Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2004

torsdag 25. november 2004

Fortsatt villedende fra tusenårsmålskampanjen?


Av Arnfinn Nygaard

Takk til Lisa Brodshaug fra Tusenårsmålskampanjen for svar på min kommentar til kampanjens utspill tidligere i år – ”Villedende fra UDs tusenårsmålskampanje?”. Slik jeg leser hennes svar – “Vi må tørre å si at det nytter” – går hun i liten grad inn på mine kritiske kommentarer og innvendinger, men legger mest vekt på å utdype og forklare den tankegangen som lå til grunn for Tusenårsmålskampanjens utspill i høst. Jeg vil her få følge opp på noen av de punktene som er framme i debatten.


fredag 22. oktober 2004

Villedende fra UDs tusenårsmålskampanje?


Av Arnfinn Nygaard, RORG-Koordinator

Sist søndag kunne vi lese i Aftenposten at det er ”bedre i u-land enn nordmenn tror”. Bakgrunnen er en undersøkelse utført av Gallup på oppdrag fra UDs tusenårsmålskampanje, som er bekymret for at nordmenns elendighetsbilder av u-landene gjør at de ikke tror det er mulig å nå tusenårsmålene. Her kan det nok likevel være at folk flest er mer realitetsorientert enn UDs tusenårsmålskampanje, som selv bedriver tvilsom omgang med statstikk!


tirsdag 28. september 2004

Norsk landbruk - på parti med verdens fattige?


Av Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

Thorbjørn Jagland tok i Aftenposten 3. august til orde for å utvikle en partipolitisk konsensus om en fremtidig norsk landbrukspolitikk. Utgangspunktet var det nye rammeverket som landene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble enige om i juli. En fremtidsrettet norsk landbrukspolitikk må ha et langsiktig og internasjonalt perspektiv. Hensynet til hva som tjener kampen mot fattigdom i utviklingsland, og arbeidet for å sikre miljøet må være to av grunnelementene. Det gjelder både politikken for landbruket og for handel med landbruksvarer.


mandag 28. juni 2004

Er Frafjord Johnson bra for de fattige?


Av Arnfinn Nygaard, RORG-Koordinator

Hilde Frafjord Johnson (KrF) har ry som en dyktig, kunnskapsrik og engasjert utviklingsminister. Hun har visjoner og vilje til endring, men hva slags endring? Er hun en global ”changemaker” til beste for de fattige – eller er hun en driftig talsperson for en ”ny internasjonal konsensus” som egentlig ivaretar de rikes interesser?


torsdag 03. juni 2004

Felles kamp mot fattigdom?


Av Ketil Fred Hansen, Idegruppen om Nord/Sør

30 april lanserte Statsminister Bondevik og Utviklingsminister Frafjord Johnsen den nye bistandsmeldingen "Felles kamp mot fattigdom" (Stortingsmelding 35) med eksotisk dans og korte taler i Spikersuppa i Oslo. I forrige uke inviterte Idégruppen Nord/Sør sammen med NUPI 9 av landets fremste forskere på utviklingspolitikk til å kommentere og kritisere meldingen. I Håndverkerens største sal måtte folk stå for å få med seg innleggene og den etterfølgende paneldebatten hvor også Hilde Frafjord Johnsen deltok.


tirsdag 01. juni 2004

Fra "vaktbikkjer" til "pudler" i utviklingspolitikken


Av Arnfinn Nygaard, for Styringsgruppen for RORG-Samarbeidet

- Det kan neppe være tvil om at Norges muligheter som internasjonal aktør hemmes av den kollektive kapitulasjon overfor Det nasjonale godhetsregimets retorikk og symboler, skrev historiker Terje Tvedt i sin bok om utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt, som kom ut i fjor.


mandag 29. mars 2004

Landbruk, handel og fattigdomsreduksjon


Av Ketil Fred Hansen, Idegruppen Nord/Sør

Regjeringen handlingsplan «Kamp mot fattigdom» blir om noen dager supplert av en ny handlingsplan for bistand til landbruket. Hva planen inneholder, blir spennende fordi det offisielle Norge ikke er enig med seg selv i hva som skal til for å redusere fattigdom i Sør.


tirsdag 23. mars 2004

Sammenhengen mellom utenriks-, forsvars- og utviklingspolitikk


Av Arnfinn Nygaard, RORG-Koordinator

Innledning på seminar i regi av Bistandstorget 22.03.04.


torsdag 26. februar 2004

Hva slags reformer?


Av Aksel Nærstad, informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet

Bør flere utviklingsland følge Tanzania og innføre skolepenger i grunnutdanningen, selv om det fører til analfabetisme? Bør flere følge Ghana og privatisere vannforsyningen, selv om det fører til mer kolera? Dette skulle vi gjerne hatt svar på i regjeringens utkast til ”Handlingsplan for gjeldslette og utvikling”. Isteden kan vi lese ”at det i mange land er behov for betydelige reformer og omstillingstiltak for å få økonomien på rett kjøl.”


onsdag 18. februar 2004

Kirken og Stålsett må velge mellom Davos og Mumbai


Av John Y. Jones, daglig leder i stiftelsen IGNIS

Det er alvorlig at norske kirkeledere var representert ved Verdens  økonomiske forum nylig. Og det er mer enn trist at de ikke var en del av Mumbais sosiale massemønstring. Det bør føre til selvransakelser i kirke-Norge at man slik signaliserer hvor kirken hører hjemme.


tirsdag 17. februar 2004

SV og AP følger ikke opp Tobinskatt-løfter


Av Sigrid Klæboe Jacobsen, Attac Norge

Innstillingen fra Utenrikskomiteen lever ikke opp til det enkeltpartiene tidligere har uttalt med hensyn på fremdrift i forhold til valutaskatten. Fra Aps landsmøteuttalelse i 2002: ”Arbeiderpartiet vil ha internasjonal beskatning på […] valutaspekulasjon […]” og fra SV året før: ”Norge må utrede innføringen av en Tobin-skatt på valutatransaksjoner.” To-tre år etter er det fremdeles ikke tatt initiativ til en utredning, og verken globaliseringsmeldingen eller innstillingen tyder på at dette vil skje i nær fremtid.


RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?