Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Medieklipp - regjeringsforhandlingene etter valget

Lørdag 01. oktober 2005
OKTOBER 
 • Nord og sør mot WTO, Nationen 13.10.05
  Norske bønder står ikkje i vegen for fattige bøndene i sør. Det er bondeorganisasjonar frå Kenya, Frankrike og Noreg samde om.
 • Norsk og solidarisk, kommentar av Marianne Lystrup, Vårt Land 13.10.05
  Det er ikke uten videre gitt at det er fattige folk i utviklingsland som kommer til å tjene på at vi legger kjøkkenhagen vår på den andre siden av jordkloden. Mye erfaring viser at internasjonal handel holder produsentene nede i fattigdom, mens gullet drysser på handelsleddene og transportsektoren.
 • Fransk aktivist og norske bønder til felles kamp, Vårt Land 13.10.05
  Bondeaktivisten José Bové vil stanse Verdens Handelsorganisasjon. Onsdag var han i Oslo for å diskutere landbrukspolitikk med norske bønder og Utviklingsfondet.
 • Langt fram til enighet i WTO-forhandlinger, Dagens Næringsliv (NTB) 13.10.05
  Partene i landbruksforhandlingene i WTO står langt fra hverandre. Stoltenberg-regjeringen vil få tøffe tak i tiden som kommer.
 • Lader pipa mot WTO, Klassekampen 13.10.05
  - Norges budskap til andre land burde være at det å beskytte seg selv er en rettighet, og knytte seg til land som mener dette, mener den franske bondelederen José Bové.
 • Demokratisk underskudd, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 13.10.05
  I et ellers åpent land som Norge, er hemmelighold om WTO blitt en dyd. Selv de folkevalgte strever med å få ut informasjon. Spørsmål som griper rett inn i hverdagen og framtida til folk, overlates til embetsmenn og et par ministre. Det viser hvordan WTO er frakoblet demokratiet.
 • Petersen på landbrukets side, Nationen 13.10.05
  I valgkampen for fire år siden sa Jan Petersen at fiskeriinteressene må overordnes landbruket i WTO. Hva nå, i opposisjon?
 • - Helt og holdent opp til Jens å velge utenriksminister, Dagbladet 13.10.05
  Det er ene og alene Jens Stoltenberg som bestemmer hvem som skal bli ny utenriksminister, slår stortingspresident Thorbjørn Jagland fast.
 • Spenning, kommentar av Bjørgulv Braanen, Klassekampen 13.10.05
  I SV-kretser er det frykt for at den nye regjeringen ikke vil representere det bruddet i utenrikspolitikken som er påkrevet, for eksempel ved å trekke alle norske bidrag ut av den amerikanskledete Operation Enduring Freedom i Afghanistan.
 • SV'ere frykter dommen,Aftenposten 13.10.05
  CO2 skal etterhvert renses fra gasskraftverkene, og olje skal pumpes opp av Barentshavet.
 • Vil bore for de fattige, Aftenposten 13.10.05
  Norge har et globalt ansvar for å skaffe verden mer energi for å bidra til å øke velstanden i u-land, mener den avtroppende oljeministeren.
 • Norge tilbyr opptil 60 prosent tollkutt, Nationen 12.10.05
  Norges allierte i WTO offentliggjorde i går sitt tilbud. Men utover kvelden diskuterte de å gå enda lenger enn kutt på opptil 60 prosent.
 • Jordløse brasilianere advarer mot eksport,  Nationen 12.10.05
  To representanter for de jordløses bevegelse i Brasil høster økologisk gulrot på Stange. De anklager eksportlandbruket for å ta jorda fra de sultende.
 • Nytt sjokk for bøndene, Nationen 12.10.05
  U-land som Brasil bør få tollettelser i tillegg til de alvorlige tollkuttene som er foreslått i WTO. Det anbefales i en rapport bestilt av UD.
 • Petersen: - Vanvittig debatt i Norge, VG (NTB) 12.10.05
  Utenriksminister Jan Petersen (H) mener debatten i Norge om regjeringens posisjoner i WTOs landbruksforhandlinger har vært «helt vanvittig».
 • Solidaritet i vår tid, kommentar av Jostein Gaarder, Dagsavisen 12.10.05
  De påtroppende regjeringspartnerne har gått til valg - og vunnet - under banneret «de rødgrønne». Dermed er de etiske verdiene solidaritet og hensynet til naturen løftet fram på den politiske dagsorden. Det er bra. Men greier de rødgrønne å ta konsekvensene av denne verdiforankringen etter hvert som kravene fra egeninteressegruppene strømmer på?
 • Fra mindretall til flertall, lederkommentar i Aftenposten 12.10.05
  Regjeringsforhandlingene på Soria Moria er vanskelige, men neppe vanskeligere enn de tre partiene måtte vite på forhånd. Uenigheten mellom partiene om utenrikspolitikk, miljø, energi- og næringspolitikk og en rekke andre saksområder var vel kjent før forhandlingene startet.
 • Kortene i Jens' kabal, Dagbladet 12.10.05
  Her er statsrådsemnene i den vanskelige kabalen Jens Stoltenberg skal legge i løpet av helga.
 • Førstevalget som utenriksminister, VG 12.10.05
  Generalsekretæren i Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre (45), er Jens Stoltenbergs førstevalg som utenriksminister.
 • SV på NUPI, debatt av Svein Tuastad, Dagbladet 12.10.05
  Ikkje berre for SV, men for heile regjeringsalternativet var det difor god grunn til å frykte konsekvensane av hardkjøret deira mellom annan om kva som låg i den famøse programformuleringa om USA som det største trugsmålet mot verdfreden.
 • Heller rett enn makt, debatt av Ingrid Fiskaa, Dagbladet 12.10.05
  Debatten mellom Anders G. Romarheim og underteikna starta då eg hevda at krigen mot Afghanistan manglar eit tydeleg FN-mandat. Det poenget står ved lag også etter Romarheim sitt siste innlegg 7. oktober.
 • Enige om ren gasskraft, Dagsavisen 12.10.05
  De rødgrønne er enige om CO2-rensing ved gasskraftverket på Kårstø, men SV må gi opp kravet om å få rensing fra dag én.
 • - Landbruket kan utraderes, Klassekampen 11.10.05
  Denne høsten vil bli preget av de pågående forhandlingene i WTO, som skal kulminere med toppmøtet i Hong Kong rett før jul. Klassekampen bringer i dag en oversikt over de mest brukte uttrykkene i WTO-debatten.
