Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2006

Afrikas svarte gull
tirsdag 19. desember 2006

Afrikas svarte gull


Av Sigurd Jorde, Fellesrådet for Afrika

Kidnappingen av norske oljearbeidere og en kraftig økning av oljeprisene skapte i 2006 overskrifter om Afrikas påståtte oljeeventyr. Jakten på «det svarte gull» foregår nå over store deler av kontinentet. Men det er vanskelig å finne eksempler på at oljen har ført til utvikling og velstand for Afrikas befolkning.


Nå skal WTO disiplinere politikerne
torsdag 14. desember 2006

Nå skal WTO disiplinere politikerne


Av Dag Endal, Forut - Solidaritetsaksjon for utvikling

De nye handelsavtalene under WTO er noe langt mer enn avtaler om at ”jeg kjøper sukker av deg hvis du kjøper fisk av meg”. Forhandlingene i WTO/GATS har ikke bare som mål å endre vilkårene for handelspolitikk mellom land. Det dreier seg om å endre nasjonal politikk i flest mulig land, i retning av minst mulig regulering av markedet. Da må politikerne disiplineres.


GAVI - vaksine mot selvstendighet
fredag 08. desember 2006

GAVI - vaksine mot selvstendighet


Av John Y. Jones, Networkers South/North

Drømmen om å vaksinere alle verdens barn trenger ikke bli til et mareritt. Men det vil kreve en snuoperasjon fra norske myndigheter.


Internasjonal skatt – mer enn u-hjelp
onsdag 06. desember 2006

Internasjonal skatt – mer enn u-hjelp


Av Sigrid Klæboe Jacobsen, Attac og Hans Morten Haugen (Diakonhjemmet)

Den internasjonale gruppen for innovative finansieringsmekanismer for utvikling møtes i dag i Oslo. Gjennom sitt lederskap i gruppen har nå Norge mulighet til å få fart på dette arbeidet.


Adjø, solidaritet!
torsdag 19. oktober 2006

Adjø, solidaritet!


Av Steinar Lem, talsperson i FIVH

Solidaritetsbegrepet er dødt på den norske venstresiden. Hvis du bare er kritisk til Frp og Verdensbanken, er du radikal. Det er diskret godtatt at nordmenn øker sitt private forbruk med 40 milliarder kroner i år. Man vil ha solidaritet, men uten at det koster noe!


Økonomisk apartheid
tirsdag 17. oktober 2006

Økonomisk apartheid


Av Marte Nilsen, leder i Attac Norge

Å be Paul Wolfowitz fortelle hvordan det står til med den globale fattigdommen, er som å be bukken avlegge rapport om havresekken.


Den andre supermakten
mandag 26. juni 2006

Den andre supermakten


Av Arnfinn Nygaard

"Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet" er tittelen på en fersk rapport fra et utvalg nedsatt av UD, som er blitt ledet av professor Jørn Rattsø. Den leses trolig best som et eksempel på hvordan staten begrenser, styrer og korrumperer de frivillige organisasjonenes roller i utviklingssamarbeidet.


Mannsbastionen FN
mandag 19. juni 2006

Mannsbastionen FN


Av Siv Mjaaland, informasjonsrådgiver i CARE Norge

Tilstanden på kvinnefronten er dyster: Av verdens fattige er de fleste kvinner, det snakkes om en feminisering av fattigdommen. Om det er et godt utrykk eller ikke, det er lett å skjønne hva som ligger i det. Flere og flere kvinner er og blir fattige. Likeledes er kvinner særlig utsatt for kjønnsbasert vold i konflikter. Kvinner har generelt mindre makt enn menn, deltar mindre i politikk. Kvinner smittes hyppigere av hiv og aids og får dårligere helsetilbud enn menn.


