Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

De rødgrønnes FN-reform:

Bakgrunn og mandat for FN-panelet

Det formelle grunnlaget for etableringen av høynivåpanelet er formuleringer i sluttdokumentet fra FNs generalforsamling høsten 2005 (se FN-toppmøtet 2005 - om oppfølging av FNs tusenårserklæring, aktuelle samlesider fra rorg.no). Sluttdokumentet tar til orde for en mye sterkere koordinering mellom de forskjellige utviklingsrelaterte spesialorganisasjonene, fondene og programmene i FN-systemet og ber FNs generalsekretær om å "sette i gang arbeid for ytterligere å styrke ledelsen og samordningen av FNs operative virksomhet". I sluttdokumentet anmodes det videre om at dette arbeidet må være innrettet på å sikre at FN i størst mulig grad bidrar til å nå internasjonalt avtalte utviklingsmål, blant annet tusenårsmålene, og det foreslås "enheter med strammere styring" på områdene miljø, humanitær bistand og utvikling.

I mandatet bes panelet om å legge fram en rapport "innen neste sesjon i FNs generalforsamling, slik at iverksettelsen av anbefalingene eventuelt kan begynne i 2007". For nærmere informasjon, se mandatet i fulltekst nedenfor.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 23. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.