 • Skinnfellen Haga, lederkommentar i Aftenposten 11.10.05
  Norges forhold til Verdens handelsorganisasjon (WTO) er en vanskelig sak, ikke minst for Senterpartiet som kommende regjeringsparti.
 • Folk flest er ikke norske bønder, kommentar av Ivar A. Iversen, Dagsavisen 11.10.05
  Forhandlingene har skapt stor uro i norsk politikk, ikke minst i Senterpartiet. Kutt i subsidiene på 60 prosent vil være dramatisk for verdens mest subsidierte bønder. Og slik bør det være. For i WTO står interessene til norske bønder i motsetning til bønder på landsbygda i verdens fattigste land.
 • Forhandler bort norske agurker, Dagsavisen 11.10.05
  Snart får du ikke norske tomater og agurker på brødskiva. Det kan bli resultatet av regjeringens WTO-forhandlinger.
 • Landbruk, kommentar av Bjørgulv Braanen, Klassekampen 11.10.05
  Ap, SV og Sp må kreve full informasjon av den sittende regjeringen om hva som er gjort, og umiddelbart etter overtakelsen må hele situasjonen gåes gjennom på nytt, slik at vi kan være sikre på at alt som står i vår makt blir gjort for forsvare retten til å produsere mat for egen befolkning. Et krav som er i fullstendig overensstemmelse med interessene til jordas fattige.
 • Høyt spill om WTO, kommentar av Erling Kjekstad, Nationen 11.10.05
  Her Norge har faktisk regjeringens embetsmenn helt siden juli deltatt i G10-drøftingene som nå har gitt så dramatiske resultater. Men Bondevik-partiene kunne likevel ikke - for eksempel for å spille fair play overfor de nye regjeringspartiene - informere om noen ting før nå, plutselig, sist fredag kveld.
 • Lager hemmelig regjeringsavtale, Dagsavisen 11.10.05
  I tillegg til at partiene krangler så busta fyker om hvor mange statsråder det enkelte partiet skal få, gjenstår det for de tre partilederne å bli enige om de aller vanskeligste miljøsakene; energi, gasskraft, oljeboring i Barentshavet og rovdyrpolitikken er blant sakene som gjenstår.  
 • – Bøndene maler fanden på veggen, nrk.no (NTB) 10.10.05
  Bøndene overdriver skadevirkningene av en ny WTO-avtale for norsk landbruk, mener Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).
 • Vil ha nyansert handelsdebatt, Vårt Land 10.10.05
  Norske bønder har kritisert Kirkens Nødhjelp for å oversjå bøndenes interesser. Utviklingsministeren etterlyser ein nyansert norsk debatt.
 • USA vil kutte landbrukssubsidiene, VG (NTB) 10.10.05
  USA er forberedt på å kutte landbrukssubsidiene med 60 prosent i løpet av de neste fem årene, og etter hvert fjerne dem helt, opplyser USAs handelsrepresentant Rob Portman.
 • Mener tollkuttene er til å leve med, Nationen 10.10.05
  - Tollkuttet Norge og G10 går inn for i dag, er dramatisk for landbruket, men ikke verre enn tilbudet Norge allerede har gitt, sier landbruksminister Lars Sponheim.
 • Blir det tollvern på hakkekylling?, kommentar av Gunnar Syverud, Nationen 10.10.05
  Alle fra de mest liberalistiske økonomene på Norges handelshøgskole i Bergen, via et knippe forskere på Norsk Utenrikspolitisk institutt til Kirkens Nødhjelp, mener det meste av verdens problemer hadde vært løst, hvis norske bønder sluttet å produsere mat - ikke minst for allverdens uland.
 • Ned som en skinnfell, kommentar av Erling Kjekstad, Nationen 10.10.05
  I lørdagsavisa hisset jeg meg kraftig opp over Bondevik-regjeringens uverdige WTO-spill på denne plassen. Vi ga Lars Sponheim på pukkelen for ikke å ha informert Stortinget tidligere, og for å sette bøndene sjakk matt. Men nå kjenner vi også reaksjonene hos de rød-grønne.
 • Gasskraftverk helt i det blå, Dagsavisen 10.10.05
  De rødgrønne forhandlingspartiene kan få drahjelp fra uventet hold. For det planlagte gasskraftverket på Skogn står i fare.  
 • Morderiske bønder, kommentar av Erik S. Reinert, Dagbladet 09.10.05
  Mordanklagen mot norske bønder baserer seg på Tony Blairs Afrikakommisjon. Slike rapporter og regnestykker basert på totalt virkelighetsfjerne forutsetninger har vært vanlige helt siden 1980-tallet, de «beviser» bestandig at frihandel vil utjevne alle verdens innbyggeres inntekt oppover.
 • Norge under press, lederkommentar i Aftenposten 09.10.05
  FN har utpekt Doha-runden til et av de viktigste virkemidlene for å nå tusenårsmålene om halvering av verdens fattigdom innen 2015. Like viktig for å forklare den bevegelsen som nå skjer i forhandlingene, er ønsket om å demme opp for en proteksjonistisk bølge i industrilandene, som kan underminere WTO.
 • - Haga rir to hester i WTO-saken, Aftenposten 09.10.05
  Sp.-leder Åslaug Haga forsøker å ri to hester samtidig i WTO-saken, hevder landbruksminister Lars Sponheim.
 • Svarteperspill om WTO, Dagsavisen 09.10.05
  Avtroppende og påtroppende regjering spiller svarteper om ansvaret for de dramatiske endringene WTO-forhandlingene kan få for norsk landbruk.
 • Avsporingen i SV, kommentar av Halvor Elvik, Dagbladet 09.10.05
  Det synligste resultatet av Solheims rådgivning var partileder Kristin Halvorsens foredrag på Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Halvorsen som er en spontan taler med et løst forhold til talemanuskripter, innledet med å si at denne gangen ville hun holde seg nøye til det skrevne ord. Så gikk hun i gang med å omformulere deler av SVs programfestede utenrikspolitikk i en form som liknet en sluttforhandlet regjeringserklæring.  
 • WTO-drama for norske bønder, Nationen 08.10.05
  Én time tok det Jan Petersen og Lars Sponheim å få ryggdekning til et dramatisk tilbud om norsk tollkutt på landbruk i WTO.
 • Norske bønder får det tøffere, Aftenposten 08.10.05
  De rødgrønne partiene aksepterer store kutt i tollsatsene på landbruksvarer og får økt konkurranse for norske bønder. Alternativene er verre, mener de.
