Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2011

Godhetsregimet på vei ut
onsdag 21. desember 2011

Godhetsregimet på vei ut


Av Arnfinn Nygaard, seniorrådgiver i RORG-samarbeidet

I debatten om utviklingspolitikk denne høsten har det blitt sagt at omleggingen i retning «samstemt politikk for utvikling» markerer både et tidsskille og en historisk realitetsorientering av bistanden. Ja - og «godhetsregimet" er på vei ut.


En pris for kvinners jevnbyrdige deltagelse i arbeid for fred
mandag 10. oktober 2011

En pris for kvinners jevnbyrdige deltagelse i arbeid for fred


Av Gro Lindstad, FOKUS

Jubelen sto i taket på fredag i alle miljøer som lenge har jobbet for synliggjøring av kvinners viktige og rettmessige deltagelse i fredsprosesser og demokratibygging. Hos oss i FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål var stemningen euforisk og en blanding av jubel, latter og gledestårer.


Kvotert demokrati
torsdag 15. september 2011

Kvotert demokrati


Av Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS

Kun én av fem parlamentarikere i verden er kvinner. Spiller det noen rolle? Kan norske partier og politikere gjøre noe for å endre dette bildet?


Norske globalpolitikere
fredag 09. september 2011

Norske globalpolitikere


Av Andrew Kroglund, Utviklingsfondet

Olje og Energiminister Ola Borten Moe har brukt valgkampen til å terge på seg deler av miljøbevegelsen. Slikt smaker det ikke statsmannskunst av. Er det slike globalpolitikere Norge vil ha?


Ansvarlig våpenindustri?
torsdag 08. september 2011

Ansvarlig våpenindustri?


Av Alexander Harang (Norges Fredslag) og Erik Hagen (Støttekomiteen for Vest-Sahara)

Samfunnsansvar handler om mer enn å bare følge loven. Norske våpeneksportører er i utakt med det øvrige norske næringslivet i forståelsen av sin rolle som samfunnsaktører.


Økte krav til norske bedrifter
torsdag 18. august 2011

Økte krav til norske bedrifter


Av Elin Enge (ForUM) og Jan Thomas Odegaard (Norges Naturvernforbund)

At oppdrettsgiganten Cermaq nå endrer praksis i Chile gir håp om at norsk næringsliv i framtida vil ta større samfunnsansvar. Men det forutsetter et fortsatt press på næringslivet.


Hvilken finanskrise?
fredag 29. april 2011

Hvilken finanskrise?


Av Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac

Mens regjeringa jobber for innføring av mer kapitalkontroll her hjemme, presser Nærings- og Handelsdepartementet på for at Stortinget skal godkjenne en frihandelsavtale med Colombia som hindrer nettopp denne typen politikk, i sør og nord.


Om statlig finansiering av sivilsamfunn
fredag 11. mars 2011

Om statlig finansiering av sivilsamfunn


Av Arnfinn Nygaard, daglig leder i RORG-samarbeidet

Avhengighet av statlig støtte kan utvilsomt ha uheldige sider, slik Asle Toje hevder i siste nummer av Bistandsaktuelt (1/2011), men på det utviklingspolitiske området er hovedproblemet at statens støtteordninger siden starten har gjort organisasjonene til kanal for norsk bistand i stedet for å fremme et utviklingspolitisk relevant sivilsamfunn.


Statlig uansvarlighet
onsdag 02. mars 2011

Statlig uansvarlighet


Av Arild Hermstad, leder i FIVH, sammen med Elin Enge, leder i Forum for utviklng og miljø, John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og Wenche Fone, leder i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp

Lille Norge er en gigantisk næringslivsaktør, men må ta nye grep for å sikre menneskerettslige og miljømessige hensyn når statseide selskaper drar ut på tokt i utviklingsland.


Sjå til Bolivia, Jonas!
onsdag 02. februar 2011

Sjå til Bolivia, Jonas!


Av Heidi Lundeberg, dagleg leiar i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Ved årsskifte kunne generalsekretær i Verdas Handelsorganisasjon (WTO), Pascal Lamy, og vår eiga regjering orientere om at det ville skyte fart med fulle forhandlingar på samlege tekstar januar 2011 med mål om å avslutte Doha-runden innan påske. Kven er det som grev opp den daude katten frå Doha? G 20. Skal me tru på gutteklubben grei så er den kritiske debatten i organisasjonen viktigare enn nokon sinne.


EUs råvarediplomati
fredag 07. januar 2011

EUs råvarediplomati


Av Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge

EU er villig til å bruke bistand som pressmiddel for å sikre tilgang på viktige råvarer, men kan vente seg hard motstand. EUs behov for, og jakt på, strategiske råvarer blir tydelig kommunisert. Gjennom bilaterale frihandelsavtaler, multilaterale forhandlinger, diplomatiske forbindelser, bistandsprogrammer og et eget råvareinitiativ, skal EU sikre seg strategisk viktige råvarer fra ressursrike utviklingsland i Afrika og Sør-Amerika.


RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?