Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Å velge en bedre verden – et svar til KrFU

KrFU ber oss «velge en bedre verden» med valgkampmateriell hvor utviklingsminister Frafjord Johnsen deler ut mat til fattige afrikanere. Vi håper KrFU vil fortsette å debattere rettferdighet i verden uten å ty til stigmatiserende valgkamputspill.
Av David Christoffer Lier og Magnus Bjørnsen, Fellesrådet for Afrika | Mandag 29. august 2005
Linker oppdatert: Onsdag 18. januar 2006

(Innlegget sto også på trykk i Vårt Land 26.08.05)

Kristelig Folkepartis Ungdom mener norsk valgkamp er navlebeskuende. Det er vi enige i. KrFU vil engasjere ungdom i kampen mot fattigdom. Det støtter vi også. Men å engasjere norsk ungdom ved hjelp av et bilde hvor utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen gir smuler fra de rikes bord til de fattige – hva vil KrFU oppnå med det?

 

KrFUs valgplakat: Drøm større. Velg en mer retferdig verden

 

KrFUs slagord – ”Velg en mer rettferdig verden” – virker naiv, i lys av de reelle utfordringene verden står overfor. En mer rettferdig verden kan dessverre ikke bare ”velges”. Den må kjempes for. Norge må støtte de omfattende og vanskelige kampene som verdens fattige kjemper daglig for å presse den vestlige verden til å gi slipp på sin makt og sine tilrøvede privilegier. 

Frafjord Johnsen sier til Dagbladet (16.08.2005) at plakaten ”får bistandspolitikken ut av veldedighetsperspektivet”. Vil man ut av veldedighetsperspektivet må man anerkjenne at land i Sør har andre interesser enn de rike landene i Nord. I stedet for å gi de fattige smuler fra de rikes bord må Norge støtte legitime, kontroversielle krav fra land i Sør. Selv når de går på tvers av offisielle norske interesser.

Norske aktører har interesser som står i konflikt med fattige i andre land. I forhandlingene om markedsadgang for ikke-landbruksprodukter (NAMA) i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) har regjeringen KrF leder lagt fram et aggressivt forslag til kutt i utviklingslandenes tollsatser. Det er grundig bevist at toll er en forutsetning for å beskytte sin egen industri i en oppbygningsperiode, noe vår egen økonomiske historie er et godt eksempel på. Regjeringen har også lagt fram krav til at flere fattige land skal åpne sine tjenestemarkeder for utenlandsk konkurranse, innenfor viktige områder som vann, energi og utdanning. Her har man valgt å la norske, offensive økonomiske interesser diktere den norske framferden på bekostning av  hensynet til verdens fattige. Tør KrFU og utviklingsminister Frafjord Johnsen støtte krav som vil tjene Sør framfor norske økonomiske interesser i disse sakene? 

Afrika vil aldri oppnå en bærekraftig utvikling ved å motta almisser. Afrika er avhengig av å bygge opp sikre og gode rammeverk for produksjon, fordeling og handel som tjener kontinentets befolkning.

At Frafjord Johnsen og andre vestlige politikere har hatt en viktig rolle i internasjonale prosesser er prisverdig. Det er også en bistandsandel som er blant verdens høyeste. Men dette er utilstrekkelig uten progressive krefter i Sør som driver fram forandringer i sine egne samfunn. Det under slike omstendigheter at internasjonale prosesser har gitt resultater, og det er disse sosiale og politiske bevegelsene som er de virkelige heltene. Ikke våre egne hjemlige politikere.

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorvidt det å velge, dvs. stemme, på KrFUs moderparti og regjeringsalternativet de representerer bidrar til en mer rettferdig verden. På tross av et viktig bistandsløft og en aktiv rolle i fredsmekling er dagens regjering og den utenriks- og handelspolitikk de fører med på å videreføre et økonomisk og sosialt urettferdig system som vanskeliggjør, og ofte motarbeider, utvikling i fattige land.

Fellesrådet for Afrika har som ett av sine hovedmål å tegne et nyansert bilde av Afrika. Fremstillingen av afrikanere som hjelpeløst og passivt er prisgitt hjelp fra Vesten skaper nettopp slike stereotyper man må bekjempe for å danne en informert opinion i Norge.

Vi håper KrFU vil fortsette å debattere rettferdighet og fattigdom i verden, uten å ty til stigmatiserende valgkamputspill. Slik kan KrFU, Fellesrådet for Afrika og andre som ønsker en rettferdig verden, sammen bidra til å presse våre politikere til å ta side for de fattige i tiden etter valget.

(Innlegget er en reaksjon på en artikkel i Dagbladet om KrFUs valgkampmateriell.) 


Aktuelle lenker:

Medieklipp:

 • Ja vel, statsråd?, svar til Frafjord Johnson og Hansen fra Fellesrådet for Afrika, Vårt Land 05.09.05
 • Ærlig talt!, svar til Lier og Bjørnsen fra Hilde Frafjord Johnson og Inger Lise Hansen, Vårt Land 29.08.05
  Fellesrådet for Afrika har sagt fra seg rollen som uavhengig talerør for Afrikas interesser.
 • Et Norge uten skam?, kommentar av Magnus Marsdal, Ingeborg Austreng og Heidi Grande, Dagbladet 24.08.05
  I denne valgkampen har vi fått se statsråd Hilde Frafjord Johnson i englekjortel dele ut smuler fra de rikes bord til Afrikas fattige. Mester i bistand. På lag med de fattige. Tenker mange nordmenn stolt. Har vi grunn til det? Eller er det snarere sånn at den politikken vi fører internasjonalt gjør det til en skam å være norsk?
 • Provoserer med smuler, Dagbladet 16.08.05
  En valgplakat der utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson gir smuler fra de rikes bord, provoserer. Flere mener Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) tegner et galt bilde av fattigdommen.

For mer debatt og informasjon om stortingsvalget og globale utfordringer, se


David Christoffer Lier og Magnus Bjørnsen, Fellesrådet for Afrika | E-post: magnus@afrika.no
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

 • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
 • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 10. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.