Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Fra "vaktbikkjer" til "pudler" i utviklingspolitikken
- et kritisk sivilsamfunn ikke lenger ønsket?

- Det kan neppe være tvil om at Norges muligheter som internasjonal aktør hemmes av den kollektive kapitulasjon overfor Det nasjonale godhetsregimets retorikk og symboler, skrev historiker Terje Tvedt i sin bok om utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt, som kom ut i fjor.
Av Arnfinn Nygaard, for Styringsgruppen for RORG-Samarbeidet | Tirsdag 01. juni 2004
Linker oppdatert: Mandag 14. juni 2004

Aktuelle linker og videre debatt
(Kommentaren har stått i Vårt Land 27.05.04, se også - Tåler ikke kritikk, VL 02.06.04)

Sist høst gikk diskusjonen høyt og engasjert om Terje Tvedts bok. Han var kritisk til store deler av sivilsamfunnet og mente at de frivillige organisasjonene, forskningen og media i større eller mindre grad var deler av et korporativt sør-politisk system. Et sentralt spørsmål som ble stilt var: – Er de i lomma på staten? Er organisasjonene virkelig frivillige eller er de ”statens frivillige organisasjoner”? Med den utviklingsmeldingen vi nå har fått på bordet er det all grunn til å stille slike spørsmål med full tyngde.

Vi har i dag en utviklingsminister som har fått mer ros – hjemme og ute – enn noen utviklings- og bistandsminister før henne. Da er det skuffende – og et paradoks – at den samme ministeren i stadig mindre grad synes å tåle og å takle kritikk. Eller er det ikke slik vi skal oppfatte utviklingsmeldingen?

Gjennom flere år har dagens politiske ledelse fortjenestefullt tatt til orde for at de frivillige organisasjonene spiller viktige roller som ”vaktbikkjer” og ”pådrivere” i utviklingspolitikken. Dette ble lagt vekt på bl.a. da utviklingsministeren i fjor talte til organisasjonene om de politiske føringene for 2004 (se UD - Politiske føringer for samarbeidet med frivillige organisasjoner i 2004, 25.06.03). Disse rollene ble også nevnt i disposisjonen til utviklingsmeldingen som departementet la fram for innspill fra organisasjonene før jul. Utviklingsministeren understreket faktisk selv behovet for vaktbikkjer i utviklingspolitikken – i nord og i sør – da hun presenterte meldingen på et seminar i regi av NUPI og Idegruppen om Nord/Sør den 14. mai. Det er derfor oppsiktsvekkende at disse begrepene nå er borte fra utviklingsmeldingen.

Når det gjelder omtalen av de frivillige organisasjonenes roller i Norge bruker meldingen i stedet plass på å undergrave de kritiske organisasjonsaktørenes legitimitet. I følge meldingen mangler de folkelig forankring:

Vi ser (…) organisasjoner der mindre grupper engasjerte utvikler spesialiserte kunnskaper eller aktiviteter, uten legitimitet som er basert på bred folkelig oppslutning. Uformelle nettverk, aksjoner og profesjonelle lobbyister kan i enkelte sammenhenger ofte være mer fremtredende enn de tradisjonelle, medlemsbaserte organisasjonene.

I stedet framheves de fadderbaserte organisasjonene, som i følge meldingen mobiliserer positivt engasjement i Norge.

Spørsmålet som reiser seg er: Har dagens politiske ledelse foretatt en 180 graders snuoperasjon? Er den lei av kritiske ”changemakere”? Ønsker den ikke lenger ”pådrivere” og ”vaktbikkjer” i utviklingspolitikken, men lydige og ufarlige pudler og skjødehunder?

____________

Videre debatt:

Aktuelle linker:


Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.