 • Dramatiske tider for norsk landbruk, Dagens Næringsliv (NTB) 08.10.05
  Regjeringen fikk fredag kveld tilslutning fra Stortinget til å samarbeide med de såkalte G10-landene i de videre WTO-forhandlingene.
 • Ingen ny WTO-kurs, Dagsavisen (ANB) 08.10.05
  Partiene på Stortinget ønsker å fortsette på kursen som Norge har lagt seg på, i forkant av de kommende WTO-forhandlingene.
 • Sponheims siste spik, kommentar av Erling Kjekstad, Nationen 08.10.05
  En provokasjon mot de rødgrønne regjeringspartiene, og spesielt mot Senterpartiet. Et overtramp mot en regjerings ansvar for, og plikt til, å informere Stortinget. Og, framfor alt: Et trist spill om norske bønders framtid. Slik vil vi oppsummere Bondevik-regjeringens siste stikk i WTO-saken. Dette lover sannelig ikke godt for det framtidige samarbeidet med de rød-grønne regjeringspartiene!
 • Norge må kutte handelsrestriksjonene, Ny Tid 08.10.05
  250 barn dør som følge av den tredje verdens gjeldsbyrde mens du leser dette intervjuet. Økonom Noreena Hertz (36) bruker 223 sider på løsningen.
 • Innkaller til krisemøte om WTO, Dagens Næringsliv (NTB) 07.10.05
  Regjeringen innkaller til krisemøte på Stortinget fredag om utviklingen i WTO-forhandlingene.
 • Ga regjeringen WTO-støtte, Nettavisen 07.10.05 
  - Norge bør ikke bryte ut av G10-alliansen, sier Hill-Marta Solberg (Ap) etter krisemøtet om WTO på Stortinget fredag.
 • Styrkedråper før WTO-kamp, Nettavisen 07.10.05 
  Det rødgrønne regjeringen trenger noe å styrke seg på i møte med WTO-diskusjonene om tollsatser, mener blant andre Natur og Ungdom. 
 • Bondekrig mot KN, Vårt Land 07.10.05
  Bonde og giver Knut Haga føler seg sviktet av Kirkens Nødhjelp. KNs standpunkt om subsidiekutt og økt import av landbruksvarer gjør ham lite motivert til å gå med fastebøsse.
 • En menneskerett, debatt av Jørgen Jensehaugen, Morgenbladet 07.10.05
  Jeg har dyp respekt for utspillet til Kirkens Nødhjelp (Morgenbladet 23. september), og det nødvendige fokus Atle Sommerfeldt retter mot Norges rolle i WTO-forhandlingene. Jeg mener likevel at utspillet trekker flere av sine konklusjoner på et feilaktig grunnlag, Kirkens Nødhjelp forenkler kalkylen.
 • - Beklagelig, Vårt Land 07.10.2005
  - Vi var vel forberedt på diskusjoner, men hadde ikke tenkt at reaksjonene skulle bli så skarpe, siden standpunktene deles av FNs utviklingsprogram, sier Kirkens Nødhjelps generalsekretær Atle Sommerfeldt.
 • Når FN og USA er enige, debatt av Anders G. Romarheim, Dagbladet 07.10.05
  Om krigen i Afghanistan skriver SVs Ingrid Fiskaa (3/10) følgende: «For meg er dette ikkje legitimt sjølforsvar». Men det var det for FN, NATO, Stortinget (minus SV) og Regjeringen. Det må Fiskaa ta innover seg, selv om hun selvfølgelig står fritt til å mene at det var et uklokt valg normativt sett.
 • Døra på gløtt i nord, Dagsavisen (ANB) 07.10.05
  De rødgrønne forhandlerne skimter et kompromiss om oljeleting i nord, men det blir svært tøff dragkamp om Vesterålen og finnmarkskysten.
 • Den smale, grønne sti, kommentar av Gunnar Syverud, Nationen 07.10.05
  Kampen om sannheten er beinhard i energi- og miljømarkedet. I disse dager med regjeringsforhandlinger om en ny rød-grønn regjering, kjemper mange interessegrupper for å få hånd på rattet.
 • Norsk innsats for Sudan, kommentar av Halle Jørn Hanssen, Morgenbladet 07.10.05
  Jeg er ikke medlem av Hilde Frafjord Johnsons fanklubb, men jeg gir henne uforbeholden anerkjennelse for innsatsen for fred i Sudan.
 • Når Marit Arnstad får skylda, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 06.10.05
  Påstanden om at norske bønder har skylda for verdens fattigdom er blitt et dogme i norsk offentlighet.
 • Bistand, lederkommentar av Bjørgulv Braanen, Klassekampen 06.10.05
  Medieprofessor Helge Rønning ledet regjeringens rådgivende utvalg for resultater i utviklingspolitikken, og kom med flere kritiske merknader. Nå sier han i siste nummer av bladet Bistandsaktuelt at en ny utviklingsminister må ha et langt mer realistisk syn på bistandspolitikken enn hva som har vært tilfelle til nå.
 • Piggtråd rundt Europa, lederkommentar, Nationen 06.10.05
  Det viktigste blir likevel å føre en politikk som tilgodeser de fattigste landene. Det er viktig å føre en internasjonal politikk som både fremmer økonomisk utjevning i verden og som motvirker undertrykkelse og vold. Det er bare slik desperate mennesker slutter å klatre over piggtråden rundt Europa.
 • Energi er også utenrikspolitikk, Aftenposten 06.10.05
  Slik energimarkedet utvikler seg, så tror jeg at vi ser at energipolitikken i økende grad blir en aktiv del av utenrikspolitikken. Det synes jeg vi i Norge skal se på som en mulighet og ikke en trussel , understreker Lund - som på slutten av 1980-tallet var fraksjonssekretær for Høyre i utenrikskomiteen på Stortinget.
 • Skal Soria Moria ramme u-land?, lederkommentar i Nationen 05.10.05
  Før valget slo Arbeiderpartiet klart fast i Nationen at de vil opprettholde alle Bondevik-regjeringens offensive krav mot u-land, så sant disse holder seg innenfor WTOs rammer for forhandlingene. Kan SV og Sp leve i en regjering som tar opp Jan Petersens arv?
