Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter

- Fantastisk, sier Desmond Tutu om regjeringens utviklingspolitikk
mandag 14. november 2005

- Fantastisk, sier Desmond Tutu om regjeringens utviklingspolitikk

Regjeringens utviklingspolitikk, slik den har blitt nedfelt i den politiske plattformen fra Soria Moria som en kritikk av nyliberalismen, Washington konsensus og vestens dominans, hilses velkommen av fremtredende representanter fra utviklingsland. Blant disse er tidligere fredsprisvinner, erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika.


fredag 11. november 2005

Bra med mer til FN, men ...

Den rødgrønne regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet får en forsiktig positiv mottakelse blant utviklingsorganisasjonene. Reaksjonene er positive til økte bevilgninger til FN, men innebærer det egentlig noen reell styrking av FN? Og hvorfor kutter de bevilgningene til gjeldsslette og bistand gjennom frivillige organisasjoner?


Ny regjering lover "økt innsats" i utviklingspolitikken
fredag 14. oktober 2005

Ny regjering lover "økt innsats" i utviklingspolitikken

- Regjeringen vil øke Norges innsats for fattigdomsbekjempelse, mer rettferdig fordeling og en mer demokratisk verdensorden, både globalt og regionalt, heter det i regjeringserklæringen fra de rødgrønne partiene. På flere områder antyder erklæringen at økt innsats også kan innebære en "ny kurs" i utviklingspolitikken.


Stortingsvalget: ny regjering = ny kurs?
onsdag 31. august 2005

Stortingsvalget: ny regjering = ny kurs?

Utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitikk holder seg fortsatt godt på dagsorden i valgkampen. Etter Kristin Halvorsens NUPI-tale har imidlertid flere stilt spørsmål ved om en rødgrønn regjering egentlig vil innebære noen ny kurs i utenrikspolitikken?


Å velge en bedre verden – et svar til KrFU
mandag 29. august 2005

Å velge en bedre verden – et svar til KrFU


Av David Christoffer Lier og Magnus Bjørnsen, Fellesrådet for Afrika

KrFU ber oss «velge en bedre verden» med valgkampmateriell hvor utviklingsminister Frafjord Johnsen deler ut mat til fattige afrikanere. Vi håper KrFU vil fortsette å debattere rettferdighet i verden uten å ty til stigmatiserende valgkamputspill.


 Utviklingspolitikken på plass i valgkampen
fredag 12. august 2005

Utviklingspolitikken på plass i valgkampen

Under forrige Stortingsvalgkamp satte Thorbjørn Jagland utviklingspolitikk på dagsorden gjennom et kraftig angrep på Høyres foreslåtte kutt i bistanden. I år som den gang spiller Jagland en sentral rolle i den utenrikspolitiske debatten i valgkampen, men i år vil han at at Norge skal bli "en sterk pådriver for en grunnleggende oppgradering av den globale politikken med sikte på å gjøre noe med urettferdigheten i verden, ikke bare lindre den". Anklager om uklarhet hos det rødgrønne regjeringsalternativet har bidratt til å sette utviklings-, utenriks- og sikkerhetspolitikken på dagsorden i valgkampen.


onsdag 02. mars 2005

Oljefondet - tusenårsmål på bok?

Norge ligger på verdenstoppen i bistand som andel av bruttonasjonalinntekten, men vi har råd til det: verdien av det norske oljefondet er nå på 1016 milliarder kroner. Det er godt over det dobbelte av verdens samlede bistand til fattige land - og tilsvarer 3-4 ganger det beløpet som i følge en Verdensbankstudie trengs årlig, utover dagens bistandsmidler, for å nå FNs tusenårsmål.


mandag 28. februar 2005

Stortingsvalget 2005 og utviklingspolitiske valg

Partienes programutkast foran høstens stortingsvalg synes å forsterke et tradisjonelt høyre/venstre-skille i utviklingspolitikken. Dette skillet avspeiler i stor grad ulike syn på dagens globaliseringsprosess og dermed ulike politiske strategier i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål.


tirsdag 21. desember 2004

WTO - mellom konstitusjonelt ansvar og demokratisk legitimitet

Regjeringen har det konstitusjonelle ansvaret for å føre forhandlinger, på vegne av Norge, i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Partiene på Stortinget er enige i at det er slik det er, men betyr dette at Regjeringen har fått blankofullmakt til å utforme sine posisjoner uten solide, demokratiske prosesser og grundig og kontinuerlig dialog med Stortinget?


onsdag 15. desember 2004

Stortinget: Ikke full konsensus om utviklingspolitikken

Stortingets utenrikskomité la i dag fram sin innstilling om Regjeringens utviklingsmelding (St.meld.nr.35, 2004-2005). Noe klart svar på om den mener det hersker "en tilnærmet internasjonal konsensus om de grunnleggende mål og midler i utviklingspolitikken" gir innstillingen ikke, men mindretallet "vil minne om at det ikke hersker full konsensus om fattigdomsanalysen".


onsdag 07. juli 2004

Flykjøp og norsk forsvars-, utenriks- og utviklingspolitikk

Krigen i Irak og USAs økende alenegang har satt forholdet til USA på dagsorden i Norge og Europa forøvrig. Nå maner Halle Jørn Hanssen til "motild" mot Norges samarbeid med USA og selskapet Lockheed Martin om utvikling av nytt jagerfly. - Målet må være at den nye politiske alliansen anført av Arbeiderpartiet, som tar mål av seg til å vinne regjeringsmakt til neste høst, skal ha som et av sine viktige utenrikspolitiske forpliktelser å bryte samarbeidet med USA om flyprosjektet, skriver Hanssen, som i tilligg til å ha erfaring fra et langvarig og bredt engasjement innenfor norsk utviklingspolitikk også er aktiv Ap-politiker i Akershus.


mandag 15. mars 2004

Globaliseringsdebatten og skillelinjer i norsk utenrikspolitikk

Ideologiske skillelinjer knyttet til frihandel, privatisering og behovet for regulering av markedskreftene og politisk styring preget Stortingets debatt om "globaliseringsmeldingen" 5. mars. Det brede flertallet for ytterligere reduksjoner i de rike landenes landbrukssubsidier, som utenrikskomitéens leder Thorbjørn Jagland framhevet i sitt åpningsinnlegg, har imidlertid slått sprekker i dagene etterpå.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?