Reform og FNs utviklingsagenda
onsdag 24. mai 2006

Reform og FNs utviklingsagenda


Av Bjørn Rongevær

En debatt om reform i FNs utviklingsarbeid seiler nå opp. Torild Skard forsvarer 28. april i Dagbladet tingenes tilstand etter at utviklingsministeren i Klassekampen 19. april ønsker å skjerpe kravene til FN og statsministeren i Dagsavisen 8. april ikke kom med nye innspill.


Stoltenbergs FN – for de store og sterke?
onsdag 26. april 2006

Stoltenbergs FN – for de store og sterke?


Av Arnfinn Nygaard

Regjeringen ønsker seg en FN-ledet verdensorden og ikke en verden der den sterkeste tar seg til rette, skriver statsminister Jens Stoltenberg i Dagsavisen 8. april. Det er bra, men Stoltenbergs oppskrift kan til forveksling ligne en oppskrift på et FN for de store og sterke, der de små må ta til takke med det som bys.


Norges eksport av fred og våpen
mandag 03. april 2006

Norges eksport av fred og våpen


Av Kjetil Fred Hansen, Idegruppen Nord/Sør

"Norge har siden tidlig på nittitallet spilt en viktig rolle som tilrettelegger i en rekke freds- og forsoningsprosesser. Vårt engasjement har gitt et positiv omdømme som vi har kunnet trekke veksler på også i andre politiske sammenhenger" skriver Utenriksdepartementet på sine hjemmesider. Og de fortsetter: "Norske erfaringer har vist at også små nasjoner kan spille en konstruktiv rolle for å løse vanskelige væpnede konflikter […]. I freds-prosessene på Sri Lanka og Filippinene er Norge offisiell tilrettelegger for fredsforhandlingene". Men med våre regler for våpeneksport har vi ingen garanti for at for at ikke nettopp norske håndvåpen og ammunisjon blir brukt i disse konfliktene.


For en skivebom, Nygaard!
onsdag 22. mars 2006

For en skivebom, Nygaard!


Av Birger Baug, informasjonssjef i Plan Norge

RORG-koordinator Arnfinn Nygaard tar opp en svært viktig problemstilling når han spør hvordan vi kan omgjøre det norske folks givervilje til engasjement for å endre urettferdige, globale strukturer. Bare så synd at han bommer så totalt når han velger seg eksempel.


Plan Norge og "folkelig forankring"
fredag 17. mars 2006

Plan Norge og "folkelig forankring"


Av Arnfinn Nygaard, RORG-koordinator

- Bli Plan-fadder du også!, lyder oppfordringen fra politikere og kjendiser av alle slag. Sammen med TV2 bidrar de til Plan Norges "teppebombing" av det norske folk, som i løpet av ti år har skaffet organisasjonen om lag 90 000 faddere. Er dette en meningsfylt «folkelig foranking» av det internasjonale utviklingssamarbeidet?


God tur, Solheim!
onsdag 18. januar 2006

God tur, Solheim!


Av John Y. Jones, IGNIS

Når utviklingsministeren snart setter kursen mot Det sørlige Afrika får han en glimrende sjanse til å fortelle om Soria Moria-løftene vedrørende Verdensbanken.


torsdag 12. januar 2006

"Den store utviklingsrunden"


Av Maria S. Walberg, Attac Norge

"Vi vil bidra til økt velstand og utvikling i verdens fattigste land. Derfor gir vi dere nå mulighet til å eksportere det dere ikke produserer. Men dette gjør vi ikke gratis, i motytelse forventer vi økt liberalisering av deres tjenestesektor og industri". Slik kan budskapet fra EU og USA til utviklingslandene i de pågående WTO-forhandlingene oppsummeres.


onsdag 11. januar 2006

IMF hindrer tusenårsmålene


Av Christoffer Ringnes Klyve og Vegard Hole, Utviklingsfondet

Gjennom å påtvinge utviklingslandene sitt ekstremt sneversynte syn på makroøkonomi, utgjør Det internasjonale pengefondet (IMF) i dag snarere et hinder enn en støttespiller for de landene som ønsker å nå FNs tusenårsmål for utvikling.


RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?