 • Beklagelig linjeskifte fra Kirkens Nødhjelp, kronikk av Aksel Nærstad, Nationen 05.10.05
  Norske bonde- og bygdeorganisasjoner har i økende grad de senere årene støttet kampen til fattige bønder i utviklingsland. Det er også utviklet samarbeid basert på felles interesser som kan beskytte bærekraftig matproduksjon til egen befolkning, stoppe dumping av subsidierte varer fra rike land, og øke importen til Norge fra de fattigste landene. I stedet for å bygge videre på dette og samarbeide, så går Kirkens Nødhjelp til frontalangrep på norsk landbruk.
 • - Kolossal respekt for Jens, Dagbladet 05.10.05
  USA frykter ikke at forholdet til Norge svekkes med den rødgrønne regjeringen. Tvert i mot mener USAs viseutenriksminister at Jens Stoltenberg er en imponerende fyr, som gjør sterkt inntrykk.
 • 150 norske FN-soldater til Sudan, Vårt Land 05.10.05
  Ifølge NUPI-forsker og tidligere Ap-statssekretær Espen Barth Eide vil den rødgrønne regjeringen trolig sende 150 norske FN-soldater til Sudan allerede tidlig i 2006.
 • Ber Norge ta styringen, Dagsavisen 04.10.05
  Norge kan bli en ledestjerne i kampen for en bedre verden. Men da må landbrukssubsidiene kuttes først, sier den kjente globaliseringskritikeren Noreena Hertz.
 • Kirkens Nødhjelp på tynn grein, debatt av Sverre Rimstad, Nationen 04.10.05
  I sitt varsko mot «grøftekjøring» for WTO-forhandlingene i desember er Kirkens Nødhjelp og dets ledere i god fart mot den andre grøfta.
 • Soria Guantanamoria, kommentar av Magnus E. Marsdal, Dagbladet 04.10.05
  Skal Noreg ha eit nært samarbeid med torturistar som byttar likbilete mot porno?
 • Når utenriks blir innenriks, kommentar av Janne Haaland Matlary, Aftenposten 04.10.05
  Når Jens Stoltenberg forteller president Bush at de få gjenværende norske offiserer i Irak skal hjem, har det selvsagt ingen militær betydning. Dette er utenrikspolitikk for innenriksformål. 
 • Ja til FN-skatt, debatt av Ole-Jacob Christensen, Aftenposten 03.10.05
  Det haster. Ett år etter at forslaget om en internasjonal skatt til bekjempelse av sult fikk oppslutning fra 120 land (deriblant Norge) i FNs hovedforsamling, tar flere land skritt for å innføre en slik skatt.
 • De fattige og Sp, lederkommentar i Dagens Næringsliv 03.10.05
  Statsminister Kjell Magne Bondevik, som passer på at alle skal se at han går med det hvite plastarmbåndet til kampanjen «Make poverty history», snakker bare om u-hjelp og gjeldslette, ikke om handel. Så selv med Sp i regjering er det vanskelig å se hvor mye verre den norske WTO-posisjonen egentlig kan bli.
 • USA-lojalitet som refleks, debatt av Ingrid Fiskaa, Dagbladet 03.10.05
  Eit sentralt spørsmål er om krigen mot Afghanistan er sjølvforsvar, og dermed i tråd med FN-pakta og folkeretten. Heile poenget med FN-pakta er å gjera krig til aller siste utveg. Det var aldri tilfellet med Afghanistan.
 • «The Great Generation»s krav, kommentar av Gry Larsen, Dagsavisen 03.10.05
  Vi vil ikke sitte som velstående pensjonister og vite at Norge lot være å avskaffe sultedød fordi pensjonene våre skulle bli enda litt høyere.
 • SAS sier ja til å kjøpe CO2-kvoter, Dagsavisen 03.10.05
  SAS og giganten British Airways aksepterer at EU vil tvinge flyselskapene til å kjøpe CO2-kvoter. Men SAS forventer da at flyavgiften på innenriksfly fjernes.
 • Viljeløs oljepolitikk, kommentar av Guro Hauge, Dagbladet 03.10.05
  For at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser i henhold til Kyotoavtalen er det avgjørende at petroleumssektoren reduserer sin del av klimagassutslippene.
 • Hvorfor vi trenger Europa, kronikk av Torbjørn Jagland, Aftenposten 01.10.05
  Vi har etter min mening den mest dramatiske verdens-situasjon på 60 år - oppstått som følge av ekstrem fattigdom i kombinasjon med miljøproblemer og terrorisme. Det er behov for å gjøre noe drastisk med verden. Skal Norge kunne ha håp om å påvirke verden, må vi gå gjennom Europa. Særlig for å kunne påvirke USA.
 • SVs tapte jomfrudom, debatt av Svein Tuastad, Ny Tid 01.10.05
  Også i SVs utanrikspolitikk går det eit skilje mellom visjonære og utopistar eller rettare: mellom idealpolitikk og realpolitikk. På landsmøtet lét SV som om USA ikkje er verdas einaste supermakt og ein de facto alliert i den eine augneblinken for så, straks realpolitikken dukkar opp, å lene seg til USA med omsyn til å få gjennomslag for nasjonale interesser i nordområda. Dette må partileiinga ha skjøna at ikkje heng i hop.
 • - Dropp landbrukssubsidiene, Aftenposten 01.10.05
  Afrikanske land vil at Norge skal droppe landbrukssubsidiene, men det vil ikke Norges Bondelag ha noe av.
 • Skitt i Toten - leve Afrika?, kronikk av Dag Seierstad, Nationen 01.10.05
  Hvem skal vi være solidariske med - bønder på Toten eller i Afrika? Slik blir Norges situasjon i WTO-forhandlingene ofte framstilt.
 • Hatten av for Sommerfeldt, lederkommentar i Nationen 01.10.05
  Sommerfeldt er altså uenig med seg selv. Vi er enige i det siste av hans ståsteder. Det blir for usaklig når Sommerfeldt anklager Nationen for å tillegge Kirkens Nødhjelp et ønske om fullt frislipp av importen. Sommerfeldts ønske om å økeimporten er gjengitt pinlig nøyaktig.
 • Arver miljøbombe i Barentshavet, Dagsavisen 01.10.05
  En av de vanskeligste miljøkonfliktene ramler rett i fanget på den nye regjeringen. I høst må oljeselskapene få svar på hvem som skal få lete etter olje og gass i Barentshavet.
 • Stort intervju med Frafjord Johnson, Bistandsaktuelt 07/2005
  I intervjuet, som er hennes siste større intervju som utviklingsminister, oppsummerer hun også sin egen innsats som en meget «reform-ivrig» utviklingsminister. Dessuten avslører hun hvilke forventninger hun har til den kommende rødgrønne regjeringen.
