Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

De rødgrønnes FN-reform:

FN-reform i Stortinget

Her har vi samlet saker og debatter i Stortinget i inneværende sesjon (2005-2006) der spørsmål om FN og FN-reform har vært tatt opp.
Linker oppdatert: Mandag 01. mai 2006
  • Dokument nr. 15 (2005-2006), Spørsmål nr. 723, spørsmål fra Ågot Valle (SV) til statsministeren om FN-panelet og kvinners rolle i FN. Besvart av utenriksministeren 18.04.06
  • Debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse, referat fra Stortingets møte 09.02.06 (der mange kom inn på FN og behovet for reform og styrking).
  • Muntlig spørretime 18.01.06, Spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utviklingsministeren om FN etter tsunamikatastrofen
    Erik Solheim: Jeg tror ikke det er noen tvil om at det er en for høy administrativ andel i FN-systemet. FN bør avbyråkratiseres. Det bør bli mer effektivt. Mange av de forslagene til FN-reform som er lagt inn, har nettopp det siktemålet. Vi i Norge vil gjøre hva vi kan for å få til en mer effektiv administrasjon i FN-sammenheng.


Se også:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 23. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.