Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

IMF sletter gjeld til 19 land

G8-landenes beslutning om gjeldsslette i sommer bar såvidt igjennom FNs toppmøte i september. Denne uke kom den endelige beslutningen om gjeldsslette til 19 land fra IMF. – Dette er en seier for gjeldsbevegelsen, sier Kjetil G. Abildsnes i Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG). Og regjeringen er igang med arbeidet for å endre IMF og Verdensbanken, sier utenriksministeren.
Fredag 23. desember 2005

- Norsk bistand verdenbankifisert, hevdet rapport fra IGNIS og Utviklingsfondet i november.

- Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet, sa Verdensbankens nye og omstridte leder, Paul Wolfowitz, etter at de rike landene lovet "friske midler" på årsmøtene i Verdensbanken og IMF i september (se - Veien til fullstendig gjeldslette har nå blitt ryddet, rorg.no 30.09.05). Mandagens vedtak i IMF (se pressemelding her) fulgte opp løftene fra G8-møtet i sommer (se G8 og gjelda - et lite skritt, men i hvilken retning?, rorg.no 20.06.05), FN-toppmøtet i september (se FN-toppmøtet og veien videre, rorg.no 26.09.05) og sikrer nå 100 prosent gjeldsslette til 19 land, uten nye betingelser.

 - Selv om aktivister nå har sikret at avtalen fra G8 ikke har blitt verre, var den i utgangspunktet langt fra en løsning på gjeldskrisen, heter det i uttalelse fra Kirkens Nødhjelp (les hele her). – Det er ennå en rekke land som faller utenfor denne avtalen, understreker Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp, som påpeker at:

"Disse landene vil fortsatt måtte følge betingelser som ofte innebærer svært stramme budsjetter og krav om privatisering av offentlige tjenester."

Slike betingelser for gjeldsslette, lån og bistand, som settes av de rike landene gjennom IMF og Verdensbanken, sto i fokus i en rapport om verdensbankifisering av norsk bistand, som ble utgitt av IGNIS og Utviklingsfondet i november i år (se - Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert, rorg.no 18.11.05). I et intervju med Morgenbladet i dag forteller utenriksminister Jonas Gahr Støre om regjeringens oppfølging av Soria Moria erklæringen på dette punktet.

Regjeringen igang med å endre IMF og Verdensbanken

Verdensbankens og IMFs betingelser for gjeldsslette, lån og bistand (kondisjonalitet) var blant de spørsmål som ble tatt opp i den politiske plattformen fra Soria Moria, som ligger til grunn for regjeringen Stoltenberg. Her står det bl.a. (les mer her):

"Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering."

Oppfølgingen av dette tas opp i et intervju med utenriksminister Jonas Gahr Støre Morgenbladet i dag (les mer her). Er det gjort noen endringer som følge av dette?, spør Morgenbladets Sten Inge Jørgensen, og får følgende svar:

"Erik Solheim har nå vært både i Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF) og snakket om dette. Vi begynner denne jobben nå, og vi ser også endringer i disse institusjonene som tyder på at de får større forståelse for at kjerneinfrastruktur bør være et offentlig ansvar."

– Trekker vi oss ut dersom Verdensbanken fortsetter å stille slike krav?, spør Morgebladet videre. Gahr Støre svarer:

"Vi har allerede omdirigert penger derfra til FN. Men jeg tror ikke det mest effektive er å trekke seg helt ut dersom man vil påvirke noe. Vi må få andre land med og søke å endre institusjonene. Alt blir uvirkelig lett dersom vårt forhold til internasjonale institusjoner skal handle om hvor fort det skal gå før vi blokkerer, trekker oss ut eller legger ned veto. Da er vår påvirkning ganske begrenset." 


Aktuelle lenker:

Medieklipp:

  • Sletter gjeld, Vårt Land 23.12.05
    Dette er en seier for gjeldsbevegelsen. De siste dagene har gjeldsaktivister sendt 21.000 e-poster til styremedlemmene i IMF. I tillegg er de blitt nedringt av telefoner, sier Kjetil G. Abildsnes, styreleder i Aksjon Slett U-landsgjelda.
  • Medspilleren, intervju med Jonas Gahr Støre i Morgenbladet 23.12.05
    – Erik Solheim har nå vært både i Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF) og snakket om dette.
  • Debt Relief, The Guardian Special Report

For ytterligere bakgrunninformasjon om G8s gjeldsslettevedtak, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.