 • – Trenger et mer realistisk budskap, Bistandsaktuelt 07/2005
  – Den som skal inn i posisjonen som utviklingsminister bør ha et mer realistisk budskap enn hva som har vært tilfelle fram til nå, sier medieprofessor Helge Rønning ved Universitetet i Oslo.
 • Erik Solheim overtar?, Bistandsaktuelt 07/2005
  Sri Lanka-rådgiver og tidligere SV-leder er heteste tips som ny utviklingsminister.

SEPTEMBER 

 • Bistand og politikk, kommentar av Kari Gåsvatn, Nationen 30.09.05
  Til daglig appellerer organisasjonene til våre hjerter, men de opptrer også som meningsdannere med politiske agendaer. Det er bra, fordi almisser alene aldri vil løse verdens skjeve fordeling. Men da går de også inn i et minefelt, slik generalsekretær Atle Sommerfeldt har gjort de siste dagene. Han sender brev for å påvirke regjerings- og WTO-forhandlingene. Målet er kutt i subsidiene, også til matproduksjon til norsk forbruk.
 • En grønnere politikk, kommentar av Torbjørn Jagland, Dagsavisen 30.09.05
  Kloden er i kraftig ulage. En grønn politikk med et internasjonalt perspektiv er hva vi trenger nå.
 • Alarm, alarm, Klassekampen 30.09.05
  De har stått i kø den siste uka: Aftenposten, VG, professor Janne Haaland Matlary, Nupi-forsker Anders G. Romarheim og forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Alle har de fortalt oss hvor håpløse SV er i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
 • Oljeboring på Soria Moria, kommentar av Kjell-Erik Kallset, Dagsavisen 30.09.05
  Jens Stoltenberg må sørge for at SV vinn miljøkrigen på Soria Moria. Slik får han ei berekraftig regjering. Og fred i eige parti.
 • Vil rydde opp, Dagbladet 30.09.05
  Olje- og energidepartementet kan bli stykket opp. SV er opptatt av denne tanken for å knytte deler av virksomheten til miljøpolitikken, mens i Ap nevner kilder som har deltatt i diskusjonene at feltet også har tette bånd til utenrikspolitikken.
 • «Not of great concern to me», Klassekampen 30.09.05
  Nato er bekymret for at Norge vil sette ned foten for norske Nato-offiserer i Irak, hevder Aftenposten. Men 10. februar i år sa alliansens generalsekretær det stikk motsatte om Frankrikes klare nei til Irak-deltakelse.
 • En ny Midtøsten-politikk?, Kommentar av Martin Holter, Dagsavisen 30.09.05
  Mens Israel har trukket sine bosettere ut av Gaza, har Norge fått et nytt rødgrønt regjeringsflertall. Hva slags Midtøstenpolitikk bør en ny regjering kunne føre?.
 • Ber om boikott av Kirkens Nødhjelp, Nationen 29.09.05
  - Folk som støtter norsk landbruk, bør ikke gi 1 krone til Kirkens Nødhjelp før organisasjonen endrer sin WTO-politikk.
 • Jens vs Tony, kommentar av Kjetil Wiedswang, Dagens Næringsliv 29.09.05
  Stoltenberg var først motstander av å sende norske soldater til krigen mot Saddam Hussein, deretter tilhenger av å sende offiserer til den FN-sponsede opprydningen etterpå, så mot at de skal være der likevel, før han de aller siste dagene er blitt litt for og litt mot, avhengig av hvem som betaler de norske offiserenes lønn.
 • Stoltenberg roter, lederkommentar i Dagbladet 29.09.05
  Påtroppende statsminister Jens Stoltenberg har snublet i starten og vist en foruroligende omtrentlighet i omgangen med viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske grenseoppganger. Det er ekstra uheldig at han har avslørt denne omtrentligheten i direkte samtale med USAs president George W. Bush, da han ringte for å gratulere med valgseieren.
 • Krav står mot krav, Aftenposten 29.09.05
  Striden rundt de norske offiserene i Irak ble ikke tatt opp igjen i går. Men signalene tyder på at SV motvillig vil akseptere at en gruppe offiserer som Norge har avgitt til NATO får bli i Irak så lenge NATO vil ha dem der.
 • Irak på Soria Moria, lederkommentar i Nationen 29.09.05
  Det er altfor enkelt å redusere debatten om Natos Irak-engasjement til en intern rød-grønn strid. For nyansene mellom de rød-grønne er bare et blekt gjenskinn av den indre splid og uklarhet som hersker i Nato i denne saken.
 • Har gjort det «umulige», Klassekampen 29.09.05
  En uttrekning av samtlige norske Nato-soldater fra Irak mangler ikke historisk sidestykke, men er å gå i fotsporene til Tyskland, Frankrike, Spania, Belgia og Hellas.
 • Jan Petersen bør lede utenrikskomiteen, Dagsavisen (ANB) 29.09.05
  Carl I. Hagen mener Jan Petersen bør bli leder av utenrikskomiteen når han nå vender tilbake til Stortinget.
 • Nei til u-landsavgift på flybilletter, debatt av Per Arne Watle, Bjørn Kjos og Petter Jansen, Aftenposten 28.09.05
  Er europeiske politikere i ferd med å gjøre de mest trengende i verden en bjørnetjeneste når det foreslås å innføre en ekstra avgift på flybilletter, som skal brukes til å bekjempe global fattigdom? Det er meget mulig at svaret blir ja.
 • Nyttig avklaring på Soria Moria, lederkommentar i Aftenposten 28.09.05
  Arbeiderpartiet, SV OG Senterpartiet har allerede satt utenrikspolitikken på dagsordenen i regjeringsforhandlingene. På dette viktige området finner vi noen av de tradisjonelt vanskeligste skillelinjene mellom de tre partiene.
 • Norske NATO-offiserer blir i Irak, Aftenposten 28.09.05
  Ap. og Sp. vil ikke trekke hjem norske soldater i NATO-tjeneste som nå tjenestegjør i Irak.
 • Svart gull og grønne skoger, kommentar av Pernille Huseby, VG 28.09.05
  Vi vet at vi er heldige som har oljen. Men inne i forhandlingssalen «Senter for bærekraft» på Soria Moria, kunne de rød-grønne sikkert tenkt seg å være den foruten.
