kommer på toppen av dagens bistandsnivå. Resirkulering av gammel bistand holder ikke. Da vil fattige land betale regningen. En annen er at finansinstitusjonene kompenseres for de økonomiske tapene gjeldssletten medfører. Hvis ikke blir det mindre penger til utviklingsformål, ikke mer. Igjen – de fattige landene vil tape. G8-landene har klart og tydelig sagt at en skal finansiere gjeldsslette-initiativet med tilleggsressurser. Men vi må sørge for at dette skjer i praksis."

Spørsmålet var uklart helt til det siste, men fredag i forrige uke offentliggjorde G8-landene et brev til Verdensbanken hvor hvert av landene ga løfter om hvordan de vil bidra til at Verdensbanken vil bli kompensert dollar for dollar (se Letter to World Bank President from G8 Finance Ministers, 23.09.05). Til Aftenposten sa utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson bl.a. (les mer her):

"Hadde ikke jeg og endel andre satt hardt mot hardt under toppmøtet i New York for 10 dager siden, hadde dette brevet aldri kommet."

I sitt innlegg på årsmøtene på vegne av de Nordiske landene fastholdt Frafjord Johnson igjen at "vi vil holde G8-landene til ansvar" når det gjaldt behovet for "friske midler" som ville sikre at ikke andre sider ved bankens virksomhet ville bli rammet (IDA og AfDB). Hun sa bl.a. (les innlegget her):

"Vi tror at forslaget suksess avhenger av at G8-komunikeet følges til punkt og prikke , spesielt på disse to områdene."

- Å bli enig på dette punktet har vært særdeles viktig fordi usikkerheten i forkant av møtet på søndag gjaldt blant annet at Nederland truet med at de ikke ville støtte forslaget dersom en slik enighet ikke kom på plass, forteller Silje Hagerup i SLUG, som var tilstede i Washington (les her).

Det Europeiske gjeldsslettenettverket EURODAD er likevel noe tilbakeholdende og viser til "blandede og forvirrende meldinger fra Washington som det gjenstår å få tolket". Blant spørsmålene som stilles er:

 • Vil det bli stilt nye betingelser som vil kunne hindre noen land i å få gjeldslette?
 • Vil gjeldssletten bli en engangs sletting av gjelda, eller vil den bli faset ut på noen måte?
 • Når vil gjeldssletten faktisk skje (IMF-gjeld kan bli nedskrevet ved årsskiftet, Verdensbankens gjeld ikke før i juli 2006)?
 • Har det blitt enighet om et tilstrekkelig sikkert forslag om ekstra finansiering fra rike land av denne avtalen?
 • Hva vil bli den faktiske økonomiske fortjenesten for de land som vil nyte godt av dette (som sannsynligvis vil få svekket sin tilførsel av ressurser fra Verdensbanken)?

Norge: sen framdrift i handelsliberaliseringen bekymringsfullt

Sentralbanksjef Svein Gjedrem, som er norsk representant i IMF, holdt innlegg på årsmøtene på vegne av de Nordiske og Baltiske landene. I innledningen tok han også opp handelsspørsmål (les innlegget her):

"Den sene framdriften i handelsliberaliseringen er bekymringsfull. Det er av livsviktig betydning å styrke det multilaterale handelssystemet."

Også i kommunikeet fra utviklingslandene - gjennom G24 - ble det lagt vekt på handelsliberalisering (les her):

"Bedret adgang til industrilandenes markeder - spesielt gjennom reduksjoner i toll og ikke-tollmessige barrierer og utfasingen av landbrukssubsidier og andre subsidier - vil tjene alle land, og vil hjelpe til å fremme handelsliberalisering blant utviklingsland."

Hverken G24 eller Norge tok opp utviklingslandenes krav om "politisk handlingsrom" (se Sør-toppmøtet i Doha krever politisk handlingsrom for utviklingslandene, Aktuelt 17.06.05). Det gjorde imidlertid Storbritannias finansminister Gordon Brown, som i sitt innlegg bl.a. sa (les innlegget her):

"Til slutt, utviklingsland må ha fleksibilitet til nøye å kunne avgjøre, planlegge og drive fram sine handelsreformer inn i sine egne utviklings- og fattigdomsreduksjonsstrategier. Handelsliberalisering må ikke tvinge på utviklingsland gjennom bistandsbetingelser (kondisjonalitet) eller en merkantilistisk tilnærming til handelsforhandlinger."

Brown fikk imidlertid ikke noe gjennomslag på dette punktet i sluttkommunikeet fra utviklingskomiteen, der det bl.a. heter (les kommunikeet her):

"Sterkere politikk i landene og mer og mer effektiv bistand må komplementeres med ambisiøse skritt for å øke åpenhet og markedsadgang og å sikre at handel kommer de fattige til gode."

Utviklingsland under-representerte

I sitt kommunike til årsmøtene gikk utviklingslandene i G24 kraftig ut mot under-representasjon i Verdensbanken og IMF:

"Ministrene understreker at utviklingslandenes under-representasjon fortsetter å undergrave Bretton Woods institusjonenes troverdighet og legitimitet, som hindrer disse institusjonenes effektivitet og relevans."

De ønsker både økt stemmevekt og flere ansatte i staben i Verdensbanken og IMF. Til IPS sa direktøren i G24, Ariel Buria, bl.a. (les mer her):

"Vi har en situasjon der et lite antall land kontrollerer disse institusjonene. De lager reglene mens størstedelen av medlemmene må følge dem. Dersom disse institusjonenes relevans skal opprettholdes, trengs det reform."


Aktuelle lenker:

Offisielle ressurser:

Kommentarer og analyser fra sivilsamfunnet:

Utvalgte medieklipp:

 • World Bank/IMF backed debt cancellation, IPS 25.09.05
  The World Bank and International Monetary Fund (IMF) have agreed that the debts owed by 18 of world's poorest countries to them and to the African Development Bank will be cancelled "outright" and "upfront", bringing an end to the suspense surrounding the issue for nearly three months.
 • Wolfowitz's meeting with civil society organisations brought no significant progress, IFIs Latin American Monitor 26.09.05
  The first official meeting of Mr. Wolfowitz with Civil Society Organizations took place on Thursday, September 22, within the framework of the Annual Meetings. Ahead of the meeting, the different organizations taking part carried out several workshops aimed at preparing a common strategy, although the results were not conclusive.
 • Sletter gjeld, Vårt Land 26.09.2005
  18 av verdens fattigste land skal få slettet nesten 260 milliarder kroner av sin gjeld. Nå varsles nye krav fra gjeldsaksjonister.
 • Pengemakten svinner Aftenposten 26.09.2005
  Kommentar av Ola Storeng
  : Internasjonale kapitalkrefter har forvandlet IMF til en dverg. Slettingen av de fattigste landenes gjeld kan vingeklippe også Verdensbanken.
 • Developing world confused by UK aid guidelines, the Guardian, 24.09.05
  Mr Benn and the chancellor, Gordon Brown, will today press the World Bank and the IMF in Washington to consider changing their policies of insisting on stringent conditions for loans and debt relief.
 • Thousands Rally Against "Economic Apartheid", IPS 24.09.05
  At least 100,000 people from different parts of the U.S. and the world converged on Washington Saturday to demand an immediate end of the U.S. occupation of Iraq and what they termed the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank's "war on the poor".
 • World Bank/IMF Losing Relevancy, South Says, IPS 23.09.05
  Developing countries have expressed strong dissatisfaction with their current "under-representation" at the World Bank and the IMF, warning that they are losing their significance. 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.