Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Ja vel, statsråd?

Mye kan sies om Hilde Frafjord Johnson og Inger Lise Hansens innlegg ”Ærlig talt” i Vårt Land 29. august, et svar til vårt innlegg tre dager før. Verst er det at statsråden som sitter på pengesekken for flere frivillige organisasjoner forteller Fellesrådet for Afrika at hun ikke lenger kan støtte oss. Vi er også skuffet over misforståelsene rundt Fellesrådets politiske rolle i den offentlige debatten.
Av Marianne Millstein, styreleder, Magnus Bjørnsen, nestleder og Camilla Houeland, daglig leder i Fellesrådet for Afrika | Mandag 05. september 2005
Linker oppdatert: Søndag 09. februar 2014

Hansen og Frafjord Johnson starter med å rose Fellesrådets historiske rolle, men avslutter med å hevde at vi har tatt partipolitisk standpunkt og konkluderer med at ”Det gjør at vi ikke lengre kan støtte rådet.” At KrFU melder seg ut på grunn av et veivalg de har hatt mulighet til å påvirke er beklagelig, og vi håper vi kan rette opp dette sammen. At en sittende statsråd skriver at støtten til oss skal trekkes er i beste fall en grov rolleblanding. Frafjord Johnson har ikke signert på vegne av KrF eller som privatperson. Hun signerer som utviklingsminister. Hvordan skal vi tolke det? Mener  ministeren at et langt personlig forhold gjør at hun kan trekke støtten til Fellesrådet når vi er uenige i regjeringens handelspolitikk? Ville hun trukket støtten til rådet om vi hadde kritisert Ap?

Det er ingen grunnlag for å trekke støtten til Fellesrådet fra et politisk ståsted. Det ligger både i vårt mandat og i støtteordningens intensjon å fremme en levende og kritisk debatt om nord-sør spørsmål i Norge. Det gjør vi blant annet ved å bringe perspektiver og stemmer fra Afrika inn i den norske politiske debatten. Konklusjonen da over 40 afrikanske organisasjoner som jobber med handel nylig var samlet i Ghana er klar: Vestens og Norges krav om liberalisering gjennom blant annet WTO er et demokratisk problem og et stort hinder for kontinentets utvikling. Det er vår jobb å bringe disse meningene inn i den norske offentligheten.

Det er trist og feilaktig når Hansen og Frafjord Johsen påstår at Fellesrådet har mistet sin uavhengighet. Fellesrådet har aldri vært politisk nøytrale og vi jobber i allianser med afrikanske og norske aktører for å sette utviklings- og nord-sør spørsmål på dagsorden, noe som er et uttalt mål for støtteordningene som Frafjord Johnson er ansvarlig for.

Hansen og Frafjord Johnson har rett til å være uenige i vår deltagelse i Valgalliansen 2005. Men når de hevder at dette er en partipolitisk allianse som jobber for regjeringsskifte tar de feil. Alliansens slagord er ”25 år med markedsliberalisme er nok”, og henspeiler på flere norske regjeringer. Medlemmene har en felles oppfatning av at den rådende markedsliberalismen ikke tjener våre mål om rettferdighet og fordeling. Siden1980-tallet har Afrika vært preget av økonomisk marginalisering og økt fattigdom. Derfor går vi sammen med andre for å forandre det markedsliberale systemet som delvis er skyld i kontinentets situasjon. På samme måte som KrF har en allianse med Høyre og Venstre, vurderer Fellesrådet Valgalliansen som en nyttig arena for å fremme en debatt og påvirke norsk politikk.

Det betyr ikke at vi har knyttet oss til partier, slik Hansen og Frafjord Johnson hevder. Som KrF er vi også bekymret over det rød-grønne alternativets sør-politikk. Derfor utfordret vi dem for fire uker siden i Klassekampen og Dagsavisen på det samme vi utfordret KrF på i Vårt Land 26.august. Helt siden opphavet i anti-apartheidarbeidet har Fellesrådet ført en kritisk debatt med de sittende myndighetene, uavhengig av tidligere samarbeid med personer eller partier. Det skal vi fortsette med – med eller uten ministerens velsignelse.


Marianne Millstein, styreleder, Magnus Bjørnsen, nestleder og Camilla Houeland, daglig leder i Fellesrådet for Afrika - Debattinnlegg trykt i Vårt Land 05.09.05
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 10. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.