 • Oljepolitisk kompromiss, lederkommentar i Dagbladet 28.09.05
  Da SV-leder Kristin Halvorsen omsider svarte med substans på et spørsmål foran Soria Moria-forhandlingene, pekte hun ut olje- og energipolitikken som forhandlingenes største problemområde.
 • Norge som foregangsland, lederkommentar i Dagsavisen 28.09.05
  Dagsavisen støtter forslaget om at Norge bør innføre en ensidig norsk flyskatt for internasjonale flyginger. Tre av de tyngste norske hjelpeorganisasjonene krever nå at en ny rødgrønn regjering setter skatten ut i livet. Da er det svært gledelig at Ap-nestleder Hill Marta Solberg argumenterer for at «Norge bør gå foran». Dermed er det plutselig realisme i forslaget.
 • Lang tradisjon, lederkommentar av Bjørgulv Braanen, Klassekampen 28.09.05
  I motsetning til Dagsavisen har Aftenposten skjønt at det er store meningsforskjeller mellom de tre kommende regjeringspartiene i utenriks- og sikkherhetspolitikken.  
 • WTO-floke rett i fanget, Aftenposten 27.09.05
  To dager etter at de rødgrønne har tatt over makten, er det viktige WTO-forhandlinger i Genève: En av flere utenrikspolitiske saker hvor partiene er svært uenige.
 • Miljøsakene blir vanskeligst, Dagsavisen (ANB) 27.09.05
  Energi- og miljøsakene blir vanskeligst i regjeringsforhandlingene. Det var de tre partilederne i Ap, SV og Sp skjønt enige om da forhandlingene startet på idylliske Soria Moria overfor Holmenkollen i Oslo.
 • Verden endrer seg. Det gjør ikke SV., kommentar av Anders G. Romarheim, Dagbladet 27.09.05
  I sitt kunnskapslette innlegg 22. september demonstrerer Ingrid Fiskaa i SVs sentralstyre at behovet for en intern opprenskning i SV er reelt. Stoltenberg og Halvorsen kan ikke betrakte de USA-fiendtlige understrømningene i Sosialistisk Venstreparti som en ubetydelig fartsdump på deres vei mot drømmelandet Soria Moria.
 • Sett kjepphestene på stallen, kommentar av Arne Strand, Dagsavisen 27.09.05
  Med EU og NATO ute av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har venstresiden ikke lenger så mye å krangle om.
 • Norge kan bryte NATO-vedtak, Aftenposten 27.09.05
  Norge kan bli det første NATO-landet som bryter ut av enigheten om alliansens Irak-aksjon. Det vil skje dersom Stoltenbergregjeringen nekter norsk NATO-personell å operere i Irak.
 • Krever flyskatt for å redde FN, Dagsavisen 26.09.05
  Tunge norske hjelpeorganisasjoner utfordrer de rødgrønne partiene før forhandlingene på Soria Moria: Innfør flyskatt og send pengene til FN.
 • Alle løper etter Kristin, Dagbladet 26.09.05
  For SV er det særlig miljøbevegelsen som overrumpler partiet med forslag. Miljøvernerne vil blant annet ha penger til CO2-rensing på gasskraftverk, og konkrete forslag om vernesoner i Barentshavet.
 • Soria Moria i det fjerne, kommentar av Andrew Kroglund, Nationen 26.09.05
  Det er bra den rødgrønne regjeringen velger seg en hytte i høyden for å diskutere Norges skjebne. Med det stigende havnivået, orkaner og uvær ute ved kysten, kunne et fjordhotell som ramme rundt framtiden ha blitt en gyser.
 • Norge er dårligst på grønne skatter, Dagsavisen 26.09.05
  Norge ligger bak både Sverige og Danmark når det gjelder kartlegging av miljøskadelig virksomhet. Kristin Halvorsen og SV vil endre på dette i regjering.
 • Advarer mot «kuriøs» politikk, Dagsavisen 25.09.05
  SV fikk i valgkampen hard medfart for flere punkter i partiprogrammet som ble vedtatt i våres. Mest oppmerksomhet fikk karakterkravet, gratis varmmat til alle skoleelever og uttalelsen om at «USA er den største trusselen mot verdensfreden».
 • Redder livet til 5 millioner barn, Aftenposten 25.09.05
  Vaksinefondet, som påtroppende statsminister Jens Stoltenberg har gått i spissen for, har fått ytterligere 24 milliarder kroner. Nå skal 50 millioner barn vaksineres.
 • Stoltenberg forvirrer i NATO, Aftenposten 24.09.05
  Uttalelser om å trekke norske soldater ut av Irak skaper forvirring i NATO-kretser. Internt i alliansen frykter en at Norge vil hoppe av arbeidet med å utdanne offiserer i Irak.
 • Attakk fra Attac, debatt av Inge Lønning, Dagbladet 24.09.05
  Fra min side sett holder det å konstatere at Magnus E. Marsdal ikke kommer til å bli bønnhørt med det første. Han har nemlig helt glemt å innholdsbestemme eller underbygge sine voldsomme beskyldninger om løgn og løgnaktighet.
 • Med våpen i nebbet, Ny Tid 24.09.05
  Norge er en av verdens største våpeneksportør per innbygger. Da er det ikke lett å samtidig være flaksende fredsdue.
 • Klima og avgifter på flytrafikk, kommentar av Lars Haltbrekken, Dagsavisen 24.09.05
  Det er verken logisk eller rettferdig at flytrafikken skal ha lavere avgifter på klimagassutslipp enn f.eks. biltrafikken. Norge må øke sine avgifter på klimagassutslipp fra innenriks flytrafikk og jobbe for internasjonale avgifter.
 • Krever mer matimport fra mellominntektsland, Vårt Land (NTB) 23.09.05
  Kirkens Nødhjelp avviser prinsippet om nasjoners rett til egen matproduksjon, og krever at den påtroppende regjeringen importerer mer kjøtt og korn fra land som Argentina og Brasil.
 • Bondefanget i Hongkong, kommentar av Inge Per Olav Ødegård, VG 23.09.05
  En av de første alvorlige prøvene på samholdet i en rød-grønn regjering vil utspille seg på den andre siden av kloden. I Hongkong møtes om tre måneder Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Målsettingen er å vedta en handelsavtale som etter alt å dømme vil innebære store inntektskutt for norske bønder.
 • Forhandling fryder, Aftenposten 23.09.05
  Forhandlingsbordet på Soria Moria er testet av ungdomspolitikerne. De ber om full gass på miljø og en utenrikspolitisk kurs.
 • Nytt presidentskap, lederkommentar i VG 23.09.05
  Vi hadde i og for seg helst sett at Jagland ble utenriksminister i den rød-grønne regjeringen; hans store erfaring, og det han står for utenriks- og sikkerhetspolitisk, hadde gjort det til et naturlig valg.
 • Jagland og UD, lederkommentar i Aftenposten 23.09.05
  Påtroppende statsminister Jens Stoltenberg har vraket den mest kvalifiserte kandidaten til utenriksministerstillingen i den nye regjeringen.
 • Ber om fattigskatt på flyreiser, Vårt Land 22.09.05
  En ny regjering bør snarest mulig følge opp ordningen med å innføre flybillettavgift til fordel for fattige land, mener utviklingsforsker.
 • Presidenten, kommentar av Halvor Elvik, Dagbladet 22.09.05
  I lang tid før partilederne og SVs komité av forhandlingskontrollører slår leir på Soria Moria, har det foregått en hard dragkamp om den rødgrønne regjeringens utenrikspolitiske kurs.
 • Fornøyd Jagland blir ny president, Dagsavisen 22.09.05
  I det politiske livet blir utenriksministerposten sett på som mer en mer attraktiv posisjon enn det å være stortingspresident, selv om presidenten formelt sett er nummer to etter Kongen. Jagland har tidligere signalisert at han ønsket jobben som utenriksminister i en rødgrønn regjering.
 • Nå må Ap få utenriksministeren, lederkommentar Dagsavisen 22.09.05
  De som har nominert Jagland til jobben, har ikke bare hatt ideelle motiver og Stortingets beste i tankene. Jagland var også en sterk kandidat til stillingen som utenriksminister i Stoltenbergs rødgrønne regjering.
 • Norge ut av Afghanistan, kommentar av Ingrid Fiskaa, Dagbladet 22.09.05
  SV kommer ikke til å forlate sin utenrikspolitiske linje.
 • Høye rødgrønne ambisjoner, lederkommentar, Aftenposten 22.09.05
  Det hersker ikke lenger tvil om at den nye regjeringen vil strekke seg minst like langt som den avtroppende når det gjelder fortsatt petroleumsaktivitet i Barentshavet. Selv en fremtredende miljøforkjemper som generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge har innsett at det ikke nytter å hindre dette.
 • Almisse eller rettighet?, debatt av Leif Brunvand, Dagsavisen 22.09.05
  Høye oljepriser rammer spesielt de fattige landene økonomisk, men gir økt inntjening til oljefondet. Det er ikke urimelig at noe av dette går tilbake til helt nødvendige tiltak i fattige land. En slik selvpålagt skatt ville gjort Norge mer troverdig i diskusjonen om et framtidig nytt og globalt inntektssystem for FN.
 • Frykter u-landsavgift, Aftenposten 21.09.05
  SAS og Norwegian er redd passasjertallet vil falle hvis den kommende regjeringen innfører en flybillettavgift til fordel for fattige land.
 • På kollisjonskurs med kongen, Aftenposten 20.09.05
  Mange er uenige i SVs USA-kritikk. Nå henger Kong Harald seg på. Uproblematisk, mener Djupedal.    
 • Hederlig av Jan i FN, hva nå Jens?, leserbrev fra Knut Hjelleset, Nationen 19.09.05
  Norge og Jan Petersen gjorde et ærlig forsøk på å gi sluttdokumentet fra FNs toppmøte et reelt innhold. FN er under sterkt press fra USA, men har en støttespiller her på steinrøysa i nord. Særlig synd var det at denne fiaskoen fratok valgkampen en utenrikspolitisk dimensjon, som Ola Donk kunne hatt godt av å høre.
 • «Litt krig», kommentar av Peterr M. Johansen, Klassekampen 19.09.05
  Med påfallende presisjon har spørsmålet om Nato-styrken International Security Assistance Force (Isaf) blitt skrinlagt i regjeringsdebatten. I sine utenrikspolitiske redegjøringer, blant annet her i Klassekampen, har venstresida i SV droppet Isaf-styrken og i stedet konsentrert sin opposisjon om norsk deltakelse i USAs Operation Enduring Freedom, den offensive delen av krigføringen i Afghanistan.
 • Sp farlig for fattige land, Dagens Næringsliv (NTB) 17.09.05
  - Vi er i dag i den kinkige situasjon at vårt jordbruks omfattende behov for indre støtte får regjeringen til å forhandle om å beholde så mye subsidier som mulig. Dermed bidrar Norge til å opprettholde EUs og USAs uholdbare subsidier, sier Atle Sommerfeldt i KN.
 • Min regjering, kommentar av Martine Aurdal, Ny Tid 17.09.05
  Jan Egeland blir ny utenriksminister. Det er genialt. Egeland vil gå inn i denne posisjonen med stor tyngde og internasjonalt renomme. Og en kritisk stemme Jan Petersen bare har i sine egne våte drømmer. Utenriks var området SV tapte, og partiets eneste sjanse til å sikre en finger på utenrikspolitikken, blir gjennom Erik Solheim som utviklingsminister.
 • Det som Kristin ikkje tør, kronikk av Magnus Marsdal, Ny Tid 17.09.05
  Det blir snakka om at SV «skulle blant annet ha vært tøffere i kritikken av USA og satset mer på å løfte fram miljøspørsmål» (Audun Lysbakken, Klassekampen 14.09.). Massemedia diskuterer alltid taktikk. Men SVs problem er strategi. Kva er eigentleg SVs strategi?
 • Kristins vanskelige menn, kommentar av Hege Ulstein. Dagsavisen 17.09.05
  Da hun ble valgt til partileder i 1997, var det et valg SVs landsmøte gjorde med begeistring. Men samtidig pakket det samme møtet en koffert full av politikk Halvorsen ikke sto inne for: Nei til regjeringssamarbeid med Ap, nei til WTO, nei til NATO-medlemskap.
 • Stakkars Kristin Halvorsen, kommentar av Ola Mathismoen, Aftenposten 16.09.2005
  Et tenkt eksempel: WTO-forhandlingene om friere verdenshandel. En av de virkelige nøttene for de tre. Senterpartiet som vil stenge landet, SV som vil åpne for all verdens u-landsprodukter. Tenk når Stoltenberg har kloret frem et kompromiss mellom Halvorsen og Haga om tollsatser og billig biff fra Kenya. Så skal SVs vokterråd si sitt fra naborommet.
 • Bondevik kritiserer Stoltenberg, Aftenposten 16.09.2005
  Statsminister Kjell Magne Bondevik kritiserer Jens Stoltenbergs uttalelser om at Norge skal trekke offiserer ut fra Irak.
 • SV-eres bratte læringskurve, lederkommentar i Dagbladet 15.09.05
  Kristin Halvorsen står foran en stor pedagogisk oppgave når hun skal undervise sine tillitsvalgte om hva det innebærer å ta ansvar for landets utenriks- og sikkerhetspolitikk. For noen av partiets tillitsvalgte ser læringskurven ut til å bli temmelig bratt.
 • Stoltenbergs sprikende staur, replikk av Jan M. Lind, Nationen 15.09.05
  Mye tyder på at industripolitikk, miljøpolitikk og utenrikspolitikk kan bli Stoltenbergs mareritt, som eksempler på sprikende staur i et Ap-, SV- og Sp-samarbeid. Vil Stoltenberg makte å bære sprikende staur i fire år?
 • Her er SV-Kristins kravliste,  VG 15.09.2005
  Utenriks: - Alle norske militære ut av Irak. - Avvikle deltagelsen i «Enduring Freedom» i Afghanistan. - Nordområdene må få høy prioritet i norsk utenrikspolitikk. - Økt bistand til å forebygge krig.
 • Holdes i ørene,  Aftenposten 15.09.05
  I går blinket Halvorsen ut følgende saker som viktigst for SV: Å gi Norge en selvstendig utenrikspolitisk stemme, gi skolen et løft, rettferdig fordeling og en moderne, offensiv miljøpolitikk.
 • SM-erklæringen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv 15.09.05
  Stoltenberg kan ikke råkjøre over Halvorsen både når det gjelder gasskraftverk og oljeboring i nord selv om han har muskler til det og har støtte fra et flertall på Stortinget.
 • Spora frå Soria Moria, kommentar av Kjell-Erik Kallset, Dagsavisen 15.09.05
  Under valkampen vart det fortalt tre heilt ulike raudgrøne eventyr. Særleg er det mange i SV som manglar fantasi til å forstå kor sterkt kvardagen kjem til å bli prega av kompromiss. Sjølv om dei får på plass vindmøller og vernesoner, kjem miljøpartiet SV til å stå ansvarleg for ei omfattende olje- og gassverksemd i Barentshavet. Det er langt meir truleg at det endar med ein blowout i SVs stortingsgruppe enn ei utblåsing i havet utanfor Finnmark.
 • Grønt lys for Barentshavet, Dagsavisen 15.09.05
  Halve SV og nesten hele miljøbevegelsen har gitt opp å holde oljeselskapene ute av Barentshavet. Målet er redusert til å holde de mest sårbare områdene fri fra oljeboring.
 • Full krig om skogen, Nationen 15.09.05
  Ap, Sp og SV blir presset fra hver sin kant i sentrale miljøspørsmål. Naturvernerne krever tøffere linje i barskogvernet, mens skogeierne og bøndene krever mer medbestemmelse.
 • Sp må legge ned landbruk, Dagbladet 15.09.05
  I juli krevde Senterpartiets Marit Arnstad at Norge skulle nekte å undertegne en WTO-avtale som svekker norsk landbruk. En Ap-kilde som ikke vil forskuttere forhandlingene med Ap og SV, sier at Sp ikke kan komme utenom en drastisk omlegging av landbruket. WTO-forhandlingene er nå inne i sluttspurten før det avgjørende ministermøtet i Hongkong fra 13. til 18. desember.
 • Bistands- og business-Norge, kommentar av Halle Jørn Hanssen, Dagsavisen 15.09.05
  Statsminister Bondevik sammen med sin utviklingsminister nytter enhver anledning til å minne om at Norge er best i bistandsklassen, dvs. vi gir en større prosent av brutto nasjonal inntekt enn noen andre og helt konkret, i overkant av 0,9 prosent.
 • Krever styrker ut av Afghanistan, Klassekampen 15.09.05
  Sentrale medlemmer av SV krever at Norge må ut av USA-operasjonen Enduring Freedom i Afghanistan. Ellers vil de ikke støtte at SV går inn i regjering.
 • Minimum, lederkommentar av Bjørgulf Braanen i Klassekampen 15.09.05
  En ny sentrum/venstre-regjering må markere et brudd med denne linjen i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og et avgjørende første steg er å trekke de norske styrkene ut av Operation Enduring Freedom. Norge som et lite land er helt avhengig av respekt for folkeretten og har ingenting å gjøre verken i Irak eller Afghanistan.
 • Ingen vei tilbake, kommentar av Arne Strand, Dagsavisen 14.09.05 
  Ap, SV og Sp inngikk norgeshistoriens største politiske kompromiss, et massesalg av politiske prinsipper og ideologi. Ved å fjerne utenriks- og sikkerhetspolitikken fra agendaen tok man i praksis skrittet over i lokalpolitikken der det er de nære ting og pengene som teller.
 • Dette er mannskapet til Jens, Dagsavisen 14.09.05
  Jan Egeland, Rogaland, er storfavoritt som utenriksminister, og har varslet at han kan tenke seg jobben. Tidligere statssekretær i utenriksdepartementet, nå FNs nødhjelpssjef. Også Bjørn Tore Godal er aktuell.
 • Kristins store utfordring, kommentar av Arve Øverby, VG 14.09.05
  Valgresultatet må gjenspeiles i samarbeidet. Ap ble mer enn dobbelt så stort som SV og Sp til sammen. SV og Sp blir som småsøsken å regne. Aps velgere vil kreve at Ap inntar førersetet i alle viktige posisjoner. SV er utelukket fra utenrikspolitikken.
 • Stoltenbergs triumf, kommentar av Marie Simonsen, Dagbladet 13.09.05
  SV opplevde regjeringsslitasje allerede i valgkampen da Halvorsen måtte tone ned SVs radikale profil. USA var ikke lenger den største trusselen mot verdensfreden, men en partner.
 • Lønning løper løpsk, debatt av Magnus E. Marsdal, Dagbladet 13.09.05
  Detaljgraden i Lønnings angrep på Attac kan ikke måle seg med Powells plansjer. Men hans vilje til løgnaktig sverting av motstandere er beslektet med det verste av hva Washington oppviser i våre dager. Vi må protestere, før løgnen fester seg. Vi må kreve en viss anstendighet, selv fra Stortingets visepresident. Jeg må be Lønning beklage.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?